Data Loading...

Brochure City Health Flipbook PDF

Brochure City Health


122 Views
62 Downloads
FLIP PDF 4.82MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

Duurzaam, comfortabel en mooi

CityHealth

®

KLIMAATADAPTIEF INRICHTEN

CITYHEALTH® PAGINA

ONDERWERP

PRODUCTEN

6

Groene straten met doorgroeistenen

Graskei, NCB Klinkers, Herba Linea, Capital, Floriade

22

Oplossingen tegen water op straat

Drainsteen, Porodrain®, Afwateringsbanden

28

Inspiratie met projecten op maat

Parkbanden, Groentaludsteen, Solidrain

34

Diverse bestratingsoplossingen

GeoSilent, GeoArdesia Alivo, GeoStretto Alivo

40

Participatie bewoners

44

Over MBI en duurzaamheid

50

Contact Adviesteam

SAMEN MAKEN WE ONZE WOONOMGEVING DUURZAAM, GROEN EN LEEFBAAR “Nederland leeft met water”, dat was in 2002 de

Vanuit dit perspectief hebben wij deze brochure

slogan van Rijkswaterstaat om bewustwording van

samengesteld. Je vindt hierin diverse productoplossingen

klimaatverandering te creëren. De kern van de boodschap

die een bijdrage leveren aan de inrichting van een

was: we moeten het water nu de ruimte geven. Doen we

gezonde stad, met in de focus op waterbeheer. Deze

dat niet, dan zal het water die ruimte straks zelf nemen.

brochure is een aanzet om het gesprek aan te gaan voor duurzame gebiedsontwikkeling. Wij begrijpen dat er

Nu, ruim twintig jaar later, is deze slogan actueler dan ooit

samengewerkt moet worden om tot integrale oplossingen

en kijken we nog verder dan het beheer van rivieren en

te komen. Voor deze samenwerking staan wij open; met

dijken. Ook onze bewoonde omgeving kan bijdragen aan

publieke en private partijen. Wil je samen met ons werken

een klimaatadaptief beheer. Zo draagt waterpasserende

aan mooie oplossingen voor CityHealth®? Dan nodigen

en open bestrating bij aan versnelde waterafvoer en

wij je van harte uit contact met ons op te nemen.

-berging bij extreme regenbuien.

2

2022© TWEEDE UITGAVE CityHealth®

Waterpasserende en ‘groene’ bestrating

BEWUST BESTRATEN

Eind jaren negentig is waterpasserende bestrating ontwikkeld. Door de opkomst van Vinexwijken (massale nieuwbouw)

Een groot gedeelte van de bebouwde omgeving

SAMEN VORM GEVEN AAN DE TOEKOMST

steeg de vraag naar meer ‘groen’ voor het creëren van een fijnere woonomgeving. Om zo het gevoel van het landschap

bestaat uit wegen en pleinen. Bij verantwoorde

Waterpasserende bestrating is een stap in de richting om

dat ingeruimd is voor woningbouw vast te houden. De nieuw ontwikkelde straatstenen waren extra hoog en voorzien van

inrichting van de buitenruimte is bewust bestraten

onze buiten-leefomgeving functioneel en klimaatadaptief

openingen. Door deze openingen kan de wortelgroei van gras zich goed ontwikkelen. Het principe van ‘groene bestrating’

een voor de hand liggende oplossing. Combineer

in te richten. Uiteindelijk gaat het wel om het totaalplan.

is daarmee al meer dan 20 jaar geleden geboren.

grijs en groen op plaatsen waar dit mogelijk is en

Alleen samen kunnen we vorm geven aan een gezonde

zorg dat water snel kan infiltreren in de bodem.

stad. Hierover denken wij graag met je mee! Met meer dan

De meeste Vinexwijken zijn in die tijdsgeest echter vooral functioneel ingericht op wonen en mobiliteit. Met dichte rijwegen en veel ruimte voor parkeren. Ondanks dat er ook in die tijd best wel gesproken werd over het afkoppelen van hemelwater en het belang van groen, werd er nog weinig tot niets mee gedaan. De vraag naar groene bestrating was zeer minimaal. Daar is de afgelopen jaren wel verandering in gekomen! We zien nu pas grootschalig gebruik toenemen. EEN TOEKOMSTBESTENDIG STAD Het besef dat ‘wij de natuur net zo hard nodig hebben als de natuur ons’ groeit. Daar komt bij dat weersomstandigheden ons wijzen op het feit dat we natuurinclusief moeten ontwerpen voor een toekomstbestendige stad. Plannen moeten niet enkel gericht zijn op maximale functionaliteit. Dit betekent dat we niet alleen ruimte moeten geven aan groen, maar ook aan alle andere factoren van de natuur, zoals water en zon. Hier ligt onze gezamenlijke uitdaging voor de toekomst en is ‘groene’ bestrating daardoor actueler dan ooit.

WATEROVERLAST OP STRAAT, DAT WILLEN WIJ MET ELKAAR VOORKOMEN! BRON FOTO: NOS NOORDERNIEUWS

4

77 jaar ervaring kunnen wij zeker ons steentje bijdragen. GROENE ZONES Ideale zones voor open bestrating zijn parkeerterreinen, pleinen en parken. De sfeer en leefbaarheid wordt verhoogd door het creëren van groene zones. WOONWIJKEN ‘WATERPROOF’ Wegen en woonwijken zijn geschikt voor waterafvoer. Dit kan eenvoudig door gesloten straatstenen te vervangen door waterpasserende of open bestrating (in combinatie met een juiste fundering).

Waterpasserende bestrating, in combinatie met een waterbergende fundering is één van de oplossingen. Lees hierover meer op pagina 25. 5

GRASBETONTEGELS Grasbetontegels worden voornamelijk toegepast op plekken waar erosie kan voorkomen. Dit betekent dat grasbetontegels veelal als bermverharding of op parkeerplaatsen worden toegepast. Onze grasbetontegels zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen met verschillende percentages open ruimte. Het open karakter van de bestrating bevordert infiltratie van hemelwater en geeft ruimte voor grasgroei. VERKEERSVEILIGHEID Voor

wegverbreding

of

bermverharding

worden

doorgaans

grasbetontegels met profiel (sleuven of nokken) toegepast. Dit dient als waarschuwing voor automobilisten en heeft een remmend effect in het geval een automobilist de weg af dreigt te rijden. Om zowel de remmende als infiltrerende functie van de bestrating te bevorderen, is het van belang de tegels met sleuven haaks op de rijrichting aan te leggen.

RIJCOMFORT Voor een parkeerplaats of oprit raden wij aan om een vlakke grasbetontegel toe te passen voor optimaal rijcomfort. Tevens is deze tegel makkelijker beloopbaar en daardoor heel geschikt voor bewoonde gebieden.

EEN OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE GRASBETONTEGELS VIND JE IN ONS ASSORTIMENTSBOEK.

Klimaatadaptieve oplossingen MET GROEN

gras

BETON

IN VELE VARIANTEN

De bekendste en oudste vorm van ‘groene’ bestrating is natuurlijk de grasbetontegel. Deze is in vele varianten verkrijgbaar maar niet persé ontworpen op esthetische uitstraling. De grasbeton combitegel die je op deze foto ziet is vooral functioneel als bermverharding en zeer geschikt voor zware

ARTIKELCODE PECMA00BS

verkeersbelasting. 6

7

Specificaties TOPLAAG TEXTUURKEUZE

Basic, gesloten Gesloten

KLEUREN

Grijs, Antraciet

KOMO/DoP

Ja

FACET/VELLINGKANT FORMAAT

215 X 115 X 100 mm

MACHINAAL PAKKET

Op aanvraag

MIXPAKKET

Op aanvraag

AANTAL VULMIDDEL/M2

Klimaatadaptieve inrichting én ontwikkeling van een straatsteen met een passende look en feel!

2 X 2 mm

20% Open ruimte = 16 L 40% open ruimte = 32 L

PROJECT

DUURZAME BESTRATINGSOPLOSSING VOOR ALMERE DUIN Wonen, werken en winkelen te midden

ARTIKELCODE PCCMA00BS

gras KEI

van 10 meter hoge duinen en bos, weg Graskeien

bieden

een

oplossing

voor

de

combinatie van natuur en verkeer. Ze zorgen voor een stevige ondergrond waar dat nodig is, maar ze laten ook ruimte over voor gras. Met het speciale profiel kan gekozen worden voor meerdere legpatronen, resulterend in een openruimte tussen de 20% en 40%. De graskei kan tevens in een gesloten verband gelegd worden.

8

van de stedelijke hectiek. Dat is Almere Duin, een trendy wijk met de uitstraling van de kust. MBI heeft hier de bestrating mogen verzorgen, waaronder de graskei voor duurzame wegverharding. Deze open bestrating past qua uitstraling perfect in de natuurlijke omgeving en gaat bovendien erosie tegen. Daarnaast maakt het de infiltratie van hemelwater en (duin)grasgroei mogelijk.

9

Specificaties

NCB KLINKERS

TOPLAAG TEXTUURKEUZE

NCB klinkers zijn waterpasserende betonstenen met een open ruimte van

VERWERKING

maar liefst 42%. Dit bevordert grasgroei en snelle infiltratie van (hemel)

De fundering onder de NCB klinkers is in de basis niet

KLEUREN

water. Perfect voor het bestraten van parkeerterreinen, opritten en groene

anders dan bij traditionele bestrating. Het is echter wel

KOMO/DoP

looppaden. De NCB klinker is ook verkrijgbaar in een complementaire

van belang dat de ondergrond waterdoorlatend is. De

FACET/VELLINGKANT

gesloten variant, zodat de aansluitende rijweg ook esthetisch dezelfde

grasklinkers dienen handmatig te worden verwerkt.

FORMAAT

uitstraling heeft.

Vervolgens kunnen ze gevuld worden met aarde óf met

MACHINAAL PAKKET

grove split. Hiermee behouden de grasklinkers hun

MIXPAKKET

De NCB klinkers zijn verkrijgbaar in drie varianten: „

Open steen (42% open ruimte)

„

Half open steen (17% open ruimte)

„

Volledig dichte steen (0% open ruimte)DURATON KERNBETON

Meer ruimte voor groen en water

42% OPEN RUIMTE

De open ruimtes geven ruimte aan groen en bevorderen waterinfiltratie.

waterdoorlatende karakter. AANTAL VULMIDDEL/M2 GRASGROEI BEVORDEREN Om grasgroei te bevorderen, raden wij aan om de NCB

Basic, gesloten Gesloten Grijs, andere kleuren op aanvraag ✓ 5 X 5 MM 315 X 115 X 100 MM ✓ N.V.T. 17% Open ruimte = 17 L 42% open ruimte = 42 L

✓ Behoort tot de mogelijkheden (optioneel)

klinkers te vullen met teelaarde en vervolgens de gootjes weer leeg te vegen. Hiermee voorkom je dat het jonge,

Samen vormen de open en gesloten grasklinkers een stijlvolle en

ARTIKELCODES

opkomende gras onmiddellijk wordt ondergelopen of

functionele bestratingsoplossing voor het klimaatadaptief inrichten van de

MGCMA00BS (TYPE 1 OPEN)

platgereden. Je kunt de NCB klinker met een grasmengsel

openbare én private ruimte. De standaard kleuren zijn grijs en antraciet. Op

MHCMA00BS (TYPE 2 HALF OPEN)

van eigen keuze inzaaien. Het bestrate oppervlak is direct

aanvraag is de NCB klinker ook in andere kleuren leverbaar.

MICMA00BS (TYPE 3 DICHT)

na het vullen met teelaarde begaanbaar voor loop- en rijverkeer.

42% OPEN RUIMTE 10

11

NCB KLINKERS

DIT IS NCB, DAN VOOR HERBA LINEA ZETTEN

Parkeren in groene woonwijken Een actuele ontwikkeling is dat we van dichte klinkers steeds meer naar open bestrating gaan. We zien in woonwijken steeds vaker groene parkeerplaatsen. Hiermee wordt er een bijdrage geleverd aan een klimaatadaptieve buitenleefomgeving. Groene parkeerplaatsen verminderen de kans op wateroverlast en de ‘nieuwe generatie’ stenen bieden functionaliteit en esthetiek. Perfect voor groene woonwijken!

12

DE JUISTE ONDERGROND Voor de fundering met open bestrating is het van belang dat de ondergrond geschikt is. Deze moet waterdoorlatend zijn om waterinfiltratie te bevorderen. Daarnaast moet de ondergrond in combinatie met de bestrating zwaar belastbaar zijn om verzakking door rijverkeer te voorkomen. Afhankelijk van de steen, kan de bestrating handmatig of machinaal verwerkt worden. De open ruimtes kunnen gevuld worden met aarde óf met grove split. Kies je voor een groene oprit? Dan raden we aan om de openingen te vullen met een grond-graszaadmengsel.

FOTO

PARKEERSTROOK IN VEENENDAAL MET NCB KLINKER TYPE 1, 2 EN 3

13

ACTUEEL GROENE PARKEERTERREINEN Het doel van groene parkeerterreinen is een overloopfunctie bij heftige regenbuien, snelle afvoer van het water en bevordering van grasgroei om hittestress tegen te gaan.

22% OPEN RUIMTE

HERBA LINEA H2O FORMAAT: 31,5X10,5X8 CM OOK MET COMPLEMENTAIRE GESLOTEN STEEN VERKRIJGBAAR.

Herba

ARTIKELCODE: KVCW

HERBA LINEA

LINEA

Voor groen en water Herba Linea is een innovatief concept voor het inrichten van stedelijke gebieden, waarbij functionaliteit en esthetiek samenkomen. Dit vertaalt zich in een stijlvolle bestratingsoplossing met een modern lijnenspel.

Specificaties TOPLAAG

WATERPASSERENDE BETONSTEEN Er zijn twee soorten Herba Linea: Herba Linea H2O en

GEOSTEEN TOPLAAG

Herba Linea Vlak. Herba Linea H2O is een straatsteen met

TEXTUURKEUZE

openingen aan één zijde. Het open profiel van de steen

KLEUREN

verbetert waterafvoer en geeft ruimte aan groen. Doordat

HELMOND: BRAINPORT HUMAN CAMPUS

Standaard gesloten, gewassen op aanvraag ✓ Op aanvraag Grijs en antraciet, andere kleuren op aanvraag

de steen drie nokken heeft is de Herba Linea gemakkelijk

KOMO/DoP

in zowel lineair- als elleboogverband te leggen. Herba

FACET/VELLINGKANT

Linea Vlak is de gesloten uitvoering van de steen.

FORMAAT

Samen vormen ze een stijlvolle en klimaatadaptieve

MACHINAAL PAKKET

Op aanvraag

oplossing voor opritten, parkeerterreinen, stadspleinen

MIXPAKKET

Op aanvraag

en straatjes.

14DURATON KERNBETON

Ja 2 X 2 MM 315 X 105 X 80 MM

✓ Behoort tot de mogelijkheden (optioneel)

15

CAPITAL L+T Variëren met de open ruimte In samenwerking met Marseille Buiten introduceert MBI de Capital L en Capital T steen. Met de vorm van deze stenen is eindeloos te variëren. Van dichte bestrating tot een zeer open bestrating. ARTIKELCODES: ILCM (CAPITAL L) | ITCM (CAPITAL T)

De Capital L en T stenen kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar worden verwerkt, afhankelijk van het straatbeeld dat je wenst te creëren. De straatstenen zijn zowel in de openbare als private ruimte toepasbaar. Pas het toe op een

DENK JIJ MET ONS MEE?

stadsplein, voor een kantoorpand of in de particuliere tuin. Door te kiezen voor een open verband, geef je ruimte aan groen en waterinfiltratie.

Heb jij nu net zo’n goed idee als Marseille Buiten

Specificaties

voor een nieuwe vorm of product? Neem dan

Met deze twee vormen is het mogelijk tientallen nieuwe bestratingsverbanden toe te passen. Dit geeft enorm veel speelruimte

DURATON KERNBETONcontact met ons op om eens van gedachten te

voor ontwerpers. Het formaat van de betonklinkers sluit namelijk aan op de standaard leverbare maatvoeringen. Het

GEOSTEEN TOPLAAG

Ja

wisselen. Wie weet kunnen wij jouw idee wel

resultaat is strak straatwerk dat zonder knipnaden van een dichte bestrating kan overlopen naar open bestrating, zonder

TEXTUURKEUZE

Op aanvraag

concessies te hoeven doen aan de sterkte van het verband. Je kunt dus eindeloos variëren met de open ruimte door

DIKTE TOPLAAG

10 MM

verschillende legpatronen toe te passen. Hieronder zie je een aantal voorbeelden ter inspiratie.

KLEUREN

Scan de QR code

KOMO/DoPFACET/VELLINGKANT FORMAAT KENMERK STRAATWERK

realiseerbaar maken!

2 X 2 MM 315 x 210 / 105 x 80 MM (L) 420 x 315 / 105 x 80 MM (T) Meerdere legverbanden

MACHINAAL PAKKET

Op aanvraag

MIXPAKKET

Op aanvraag

✓ Behoort tot de mogelijkheden (optioneel) 16

17

Project op maat: Floriade

Het team is een aantal uitdagingen aangegaan om tot

Op de Floriade wereldtuinbouwtentoonstelling (Almere) etaleert men oplossingen die bijdragen aan ‘Growing Green

gras en daartussen tegels. Ofwel veel open ruimte en

Cities’. Zo ook het futuristische beeld van de hoofdwandelpaden en de boulevard. Deze geven volop ruimte aan groen

daarmee weinig beton voor de sterkte. Hierdoor werd

én de mogelijkheid om veel water op te kunnen vangen. Een voorbode van de toekomstige Almeerse woonwijk Hortus.

de kans groter dat de tegels zouden ‘gaan lopen’.

Deze wordt in de toekomst namelijk voorzien van precies dezelfde uniforme bestrating met het uitgesproken lommerrijke

De oplossing werd gevonden middels de buitenste

straatbeeld tot gevolg. Het gaat om een speciale familie grastegels, variërend van dicht tot (half)open, zodat de randen

stroken. Hiervoor werd een ondervloer in het stramien

van het straatprofiel steeds groener worden dankzij het ingeplante gras.

van 50x50 cm betontegels gemaakt waarin de

MATERIALISATIE CONCEPT deze realisatie te komen. Er zijn veel grote randen met

kleine tegels als het ware werden verzonken. Deze CONCEPT FLORIADE

ondervloer, gemaakt van open-structuur beton, biedt

Bureau ZUS, de ontwikkelcombinatie Amvest - Dura Vermeer en MBI hebben de uiteindelijke grastegel ontwikkeld voor

voldoende bodem voor grasgroei en waterafvoer.

Gemeente Almere. Eerstgenoemde heeft het huidige straatbeeld ontworpen welke zowel expowaardig is, als in een later

Tegelijkertijd zorgt deze voor de benodigde stabiliteit.

stadium passend bij het straatbeeld van een woonwijk. Zij bedachten een uniek aanzicht van een straat die aan weerszijden

Passtukken zorgen ervoor dat de grotere tegels van

alsmaar meer opgaat in het groen. Het midden wordt gemarkeerd door een goottegel waarin overtollig hemelwater wordt

elkaar gescheiden worden. Hierdoor kunnen de losse

opgevangen. In de basis is gekozen voor betontegels van 50x50 cm in 12 cm dikte en boulevardtegels van 100x100 cm

tegels onafhankelijk van elkaar bewegen en levelen.

in 12 cm dik. Rekening houdend met zwaar bouwverkeer en verhuiswagens die straks over de straten van Hortus kunnen

Hiermee geeft de gekozen onderbouw voldoende

rijden, die nu nog de wandelpaden van de Floriade zijn.

steun, zodat alle bestrating ook bij zware belasting draagkrachtig genoeg is. MEER INFORMATIE Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons adviesteam via [email protected]

Specificaties TOPLAAG

Basic, gesloten (tegels)

TEXTUURKEUZE

Op aanvraag (tegels)

KLEUREN

Op aanvraag (tegels)

GEIMPREGNEERDFACET/VELLINGKANT

✓ Tegels: 500x500x120 mm 400x400x120 mm

FORMAAT

300x300x120 mm 200x200x120 mm Krans (opsluiting):

PROJECT OP MAAT

Ontwikkeling van bestrating voor een duurzame woonwijk

18

500x500x80 mm 500x400x80 mm ✓ Behoort tot de mogelijkheden (optioneel)

19

Het belang van SUBSTRAAT EN GRASZAAD Grasbetontegels en -stenen combineren draagkracht

naast stabiliteit ook doorwortelbaar zijn en in staat zijn

met een groene uitstraling en bevorderen waterinfiltratie.

vocht vast te houden. Gespecialiseerde bedrijven kunnen

Gras is een natuurlijk organisme dat eisen stelt aan haar

je hierover van alle informatie voorzien.

leefomgeving. Natte en droge periodes kunnen daarbij goede grasgroei in de weg staan. Het funderingssubstraat,

VERS GRASZAADMENGSEL (INVEEGSUBSTRAAT)

legbedsubstraat en grasmengsel kunnen op elkaar

Inveegsubstraat, om de grasopeningen te vullen, heeft

worden afgestemd voor een maximaal resultaat.

de juiste pH waarde, optimale voeding en vochtbalans voor grassen. Door de hoge waterdoorlaatbaarheid zorgt

FUNDERINGS- EN LEGBEDSUBSTRAAT

het voor infiltratie van water in de onderliggende lagen,

Een veel voorkomende situatie is dat de grastegels op

waarbij het toch voldoende water vasthoudt voor het gras

een normale puin- en zandfundering worden gelegd. Dit

dat hierin groeit. Bij dit substraat is een mix van graszaden

betekent dat er weinig vocht en voeding onder de tegel

ingemengd en bevat het meerdere types gras zodat het

aanwezig is en de capillaire werking ontbreekt. In droge

in alle omstandigheden toepasbaar is. Door een hoog

zomers wordt er te weinig vocht vastgehouden waardoor

percentage graszaad wordt eventueel opkomend onkruid

het gras eerder geel wordt en kan afsterven. Indien dit

direct verdrongen.

acceptabel is, is dit de meest economische oplossing. Indien je geen gebruik maakt van een vers mengsel is het Gras kan bij goede omstandigheden echter wel 30 cm

ook mogelijk om zelf in te zaaien. Zorg dan voor goede

tot 60 cm wortelen om water te zoeken. Voor gras is een

grond en zaai daarop in. Zorg wel dat je het graszaad

bodem met zoveel mogelijk organische stoffen en lucht

bedekt met een klein laagje zand en stevig aandrukt.

erin ideaal. Helaas is de grond dan te zacht om overheen

Anders waait het graszaad weg en krijgt minder sterk

te rijden. Daarom zijn er speciale funderingssubstraten en

straatgras en onkruid direct alle kans.

legbedsubstraten ontwikkeld. Die als doel hebben dat ze

Naast grassoorten wordt er ook geëxperimenteerd met speciale kruiden en

Klimaatadaptieve oplossingen TEGEN WATEROVERLAST OP STRAAT

planten.

20

21

Straatstenen met verbreed voegpatroon VOOR WATERBEHEER OP STRAAT

WATERPASSERENDE STRAATSTENEN Een goed waterinfiltrerend systeem begint met een waterpasserende ‘vloerbedekking’. Het regenwater moet de kans krijgen langs de stenen de ondergrond in te dringen. MBI levert hiervoor meerdere waterpasserende stenen die geschikt zijn voor bestrating in woonwijken, dorpskernen en buitengebieden, waaronder de Drainsteen en de Porodrain® steen.

Hemelwater dat op verhardingen valt wordt traditioneel in

WATERPASSEREND VERMOGEN

kolken verzameld en afgevoerd met behulp van riolering.

Bij de verwerking van waterpasserende bestrating is

De regenbuien worden echter steeds intensiever,

het noodzakelijk dat deze strak wordt gestraat en dat

DRAINSTEEN | 10% open ruimte

PORODRAIN® STEEN | 10% open ruimte

waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Ons

de uitsparingen goed worden gevuld met drainerend

TEXTUUR FOTO GEOCOLOR

TEXTUUR FOTO GEOBASIC

rioleringsstelsel is hier niet op berekend. Daarnaast is

voegmateriaal. Waterpasserende stenen hebben een

ARTIKELCODE PACM100BS

ARTIKELCODE PUCMA00BS

het ook niet meer wenselijk om al ons regenwater af te

afvoerend vermogen van ca. 586 tot 2.500 liter per

voeren naar het riool. Schoon water hoeft immers niet

seconde/per hectare, afhankelijk van het gebruikte

gezuiverd te worden en mag zo terug worden gegeven

voegmateriaal. Uiteraard kunnen wij je hierover van het

aan de natuur. Zo voorkomen we ook uitdroging van de

juiste advies voorzien.

bodem. GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID Het overtollige water zal moeten worden begeleid en/

Gebruiksvriendelijkheid mag nooit uit het oog verloren

of tijdelijk opgevangen. Hierbij biedt het gebruik van

worden. Voor mindervaliden geldt dat deze zich in het

waterpasserende bestrating voordelen. Het regenwater

algemeen op alle “open” bestrating minder comfortabel

wordt op de plaats waar het valt direct afgevoerd naar de

voelen. Dit ongemak dient tot een minimum beperkt

ondergrond. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast af.

worden. Zowel de Porodrain® steen als de Drainsteen zijn

Uiteraard dient ook de ondergrond aangepast te zijn om

zeer goed beloopbaar door de relatief kleine sparingen,

infiltratie te bespoedigen.

daarom ideaal voor intensief gebruikte bestrating.

Specificaties

Specificaties

DURATON KERNBETONDURATON KERNBETONGEOSTEEN TOPLAAG

Ja

GEOSTEEN TOPLAAG

Ja

TEXTUURKEUZE

Alle texturen

TEXTUURKEUZE

Alle texturen

DIKTE TOPLAAG

10 mm

DIKTE TOPLAAG

10 mm

KLEUREN

Scan QR code ✓*

NATUURLIJK MATERIAAL

✓*

KOMO/DoP

Ja

KOMO/DoP

Ja

2 X 2 MM

FORMAAT

210 X 105 X 80 mm

KENMERK STRAATWERK

Bijzonder voegpatroon

MACHINAAL PAKKET MIXPAKKET AANTAL VULMIDDEL/M

2Scan QR code

NATUURLIJK MATERIAAL FACET/VELLINGKANT

Drain STEEN

KLEUREN

FACET/VELLINGKANT FORMAAT

210 X 105 X 80 mm

KENMERK STRAATWERKMACHINAAL PAKKETMIXPAKKET

10% Open ruimte = 8 L

5 X 5 MM Extra brede voegen ✓ ✓

AANTAL VULMIDDEL/M

2

10% Open ruimte = 8 L

✓ Behoort tot de mogelijkheden (optioneel)

✓ Behoort tot de mogelijkheden (optioneel)

✓* Afhankelijk van de gekozen textuur

✓* Afhankelijk van de gekozen textuur

SCAN DE QR CODE VOOR DE TEXTUREN EN HET

22

KLEURENPALLET

23

PORODRAIN® SYSTEEM Totaaloplossing voor een waterbestendige openbare ruimte Voor een optimaal werkend systeem moet ook de fundering een hoog waterbergend en -afvoerend vermogen hebben. MBI heeft in samenwerking met grondstofleverancier

BEHEER EN ONDERHOUD Een goed onderhoudsplan is noodzakelijk om dichtslibben van de voegen te voorkomen.

VOORDELEN „

duurzame wijze.

H&B een speciale fundering ontwikkeld en gebruikt het vulkanische materiaal lava. Dit heeft van nature een bijzonder groot waterbergend vermogen. In de fundering kan op deze wijze tijdelijk veel hemelwater worden opgeslagen.

Voor waterbeheer op een natuurlijke en

„

Eenvoudig systeem in aanleg en beheer.

„

Zeer hoog waterbergend vermogen, ca. 48% van het eigen volume.

Via een drainagebuis wordt het hemelwater vervolgens

Regulier onderhoud De bestrating dient twee maal per jaar volledig geveegd te worden met normaal veeg- en zuigmaterieel. Advies is om voor en na de bladval (herfst) extra te vegen. De kosten voor onderhoud zijn daarmee vergelijkbaar met traditionele bestrating. De opbrengst van waterpasserende bestrating komt echter terug in andere posten als rioolbeheer, waterzuivering en natuurlijk het voorkomen

vertraagd afgevoerd naar een oppervlakte water of naar de

„

Zuiverende werking bij vertraagde infiltratie.

van waterschade. Bovendien zijn er geen kosten voor

ondergrond.

„

Uitstekend draagvermogen.

langjarig onderhoud aan kolken, eenvoudigweg omdat

„

Ook in lichtgewicht variant voor zettings-

deze overbodig zijn.

gevoelige gebieden.

Dankzij de zuiverende werking van de lavafundering verdwijnen er ook geen schadelijke stoffen (zoals olie, benzine, diesel en PAK’s) naar het oppervlakte water of de ondergrond. De samenstelling en de hoogte van het onderpakket wordt altijd aangepast aan de omgevingseisen. Standaard is dit circa 300 mm, hetgeen ruim voldoende is bij zware regenbuien.

„

Projectadvies en -begeleiding tot in de

Periodiek onderhoud

beheersfase.

Uit onderzoek blijkt dat het systeem na 10 jaar nog een rendement heeft van gemiddeld 65%, bij minimaal onderhoud. Ons advies is om na 8-10 jaar met een ZOABcleaner de bovenste laag split (2 cm) te verwijderen uit de voegen. Dit is vaak de meest verstorende laag door vervuiling en vermossing. Daarna afvoegen met schoon

Risico klimaatverandering, In overleg met de gemeente en het waterschap kan bekeken worden of aanvullende waterberging gewenst is. Zo kan, om in de toekomst toenemende wateroverlast door klimaatverandering te voorkomen, een extra risicopercentage aan waterberging worden gerealiseerd. 10% is redelijk gebruikelijk bij diverse waterschappen.

Stedelijke Wateropgave en Afkoppelsubsidie Ook kan, door uitbreiding van het oppervlakte waterpasserende bestrating en/of door een dikker Porodur®-lavapakket, de eventuele in de omgeving gelegen (water)problemen worden opgelost. Denk hierbij aan de stedelijke wateropgave en afkoppelen van omliggend bestaand stedelijk gebied. De gemeente en/of waterschap kan hierover meer informatie verstrekken.

splitmateriaal.

De fundering van het PORODRAIN® systeem bestaat uit ongebonden vulkanisch materiaal. In de fundering kan tijdelijk zeer veel regenwater worden opgeslagen. Elementverharding (diverse mogelijkheden)

Morane split 2/6 mm (laagdikte 50 mm) Poradur lava 4/32 mm (laagdikte 300 mm)

48%

WATERBERGEND VERMOGEN

Geotextiel scheidingsdoek - niet geweven NW10

24

25

AFWATERINGSBANDEN MEER INFORMATIE MBI werkt op dit gebied samen met IDS. Lees meer over deze samenwerking en de afwateringsbanden in ons digitale magazine. Scan de QR-code. Uiteraard staan ook onze adviseurs voor je klaar.

Van gerecycled kunststof Afwateringsbanden zijn ideaal voor de afvoer van overtollig water op het wegdek. De holle band heeft een hoge drainage capaciteit en voert het regenwater snel af. Dit voorkomt wateroverlast en overlopende putten! Dankzij de afwateringsband houd je zelfs bij piekbelasting een veilige rijweg en voorkom je schade. De banden zijn in te zetten bij alle type wegbedekking. AFVOER NAAR HET OPPERVLAKTEWATER Verstedelijking heeft ervoor gezorgd dat regenwater niet meer op de natuurlijke wijze wordt verwerkt. Door klimaatverandering krijgen we echter steeds

VOORDELEN „

wordt water sneller afgevoerd van het wegoppervlak wat het

vaker te maken met hevige regenbuien die overlast veroorzaken, omdat ons rioolstelsel dit niet aankan. Met

afwateringsbanden

kan

er

een

bijdrage

veiliger maakt voor het verkeer. „

oppervlakte water. Daarnaast is het onderhoud ook gemakkelijk in vergelijk met kolken.

CIRCULAIR PRODUCT

binnendringt in de huizen of schade toebrengt aan de tuinen. „

Grote en snelle afwateringscapaciteit door zijdelingse openingen.

„

2-in-1 oplossing, band en afvoerleiding worden in één keer geplaatst.

„

Afwateringsbanden dragen mede bij aan een duurzame buiten-leefomgeving, doordat ze van

Schade door wateroverlast kan voorkomen worden. Door het water snel af te voeren wordt voorkomen dat water

worden geleverd aan het herstel van de natuurlijke waterkringloop, door het water af te voeren naar open

Het verhoogt de verkeersveiligheid. Door afwateringsbanden

Zeer geschikt voor plaatsing op locaties met veel kabels, leidingen of boomwortels (door geringe plaatsingsdiepte).

„

gerecyclede materialen zijn gemaakt.

Volgens NEN-EN 1433 / DIN 19580 geschikt voor belastingsklasse D400kN (geschikt voor zwaar gebruik).

„

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door het modulaire systeem en accessoires.

ONDERHOUD De afwateringsband is eenvoudig te reinigen met een doorspuitsysteem. Hoe vaak de afwateringsbanden gereinigd moeten worden is afhankelijk van het systeem, de locatie en de vervuiling. Als er ergens veel bomen staan met bladverliezende bladeren is dit

ER WORDEN MAAR LIEFST 182 PLASTIC FLESSEN MET DOP GERECYCLED PER AFWATERINGSBAND (UNIT)!

vaker nodig. Reinigen moet minimaal 1 keer per 2 jaar en maximaal 1 keer per half jaar. Het voordeel van de afwateringsbanden is dat er één punt is aan het einde van de straat waar het onderhoud gepleegd wordt, en dus ook maar één punt waar mogelijke verstopping ontstaat. DURA D305 SP

DURA D305 HB

STANDAARD UNIT SCAN DE QR CODE VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE BANDEN

26

FORMAAT 500 X 215 X 305 CM GEWICHT 7 KG ARTIKELCODES 60000 (SP) | 70000 (HB)

27

Oplossingen voor een gezonde stad met KRACHTIGE ELEMENTEN

Project OP MAAT SPEEL, COMBINEER EN VARIEER MET PREFAB MAATWERK Parkbanden zijn geliefde elementen in de buitenruimte. Een ‘krachtig element’ die dienst doet als opsluitband, zitbank, traptrede, tribune of plantvak. Het is een esthetische en funtioneel element die tal van oplosingen biedt voor slim ruimtegebruik; onderhoudsvrij en met volledige ontwerpvrijheid. Onmisbaar om onze buitenruimte duurzaam en comfortabel in te richten. Parkbanden zijn ideaal voor de inrichting van schoolpleinen, winkelcentra, speeltuinen en andere openbare ruimten. Iedere ruimte is uniek en parkbanden worden op maat geproduceerd. EXTRA BELEVING Combineer en varieer! Creëer dynamiek door hoge en lage elementen te combineren. Of kies juist voor een rustige uitstraling. Zo creëren wij samen net dat stukje extra beleving in de buitenruimte!

28

29

PROJECT OP MAAT MET PREFAB Gemeente Eindhoven, ONS l Ontwerpstudio Nathalie Schellekens, Buro Kragten en MBI hebben een Groentaludsteen ontwikkeld die op ingenieuze wijze regenwater af kan vloeien naar levende beplanting onder een viaduct. De Groentaludsteen zorgt voor een stukje extra biodiversiteit op een uitdagende en normaal ‘grijze’ locatie. Het pilotproject is gerealiseerd in Eindhoven aan de Halvemaanstraat. Vergroening onder een viaduct voor prettig sfeerbeeld Viaducten onder wegen zijn vaak volledig verharde en onprettige plaatsen in onze openbare ruimte. Gemeente Eindhoven heeft zichzelf uitgedaagd hier een duurzame oplossing voor te vinden en heeft contact gezocht met ONS l Ontwerpstudio Nathalie Schellekens uit Eindhoven. Het uitgangspunt van het project was vergroening onder viaducten mogelijk maken voor een prettiger sfeerbeeld, en naar een manier zoeken om het afstromende wegdekwater/hemelwater te benutten. Ontwerp Groentaludsteen De Groentaludsteen is een prefab betonelement welke in opdracht van de Gemeente Eindhoven door MBI is geproduceerd. Het patroon van de gootjes is geïnspireerd op de structuur van woestijngrond. Het ontwerp voor de Groentaludsteen is in 2010 gemaakt, maar niet direct tot uitvoering gekomen. Dankzij de Subsidieregeling ‘biodiversiteit en leefgebieden van de provincie Noord Brabant’, werd in 2016 het project nieuw leven ingeblazen. MBI is er bij betrokken voor de materialisatie en Bureau Kragten voor de begeleiding van de realisatie. Het pilotproject is zomer 2017 gerealiseerd. Aan de hand van de resultaten zal het ontwerp verder worden doorontwikkeld.

PILOTPROJECT HEB JIJ OOK EEN IDEE VOOR EEN DUURZAME OPLOSSING MAAR BESTAAT HET PRODUCT NIET?

Natuur onder een viaduct dankzij groentaludsteen

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP, MOGELIJK DAT WIJ MET ONZE PREFAB AFDELING KUNNEN HELPEN. 30

31

SOLIDRAIN

Een unieke en groene uitstraling met veel ontwerpvrijheid Nieuw binnen ons assortiment is de SoliDrain Connect. Deze combineert leefbaarheid, functionaliteit en ontwerpvrijheid in één modulaire systeemoplossing voor parkeren en verharden. De vele toepassingsgebieden in de openbare ruimte zijn hiermee klaar voor de toekomst. SoliDrain Connect is de nieuwe generatie in klimaatadaptieve parkeer- en terreinverharding voor de openbare ruimte en bedrijven. De grote ontwerpvrijheid, vormgeving en harmonieuze verbinding tussen grijs en groen bieden een toekomstbestendige oplossing voor iedere projectlocatie. Het technisch ontwerp zorgt ervoor dat zware belasting, een hoge waterinfiltratie en groen aanzien samengaan in een integrale oplossing. Het systeem bestaat uit drie verschillende elementen. Hierdoor is het toepassingsgebied veelzijdig en levert de SoliDrain Connect een unieke en groene uitstraling met veel ontwerpvrijheid.

VOORDELEN „

Duurzame oplossing.

„

Verbinding met groen en grijs.

„

Constructieve wapening en hoge betonkwaliteit (C45/55).

„

100% herbruikbaar.

„

Combinatie van infiltratie en afwatering.

„

Onderhoudsvriendelijk.

„

Hoog comfort gebruiker.

„

Direct na oplevering gebruiksklaar.

„

Veel ontwerpvrijheid.

„

Bijpassend bodemsubstraat.

„

Grasmengsel mogelijk.

ESTHETIEK Het esthetische karakter van het modulaire systeem zorgt ervoor dat er maatwerk geleverd kan worden in het ontwerp. Een horizontale afwatering in combinatie met het infiltratievermogen draagt bij aan een evenwichtige balans in klimaatadaptatie. Het systeem geeft een nieuwe dimensie aan duurzaamheid voor parkeer- en terreinverharding en draagt bij aan een klimaatadaptieve- en hittestressbestendige omgeving. FUNCTIONALITEIT Grote terreinen in de openbare ruimte zijn vaak bestemd als parkeervoorziening. Deze worden vaak functioneel ingericht. Onderhoudsvrij, een hoog open karakter voor optimaal groen en waterpasserende capaciteit. VERWERKING Wanneer ondergrond en verharding niet goed op elkaar zijn afgestemd, dan voldoet het resultaat vaak niet aan de verwachtingen. Deze systeemoplossing combineert de juiste substraten en bodemopbouw met een verharding van SoliDrain. Op deze manier ben je verzekerd van een toekomstbestendige productoplossing die voldoet aan de verwachtingen op het gebied van vergroening, waterinfiltratie en draagkracht. 32

33

CityHealth CREËREN WE SAMEN ®

Diverse onderwerpen TER INSPIRATIE 34

35

Specificaties

GEOSILENT

DURATON KERNBETON

Met deze steen wordt het stil op straat

GEOSTEEN TOPLAAGTOPLAAG

Open structuur Ja

TEXTUURKEUZE

GeoSilent

DIKTE TOPLAAG

10 mm

GeoSilent is een geluidsreducerende straatsteen. Het geluidsreducerende effect is te danken aan de bijzondere

KLEUREN

Scan QR code

oppervlaktetextuur (toplaag) in combinatie met een kleine vellingkant. Bij verwerking in keperverband is het geluidsreducerend

NATUURLIJK MATERIAAL

ca. 80-85%

vermogen maximaal.

KOMO/DoP

Ja

FACET/VELLINGKANT

2 X 2 mm

De GeoSilent toplaag, met een gemiddelde dikte van 10 mm, is voorzien van een hoog percentage natuurlijke granulaten.

FORMAAT

Dit materiaal is een garantie voor blijvend mooie kleuren en hoge kwaliteit. Het oppervlak slibt niet dicht door het passerende

MACHINAAL PAKKETverkeer en hierdoor blijft de geluidsreducerende werking van de textuur optimaal. Zoals ook onderbouwd wordt met de

MIXPAKKETonafhankelijke praktijktesten.

Alle steenformaten

✓ Behoort tot de mogelijkheden (optioneel) Deze geluidsreducerende oppervlaktetextuur is op alle steenformaten toe te passen, ook op de waterpasserende stenen Porodrain® en Drainsteen.

EEN DUBBELE FUNCTIONALITEIT VOOR EEN GEZONDE STAD GEVANGEN IN ÉÉN STEEN!

METEN IS WETEN Ingenieursbureau

DGMR

heeft

geluidsmetingen

uitgevoerd bij diverse projecten aangelegd in de periode 2011 tot en met 2014. De metingen zijn over meerdere jaren uitgevoerd, zodat ook het effect na langdurig gebruik kan worden getoetst. De geluidsmetingen zijn volgens gestandaardiseerde meetmethoden uitgevoerd conform de richtlijnen Rmg2012. Hieruit blijkt dat GeoSilent een veel geringere geluidsproductie levert dan traditionele bestrating. Het is zelfs stiller dan het referentiewegdek (standaard

asfalt).

GeoSilent

is

hiermee

officieel

genormeerd als een geluidsarme betonstraatsteen. De volledige rapportage is op aanvraag beschikbaar.

36

37

GEOARDESIA ALIVO

GEOSTRETTO ALIVO

ORGANISCHE VORMEN IN DE OPENBARE RUIMTE

MODERNE SIERTEGEL VOOR SPANNENDE PLEINEN EN PADEN

Bestrating geïnspireerd op de organische vormen in de natuur, voor creatieve overgangen tussen groen en bestrating. Dat

Om pleinen en parken nog mooier te maken is er nu ook de bijzondere variant GeoStretto Alivo. Deze strakke

is de GeoArdesia Alivo. Deze vijfhoekige tegel met leisteenprofiel heeft een organische vorm met oneffen randen. Deze

vijfhoekige parksteen laat zich mooi combineren met gras of half-verharding. Dit geeft niet alleen een speelse

tegel is bijvoorbeeld een uitstekend alternatief voor de natuursteen flagstones.

en klassieke uitstraling aan de buitenruimte, maar is ook een waterpasserende oplossing. Ondanks de opvallende vorm is de steen verassend eenvoudig te verwerken tot een bijzonder bestratingspatroon. De steen is zo ontworpen dat het mooi in elkaar past net als puzzelstukjes.

5-HOEKIGE VORM VOOR EEN INTERESSANT LIJNENSPEL De

tegelvorm

‘Alivo’

Er is bewust gekozen voor scherpe hoeken en kleine voegen zodat de stenen dicht tegen elkaar komen te

bestaat

liggen. Dit zorgt voor extra comfort voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

vele jaren. Deze tegel heeft een gevarieerd

leisteenprofiel

aan

de oppervlakte en organisch gevormde randen. Later is ook de GeoStretto Alivo toegevoegd.

Specificaties TOPLAAG GEOSTEEN TOPLAAG DIKTE TOPLAAG KLEUREN GEIMPREGNEERD FACET/VELLINGKANT FORMAAT KENMERK STRAATWERK

38

GEOARDESIA ALIVO

GEOSTRETTO ALIVO

Gesloten met reliëf

Gesloten, vlak

Ja

Ja

10 mm

10 mm

Op aanvraag

Op aanvraag

Ja

Ja

N.V.T.

N.V.T.

Grootformaat tegel,

Grootformaat tegel,

Standaard dikte 60 mm,

Standaard dikte 60 mm,

100 mm op aanvraag

100 mm op aanvraag

Organische vorm

Geometrische vorm

39

ACTUEEL PARTICIPATIE BEWONERS Voor een gezonde stad in de strijd tegen wateroverlast en hittestress, is ook participatie van de bewoners nodig. Als marktleider in de tuinbranche nemen wij ook hier onze verantwoordelijkheid. Afwateringsen infiltratieproducten zijn een vast onderdeel van het assortiment. In samenwerking met ACO House&Garden zorgen wij voor opleiding en training van onze verkooppartners en hoveniers.

Tuinverhouding 40/60 Een klimaatbestendige tuin vermindert niet alleen mogelijke wateroverlast, maar draagt ook bij aan biodiversiteit en leefbaarheid van de tuin. Daarbij moet functionaliteit, in de vorm van bestrating, en natuur in balans zijn. MBI adviseert daarbij een verhouding van 40/60 tussen bestrating en groen. Sierbestrating

draagt

bij

aan

een

praktische

en

onderhoudsvriendelijke tuin. Gazon en borders maken juist snelle en natuurlijke infiltratie van water mogelijk. Daarom is een goede combinatie van ‘grijs’ en ‘groen’ zo belangrijk.

Ook de NCB Klinkers worden regelmatig toegepast in de

citta

particuliere tuin. In 2017 introduceerden wij GeoVegetale. Een tuintegel voorzien van uitsparingen

KLIMATA

voor gras en planten. Op aanvraag produceerbaar.

Ook bij de particulier groeit het bewustzijn dat we anders moeten omgaan met de inrichting van onze tuin en oprit. In ons assortiment voor de tuinbranche zien we dan ook

FORMAAT: 60 X 60 X 10 CM EN 60 X 40 X 10 CM

mogelijkheden ontstaan voor nieuwe

MEER INFORMATIE

bestratingsmogelijkheden. Zoals deze

Voor meer informatie over toepassing in de openbare ruimte kun je

Citta Klimata, een robuuste oplossing

contact opnemen met ons adviesteam.

voor een oprit of tuin met een natuurlijk karakter. 40

41

WAAR MENSEN ZICH BEVINDEN EN SAMENKOMEN DAAR VIND JE ONS

In ruim drie kwart eeuw is MBI uitgegroeid tot een multidisciplinaire onderneming. Actief in de productie en distributie van materialen voor inrichting van de buitenruimte – en sinds mei 2022 – ook de binnenruimte. De missie van MBI is om samen met haar partners een mooie, comfortabele en duurzame leefomgeving te creëren met zo min mogelijk negatieve impact op het milieu. MBI hanteert hiervoor een duurzaamheidsbeleid gestoeld op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De stabiele basis is het Steenmeesterschap; kennis van steenachtige materialen, zowel beton als keramiek. MBI is marktleider in de productie van esthetische, betonnen bestratingsmaterialen en gevelbekleding, maar mag zichzelf ook de grootste importeur van Italiaanse keramische binnen- en buitentegels noemen. Met een toegewijd en deskundig adviesteam bundelt MBI de kennis van alle sectoren en verstrekt projectadvies op alle gebruiksgebieden van de buiten- en binnenruimte; werken, wegen, winkelen, wonen en welzijn. In alle fasen van een project kun je voor advisering bij MBI terecht. Elke dag werken ca. 500 Steenmeesters aan hun missie; zonder dat jij het doorhebt zorgt MBI voor onze leefomgeving #mooimetMBI.

42

43

Duurzaamheidsvisie van MBI

CONCEPT CITYHEALTH®

Het is onze missie om samen met onze partners

nu, en voor volgende generaties. Als familiebedrijf

MBI lanceert het concept CityHealth® en heeft zichzelf

alleen of in samenwerking met andere marktpartijen.

een mooiere, comfortabelere en duurzamere buiten-

denken wij ten slotte ver vooruit. Concreet betekent

ten doel gesteld een platform te creëren waarbinnen

Zo werken wij bijvoorbeeld reeds intensief samen

leefomgeving te creëren als het gaat om gevels,

dit ambitieuze doelstellingen om de uitstoot van CO2

samengewerkt kan worden aan oplossingen voor de

met ACO House&Garden voor oplossingen voor

wegen en tuinen. Dit willen wij bereiken met zo min

te reduceren en de duurzaamste betonstraatsteen

inrichting van een gezonde stad. In de basis draait het

waterbeheer in de particuliere tuin, IDS (Innovative

mogelijk negatieve impact op het milieu.

(Duraton , zie pagina 44) van Nederland te

om functioneel gebruik van de ruimte waar ook plaats

Drainage Solutions) voor waterbeheer op straat

Als grootste producent van bestratingsmaterialen,

produceren. Maar ook onze rol als het gaat om

is voor waterbeheer, stimuleren van biodiversiteit en

en H&B Grondstoffen voor waterbergende en

vinden wij het onze plicht om onze rol hierin verder

de duurzame inrichting van onze leefomgeving te

voorkomen van hittestress. Dit is het speelveld van

-afvoerende funderingen.

te vergroten, alles wat binnen onze mogelijkheden

vergroten. Met trots presenteren wij daarom de

bestrating en dus is het onze verantwoordelijkheid

ligt aan te grijpen en bewuste keuzes te maken. Voor

aanzet tot het concept CityHealth .

hier duurzame oplossingen voor aan te bieden,

®

®

VERANTWOORD ONDERNEMEN

CO2-BEWUST CERTIFICAAT NIVEAU 3

TWEE EIGEN WINDTURBINES

13.041 ZONNEPANELEN

“Alle stroom benodigd ELEKTRISCH INTERN TRANSPORT voor onze processen en interne logisiek komt uit duurzame energie.”

ENERGIEZUINIGE VERLICHTING EN KLIMATISERING

Productie vindt plaats met zo min mogelijk impact op het mileu 44

AANVOER GRONDSTOFFEN VIA HET WATER

ELEKTRISCH WAGENPARK

45

CO2-BEWUST CERTIFICAAT NIVEAU 3 Duurzaamheid omvat een breed spectrum. MBI kijkt hierbij naar vijf pijlers; duurzaam beton,

VOORBEELD KETENINITIATIEF

Alternatieve grondstof

GRASBETONTEGELS UIT AFVAL

Zo is granova® granulaat een duurzaam alternatief voor

In Leeuwarden worden actief kringlopen gesloten,

de primaire grondstoffen zand en grind in betonwaren.

bijvoorbeeld door hergebruik van afval voor duurzame

In de productie van duurzame grasbetontegels voor de

grasbetontegels. Dankzij een unieke ketensamenwerking

Gemeente Leeuwarden is 12,5% granova® granulaat

tussen Omrin, Heros Sluiskil, MBI en de Gemeente

verwerkt.

leefomgeving, werkgeverschap, bedrijfs,- en procesoptimalisatie en duurzame producten. Ons

Leeuwarden zijn ruim 5.000 duurzame grasbetontegels

beleid is erop gericht om beton op de meest duurzame wijze te produceren met grondstoffen

geproduceerd en geleverd, op basis van gereinigde

Gecertificeerde grondstof

die niet alleen nu maar ook op de lange termijn duurzaamheid waarborgen. Ook nemen wij deel

bodemas uit Fries afval.

De grondstoffen die MBI gebruikt voor productie van o.a. tegels zijn gecertificeerd en vrij toepasbaar. Hierbij volgen

in keteninitiatieven waarmee wij het gebruik van primaire grondstoffen kunnen verminderen en circulariteit bevorderen. MBI is gecertificeerd voor het CO2-Bewust Certificaat Niveau 3.

In de afvalenergiecentrale van Omrin in Harlingen wordt

wij de technische ontwikkelingen en aanbevelingen op de

huishoudelijk restafval verbrand met een maximaal

voet. Het AEC product granova® is KOMO gecertificeerd

energierendement. Na verbranding van restafval blijft

en in CROW-CUR-aanbeveling 128 verschenen.

bodemas over als restproduct. Omrin levert op jaarbasis ruim 50.000 ton van deze bodemas aan Heros Sluiskil. Deze bodemas wordt bij Heros Sluiskil onder andere opgewerkt tot granova® granulaat, een hoogwaardige

DUURZAAM ONDERNEMEN

46

secundaire bouwstof.

47

VOOR EEN MOOIE, COMFORTABELE EN DUURZAME BUITEN-LEEFOMGEVING Wij streven ernaar met de wetenschap en technieken van het moment, het best mogelijke en het meest duurzame betonmengsel te produceren. Dat vertaalt

WERKEN Duurzame bestratingsoplossingen die de beleving van de buitenruimte rondom bedrijven en kantoren verhogen. Wij

zich in een zeer gunstige MKI-waarde met continue beschikbaarheid en bewezen

denken mee over inspirerende en voor mens en milieu waarde

kwaliteit, zonder dat dit afbreuk doet aan de basisvoorwaarden van levensduur en

vermeerderende keuzes, passend bij de locatie en vereiste

mogelijkheid tot hergebruik. Daarbij geven we extra aandacht aan CO2-reductie en

functie.

circulariteit. Dat is Duraton! WEGEN

DUURZAME BETONSTRAATSTENEN Een belangrijke stap om de MKI-waarde te verlagen is minder cement te gebruiken en te zorgen dat het cement dat toegevoegd wordt ook 100% wordt geactiveerd. Vanuit dat oogpunt heeft MBI een nieuwe receptuur ontwikkeld, samengesteld uit een minimale hoeveelheid cement aangevuld met milieuvriendelijke hulpstoffen. Dit leidt ertoe dat wij tot meer dan 65% CO2 reduceren bij de productie van onze betonstraatstenen. De hulpstoffen in de

Duurzame bestratingsoplossingen voor veilige verplaatsing van gemotoriseerd verkeer, (brom)fietsers en voetgangers. Ook functionele gebieden, zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen of wadi’s, worden hier nadrukkelijk bij betrokken. De esthetische waarde verliezen wij hierbij nooit uit het oog en de combinatie met ‘groen en water’ speelt hierbij een belangrijke rol.

receptuur zorgen ervoor dat de lijmkracht van cement wordt vergroot en de stenen hun sterkte behouden. WINKELEN

MKI-WAARDE

Duurzame

bestratingsoplossingen

die

uitnodigend,

sfeer

verhogend en voetvriendelijk zijn. Wij helpen graag bij het creëren van een in alle opzichten aangenaam verblijfsgebied.

Beton is een zeer innovatief materiaal en nog volop in ontwikkeling om de milieukosten verder naar beneden te

Intensief gebruik, de verbinding leggen tussen binnen en buiten

brengen. Met de nieuwe receptuur Duraton durven wij op basis van cijfers (de MKI-waarde) te stellen dat onze

en de verassende combinatie van materialen nemen wij mee in

betonstraatstenen een duurzame keuze is, voor nu en in de toekomst. Bij ons receptuur letten wij ook op de

onze adviezen voor een levend (centrum)plan.

combinatie van grondstoffen: de stenen moet immers ook circulair blijven. Er zijn verschillende keuzes die bij de productie bijdragen aan een lagere CO2: groene stroom, biobased

WONEN

materialen, gerecyclede en alternatieve grondstoffen, alternatieve bindmiddelen of combinaties hiervan. Maar er

Duurzame bestratingsoplossingen voor ontmoetingsplaatsen in

zijn ook andere componenten die meewegen in het bepalen van milieubelasting: levensduur, cost of ownership,

binnenstedelijk gebied en rondom de woning. Oplossingen die

beschikbaarheid grondstoffen op de lange termijn en circulariteit (inclusief milieu-impact van het circulair maken).

voor de gebruiker naast functie een bijdrage leveren aan sfeer,

Alle aspecten bij elkaar opgeteld en gewogen zeggen pas daadwerkelijk iets over duurzaamheid!

comfort, veiligheid en ontspanning. Kennisoverdracht over waterbeheer en milieuvriendelijk onderhouden van het terras

Een uniforme meetmethode als MKI is de enige manier om te weten waar producten op de trap naar

maakt onderdeel uit van onze aanpak.

het klimaatdoel staan. Daarom kan MBI ten allen tijde voorzien in de MKI-waarden van een product. Zo vergroten we niet alleen de transparantie naar de opdrachtgever toe, maar stimuleren we onszelf om altijd te streven naar nóg meer verduurzaming.

WELZIJN Duurzame bestratingsoplossingen die een bijdrage leveren aan toegankelijkheid, veiligheid, rustgevendheid of een combinatie hiervan. De wensen rondom een gezondheidsinstelling, sportcentra of een recreatiegelegenheid zijn verschillend, zo ook de oplossingen die wij je hiervoor kunnen aanreiken.

48

49

SAMENWERKEN OM RESULTAAT TE BEREIKEN Aan onze buiten-leefomgeving werken wij samen! Niet alleen met onze partners die de fysieke producten verkopen en verwerken. Vooral samenwerken met de ontwerpers die richtinggevend zijn en aan de basis staan van verandering. MBI omarmt verandering omdat dit duurzame en toevoegende waarde in de productontwikkeling oplevert. De afgelopen jaren hebben wij ervaren dat concrete vraagstelling van opdrachtgever en ontwerper resulteert in vernieuwende en duurzame producten. Samenwerken op dit niveau geeft ons veel nieuwe inzichten en wij kunnen je helpen om jouw wensen concreet om te zetten in materialen. Binnen ons adviesteam hebben wij experts ter beschikking die zich gespecialiseerd hebben in een actueel thema.ONTMOET ONZE

adviseurs I

voor klimaatadaptieve oplossingen

MENNO OLTHOF

LEO VAN VALKENGOED

MARCO ROBBEN

Manager Adviesteam

Regio Midden, Oost, Noord

Regio West

Projectadviseur Openbare Ruimte

Projectadviseur Openbare Ruimte

+31 6 22 23 70 48

+31 6 25 53 53 43

TIM VOORN

CHANTAL SPIJKER

Regio Zuid

Projectadviseur Leisure en

Projectadviseur Openbare Ruimte

Hospitality

+31 6 15 23 76 27

+31 6 15 95 99 77

MEER INFORMATIE

Plan gemakkelijk een vrijblijvend adviesgesprek in met een van onze adviseurs via www.mbi.nl/ online-adviesgesprek of scan de QR-code! Heb je een vraag dan kan je ook een mail sturen naar [email protected]

50

51

CityHealth® KLIMAATADAPTIEF INRICHTEN Het besef dat ‘wij de natuur net zo hard nodig hebben als de natuur ons’ groeit. Daar komt bij dat weersomstandigheden ons wijzen op het feit dat we natuurinclusief moeten ontwerpen voor een toekomstbestendige stad. En niet enkel gericht zijn op maximale functionaliteit. Dit betekent dat we niet alleen ruimte moeten geven aan groen, maar ook aan alle andere factoren van de natuur, zoals water en zon. Hier ligt onze gezamenlijke uitdaging voor de toekomst. Samen werken aan een gezonde stad!

De Steenmeesters sinds 1945

MBI B.V. Taylorweg 10, 5466 AE Veghel Postbus 259, 5460 AG Veghel Tel. +31 413 349 400, Fax +31 413 349 490 e-Mail [email protected] WWW.MBI.NL