Data Loading...

000025964688_Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky,_202104101612 Flipbook PDF

000025964688_Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky,_202104101612


114 Views
31 Downloads
FLIP PDF 183.61KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

000025964688

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, zjednodušená faktúra 2110806928 Identifikačné údaje elektronickej diaľničnej známky:

Vážený Zákazník, informácie týkajúce sa elektronickej diaľničnej známky môžete získať na internetovom portáli www.eznamka.sk alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. čísle +421 232 777 777.

Číslo dokladu: Evidenčné číslo vozidla: Krajina registrácie vozidla: E-mailová adresa:

2110806928 BB330GB Slovensko [email protected]

Platnosť diaľničnej známky od: Platnosť diaľničnej známky do: Typ vozidla: Číslo mobilného telefonu:

11.04.2021 10.04.2022 Vozidlo +421949020287

Údaje o platbe Číslo obchodného miesta: Adresa obchodného miesta: Dátum vyhotovenia faktúry: Dátum a čas úhrady faktúry:

ID pracovníka: www.eznamka.sk 10.04.2021 10.04.2021 16:12

Názov položky 365-dňová diaľničná známka 2021 Základ dane (po zaokrúhlení) DPH (20 %) Celková suma s DPH

Dátum dodania: Spôsob úhrady:

10.04.2021 Bankovou kartou

Počet kusov

Cena za MJ v €

Sadzba DPH

Suma v €

1

41,67

20 %

41,67 41,67 8,33 50,00

Dodatočné informácie k bezhotovostnej platbe Dátum a čas platobnej transakcie: Číslo obchodného miesta: Banka: Predaj: Číslo karty: Spôsob čítania karty: Variabilný symbol: SEQ ID:

10.04.2021 16:12

Účtenka číslo:

Poštová banka, a.s. 50,00 **************** 4 2110806928

Číslo terminálu: Platnosť karty: Vydavateľ karty: AID/RRN: Autorizačný kód:

IP630001

110014288373 433354

Za správnosť uvedených identifikačných údajov je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok zodpovedný výlučne zákazník.

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

IČO 35 919 001

DIČ 2021937775

IČ DPH SK2021937775

Číslo účtu SK9311000000002942011546

BIC/SWIFT TATRSKBX

1/1