Data Loading...

BAHAN MAC 2022 PEMINDAHAN MAKLUMAT, KARANGAN PENDEK DAN PANJANG (1) Flipbook PDF

BAHAN MAC 2022 PEMINDAHAN MAKLUMAT, KARANGAN PENDEK DAN PANJANG (1)


162 Views
63 Downloads
FLIP PDF NAN

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

MODUL KELAS BM CIKGU FARA MAC 2022 (Selasa dan Rabu 8-9.30 malam) 0193610423

PERBEZAAN ULASAN / RUMUSAN/ RINGKASAN

MARKAH

RINGKASAN 15 markah -10 markah isi -5 markah bahasa

JUMLAH Memadai 1 perenggan PERENGGAN sahaja FORMAT• •

Tulis sekurangkurangnya 5 isi tersurat tanpa isi tersirat. Elakkan menulis pendapat. Tiada pendahuluan dan penutupan/ kesimpulan

ULASAN 15 markah

1 perenggan • •

• •

Pendahuluan Isi tersurat – terdapat dalam bahan rangsangan Isi tersiratfikir sendiri Kesimpulan

JUMLAH Lazimnya antara 50 hingga PATAH 80 patah perkataan. PERKATAAN

Lazimnya 80 hingga 100 patah perkataan.

KIRA JUMLAH PATAH PERKATAAN

Perlu Perlu dan tulis di sebelah kanan jawapan.

Perlu dan tulis di sebelah kanan jawapan.

RUMUSAN 15 markah -10 markah isi -5 markah bahasa 3 perenggan • • •

Idea utama 6 Idea sampingan Penutup (cadangan dan harapan)

Lazimnya 80 hingga 100 patah perkataan. Perlu dan tulis di sebelah kanan jawapan.

MODUL KELAS BM CIKGU FARA MAC 2022 (Selasa dan Rabu 8-9.30 malam) 0193610423

MODUL KELAS BM CIKGU FARA MAC 2022 (Selasa dan Rabu 8-9.30 malam) 0193610423

LATIHAN 1: ULASAN

MODUL KELAS BM CIKGU FARA MAC 2022 (Selasa dan Rabu 8-9.30 malam) 0193610423

LATIHAN 2 : ULASAN

MODUL KELAS BM CIKGU FARA MAC 2022 (Selasa dan Rabu 8-9.30 malam) 0193610423

SOALAN 3: RINGKASAN

MODUL KELAS BM CIKGU FARA MAC 2022 (Selasa dan Rabu 8-9.30 malam) 0193610423

SOALAN 3 : RINGKASAN

MODUL KELAS BM CIKGU FARA MAC 2022 (Selasa dan Rabu 8-9.30 malam) 0193610423

BAHAN 23 MAC 2022. ULANG KAJI RINGKASAN

MODUL KELAS BM CIKGU FARA MAC 2022 (Selasa dan Rabu 8-9.30 malam) 0193610423

KARANGAN PENDEK/ KARANGAN RESPON TERHAD ( 15 minit / 10 markah) TIP & FORMAT:

LATIHAN 1: KARANGAN RESPON TERHAD

MODUL KELAS BM CIKGU FARA MAC 2022 (Selasa dan Rabu 8-9.30 malam) 0193610423

LATIHAN 2 : KARANGAN RESPON TERHAD

MODUL KELAS BM CIKGU FARA MAC 2022 (Selasa dan Rabu 8-9.30 malam) 0193610423

LATIHAN 3 : KARANGAN RESPON TERHAD

MODUL KELAS BM CIKGU FARA MAC 2022 (Selasa dan Rabu 8-9.30 malam) 0193610423

KARANGAN RESPON TERBUKA (45 minit/ 30 markah)

1. Sekolah anda telah mengadakan pameran kesihatan di sekolah. Selaku Setiausaha Kelab Kesihatan, anda telah diminta untuk menulis laporan tentang pameran tersebut. Sediakan teks laporan itu selengkapnya. Panjangnya karangan anda hendaklah tidak kurang daripada 180 patah perkataan.

MODUL TAMAT