Data Loading...

BS Y Khoa_Kỳ 1 Năm 2020-2021 Flipbook PDF

BS Y Khoa_Kỳ 1 Năm 2020-2021


117 Views
55 Downloads
FLIP PDF 282.1KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

STT

1

2

3

4

5

BÌA SÁCH

NHAN ĐỀ

VỊ TRÍ

Triệu chứng học nội khoa. Tập 2 Author: Ngô Quý Châu và những người khác Publisher: Hà Nội : Y học, 2020 Description: 499 tr. ; 27 cm. Edition: Tài bản lần 3 ISBN: 9786046641612

Ký hiệu: 616 N576 C496 Thư viện ĐS Số lượng: 4

Triệu chứng học nội khoa. Tập 1 Author: Ngô Quý Châu và những người khác Publisher: Tài bản lần 3 Description: Hà Nội : Y học, 2020 Edition: 567 tr. ; 27 cm. ISBN: 9786046641612

Ký hiệu: 616 N576 C496 Thư viện ĐS Số lượng: 4

Y học gia đình : các nguyên lý và thực hành Author: Robert B. Taylor và những người khác Publisher: Hà Nội : Y học, 2004 Description: 1868 tr. ; 27 cm. Edition: ISBN:

Ký hiệu: 613 T238 R639 Thư viện ĐS Số lượng: 4

Vệ sinh môi trường dịch tễ T.2 Author: Đào Ngọc Phong Publisher: Hà Nội : Y học, 2008 Description: 466 tr. ; 27 cm. Edition: Tái bản lần thứ 2 ISBN: 2001234503563

Ký hiệu: 613 Đ211 P574 Thư viện ĐS Số lượng: 4

Vệ sinh môi trường dịch tễ T.1 Author: Đào Ngọc Phong Publisher: Hà Nội : Y học, 2009 Description: 511 tr. ; 27 cm. Edition: Tái bản lần thứ 2 ISBN: 2001234503563

Ký hiệu: 613 Đ211 P574 Thư viện ĐS Số lượng: 4

6

7

8

9

10

Bệnh nội tiết chuyển hóa : Dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học Author: Đỗ Trung Quân Publisher: Vĩnh Phúc : Giáo dục Việt Nam, 2015 Description: 583 tr. ; 27 cm. Edition: Lần thứ 2 ISBN: 9786040068873

Ký hiệu: 616.4 Đ631 Q16 Thư viện ĐS Số lượng: 4

Bệnh học cơ xương khớp nội khoa : dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học Author: Nguyễn Thị Ngọc Lan Publisher: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019 Description: 407 tr. ; 27 cm. Edition: Tái bản lần 6 ISBN: 9786040171030

Ký hiệu: 616.70711 N576 - L243 Thư viện ĐS Số lượng: 4

Y học cổ truyền : trên thế giới và Việt Nam Author: Nguyễn Thị Thu Hà Publisher: Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng, 2018 Description: 1161 tr. ; 27 cm. Edition: Lần 1 ISBN: 9786048431907

Ký hiệu: 610 N576 H111 Thư viện ĐS Số lượng: 4

Điều dưỡng sản phụ khoa : dùng cho đào tạo trung cấp điều dưỡng đa khoa Author: Lê Thanh Tùng Publisher: Hà Nội : Giáo dục, 2008 Description: 311 tr. ; 27 cm. Edition: ISBN: 8934980835678

Ký hiệu: 618.24 L433 T926 Thư viện ĐS Số lượng: 4

Bài giảng sản phụ khoa. T.1 Author: Nguyễn Đức Vy; Trần Thị Mai Phương, Nguyễn Đức Huynh...(Tham gia biên soạn) Publisher: Hà Nội, Y học, 2019 Description: 351 tr. ; 27 cm. Edition: Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa và bổ sung ISBN: 9786046639169

Ký hiệu: 618.07 N576 V996 Thư viện ĐS Số lượng: 4

11

12

13

14

15

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp Author: Nguyễn Thị Xuyên, Lương Ngọc Khuê, Nguyễn Quốc Anh... Publisher: Hà Nội : Y học, 2018 Description: 218 tr. ; 27 cm. Edition: Tái bản lần thứ 1 ISBN: 9786046617990

Ký hiệu: 616.7 N576 X8 Thư viện ĐS Số lượng: 4

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về răng hàm mặt Author: Nguyễn Thị Xuyên, Trịnh Đình Hải, Lương Ngọc Khuê Publisher: Hà Nội : Y học, 2020 Description: 195 tr. ; 27 cm. Edition: Lần thứ 2 ISBN: 9786046645191

Ký hiệu: 617.6 N576 X8 Thư viện ĐS Số lượng: 4

Điều trị học nội khoa. T.1 Author: Nguyễn Khánh Trạch, Trần Ngọc Ân, Ngô Quý Châu...(Tham gia biên soạn) Publisher: Hà Nội : Y học, 2011 Description: 351 tr. ; 27 cm. Edition: ISBN:

Ký hiệu: 615.882 N576 - T759 Thư viện ĐS Số lượng: 4

Điều trị học nội khoa. T.2 Author: Nguyễn Khánh Trạch, Nguyễn Thị Minh An, Nguyễn Lân Việt...(Tham gia biên soạn) Publisher: Hà Nội : Y học, 2011 Description: 331 tr. ; 27 cm. Edition: ISBN:

Ký hiệu: 615.882 N576 - T759 Thư viện ĐS Số lượng: 4

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết chuyển hóa : Ban hành kèm theo Quyết định số 3879/QĐ-BYT ngày 30 tháng 09 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Author: Bộ y tế Publisher: Hà Nội : Y học, 2017 Description: 275 tr. ; 27 cm. Edition: Lần 1 ISBN: 9786046620242

Ký hiệu: 616.4 H957 D167 Thư viện ĐS Số lượng: 4

16

17

18

19

20

Giải phẫu bệnh học : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa Author: Trần Phương Hạnh, Nguyễn Sào Trung (Đồng chủ biên); Publisher: Vĩnh Phúc : Giáo dục Việt Nam, 2017 Description: 567 tr. ; 27 cm. Edition: Tái bản lần thứ 5 ISBN: 978-604-0-01651-5

Ký hiệu: 616.994 T772 - H239 Thư viện ĐS Số lượng: 5

Bài giảng giải phẫu học : Thân mình, ngực, bụng, thần kinh trung ương giải phẫu học đại cương, Tập 2 Author: Lê Văn Cường và những người khác Publisher: Tp. HCM : Y học, 2018 Description: 543 tr. ; 27 cm. Edition: Lần 20 ISBN:

Ký hiệu: 617.5 L433 C973 Thư viện ĐS Số lượng: 3

Bài giảng giải phẫu học : Chi trên - chi dưới - đầu mặt cổ, Tập 1 Author: Lê Văn Cường cùng 1 số tác giả khác Publisher: Tp. HCM : Y học, 2018 Description: 536 tr. ; 27 cm. Edition: In lần thứ 12 có sửa chữa và bổ sung ISBN:

Ký hiệu: 617.5 L433 C973 Thư viện ĐS Số lượng: 3

Sinh học : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa Author: Trịnh Văn Bảo, Trần Thị Thanh Hương, Phan Thị Hoan Publisher: H. : Giáo dục Việt Nam, 2017 Description: 278 tr. ; 27 cm. Edition: Tái bản lần 6 ISBN: 9786040079657

Ký hiệu: 570 T833 B221 Thư viện ĐS Số lượng: 3

Giản yếu giải phẫu người Author: Phạm Đăng Diệu Publisher: H, : Y học, 2020 Description: 478 tr. ; 21 cm. Edition: ISBN: 9786046645856

Ký hiệu: 611.03 P534 D567 Thư viện ĐS Số lượng: 3

21

22

23

24

25

Sinh lý bệnh học Author: Nguyễn Ngọc Lanh, Văn Đình Hoa, Phan Thị Thu Anh.. Publisher: H. : Y học, 2019 Description: 470 tr. ; 27 cm. Edition: Tái bản lần thứ 4 ISBN: 9786046636182

Ký hiệu: 616 N576 L287 Thư viện ĐS Số lượng: 3

Dịch tễ học : dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng Author: Nguyễn Minh Sơn Publisher: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010 Description: 227 tr. ; 27 cm. Edition: ISBN: 8934980010730

Ký hiệu: 636 N576 S698 Thư viện ĐS Số lượng: 1

MIMS' Medical microbiology and immunology Author: Richard V. Goering, Hazel M. Dockrell, Mark Zuckerman, Peter L. Chiodini Publisher: UK : Elsevier, 2019 Description: 552 tr. ; 26 cm. Edition: Sixth edition ISBN: 9780702071546

Ký hiệu: 616.01076 G597 - R511 Thư viện ĐS Số lượng: 1

Medical biochemistry Author: John W. Baynes, Marek H. Dominiczak Publisher: UK : Elsevier, 2019 Description: 682 tr. ; 27 cm. Edition: Fifth Edition ISBN: 9780702072994

Ký hiệu: 612.015 B361 - J653 Thư viện ĐS Số lượng: 1

Epidemiology and Biostatistics : An Introduction to Clinical Research Author: Bryan Kestenbaum Publisher: Cham : Springer, 2019 Description: 277 tr. ; 24 cm. Edition: 2nd edition ISBN: 9783319966427

Ký hiệu: 614.4 K428 B915 Thư viện ĐS Số lượng: 1

26

27

28

29

30

Sample sizes for clinical, laboratory and epidemiology studies Author: David Machin, Michael J. Campbell, Say Beng Tan, Sze Huey Tan Publisher: UK : Wiley-Blackwell, 2018 Description: 390 tr. ; 24 cm. Edition: 4th edition ISBN: 9781118874943

Ký hiệu: 615.50724 M149 - D249 Thư viện ĐS Số lượng: 1

Obstetrics and gynecology at a glance Author: Errol R. Norwitz, John O. Schorge Publisher: UK : Wiley-Blackwell, 2013 Description: 168 tr. ; 28 cm. Edition: Fourth edition ISBN: 9781118341735

Ký hiệu: 618 N893 E72 Thư viện ĐS Số lượng: 1

Determining sample size and power in research studies : A manual for researchers Author: Priyam Verma, J. P. Verma Publisher: UK : Springer, 2020 Description: 127 tr. ; 24 cm. Edition: ISBN: 9789811552038

Ký hiệu: 615.50724 V522 - P961 Thư viện ĐS Số lượng: 1

Understanding survey methodology : Sociological theory and applications Author: Philip S. Brenner Publisher: Boston : Springer, 2020 Description: 346 tr. ; 24 cm. Edition: ISBN: 9783030472559

Ký hiệu: 300.72 B838 P549 Thư viện ĐS Số lượng: 1

Berek and Novak's gynecology Author: Jonathan S. Berek Publisher: Philadelphia : Wolters Kluwer, 2020 Description: 1232 tr. ; 28 cm. Edition: 16th edition ISBN: 9781975143800

Ký hiệu: 618.1 B487 J761 Thư viện ĐS Số lượng: 1

31

32

33

34

Te Linde's operative gynecology Author: Victoria L. Handa, Linda Van Le Publisher: UK : Wolter Kluwer, 2020 Description: 793 tr. ; 25 cm. Edition: 12th edition ISBN: 9781496386441

Ký hiệu: 618.145 H236 - V645 Thư viện ĐS Số lượng: 1

Medical terminology : a short course Author: Davi-Ellen Chabner Publisher: St. Louis, Mo : Elsevier, 2015 Description: 428 tr. ; 25 cm. Edition: 8th edition ISBN: 9780323444927

Ký hiệu: 610.14 C427 D249 Thư viện ĐS Số lượng: 1

Callen's ultrasonography in obstetrics and gynecology Author: Mary E. Norton, Leslie M. Scoutt, Vickie A. Feldstein Publisher: Philadelphia : Elsevier, 2017 Description: 1252 tr. ; 28 cm. Edition: Sixth edition ISBN: 9780323328340

Ký hiệu: 618.207543 N882 - M393 Thư viện ĐS Số lượng: 1

Urogynecology and reconstructive pelvic surgery Author: Mark D. Walters, Mickey M. Karram Publisher: Philadelphia : Elsevier, 2015 Description: 674 tr. ; 28 cm. Edition: 4th edition ISBN: 9780323113779

Ký hiệu: 616.6 W235 M345 Thư viện ĐS Số lượng: 1