Data Loading...

AYT EDEBİYAT BRANŞ DENEMELERİ DEMO Flipbook PDF

AYT BRANŞ EDB DEMO-2021


99 Views
23 Downloads
FLIP PDF 1.17MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

BRANŞ DENEMELERİ

25x24

2021 YKS erli

AVCIL U R

I AR

Mehmet DURMAZ Serbay YİĞİT Selim AKGÜL Özlem ŞİMŞEK Mennan KIZILTUNÇ Arda SİNDEL

SODEgeç 2021 YKS’de lara kazanım ıştır. nm göre hazırla O ÇÖZ Ü M

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI Alan Yeterlilik Testi

AYT

AYT

25 AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DENEMELERİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORU KİTAPÇIK NUMARASI

0

0 0 0 0 0

0 0

T.C. KİMLİK NUMARASI ADI SOYADI SALON NO.

SIRA NO.

ADAYIN DİKKATİNE! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1.

T.C. Kimlik numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.

2.

Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kağıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kağıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu numaranın cevap kâğıdı üzerine kodlanmamasının, eksik veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu size aittir.

3.

Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz. Bu kitapçık kapağı öğrencilerimizinsınava sınavadaha dahagerçekçi gerçekçi hazırlanmaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu kitapçık kapağı öğrencilerimizin hazırlanmalarıamacıyla amacıylaÖSYM ÖSYMkitapçığı kitapçığı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

BRANŞ DENEMELERİ EDEBİYAT ZÜMRESİ Mehmet DURMAZ

Serbay YİĞİT

Selim AKGÜL

Özlem ŞİMŞEK

Mennan KIZILTUNÇ

Arda SİNDEL

Serbay YİĞİT

Özlem ŞİMŞEK

Bilgi Sarmal Dizgi ve Grafik Ekibi

ISBN = 978-625-7905-46-6 Bu kitabın her hakkı yayınevine aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayınlayan yayınevinin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayınlanması ve depolanması yasaktır.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 1

14. Ne zaman zerd-i muhtazır eylül

16. Akademisyen:

Etse giryân bulutlarıyla hulûl

— Halit Ziya Uşaklıgil okumak tabiri caizse bir ömre bedel. Başta romanları, hikâyeleri olmak üzere düzyazılarını, mensur şiirlerini hatta tiyatrolarını didik didik ettim.

Ağlatır yadımı bu şiir-i melûl Ben bu teşbih-i zârı pek severim

Gazeteci:

(Ne zaman bu can çekişen, sararıp solmuş eylül, ağlayan bulutlarıyla ortaya çıksa bu hastalıklı şiir, hatıralarımı ağlatır; ben bu inleyen şeyleri çok severim.)

— Ben de elimden geldiğince yazdığı edebî türlere yönelik belirgin bir eserini okumaya çalıştım. Bu uzun okuma sürecinizde Halit Ziya’nın hangi eserlerini ön plana aldınız?

Bu dizelerden yola çıkarak Servetifünun şiiriyle ilgili aşağıdakilerin hangisine varılamaz?

Akademisyen: — Öncelikli olarak “bir nesil romanı” olan eserini Türk edebiyatının şaheseri kabul etmeliyiz. 2008’de dizisi de yapılarak büyük yankı uyandıran eseri Türk edebiyatının ilk modern romanı kabul edilmektedir. Yine Halit Ziya’yı yansıtması bakımından üç anı kitabını da bunlar arasında sayarım. Özellikle 40 yaşına kadarki hayatından izler taşıyan kitabından çokça yararlandım.

A) Bireysel konular işlenir. B) Ahenk unsurları önemlidir. C) Düşünceye önem veren şiir amaçlanır. D) Tasvirci bir şiir anlayışı vardır. E) İmgesel bir söyleyiş söz konusudur.

Gazeteci: — Evet, bir akademisyen olarak anılarını iyi incelemek işinize çok yaramıştır. Ben kendi adıma Kırık Hayatlar’dan çok etkilendim. Bir de şunu eklemeliyim ki bana büyük bir ders niteliğinde olan Bir Yazın Tarihi ’ndeki Ferhunde Kalfa, ilginç gelmiştir. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

B İ L G 15. - - - - , Türk edebiyatında kendinden önceki çeşitli edebî İ yönelimlere ve toplulukların yaptığına uymayarak büyük bir şair olmayı başarmıştır. Geleneği yıkmadan, geleneğe saldırmadan onu yeni bir solukla işleyerek yapmıştır bunu. Aruzdan ve eski edebiyattan vazgeçmeyişi üzerine Ziya Gökalp’in “Harabîsin, harabâtî değilsin / Kökün mâzidedir, âtî değilsin!” şeklindeki tenkidine verdiği şu cevap öz suyunu gelenekten alan yeni bir anlayışa sahip olduğunu göstermektedir: “Ne harabî ne harabâtîyim / Kökü mâzide olan âtîyim!”

S A R M A L

A) Akademisyenin “bir nesil romanı” olarak bahsettiği eser, Mai ve Siyah’tır. B) Gazeteci; Saray ve Ötesi, Mezardan Sesler eserlerini okumuştur. C) Gazeteciye büyük bir ders veren eserin türü hikâyedir. D) Akademisyenin 2008’de dizisi yapıldığını söylediği eserin kahramanlarından bazıları; Adnan Bey, Bihter, Behlül’dür. E) Gazeteciyi etkileyen eserde çeşitli toplumsal dengesizliklerle hayatları altüst olan insanların deneyimleri Doktor Behiç’in hayatı çevresinde anlatılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Yahya Kemal Beyatlı B) Orhan Veli Kanık C) Mehmet Emin Yurdakul D) Ahmet Muhip Dıranas E) İlhan Berk

8

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 2

13. Fuzuli ve Baki’nin şiir anlayışlarına dair çalışma yapan bir

15. Tanzimat Dönemi şairleri, şiirde ele aldıkları konular, yap-

öğrenci, iki şair arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair, şiir üzerine hayalî bir konuşmaya girişir.tıkları yenilikler veya savundukları şiir anlayışından dolayı kimi adlarla anılır: Birine “vatan şairi”, birine “tezatlar şairi”, birine “eski taraftarı”, birine “hikemî şiirin son ustası” yakıştırması yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu konuşmada geçebilecek

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edilen şairlerden değildir?

bir diyalogdan alınmıştır? A) Fuzuli: Açık, anlaşılır bir üslupla yazma gayretiniz bu

A) İbrahim Şinasi

dönemin zihniyetine pek uymuyor!

B) Namık Kemal

Baki: Düzyazılarınızdaki didaktik söyleyişinizi şiire ta-

C) Ziya Paşa

şımanız size bir şey kazandırmaz!

D) Muallim Naci

B) Baki: Şiirin temelinin ilim olduğunu ifade etmeniz

E) Abdülhak Hamit Tarhan

kayda değer bir nitelik! Fuzuli: Biçim – öz dengesini maharetli bir şekilde uygulamanız takdire şayan! C) Baki: Aruz ölçüsünü bu kadar mükemmel kullanırken hece ölçüsüne de yer vermeliydiniz! Fuzuli: Gezgin âşıkların söyledikleri şiirleri Türkçe Divan’ınızda kullanmasaydınız iyi olurdu! D) Fuzuli: Tasavvufi konuları halkın anlayacağı düzeyde, sanatlara başvurmadan anlatmanız lazım! Baki: Bağdatlı bir şair olarak Hint üslubuna yönelmeniz anlaşılır bir hâl değil! E) Fuzuli: Sana bizim ellerde ızdırap şairi denmesine bir mana veremiyorum!

B İ Baki: Sultanuş’ş şuara olarak mesnevi nazım şeklinde L kalem oynatmamanız kabul edilemez! G İ S A R M 14. Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey ile Râkım Efendi A adlı eseriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyleL nemez? A) İki ana kahramanın ismi ve unvanı temsil ettiği anlayışla ilişkilendirilmiştir.

16. Dergâh dergisinde yayımlanan şiirleriyle edebiyat dünya-

sına giren sanatçı, özellikle deneme ve eleştiri türündeki eserleriyle tanındı. Yaşadığı dönemde eleştiri türündeki yazılarıyla edebiyat çevrelerine yön verdi. Cumhuriyet Dönemi şairlerinin tanınmasında ve yeni şiir anlayışının benimsenmesinde önemli rol oynadı. Dil Devrimi’nin ilkeleri doğrultusunda Türkçenin gelişmesine katkıda bulunan sanatçı; Günlerin Getirdiği, Okuruma Mektuplar, Sözden Söze, Söz Arasında gibi eserleriyle tanındı. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Yanlış Batılılaşmanın yol açtığı olumsuz durumlar eleştirilmiştir.

A) Suut Kemal Yetkin

C) Karakterleştirmeye dayalı, teknik açıdan başarılı bir eserdir.

B) Nurullah Ataç

D) Dönemin yaşantısı ve özellikleri başarıyla yansıtılmıştır.

D) Nihat Sami Banarlı

C) Salah Birsel

E) Geleneğe bağlı yenilikçiliğin, millî modernizmi oluşturacağı bir tez olarak ele alınmıştır.

E) Falih Rıfkı Atay

14

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ

DENEME - 4

Bu testte 24 soru vardır.

1. Günümüzde kozmetik sanayisinin yarattığı ürünlerle hemen

3. Şair; inanılmaz gözlemciliği, düş kurma gücü, parçaları

her kadın şöyle ya da böyle güzelleşmeyi beceriyor. Ama makyajsız güzel, her zaman olduğu gibi o kadar az ki.... Şairliğe heves edenler de şiir bilgileriyle, üç aşağı beş yukarı eli yüzü düzgün görünen şiirler ortaya çıkarıyorlar şimdi. Fakat çoğunun makyajları aktığında gerçek yüzleri görünüyor.

birleştirme yeteneği, ince alayı, düşüncelerle oynayışı, hele duru, dengeli, oturmuş anlatımıyla değme şairleri kıskandıracak söyleyişlere ulaşmış. Ayrıca ancak çok usta sanatçılarda görülen bir özelliğe sahip: Okurlarını hemencecik etkisi atına alıyor, onların yaşamlarına katılıyor. Onun şiirlerini okuduktan sonra okullara, budanmış ağaçlara, otomobil sileceklerine, küçük kurtlara, deniz analarına başka türlü bakmamak elde değil.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Biçem yönünden zayıf olan şiirlerin içerik yönünden güçlü olması B) İmgelerin çokça kullanılması nedeniyle şiirde anlatılanların güç anlaşılması

A) Anlatımda gereksiz sözcüklerden kaçındığı

C) Anlatımın süslü olması dışında şiirlerin yazınsal bir nitelik taşımaması

C) Çevremizdeki sıradan nesnelere yeni anlamlar yüklediği

D) Şiirde dilin bütün olanaklarının kullanılmaması

D) Düşsel ve görsel ögelerden ustalıkla yararlandığı

E) Üslubuyla öne çıkan şiirlerin okurun merakını kamçılamaktan uzak kalması

E) Tanınmış sanatçılarla çatışma içinde olduğu

B) Okurun dikkatini çekmeyi başardığı

4. B İ L G İ

2. Kar, yağmur, deniz, güneş her şey şiirin sinesine uzandı-

S A Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakınR dır? M A) Şiirin büyülü dünyası okurun, çevresine olumlu gözle A bakmasını sağlar. L ğında kimliğinden soyunur.

B) Şiir durmadan kovalandığı zaman gerçek yüzünü ortaya çıkarır.I. Her yaştan insana hitap edebilecek bir üslupla, açık, net ve sade bir anlatım diliyle kaleme alınmış olan kitap, faydalarını kolaylıkla görebileceğiniz etkili yöntemler öneriyor. II. Farklı sebeplerle kendi isteklerinin arkasında duramayan ya da kolaylıkla arzularından vazgeçmeyi alışkanlık hâline getirmiş kişilere değişimin anahtarını uzatıyor; günlük yaşamımıza, kendimize ve çevremizdeki insanlara yepyeni gözlerle bakmamıza yardımcı oluyor; gerektiğinde hayır diyebilmenin insana kattığı huzur, mutluluk ve yaşama coşkusuyla tanışmak için herkese bir davetiye sunuyor. Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) I. cümlede sözü edilen kitabın okuyucu üzerinde bıraktığı psikolojik etkiler anlatılmaktadır. B) I. cümlede sözü edilen kitabın içeriğine yönelik tahminde bulunulmaktadır.

C) Çevrenin şiire dolaylı olarak girmesi, şiirin anlaşılmasını güçleştirir.

C) I. cümlede sözü edilen kitabın içerik özellikleri hakkında bir çıkarım yapılmaktadır.

D) Şairin içindeki duygu yoğunluğu taşmaya başladığında her şey şiirin konusu olabilir.

D) I. cümlede sözü edilen kitapla ilgili öne sürülen düşünce örneklendirilmektedir.

E) Doğadaki varlıklar, şiirin gömleği içinde yeni bir anlam kazanır.

E) I. cümlede sözü edilen kitabın içerik özellikleriyle ilgili ön yargıda bulunulmaktadır.

24

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 5

16. I. Başkahraman Ömer Behiç etrafında, aile arasında

17. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu-gerçekçi sanat anlayışını yansıtmamaktadır?

yaşanan geçimsizlikler, ihanetler ve ailelerin parçalanmaları anlatılmıştır.

A) Kasnağından fırlayan kayışa

II. Suat, Sürreyya ve Necip ekseninde geçen yasak aşkın sonu ele alınmıştır. III. Bu romanda köy gerçekleri yansıtılmıştır. Tarlasını sürmek için, iki öküz edinmeye çalışan bir köylünün başından geçenler anlatılmıştır. Kızı Huri, Yosturoğlu’nun yiğeni Hüseyin ile evlenince muradına erer. Ancak bir süre sonra ağır hastalanır. Yukarıda hakkında bilgi verilen eserler sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?Kaptırdın mı kolunu Aliş’im!Daha dün öğle paydosundan önceZilelinin gitti ayakları.Yazıldı onun da raporu:“İhmalden!”Gidenler gitti Alişim,boş kaldı ceketin sağ kolu

B) Çok olun, çocuklar, çok olun,

A) Hayal İçinde – Aşk-ı Memnu – Karabibik B) Nemide – Eylül – Gönül Hanım

C) Kırık Hayatlar – Kan Damlası – Nimetşinas D) Hayal İçinde – Mai ve Siyah – Sergüzeşt E) Kırık Hayatlar – Eylül – Karabibikel ele verin, çocuklar, el ele,yaşayın dünyayı doya doya,açın kapıları, camları güneşe,ne yeise kapılın, ne korkuya,

C) Terk etmedi sevdan beni,

Aç kaldım, susuz kaldım,Hayın, karanlıktı gece,Can garip, can suskun,Can paramparça...Ve ellerim, kelepçede,

D) Bu çocukları, bu habersiz çocukları,

B İ L G İ S A R M A L

35Görmediniz, anlatamam, ürperiyorum.Bir şey demek için açılmıştı dudakları.Ah, ben bir gün tepelerden, tepelerdenVarıp önünüze, önünüze dikilip duracağım,Aydınlardan, hekimlerden, öğretmenlerden,Bir gün soracağım, bu çocukları soracağım

E) Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar

Unutuşun o tunç kapısını zorlarVe ruh, atılan oklarla delik deşik;İşte, doğduğun eski evdesin birdenYolunu gözlüyor lamba ve merdiven,Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşikVe cümle yitikler, mağlûplar, mahzunlar

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 6

16. Günlük terimini yaygınlaştıran ve günlüklerini “Günlük”

18. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’nin modernleşme

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu parçaya göre yapılacak araştırmada yararlanılan eserlerin yazarları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

adıyla bir kitapta toplayan - - - - ; Kuşları Örtünmek ile Günlük adlı eserlerini birleştirip buna Hacivat Günlüğü adını vermiş, ardından Yaşlılık Günlüğü, Aynalar Günlüğü, Bay Sessizlik, Nezleli Karga, Yalnızlığın Fırınlanmış Kokusu, Yanlış Parmak ve Papağanname adlı günlükleri yayımlanmıştır. Keçi Çobanı, Kuzu Çobanı ile 1970’te TRT Deneme Ödülü’nü, Şiir ve Cinayet ile 1976 TDK Deneme Ödülü’nü alan sanatçı, mizaha ve zekâya önem veren bir “humor” ustasıdır.

sürecinde kendine has özellikler taşıyan, 1960-1980 ve 1980-2000 arası dönemde, küçük burjuva aydınındaki kültürel değişimi karşılaştırmalı olarak anlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, 1960–1980 ile 1980–2000 yılları arasında yazılan ve küçük burjuva aydınını konu alan Tutunamayanlar, Bir Düğün Gecesi, Kara Kitap isimli romanlarda; bu aydınların Doğu-Batı, aydın halk, kent taşra ikilikleri, ayrıca iktidara ve zenginliğe bakışlarındaki değişim saptanmaya çalışılmıştır.

A) Mehmet Kaplan

A) Oğuz Atay – Adalet Ağaoğlu – Orhan Pamuk

B) Haldun Taner

B) Orhan Pamuk – Latife Tekin – Oğuz Atay

C) Salah Birsel

C) Yusuf Atılgan – Orhan Pamuk – Adalet Ağaoğlu

D) Suut Kemal Yetkin

D) Adalet Ağaoğlu – Oğuz Atay – Yusuf Atılgan

E) Nurullah Ataç

E) Latife Tekin – Adalet Ağaoğlu – Oğuz Atay

19. Acıcığım – Sali Meryem yok, az önce var idi, te be şuracıkta oturur idi. Öğlen namazına gideyim istediğim, te be istemez olaydım. Ne bileyim Meryem’in canının daraldığını, gezmek istediği. Bilsem yalnız kor muydum onu.

17. Çözülen bir demetten indiler birer birer,

B İ L G İ

Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun.

S Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun, A Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler... R M Bu dizeler yapı ve zihniyet unsurları dikkate alındığında A aşağıdaki hangi anlayışa göre hangi sanatçı tarafından L yazıldığı söylenebilir? A) I. Yeni – Orhan Veli Kanık B) Hisarcılar – Yavuz Bülent Bakiler

– Baba! Annem... – Sus be Necla’m. Yimek ko insancıklara. Bak hepsi de Meryem’i aramaya gelmişler. Yukarı mahalledeki ahretliğini görmeye gitmiştir o, ben bilirim. Gönlünü nazlar, alır gelirim birazdan. Saffet amca, konuştu, konuştu, konuştu. Acı demini aldı, gözyaşları boşaldı. Necla bu sele kapılmamıştı. Öfkeliydi. Anacığı ne zaman vardı ki şimdi yok olsun. Yok olan Saffet’in beyliğiydi. Küçürek hikâye örneği olan bu metinden hareketle küçürek hikâyeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anlam bakımından yoğun, çok katmanlı bir anlatım söz konusudur.

C) Yedi Meşaleciler – Ziya Osman Saba D) Millî Edebiyat – Mehmet Emin Yurdakul

B) Vurucu bir etki yakalamak için metin kısa tutulur.

E) Toplumcu Şiir – Ercüment Behzat Lav

C) Kişiler, zaman ve mekân ayrıntıları fazla önemsenmez. D) İçeriği çağrıştıracak bir başlık kullanılır ve vurucu bir sonla bitirilir. E) Sıra dışı olaylar kurmaca bir şekilde dile getirilir.

42

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 7

12. I. Namık Kemal bu eserinde görücü usulüyle evlen-14. Aşağıdakilerden hangisinin anlatım ve içerikleri dik-

kate alındığında öz şiir anlayışını benimseyen bir şair tarafından yazılmış olduğu söylenemez?

menin yanlışlığını ortaya koymaya çalışır. Eserde Şefika, Ata’yı sevmektedir ancak ailesinin ısrarları ve babasının borçları nedeniyle bir başkasıyla evlenir. Daha sonra Şefika’ya âşık olan Ata kendini zehirlerken Şefika veremden hayatını kaybeder.

A) Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum

II. Recaizade Mahmut Ekrem bu eserinde kıskançlık ve hırsla davranmanın sonuçlarını ele alır. Binbir Gece Masalları ’ndan etkilenerek yazılan bu tiyatro eserinde makamını kötüye kullanan Kadı Azmi Efendi başkahramandır.Boş yere üzülmekte mana yok anlıyorumKadrini bilmek lazım artık her açan gülünTenden bedenden sıyrıkÇocukların içindeYaşadığı bir çığlık

C) Habersiz hepsi, kızamıktan ve ölümden

A) İntibah – Araba Sevdası B) Kara Bela – Finten

C) Zavallı Çocuk – Çok Bilen Çok Yanılır D) Akif Bey – AtalaKirli yüzlerinde açan ölümden habersizVe düşmüş bir gül oluyorlar birdenBebekler ölüveriyor, ölümden habersiz

D) Geçti istemem gelmeni

E) Gülnihal – Nesteren

13. Yazın bir cuma günü, öğle üzeri, bu evden, koltuğunda

“Meşhur Paskal’ın pandomiması. Burada her cuma ve pazar günleri meşhur Paskal enva-ı türlü hünerler ve gülünçlü icra-yı lu’biyya eder. Rağbetli müşterilerinin teşvikatlarını kazanan Paskal her hafta yeni oyunlar sahne-i temaşaya vaz’edecektir!”

Ne büyük nimet olduğunu ah güzel gün

B) Aşk dediğin nedir ki

Numaralı metinlerde tanıtılan eserler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

bohçasıyla çıkan adam, kapısını itina ve dikkatle kapadıktan sonra yoluna devam etmeye başladı. Arkadan bakılınca omuzlarıyla belinin genişliği bir derecede bulunacak kadar şişman olan otuz üç yaşındaki bu adamın enli fakat pek kısa bacakları üzerindeki yükü istediği tarafa götürmekte pek müşkülat çektiği görülüyordu... Bu uzak mahallelerin tenha sokaklarında mütefekkir, mahzun bir surette yoluna devam eden bu adam, halkı güldürmek için gidiyordu... İnce tahtalarla inşa edilmiş ve yıkılmamak için etrafına destekler vurulmuş bir binanın önüne geldi. Bu binanın kapısının üzerine beyaz kâğıda büyük siyah yazıyla şu levha ta’lik edilmişti:

Yokluğunda buldum seniBırak vehmimde gölgeniGelme artık neye yarar

E) Hoyrattır bu akşamüstüler daima

Gün saltanatıyla gitti mi bir defaYalnızlığımızla doldurup her yeriBir renk çığlığı içinde bahçemizden

B İ L G İ S A R M A L

Paskal, kendisiydi. Küçük Şeyler öykü kitabındaki Pandomima adlı öyküden alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Betimleme ve öyküleme tekniklerinden yararlanılmıştır. B) Anlatma tekniğiyle oluşturulmuştur. C) Sami Paşazade Sezai tarafından kaleme alınmıştır. D) Edebiyatımızdaki modern hikâyenin ilk örneklerindendir. E) İroni yapılarak toplumsal bir anlayış eleştirilmiştir.

48

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 7

22. Nazım Hikmet ve Cahit Sıtkı’nın şiir anlayışlarına dair

23. Başlangıçta halk şiirine daha yakın olan şiir anlayışını

çalışma yapan bir öğrenci, iki şair arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair, şiir üzerine hayalî bir tartışmaya girişir.

A) N. Hikmet: Azizim şiirde uyak, ritim sağlar fakat bunun belli bir hece sayısında dizeyle olması gerekmez.

son dönemlerinde modern anlayışla birleştirip kendine özgü yeni bir tarz ortaya koymayı başarmış sanatçımızdır. Memleketçi bir anlayışla Türk kültürünün kaynaklarına yönelerek Türk insanının ruh iklimini zenginleştirmeye çalışmıştır. “Edebiyatımızın Beyaz Kartalı” olarak anılan sanatçımızın Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman, Mevsimler ve Ötesi, Bir Çift Beyaz Kartal, Ben Senin Yusuf’un Olmuşum gibi şiir kitapları bulunmaktadır.

C. Sıtkı: Şiirin özünde ölçü ve uyak bir arada olursa ahenk doğru biçimde sağlanır.

Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmamıştır?B) C. Sıtkı: Anlama verdiğiniz önemi müzikaliteye verseydiniz şiiriniz daha iyi olurdu!

N. Hikmet: Ben şiirde müzikaliteden önce kolektif şuur peşindeyim.

A) Âşık FeymaniB) Şeref Taşlıova

C) Bahattin KarakoçD) Dilaver Cebeci

E) Ali Akbaş

C) C. Sıtkı: Şiirde sembolist tavrı yakalamak ve kapalı söyleyişten yana olmak gerekir.

N. Hikmet: Üstadım, ben fütürist bir çizgide ve açık anlamdan yanayım.

D) C. Sıtkı: Şiirde şekilsizlik içinde güzellik avına çıkanlar, kendi kendilerini avutmaktan başka bir şey yapmazlar.

N. Hikmet: Olur mu efendim, okuyucunun alışkanlıklarını kırmak ve denenmemiş biçimlerle ritim yakalamak şiirin ta kendisidir!

E) N. Hikmet: Millî ve manevi değerleri ön plana çıkarmak adına edebîlikten uzaklaşıyorsunuz, fakında bile değilsiniz.

B 24. I İ Hemen aklına 10 yıl önce babasının kendisine evin kırık C. Sıtkı: Hayır efendim, bizim asıl şiirimiz budur; millî L kapısını tamir ederken söylediği şu sözler geldi: “Oğlum, hisleri uyandırmak, Anadolu’yu içten ve samimi ele G İ yalancı bir kahkahadan samimi bir tebessüm daha evladır. almadan şiir yazılamaz. S A R M A L

Hiçbir zaman olmadığın biri gibi görünme.” Artık ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. II Elif, içine kapanık, duygularını ifade etmekte zorlanan bir kızdı. Hele bir topluluk karşısına çıktı mı dili tutulur, göğsü daralır gibi olurdu. O an düşündüğü tek şey, bir an önce oradan uzaklaşıp gitmekti ama yapamazdı.

Yukarıdaki metinlerde kullanılan teknikler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? I

II

A) Geriye dönüş İç çözümleme B) Metinler arasılık

Özetleme

C) Özetleme Gösterme D) Bilinç akışı İç konuşma E) İç çözümleme

52

Parodi

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 10

7. Emrah der ki bugünümdür

5. - 6. soruları aşağıdaki parçalara

Arşa çıkan tütünümdür

göre cevaplayınız.

Yâre gidecek günümdürDüşem yollara yollara

I

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylemek yanlış olur?

Esrârını dil zaman zaman söyler imiş Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş

A) Halk şiiri geleneğiyle oluşturulmuş semai nazım şekline örnektir.

Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne

B) Tapşırma yapıldığı için ait olduğu şiirin son dörtlüğü olduğu anlaşılmaktadır.

Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş Azmizade Haleti

C) Sevgiliye kavuşma dileği dile getirilmiştir.

II

D) Ek hâlinde redif ve tam uyakla ahenk sağlanmıştır.

Kara kara kazanlar

E) Görsel ögeler kullanılmış, mâni tipi uyak düzeninde kafiyelenmiştir.

Kara yazı yazanlar Cennet yüzü görmesin Aramızı bozanlar Anonim

5. Yukarıdaki dörtlükler sırasıyla hangi nazım şekillerinden alınmıştır?A) Tuyuğ - Mâni

B) Murabba - Türkü

C) Rubai - Mâni

D) Rubai - Koşma

E) Şarkı - Semai

B İ L G İ

S A R 6. Yukarıdaki dörtlükler için verilen bilgilerden hangisi M doğru değildir? A L A) I. şiir aruz ölçüsü II. şiir ise hece ölçüsü ile yazılmıştır. B) I. şiir divan edebiyatı geleneğine, II. şiir ise halk edebiyatı geleneğine bağlıdır.

8. Aşağıdaki dizelerden hangisinin farklı bir şiir geleneğiyle yazılmıştır?

A) Ağlayı ağlayı düştüm yollara

Karışayım boz bulanık sellere

B) Değirmenden geldim beygirim yüklü

Şu kızı görenin del’olur aklı

C) Aşamazsın Karaman’ın ilini

C) I. şiirde zengin uyak kullanırken II. şiirde tam uyak kullanılmıştır.

Köprüsü yok geçemezsin selini

D) Ağlamışsın gözyaşını sileyim

D) I. şiirin şairi belli iken II. şiirin söyleyeni zaman içinde unutulmuştur.E) Her iki şiir de tek dörtlükten oluşan nazım şekillerine örnektir.Söyle derdin neyse ben de bileyim

E) Ani bir üzüntüyle bu rüyadan uyandım

70

Tekrar o alev gömleği giymiş gibi yandım

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 10

17. Anadolu insanının yaşantısını, sorunlarını, duygularını,

19. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk kuşağı içinde yeni konulara

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçının roman türündeki eseridir?

Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) Yeşil Gece

A) Canan – Fatih Harbiye – Şimşek

inançlarını Türkçenin tüm yalınlığı ve içtenliğiyle dile getirmiştir. Asıl ününü Anadolu’da yaşamayı seçen idealist ve aydın Türk kadınını temsil eden Feride’nin başkahraman olduğu eseriyle kazanmıştır. Sanatçı yıllarca Anadolu’nun birçok yerini gezmiş, Anadolu’nun sosyal ve kültürel yaşamını yansıttığı Anadolu Notları adlı gezi yazısı adlı eserini kaleme almıştır.

açılım gösteren ilk romancılarından biri Peyami Safa’dır. ---- romanı ile romancılığa başlayan yazar ---- ile önemli bir atılım yaptı. Romanda hasta bir gencin içine düştüğü sıkıntıları ve açmazı dile getirirken yazar aslında toplumun sıkıntı ve çıkmazlarına dikkati çekmek istiyordu. ---- ile de Birinci Dünya Savaşı yıllarında aydınların ahlaki çöküşünü ve inanç bocalamalarını gözler önüne serdi.

B) Tanrı Misafiri

B) Sözde Kızlar – 9. Hariciye Koğuşu – Bir Tereddüdün Romanı

C) Hançer

C) Fatih Harbiye – Sözde Kızlar – Canan

D) Ateşten Gömlek

D) Yalnızız – Matmazel Noraliya’nın Koltuğu – Şimşek

E) Dikmen Yıldızı

E) Biz İnsanlar – Şimşek – Fatih Harbiye

20.

B İ L G İ

18. Türk edebiyatında kahramanı at olan iki başarılı roman var- S dır: Yılkı Atı ve Elveda Gülsarı. Yılkı Atı adlı eserde sahibi- A ne birçok yarış kazandırmış, yaşlanınca arabaya koşulmuş R Doru adlı kısrağın hikâyesi anlatılır. Elveda Gülsarı’da M ise Gülsarı adlı kısrakla sahibi Tanabay’ın dostluğu ve A L Gülsarı’nın çektiği sıkıntılar dile getirilir. Bu parçada sözü edilen eserlerin yazarları aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir... ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir... Hani şimdi biz... İnanın: güzel günler göreceğiz çocuklar güneşli günler göre -ceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süre -ceğiz.

Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisine varılamaz? A) Modern şiir geleneğine bağlı bir şiirdir. B) Toplumcu şiir anlayışını yansıtmaktadır.

A) Kemal Bilbaşar – Cengiz Dağcı

C) Fütürist bir şiir anlayışıyla yazılmıştır.

B) Talip Apaydın – Abbas Sayar

D) Sözcüklerin çağrışım zenginliğine geniş yer verilmiştir.

C) Cengiz Aytmatov – Yaşar Kemal

E) Mevcut durumdan şikâyet ve geleceğe dair umut dile getirilmiştir.

D) Abbas Sayar – Cengiz Aytmatov E) Cengiz Dağcı – Kemal Tahir

73

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 11

3. Soyut sanatın tanımını yapmak, zihne hücum eden bir söz-

4. Kitaplarda gerçek ile kurmaca iç içe olsa da kitap, bazen

lük dolusu kelimeyi tasnif etmeye benzer zorluktadır. Sanat şubeleri arasındaki farklılıklardan düşünsel zeminine, soyut varlık düşüncesinden dinde bulduğu karşılığa kadar açımlanmayı bekleyen karmaşık bir örgü söz konusudur. Eser içeriğinin ve dışavurum tekniğinin sıra dışı olmasıyla bilinen soyut sanat, gelenekle bağlarını kopardığı için iletisi alıcıyı zorlayan bir yapıdadır. Soyut sanat; telmihi kullanarak anlam ilişkisini tarihle kurmaya pek yanaşmaz, genellikle anlamını ontolojik kargaşada ve bireysel çıkışlarda bulur. Soyut sanat, kavram ve olguların benzerini koymamaktadır. Eş değeri ve çağrışımı belirgin olmayan bu ürünlerin anlamsal karşılığı her sanatseverde farklıdır. Üslup ve tema var mı diyerek soyut eserlerin bizde şüphe uyandırması da bu yüzdendir. Misal soyut resimlerden oluşan uluslararası karma bir sergi açılsa eserlerden yola çıkarak milliyet çıkarsamak herhâlde imkânsız olur.

insanı gerçek hayat kadar etkiler. Kitap okurken gözümüzden yaşlar akar kimi zaman. Rahat değildir içiniz, tahammül edemezsiniz haksızlığa. Suç ve Ceza’yı okurken atın sahibi kırbacını şaklatıp döverken atını, kamçının önüne atlayan Raskolnikov değildir; siz atlarsınız kamçının önüne. Okuduğunuz Cengiz Aytmatov ise sopayı Duyşen Öğretmen değil, siz yersiniz. Okumanın böyle bir bedeli vardır yani. Bu yüzden olmalı ki Mikita Brottman “Bazı insanlar kurgusal karakterlerle düzenli olarak arkadaşlık yapar ve hatta onlara aşık olur.” hükmünü verir. Film ve dizilerde de durum böyledir ama kişi kitapları içselleştirdiği kadar bunları içselleştiremez. Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Örneklerden yararlanılmıştır.

Bu metinden hareketle “soyut sanat” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

B) Öznel ifadeler kullanılmış, karşılaştırmalar yapılmıştır.

A) Özgün bir yapısının bulunduğu

D) Tanımlama yapılarak açıklama yoluna gidilmiştir.

C) Devrik cümlelere ve ikilemeye yer verilmiştir. E) Tanık gösterilerek düşünce desteklenmeye çalışılmıştır.

B) Millî değerleri yansıtmaktan uzak durduğu C) Kolay çözümlenemeyen bir yapısının olduğu D) Estetik bir kaygıyla oluşturulduğu E) Kişilere göre farklı yorumlanabilir bir özelliğe sahip olduğu

B İ L G İ S 5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç içindeki söz sanatı yoktur? A A) Yaprak yaprak açmış bahçede gülleri R M Hoş kokuları mest eder gönülleri (Tenasüp) A B) Dinlemek mi suskun anıların feryadını, L

İzlemek mi durgun karanlığın çıkmazını... (Tezat)

C) Yankılanır sağır gecenin dehlizlerinde

Tutsak bir kırlangıcın çığlığı olur sesim (Teşhis)

D) Baharı bekleyen kumrular gibi

Sen de beni bekle sakın unutma (Hüsnütalil)

E) Ömrüm perdeleri çekili bir ev,

77

Güneş görmemiş yıllarda çürüdüm. (Teşbih)

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 13

20. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli için yanlıştır?

18. Romanda 1905’ten 1970’lere kadarki Türkiye’nin modern-

leşme süreci Nişantaşılı zengin bir aile aracılığıyla anlatılıyor. Üç bölümden oluşan eserde Türkiye’nin modernleşme süreci üç neslin hayatı doğrultusunda aktarılıyor. Eserin ana kahramanı Osmanlının son dönemleri ve Cumhuriyet ile oluşan yeni Müslüman zengin sınıfı temsil etmektedir. Onun hayattaki anlam arayışı da dönemin toplumsal yapısı doğrultusunda zengin, Batılı, modern bir aileye sahip olmaktan geçiyor.

A) Garip Akımı ya da I. Yeni adı verilen şiir anlayışının en büyük sanatçısıdır. B) Edebî sanatlara, imgeye, şairane söyleyişlere karşıdır. C) İçten, yalın, gerçekçi, esprili ve yergili bir söyleşi vardır. D) Şiir dışında öykü ve roman da yazmıştır. E) Çocukluk, özgürlük, deniz, İstanbul ve toplum sorunları konularında yoğunlaşmıştır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen eser ve sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cevdet Bey ve Oğulları – Orhan Pamuk B) 47’liler – Füruzun

C) Yeni Yalan Zamanlar – İnci Aral

D) Ölmeye Yatmak – Adalet Ağaoğlu

21. Haldun Taner ve Güngör Dilmen’in tiyatro anlayışlarına

E) Tutunamayanlar – Oğuz Atay

dair çalışma yapan bir öğrenci, iki yazar arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki yazar, tiyatro üzerine hayalî bir tartışmaya girişir.

19. Anamız birdir aynı memeden emmişiz dostlar

Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır?

Kan kardeşiz size kanım kaynıyor Sizlerle beraber herk ettik toprağı

A) Haldun Taner: Oyun dediğimiz şey, toplumda yaşananlar olmalı fakat siz mitolojiden yararlanıyorsunuz!

Beraber yattık hapiste, beraber teskere aldık Ve mâniler yaktık hasret için

Güngör Dilmen: Tarihsel bir süreç içerisinde verdiğiniz olaylar, tiyatro tekniklerini yansıtması bakımından oldukça zayıf!

Gülemediysek de boş verdik beraber Halay mı çekmedik kol kola Horon mu tepmedik diz dize Cepken mi vermedik rüzgâra Koyun koyuna yattık toprak duvarlarda Sıtmayla, sığırla, davarlarla Daha da yatarız dostlarım daha da Gün gelirse eğer Halay çeker, türkü söyler gibi yan yana Mavzer mavzere verip de Düşmana kurşun da atarız Sizlere kanım kaynıyor, yabancı değilsiniz bana

B İ L G İ S A R M A L

Enver Gökçe’nin Köylülerime adlı bu şiirinden yola çıkılarak 1940 kuşağı toplumcu şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) Güngör Dilmen: Keşanlı Ali Destanı’nın ilk gösterimindeki seyirci yorumları oldukça sertti!

C) Güngör Dilmen: Sevgili dostum, teknik bakımdan güçlü ama dramatik örgüde bazı sıkıntılar olan oyunların var!

Haldun Taner: Yunan tiyatrosundan aldığınız koro ve dans ögeleri bazı oyunlarınızda pek olmamış.

D) Haldun Taner: Azizim, şunu bil ki sana tiyatromuzun Shakespeare’i denmesi çok yerinde bir yakıştırmacadır!

A) Manzumeye yakın bir üslubu vardır.

Haldun Taner: Alışılmadık bir tarzla köy hayatını sahneye taşımanız pek de rağbet görmedi!

Güngör Dilmen: Efendim, yurt dışında sahnelenen ilk oyunumuzu yazma bahtiyarlığınızla gurur duyduk!

C) Yoksulların sözcülüğü yapılır.

E) Güngör Dilmen: Seyirciyi bu kadar sarsan, düşünmeye sevk eden oyunlarınız ülkemizde bir ilk!

D) Serbest şiir ve doğal söyleyiş görülür.B) Folklor değerlerine önem verir.

E) Biçimsel olarak halk şiirine bağlı kalınır.

95

Haldun Taner: Sizin Canlı Maymun Lokantası piyesinizde gördüm ki uyumsuzluk da bu türün doğasına uyuyor!

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 14

21. Gitsem de her yerde biraz vardır.

23. Üniversitenin konferans salonuna gittik. Sınıfımız o büyük edebiyatçıları çok merak ediyordu. Konu da ilginçti: Yunus Emre. Ahmet Kabaklı Hoca, Yunus Emre’nin kişiliği üzerinde on beş dakikalık bir konuşma yaptı. Orhan Okay Hoca, nefis diksiyonuyla Yunus’un şiirlerindeki musikiyi yorumladı. O gün konuşmacılara, konularıyla ilgili sorular da sorulunca ve toplantı uzayınca oturumu yöneten hoca, iki katılımcının konuşmasını bir sonraki güne aldı.

Hatırda zamansız bir plak Bir otel kapısı, biraz istasyon Vardır o seninle birlikte olmak Buluşur çok uzakta ellerimiz Ve nasıl göz gözeyiz ansız bir infilak

Bu parçada sözü edilen etkinlik aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?

Edip Cansever’in İnfilak şiirinden alınan bu dizelerde II. Yeni şiirinin aşağıdaki hangi özelliğine örnek yoktur? A) Geleneksel şiirden ayrı bir yol tutma

A) Sempozyum

B) Sunum

B) Ses ve ritmi önemseme

C) Panel

D) Forum

C) Özgün üslup kullanmaE) Açık oturum

D) Kelimelere çağrışımlar yükleme E) Duyulmadık sözcükler kullanma

22.

Yazar

Roman

Kahraman

I

Kar

Ka

Oğuz Atay

II

Turgut

Yusuf Atılgan

Anayurt Oteli

III

Bu tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I

II

III

A)

Yusuf Atılgan

Aylak Adam

C.

B)

Nezihe Meriç

Benim Adım Kırmızı

Dirmit

C)

Orhan Pamuk

Tutunamayanlar

Zebercet

Vüs'at O. Bener

Ölmeye Yatmak

Doçent Aysel

Ferit Edgü

Gece

Hayri İrdal

D)

E)

B İ L G İ S 24. Haldun Taner, büyük kentlerden seçtiği kişilere alaycı ve yergili bir biçimde yaklaşmış; Oktay Akbal kendi kendine A yönelik irdeleyici, izlenimci bakışla yazmıştır. Halikarnas R Balıkçısı ise hayatları denize bağlı insanların dünyasını, M deniz tutkusunu, savruk ama coşkulu, şiirsel bir dille sergiA ler. Ahmet Hamdi Tanpınar, rüya, zaman kavramları çerçeL vesinde kimi zaman bilinçaltına yönelerek içsel çatışmaları vermeyi amaçlar.Aşağıdaki yapıtların hangisi, bu parçadaki sanatçıların birine ait değildir? A) Yaz Yağmuru

B) Son Kuşlar

C) On İkiye Bir Var

D) Gülen Ada103

E) Önce Ekmekler Bozuldu

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 15

20. Yazar:

19. I.

Gönlümüz bağlandı zülfün telineAlınmaz gözleri mestim alınmazSencileyin cevr edici kulunaBulunmaz gözleri mestim bulunmazII.— En beğendiğiniz ve en az beğendiğiniz romanlarını sorabilir miyim?

Aşk ile kılalım cengi savaşı

Yazar:Tazelenip gider bağrımın başıDer ki Âşık Ömer gözlerim yaşıAkan çeşme-sâra benzer de benzer

— Servetifünun aydınının tüm özelliklerinin kahramanı Ahmet Cemil üzerinden tüm detaylarıyla aktardığı eseri benim favorimdir.

— Halit Ziya Uşaklıgil’in İzmir döneminde yazdıkları hariç tüm romanlarını ve tabi ki mensur şiirlerinin tamamını okudum. Utanarak söylemeliyim ki anılarını okumadım. Eleştirmen:

Numaralanmış dörtlüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Siyasi bir mahiyet taşıyan, kahramanı Süleyman Nüzhet olan son romanı ise benim için onun çizgisinden farklı bir yerde durur ve pek de onun eseri gibi değildir.

A) Her iki dörtlük de koşmadan alınmıştır.

Eleştirmen:

B) I. güzelleme, II. koçaklama türündedir.

— Ben de bu şekilde düşünüyorum. Kitabın kapağında adını görmesem ben de bu eser Halit Ziya’nın demezdim. Hikâyeleri için farklı bir düşüncem var. Hikâyelerinin tamamında onun imzasını görmek mümkündür fakat romandaki başarısını yakaladığına inanmıyorum.

C) I. dörtlük, ait olduğu şiirin ilk dörtlüğü, II. dörtlük son dörtlüğüdür. D) I. dörtlük çapraz, II. dörtlük düz uyak düzeniyle oluşturulmuştur. E) Her iki dörtlük de 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Yazar, Mezardan Sesler eserini okumuştur.

B İ L G İ S A R M A L

109

B) Yazar, Kırk Yıl kitabını henüz okumamıştır. C) Eleştirmen için Kadın Pençesi Halit Ziya’nın gerçek gücünü yansıtmakta yetersizdir. D) Yazarın en az beğendiği Halit Ziya romanı Kırık Hayatlar’dır. E) Yazarın en beğendiği Halit Ziya romanı Mai ve Siyah’tır.

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 16

10. I. Metin

11. I.

Şeh-râh-ı muhabbet ki tarik-i ezelimdir

Gelin Kayası Anlatırlar ki yaşlı bir kadınla gelini varmış. Kaynana o bilinen kaynanalardanmış. Gelinin her yaptığı işe kusur bulur, ona son derece sert davranırmış. Koyunları otlatmaya götürmesi onun için âdeta geçici bir kurtuluş olurmuş. O gün de öyle yapmış, koyunları önüne katıp otlatmaya gitmiş. Gelinin üzerine bir ağırlık çökmüş ve uyuyakalmış, bir süre sonra uyanmış. Bakmış ki sürüsü ortalarda görünmüyor. Ne kadar aradıysa da sürüsünü bulamamış. Eli boş, boynu bükük olarak eve dönen gelin, olanları kaynanasına anlatmış. Gelin aldığı cevap karşısında donakalmış. “Git! Sakın sürüyü bulmadan da eve gelme!” Gelin evden ayrılmış ama ne yapacağını da bilmiyormuş. Kurtuluşu Allah’a yalvarmakta bulmuş. “Allah’ım… Tek şu sürüyü bulayım da bulduğum zaman beni taş kes. Umut kesilmez ya, o da öyle yapmış ve aramayı sürdürmüş. Derken sürüyü Büyük Akveren köyünün yakınlarında bulmuş. Bulmuş ama sevinmiş mi üzülmüş mü bilinmez, hemen oracıkta taş kesilivermiş.

Ser menzil-i aşk eski mekân ü mahalimdir Yoldan koyan ammaâ beni tûl-i emelimdir Bu çak-i giribâna sebeb kendi elimdirHep çekticeğim kendi cezâ-yı amelimdir II. Ahvâl-i cihânı her zaman söyleşelim Amma gam-ı aşkımız nihân söyleşelim Ey vâkıf-ı râz-ı aşk olan ârif-i cân Ney gibi seninle bî-zebân söyleşelim Numaralanmış birimler sırasıyla aşağıdaki nazım şekillerinden hangilerine örnektir? A) Taştir – Murabba B) Muhammes – Rubai C) Rubai – Tuyuğ

II. Metin

D) Kıta – Rubai

Urum Kağan derlerdi, ulu büyük bir kağan.

E) Mesnevi – Tuyuğ

Oğuz’un komşusuydu, sol yanında oturan. Kentleri çok çok idi, sayısız orduları, Dinlemezdi Oğuz’dan giden buyrultuları, Gitmez idi ardından, direnir durur idi, “Sözünü tutmam tutmam” diye, söylenir durur idi. “Yârlık gönderdi Oğuz, yârlığın dinlemedi, Oğuz başına koydu, yok edeyim ben dedi! Oğuz yola çıkarak, bayraklarını açtı, Muz-Dağ eteklerini, kırk günden sonra aştı, Çadırları kurdurup derin uykuya daldı. Tan ağarıyordu ki çadıra ışık daldı

B İ L G İ

Bir erkek kurt göründü ışıkta soluyarak

S A Numaralanmış metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden R hangisi söylenemez? M A) I. metin efsane, II. metin destan örneğidir. A B) I. metin millî bir nitelik taşımazken II. metin milleti ilgi- L Bir kurt ki gök yeleli! Bir kurt ki gömgök tüylü!

lendiren olayları konu edinir.

C) I. metin halk arasında herkes tarafından anlatılabilirken II. metin özel anlatıcılar tarafından dile getirilir. D) I. metin gerçekle doğrudan ilişkiliyken II. metin tamamen kurgusaldır. E) Her iki metinden de toplum yaşantısına ait ipuçlarına ulaşılabilir.

114

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 17

5. Ağılda oğlak toğsa arıkta oti öner

7. Aşağıdaki dizelerden hangisi ayraç içinde verilen kavrama örnek gösterilemez?

Ağılda oğlak doğsa ırmak kıyısında otu yeşerirA) Havada yalın bir kılıç parıltısı

Tay atatsa at tınur, oğul eredse ata tınur Tay büyüyünce at dinlenir, oğul büyüyünce baba dinlenir.Korur düzenini geçmiş zamanların.(Epik şiir)

B) Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç;

Öküz adağı bolgınca buzağı başı bolsa yiğ Öküz ayağı olmaktan, buzağı başı olmak üstündür.Bu sözler, ilk olarak aşağıdaki hangi eserde yer almış-tır?A) Yusuf u Züleyha

D) İçlenme tabiattaki yekpare kederden,

Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç!(Cinas)

C) Mecliste arif o kelamı dinle

B) Divan-ı HikmetC) Atabetü’l - Hakayık

El iki söylerse sen birin söyle (Didaktik şiir) Yas tutma dağılmış diye kuşlarla çiçekler.D) Divanü Lügati’t - Türk

(Hüsnütalil)

E) Tutsa câm-ı bâde-i gül-gûnu verd-i ter gibi

E) Kutadgu BiligSâid-i sâkî olur şah-ı gül-i ahmer gibi6. Bir neş’eli hengâmede çepçevre yamaçlar Hep aynı tehassüsle meyillenmiş ağaçlar; Dalgın duyuyor rüzgârın âhengini dal dal, Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal; Bir lâhzada bir pancur açılmış gibi yazdan Bir bestenin engin sesi yükseldi Boğaz’dan. Coşmuş gene bir aşkın uzak hâtırasıyle, Aksetti uyanmış tepelerden sırasıyle, Dağ dağ o güzel ses bütün etrâfı gezindi; Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi.

B İ L G İ S A R M A L

(Tam kafiye)

8. Uygur bilgini Beşbalıklı Şingko Şeli Tutung tarafından X.

yüzyılda, Çinceden Eski Uygurcaya çevrilen Mahayana Budizm’ine ait bir sutra kitabıdır. Eserin aslı Sanskritçedir. Sanskritçeden VIII. yüzyılda Çinceye, sonra X. yüzyılda da Çinceden Uygurcaya çevrilmiştir. Eski Uygurca ile yazılmış en eksiksiz Budist belgesi niteliğindeki eser, 10 kitap ve 31 bölümden oluşmaktadır. Her kitapta Budizm’le ilgili bir konu işlenir. Eser, Budizm’in temellerini, felsefesini, Buda’nın menkıbe ve vaazlarını içermektedir. Eserde yer alan Şehzade ile Aç Pars Hikâyesi oldukça meşhurdur. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Irk Bitig

B) Altun Yaruk

Yahya Kemal’in Ses şiirinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) Kalyanamkara Papamkara D) Sekiz Yükmek

A) Mesnevi biçiminde kafiyelenmiştir.

E) Kutadgu Bilig

B) Öz şiir anlayışıyla yazılmıştır. C) Görsel ögelere yer verilmiştir. D) Söz sanatlarından yararlanılmıştır. E) Anlam, biçime göre daha çok önemsenmiştir.

122

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

20.

DENEME - 17

21. 2001 yılında yayımladığı Köprü isimli romanından Erzincan

I. Metin

valisinin hayat hikâyesi çerçevesinde Doğu illerimizde yaşanan dramın kökenleri ve Cumhuriyet tarihi içindeki nedenlerini ele alan sanatçı, 2002 yılında Nefes Nefese isimli romanını yayımladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Yahudi’yi soykırımda kurtaran Türk diplomatlarının kahramanlıklarını bir aşk öyküsü ile birlikte işlediği bu romanından sonra aynı yıl içinde Kızıl Bir Gül Gibi ’yi okurlarıyla buluşturdu.

Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su Zevk-i tîgundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk Kim mürûr ilen bırağur rahneler divâra su

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânın sözün İhtiyât ilen içer her kimde olsa yâre su

A) Ayşe Kulin B) Ayla Kutlu

Suya versün bâğban gülzârı zahmet çekmesün Bir gül açılmaz yüzün teg verse min gülzâre su

C) Selim İleri D) İhsan Oktay Anar

II. Metin

E) Rasim Özdenören

Saçma ey Terkos gölünden tozlanan yollara su Kim bu denlü tozlanan yollara kılmaz çâre su. Âb-ı lûtfun çeşme-i vaslında ancak katredir Çıkmıyor bir türlü zîrâ istenen mikdâra su. Kimseler bilmez hakîkî menba’ın mâhiyetin Gerçi bir çok ism alıp gelmektedir bâzâra su. (...) Tamtakır bak cümle sarnıçlar, susuz kalmış Ada Vermemek caiz midir hiç böyle bir gül-zâre su. Anladık eksik kalan nakdîne-i himmet imiş Bağlıdır ancak sanırdık dirhem ü dinâra su.. Numaralanmış metinlerden ilki 16. yüzyıl şairi Fuzuli’ye aittir. İkinci metin 1939 yılında Orhan Seyfi Orhon tarafından yazılmıştır. Verilen metinlerden hareketle ikinci metinde aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi örneklenmiştir? A) Parodi

D) Montaj

B) Leitmotif

C) Bilinç akışı

E) Geriye dönüş

B İ L G İ S A R M A L

127

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 20

19. I. Romanlarında Anadolu insanının yaşamını, sorun-

21. Orman önümde. Gökyüzü karanlık. Dolunay tepem-

de. Çam kokusu. Çıt yok. Yürü. Sadece yürü. Gör. Duy. Dokun. Tat. Hepsi önemsiz. Hiçbiri vazgeçilmez. Kendinden kork. Kendini bul. Babam evden dönmediği gün, tüm yaşantımın ters yüz olduğunu düşünmüştüm. Büyütülecek bir şey yok. Babalar eve döner ve bazen eve dönemezler. Kutsalet getirmek için ormana gitmişti. Bu kadar. Ormana gitti. Sözün sonrasını biz ekliyorduk. Gittiği gün dönmesi gerekiyordu. Hava karardı. Anladık. Artık ormanın başladığı yerdeyim. Orman tek bir nokta. Başladığı ve bittiği ve devam ettiği ve azaldığı ve yok olduğu ve büyüdüğü. Tüm anlardayım. Düşün. Düşün. Orman sessizliği duymamak için düşün. Akşam uyuyamayacağımı düşünmüştüm. Belki babam döner diye. Ateşin başında kaldım. Kimse karışmadı. Bekledim. Babam Kutsalet avcısı. Köyde tek. Adı yok. Yılda bir kere ormana gider. Şifaeti getirir. Kutsalet. Kaç zamandır bu işi yapıyor bilmiyorum. Kimsem yok. Tüm kış çadırından çıkmaz. Yazın başında orman için hazırlanır. Yazın sonu gider. Avlar. Getirir. Töreni yönetir. Tüm kış çadırından çıkmaz. Ormandayım artık. Dolunay tepemde biliyorum ama karanlık. Çevremde hayvanlar var ama sessiz. Kıpırdamıyorum ama ilerliyorum. Akşam ateşin başında bekledim. Babam gelecek. Göz kapaklarım kapandı. Köze bastım elimi. Ruhum uçtu. Suya daldım. Bekledim. Ses geldi. Babam geldi. Ses.

larını, duygularını, gelenek ve göreneklerini ele alan sanatçının Anadolu Notları adlı bir de gezi yazısı vardır.II. “Aydede” adlı mizah dergisini çıkaran sanatçı “Kalem” ve “Cem” mizah dergilerinde Kirpi mahlasıyla siyasi yazılar yazmıştır.III. Çehov tarzı hikâyeleriyle tanınan sanatçının Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanı da oldukça ünlüdür.IV. Polisiye romanlarıyla tanınan sanatçı, edebiyatımıza Komiser Nevzat adlı bir karakter kazandırmıştır. Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış cümlelerde sözü edilen yazarlardan herhangi birine ait değildir? A) Sis ve Gece

B) Yeşil Gece

C) Ölmez Otu

D) Otlakçı

E) İstanbul’un İç Yüzü

Bu parçadan hareketle postmodern eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B İ L G İ S 20. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgiyle ayraç için- A deki sanatçı uyumlu değildir? R A) Tutunamayanlar romanıyla postmodern roman örneği M vermiştir. (Oğuz Atay) A B) Ölmeye Yatmak ve Fikrimin İnce Gülü romanlarıyla L

A) Dolaşık, karmaşık anlatım yöntemleri ve yazımsal sapmalar görülür. B) Bireyin iç dünyasına, bilinçaltına yönelme vardır. C) Nesnelerin, varlıkların, durumların göründükleri gibi olmadıkları düşüncesine dayanır. D) Dış dünya, toplumsal olaylar ön planda tutulur. E) Olay örgüsü ve üslup insana özgü bir gerçekliği ifade etmek üzere düzenlenir.

romancılığımıza katkıda bulunmuştur. (Adalet Ağaoğlu)

C) Evet İsyan’da devrimci ve sosyal gerçekçi, Erbain’de ise isyancı ve İslamcı duyarlığı birleştirmiş bir şair olarak karşımıza çıkar. (İsmet Özel)

D) Kalpaklılar adlı romanında Kurtuluş Savaşı’nı konu edinmiştir. (Kemal Tahir) E) Yılkı Atı adlı romanıyla 1971’de TRT Roman Ödülü’nü kazanmıştır. (Abbas Sayar)

150

Diğer Sayfaya Geçiniz.

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DENEME - 25

17. Kaldırımlar, Sakarya Türküsü, Zindandan Mehmet’e

19. • Garipçilerin savunduğu birçok görüşe karşı çıkmışlar-

Mektup, Beklenen gibi efsaneleşmiş şiirlerin şairi olan Necip Fazıl Kısakürek; - - - -Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bilgi yanlışı oluşur?A) metafizik sezişlerini, ruh buhranlarını, varlık-yokluk sorgulamalarını trajik bir dille yansıttığı Çile şiirinin şairidir.

dır.

• Şiirin bütünüyle açık olamayacağını, anlam kapalılığının şiiri düzyazıdan ayıran önemli bir faktör olduğu görüşünü benimsemişlerdir. •

Şiirin basit olamayacağını, zengin benzetmeli, içli, derin olması gerektiğini savunmuşlardır.

B) Ağaç, Büyük Doğu gibi dergileri çıkarmış; millî ve manevi değerlerine sahip çıkmak isteyenlerce “sultanüşşuara”, “üstat” ve “çile şairi” olarak takdir edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklere sahip şairlerden biri değildir?

C) aruz ölçüsünü, klasik edebiyatın nazım biçimlerini çağdaş şiirle birleştirmiş, bir tek şiirinde hece ölçüsünü kullanmıştır.

B) Attilâ İlhan

A) Ahmet Oktay C) Cahit Külebi D) Ferit Edgü

D) Bir Adam Yaratmak adlı oyununda Hüsrev adlı bir yazarın ruh çilesini, Reis Bey oyununda yanlış bir idam kararı veren hâkimin adalet-vicdan çatışmalarını, Tohum’da ise Ferhat adlı bir Millî Mücadelecinin Maraş’ın kurtuluş mücadelesi sırasında iç dünyasında yaşadığı madde-mana çatışmasını işler.

E) Orhan Duru

E) Örümcek Ağı, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı adlı şiir kitaplarının “Kafa Kâğıdı” adlı otobiyografik romanın, Ruh Burkuntularından Hikâyeler adlı hikâye kitabının ve Çöle İnen Nur adlı Peygamber anlatısının da yazarıdır.

18. - - - - şiirlerinde çevresini, sokağını, ev içini, dış dünyayı

halk kültüründen gelen unsurlarla Batı şiirini birleştirerek anlatmıştır. Eşyanın iç dünyasını yansıtan şair - - - - ise Türk şiirine büyük bir yenilik getirmiştir. Cansız nesnelerin bilinmeyen dünyalarını okuyucuyla paylaşan şair, bilinçaltına attığı acılarını; sevinçlerini eşyanın kimliğinde dışa vurarak mutluluğa ulaşabileceğine inanmış bir sanatçıdır. Meşaleler, Leke, Gittin Taş Atarak Denizlerime, Kara Işıldak şiir kitaplarıdır.

B İ 20. Aynı gün görülmedik bir törenle kızın adını koydular. L Kocaman kara bir kazanda su kaynatıldı. Gelenler - köyün G tüm kadın ve çocukları gelmişti- beraberinde getirdikleri İ S A R M A L

çeşit çeşit kuru çiçek ve bitki kökünü kaynar suya attılar. Sakatlar, taze gelinken kocası ölenler, döl tutmayanlar çiçeklerini suya atar atmaz gittiler. Kalanlar tas tas içip suyu bitirdikten sonra sırasıyla tek tek bebeğin ağzına tükürdüler. Tüküren, kulağına eğilip “Bana çeksin e mi?” diye dilekte bulunuyordu. O akşam Nuğber bebeğin -Huvat’ın anasının ismi verilmişti kıza- yüzü pancar gibi kızardı.

A) Bedri Rahmi Eyüboğlu – Behçet Necatigil

Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm adlı romanından alınan bu parçada, Dede Korkut Hikâyeleri’ nde isim verme törenlerine gönderme içeren “ağza tükürme” töreni aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

B) Ümit Yaşar Oğuzcan – Ahmet Muhip Dıranas

A) Bilinç akışı

C) Cahit Sıtkı Tarancı – Asaf Halet Çelebi

B) Metinler arasılık

D) Ziya Osman Saba – Özdemir Asaf

C) Üst kurmaca

E) Behçet Necatigil – Sedat Umran

D) Geriye dönüş

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

E) Montaj

187

Diğer Sayfaya Geçiniz.

BİLGİ SARMAL AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BRANŞ DENEMELERİ

DENEME Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME DÖNÜTLERİM Eksik Olduğum Konular

D ENEM E-5 – K O NU / K AZA NI M

D ENEM E-6 – K O NU / KAZ ANIM

01

CÜMLEDE ANLAM

01

SÖZCÜKTE ANLAM

02

PARAGRAFTA ANLAM / YARDIMCI DÜŞÜNCELER

02

PARAGRAFTA ANLAM

03

CÜMLEDE ANLAM

03

PARAGRAFTA ANLAM / YARDIMCI DÜŞÜNCELER

04

DİVAN EDEBİYATI TERİM BİLGİSİ

04

İKİ CÜMLE İLİŞKİSİ

05

ŞİİR ANLAYIŞLARI

05

ŞİİR BİLGİSİ

06

ŞİİR BİLGİSİ

06

SÖZ SANATLARI

07

HALK EDEBİYATI ŞAİRLERİ

07

NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ

08

DİVAN EDEBİYATI NESİR

08

DİVAN ŞİİRİ BİLGİSİ

09

DİVAN EDEBİYATI ESER - SANATÇI

09

DİVAN EDEBİYATI NESİR BİLGİSİ

10

ÂŞIK EDEBİYATI SANATÇILARI

10

İKİ ŞİİR KARŞILAŞTIRMASI

11

ŞİİR BİLGİSİ

11

MENSUR ŞİİR

12

DÖNEM BİLGİSİ

12

NAZIM TÜRÜ

13

SANATÇI ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

13

SANATÇI ÖZELLİĞİ

14

ÖZELLİK – ESER İLİŞKİSİ

14

TANZİMAT – SERVETİFÜNUN DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMA

15

ŞİİR YORUMU – BİLGİSİ

15

SANATÇI BİLGİSİ

16

ROMAN ÖZETİ

16

SANATÇI BİLGİSİ

17

TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİR

17

CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLULUK – SANATÇI İLİŞKİSİ

18

ESER – YAZAR İLİŞKİSİ

18

CUMHURİYET DÖNEMİ SANATÇI BİLGİSİ

19

CUMHURİYET DÖNEMİ KARMA SANATÇI BİLGİSİ

19

KÜÇÜREK HİKÂYE YORUMU

20

CUMHURİYET DÖNEMİ KARMA SANATÇI BİLGİSİ

20

DERGİ – SANATÇI BİLGİSİ

21

CUMHURİYET DÖNEMİ ROMAN BİLGİSİ

21

CUMHURİYET DÖNEMİ ÖZELLİK – SANATÇI – ESER BİLGİSİ

22

CUMHURİYET DÖNEMİ TİYATRO SANATÇILARI

22

CUMHURİYET DÖNEMİ SANATÇI – ESER BİLGİSİ

23

ANLATIM TEKNİKLERİ

23

CUMHURİYET DÖNEMİ SANATÇI – ESER BİLGİSİ

24

PANEL

24

CUMHURİYET DÖNEMİ SANATÇI BİLGİSİ

KENDİME NOTUM

B İLGİ SARMAL AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BRANŞ DENEMELERİ

DENEME Doğru Sayıları

Yanlış Sayıları

DENEME DÖNÜTLERİM Eksik Olduğum Konular

D ENEM E-2 1 – K O NU / K A ZA NI M

01

DEYİM

02

CÜMLEDE ANLAM

03

PARAGRAFTA ANLAM / YARDIMCI DÜŞÜNCELER

04

PARAGRAFTA ANLAM / KONU

05

DESTAN

06

DEDE KORKUT HİKÂYELERİ

07

ŞİİR TÜRLERİ

08

ŞİİR İNCELEMESİ

09

SÖZ SANATLARI

10

ORHUN YAZITLARI

11

DİVAN EDEBİYATI ESER BİLGİSİ

12

DİVAN EDEBİYATI SANATÇI BİLGİSİ

13

CUMHURİYET DÖNEMİ TİYATRO YAZARLARI

14

ROMAN İNCELEME

15

SANATÇI – ESER BİLGİSİ

16

CUMHURİYET DÖNEMİ KARMA ESER – YAZAR

17

ŞİİR İNCELEME

18

CUMHURİYET DÖNEMİ YAZARLARI

19

KÜÇÜREK HİKÂYE

20

ROMAN ÖZETİ

21

CUMHURİYET DÖNEMİ KARMA ESER – YAZAR – ÖZELLİK BİLGİSİ

22

CUMHURİYET DÖNEMİ YAZAR BİLGİSİ

23

CUMHURİYET DÖNEMİ KARMA ESER – YAZAR – ÖZELLİK BİLGİSİ

24

TİYATRO TERİMLERİ

KENDİME NOTUM