Data Loading...

Buku Pengurusan Sekolah 2022/2023 Flipbook PDF

Buku Pengurusan Sekolah 2022/2023


111 Views
76 Downloads
FLIP PDF 3.06MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

SEKOLAH KEBANGSAAN POS PIAH 31100 SG. SIPUT(U) PERAK DARUL RIDZUAN MAKLUMAT DIRI GURU MAKLUMAT DIRI Nama Penuh Alamat Rumah No. Telefon No.Kad Pengenalan No.Fail Peribadi

PERJAWATAN Tarikh Lantikan Jawatan PPP Bukan Siswazah (Jika Berkaitan) Tarikh Sah Jawatan PPP Bukan Siswazah (Jika Berkaitan) Tarikh Lantikan Jawatan PPP Siswazah Tarikh Sah Jawatan PPP Siswazah Tarikh Lantikan ke DG44 / DG 48(KUP) (Jika Berkaitan) Tarikh Lantikan ke DG44 / DG 48(Hakiki) (Jika Berkaitan) Tarikh Lantikan DG48/DG44 DG42/DG41/DG38/DG34/DG32 /DG29

PENGAJIAN Peringkat

Bidang / Opsyen

Nama Sekolah / Maktab / Institusi / Universiti

Tahun

Sijil Ikthisas Diploma Ijazah Master

MATA PELAJARAN YANG DIAJAR Bil 1 2 3 4 5

Mata Pelajaran

Kelas – Kelas Yang Diajar

Page 2

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

KANDUNGAN Tajuk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Muka Surat Surat Pelantikan Rasmi Tugasan dan Tanggungjawab Tahun 2022-2023 Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Piagam Pelanggan Moto, Visi dan Misi Sekolah Slogan dan Lagu Sekolah Kalendar Persekolahan 2022 Kalendar 2022 Hari Kelepasan Am Persekutuan dan Negeri Perak 2022 Cuti Perayaan 2022 Unit Pengurusan dan Kurikulum Unit Hal Ehwal Murid Unit Kokurikulum Takwim Persekolahan 2022/2023 Catatan

4 5 6 7 8-9 10 11 12 13 - 35 36 - 51 52 - 68 69 - 81 82- 100

Page 3

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023 SEKOLAH KEBANGSAAN POS PIAH 31100 SG.SIPUT(U), PERAK DARUL RIDZUAN. ABA4052

Telefon : Tiada Faks : Tiada Email : [email protected]

“BERSAMA-SAMA MEREALISASIKAN ASPIRASI PPPM 2013-2025” “PENDIDIKAN BERKUALITI,SEKOLAH UNGGUL,MURID HOLISTIK“

Kepada, Semua Guru Dan Kakitangan Sokongan, Sekolah Kebangsaan Pos Piah, 31100 Sg.Siput(U), Perak Darul Ridzuan.

Ruj.Tuan: Ruj.kami: SKPPH 100- 01/01/01 ( Tarikh : ___17hb Mac 2022__ 14 Syaaban 1443

)

Tuan/Puan, PELANTIKAN RASMI TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB TAHUN 2022/2023 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dimaklumkan secara rasminya, saya selaku Guru Besar SK Pos Piah melantik tuan/puan menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti tersenarai didalam “Buku Pengurusan Dan Takwim 2022/2023” berkuatkuasa 21 Mac 2022. Sebarang perubahan tugas dan tanggungjawab tuan/puan(jika ada) hanya berkuatkuasa setelah dimaklumkan secara bertulis. 3. Pihak pengurusan sekolah menyakini tuan/puan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab, serta mengamalkan sikap proaktif, inovatif dan kreatif bagi mempertingkatkan profesionalisme keguruan ke tahap yang cemerlang dan terbilang.Tuan/puan juga diberi kuasa (empowerment) menguruskan dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengikut pekeliling-pekeliling ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan pendidikan Perak. 4. Saya berharap tuan/puan dapat membuat pengurusan yang cemerlang bagi peningkatan kualiti kerja kita.Semua tugas dan tanggungjawab ini akan menjadi asas penilaian prestasi tuan/puan di akhir tahun.InsyaAllah dengan berkat keikhlasan dan kejujuran melaksanakan tugas dan tanggungjawab, tuan/puan akan terus cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekian, terima kasih. “WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030“ ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menjalankan amanah.

KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pos Piah “SEJAHTERA RAKYAT PERAK DARUL RIDZUAN” Page 4

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.

PIAGAM PELANGGAN

Page 5

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

MOTO SEKOLAH

ILMU USAHA JAYA

VISI SEKOLAH

PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA MAJU

MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Page 6

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

ILMU USAHA JAYA

Slogan ini digunakan kerana setiap perkara yang dibuat mestilah secara bersungguhsungguh sebelum seseorang mengecapi kejayaan. Sekolah adalah institusi di mana seseorang mendapat ilmu secara formal. Oleh itu seseorang perlu berusaha dengan tekun dan gigih semasa menimba ilmu bagi mencapai kejayaan yang gemilang di masa hadapan. Harapan Negara untuk melahirkan insan yang mulia dan berilmu pengetahuan akan tercapai.

LAGU SEKOLAH

SK Pos Piah Sekolah tercinta Bahtera ilmu sepanjang masa Memimpin kami Menuju cita Demi membentuk insan mulia Cemerlang ilmu berbakti Itulah cogankata pegangan kami Jaya ilmu jaya diri Amalan hidup berbakti Demi sekolah yang berjasa Tiada kami berputus asa Tingkatkan azam Gandakan usaha Kecemerlangan milik bersama

Page 7

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

KALENDAR PERSEKOLAHAN 2022/2023

Page 8

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

Page 9

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

KALENDAR 2022

Page 10

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI PERAK 2022

Hari-hari Kelepasan Am Persekutuan dan Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 2020 adalah ditetapkan seperti berikut:

Hari-Hari Kelepasan Am Negeri Tahun Baru 2022 1 Januari 2022 Hari Thaipusam 18 Januari 2022 Hari Nuzul Al-Quran 19 April 2022 Hari Keputeraan Sultan Perak 4 November 2022 Hari-Hari Kelepasan Am Persekutuan i) Tahun Baru Cina (2 hari) 1 dan 2 Feb 2022 ii) Hari Pekerja 1 Mei 2022 iii) Hari Wesak 15 Mei 2022 iv) Hari Raya Puasa (*) (2 hari) 3 dan 4 Mei 2022 v) Hari Keputeraan Agong 6 Jun 2022 vi) Hari Raya Qurban (*) 10 Julai 2022 vii) Awal Muharram (Maal Hijrah) 31 Julai 2022 viii) Hari Kebangsaan 31 Ogos 2022 ix) Hari Malaysia 16 September 2022 x) Hari Maulidur Rasul 10 Oktober 2022 xi) Hari Deepavali (*) 24 Oktober 2022 xii) Hari Krismas 25 Disember 2022 i) ii) iii) iv)

Sabtu Selasa Selasa Jumaat Selasa - Rabu Ahad Ahad Selasa - Rabu Isnin Ahad Ahad Rabu Jumaat Isnin Isnin Ahad

Catatan : (*) Tertakluk kepada perubahan Peringatan : 1. Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari kelepasan mingguan maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am, dan jika hari sedemikian adalah sememangnya hari kelepasan am maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am. 2. Jika Hari Kelepasan Am itu jatuh pada hari Sabtu,maka hari Sabtu itu juga adalah merupakan Hari Kelepasan Am dan idak akan diganti pada hari-hari yang lain.

Page 11

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

CUTI PERAYAAN 2022

Page 12

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

Page 13

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

PANDUAN PERJAWATAN DAN PERATURAN-PERATURAN AM GURU-GURU

1. TUGAS : 1.1. Bertugas dengan penuh dedikasi untuk kepentingan Agama, Bangsa, dan Negara serta ikhlas dan berdisiplin. 1.2. Mematuhi segala Perintah Am, Pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia, Pekeliling Jabatan Pendidikan Negeri Perak, arahan-arahan dari Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Kangsar serta arahan-arahan dan Pekeliling Guru Besar. 1.3. Setiap pegawai dikehendaki mengemaskinikan rekod-rekod dan butir-butir diri peribadi untuk disimpan di dalam rekod sekolah, memudahkan pihak pengurusan sekolah jika dikehendaki oleh pihak-pihak berkenaan. 1.4. Dalam masa menjalankan tugas, dilarang sama sekali menjalankan gerakerja yang berunsur kepentingan peribadi, umpamanya menjalankan perniagaan dan kerja-kerja yang tidak ada langsung sangkut paut dengan sekolah dan profesion perguruan. 1.5. Bertindak segera menyempurnakan segala arahan-arahan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan perjawatan.

2. KEHADIRAN : 2.1. Setiap pegawai dikehendaki hadir bertugas sekurang-kurangnya 15 minit sebelum waktu pertama dimulakan. Peraturan ini juga harus diikuti jika terdapat lain-lain aktiviti yang dijalankan oleh sekolah. 2.2. Sekiranya seseorang pegawai mengarahkan anak-anak muridnya hadir menjalani sesuatu aktiviti di luar waktu bertugas (waktu petang atau hari cuti) pegawai tersebut hendaklah hadir pada masa yang ditetapkan walaupun didalam keadaan hujan rebut sekalipun kecuali kematian. 2.3. Setiap kehadiran pegawai hendaklah dibuktikan denagn menandatangani Buku Kedatangan yang disediakan oleh pihak pengurusan sekolah (tandatangani pada waktu tiba dan pulangnya). 2.4. Jika tidak dapat hadir bertugas kerana sakit atau sesuatu sebab, maka haruslah diberitahu kepada Guru Besar atau wakilnya melalui SURAT atau TELEFON. Guru Besar : 013-5020117 Penolong Kanan Pentadbiran : 0103696647 Penolong Kanan HEM : 011-59695275 Penolong Kanan Kokurikulum: 019-4323202 Page 14

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023 2.5. Waktu balik dari bertugas rasmi persekolahan hendaklah mengikut Jadual Waktu Persekolahan yang terakhir pada hari itu. 2.6. Cuti Sakit haruslah dibuktikan dengan kenyataan cuti yang dikeluarkan oleh pegawai perubatan yang sah. Cuti Sakit daripada doctor persendirian, tidak boleh lebih dari 2 hari untuk sekali pengambilan. 2.7. Sewaktu bertugas, dilarang sama sekali pegawai-pegawai keluar dari kawasan sekolah tanpa sebab kecuali dengan kebenaran Guru Besar atau Guru Yang dipertanggungjawabkan sekiranya Guru Besar tiada. 2.8. Pegawai yang ingin keluar dari kawasan sekolah sewaktu bertugas, sekiranya mendapat keizinan dari Guru Besar atau wakilnya, hendaklah mengisi boring khas yang disediakan untuk itu di pejabat Guru Besar. 3. PERIBADI : 3.1. Guru adalah cermin kepada murid-murid. Oleh itu setiap tingkah laku dan tutur kata perlulah dijaga dan dipelihara. 3.2. Guru harus menunjukkan sikap kesungguhan di dalam melaksanakan tugas. Sikap kesungguhan guru secara tidak langsung akan mempengaruhi jiwa murid. 3.3. Guru harus bersikap ingin maju, sentiasa mengikuti perkembangan pendidikan yang sentiasa mencabar ini dengan melengkapkan diri dengan seberapa banyak ilmu pengetahuan. 3.4. Guru harus berpakaian lengkap dan kemas. Lengkap dengan erti katatidak melanggar tata kesusilaan keagamaan dan peraturan jabatan. 3.5. Semasa mengajar, tetamu/kenalan yang hendak berjumpa tidak dibenarkan mesuk ke bilik darjah. Kebenaran Guru Besar harus diperolehi terlebih dahulu kalau tetamu memerlukan masa yang panjang untuk berinteraksi. 3.6. Sentiasalah menepati waktu semasa bertugas. Elakkan sama sekali membaca surat khabar dan lain-lain bahan seumpamanya semasa mengajar 3.7. Semasa mengajar tidak dibenarkan sama sekali meninggalkan bilik darjah kecuali jika terdapat keadaan yang memerlukan berbuat demikian. 3.8. Semasa berada di dalam kelas, perhatikan kebersihan dan peraturan-peraturan kelas berada di dalam tahap yang baik. 3.9. Sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti pergaduhan yang serius di antara murid, serangan dari pihak luar terhadap murid atau guru, hendaklah dilaporkan segera kepada Guru Besar. Page 15

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023 4. DISIPLIN DAN PERATURAN SEKOLAH: 4.1. Setiap guru berkewajipan menjaga dan mengawasi setiap gerak laku murid-muridnya supaya landasan disiplin dan peraturan-peraturan sekolah sentiasa dipatuhi dan dihormati. 4.2. Sewaktu perhimpunan sekolah, dikehendaki semua guru hadir bersama-sama. Hormatilah rakan atau Guru Besar yang sedang memberi ucapan dengan berdiam diri tanpa membuat sesuatu yang dapat menarik atau mengalih pandangan murid dari penghayatan perhimpunan. 4.3. Pastikan buku ringkasan mengajar sentiasa ada bersama dengan guru sewaktu mengajar di dalam kelas. 4.4. Sebelum meninggalkan kelas waktu akhir pembelajaran, pastikan semua lampu, kipas, dan tingkap dimatikan suisnya dan ditutup. 4.5. Semasa rehat peribadi hendaklah menjalankan kerja-kerja bersangkutan dengan persekolahan dan berada di dalam bilik guru. 5. PERHUBUNGAN : 5.1. Tidak dibenarkan mengutip wang daripada murid dalam bentuk apa sekalipun kecuali apa yang dibenarkan oleh pihak Pendaftar Sekolah-Sekolah Perak / Guru Besar. 5.2. Setiap wang yang dipungut daripada murid mesti dikeluarkan resit penerimaan. 5.3. Membawa murid keluar dari kawasan sekolah seperti untuk membuat lawatan sambil belajar, mengikuti atau mengambil bahagian didalam pertandingan, mestilah mendapatkan kebenaran daripada Guru Besar/wakilnya dan juga mendapat kebenaran bertulis daripada ibubapa/penjaga murid. 5.4. Membuat surat-surat rasmi ke pihak-pihak yang berkenaan, hendaklah di atas nama Guru Besar dan di dalam pengetahuannya. 6. BUKU RINGKASAN MENGAJAR 6.1. Buku ringkasan mengajar hendaklah dilengkapi dengan sepenuhnya. Segala arahan-arahan yang terkandung di dalamnya perlu dibaca,di fahami dan seterusnya diamalkan. 6.2. Buku ringkasan mengajar hendaklah dikemaskini dan mengikut Pekeliling Kementerian 256. 6.3. Persediaan Mengajar harian hendaklah dibuat lebih awal dan bukannya di waktu pagi sebelum mengajar. Kerja-kerja yang gopoh-gapah selalunya tidak menghasilkan sesuatu yang baik.

Page 16

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023 6.4. Ringkasan Mengajar hendaklah diserahkan ke Pejabat Guru Besar mengikut masa yang telah ditetapkan untuk disemak dan ditandatangani.

7. PERKARA-PERKARA AM : 7.1. Harta benda sekolah/alatan dan lain-lain kemudahan sekolah tidak boleh digunakan untuk kepentingan peribadi atau dibawa pulang. 7.2. Guru-guru/kakitangan bukan guru,tidak dibenarkan membuat pesanan / rundingan / membeli sesuatu dari agensi perniagaan luar untuk sekolah tanpa melalui pihak pentadbir. 7.3. Semasa cuti sekolah (penggal) setiap guru pada bila-bila masa boleh dipanggil untuk menjalankan tugas sekolah separuh dari hari percutiannya.

Page 17

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

SENARAI NAMA GURU DAN STAFF SOKONGAN 2022/2023

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23

Nama En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan En.Nor Azman bin Zakaria En.Mohd Syaieza bin Mohammad Ridzuan En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani En.Muhamad Faisal bin Ismail En. Khairul Amri bin Md. Salleh En.Iskandar Zulkarnain bin Mohd Zaini En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil En.Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Pn.Suhashini A/P Selva Raj Tn.Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin Cik.Cirawan A/P Nai Soow En. Shassi Kumaran A/L Pachimuthu Cik Maisarah binti Abu Bakar Sidik En. Mohd Jamil bin Ismail En. Muhamad Allif Asraf bin Abdul Rahman En.Suhaidi bin Musa En.Nur Shamin bin Nordin Pn.Nor Shazwani Azura binti Othman En.Noorman Effendi bin Anas

Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Guru Penolong Pembantu Tadbir Penyelia Asrama Pembantu Pengurusan Murid Pembantu Pengurusan Murid Pembantu Pengurusan Murid Pembantu Operasi

Gred DG44(KUP) DG34(KUP) DG44(KUP) DG44(KUP) DG44(KUP) DG44(KUP) DG44(KUP) DG44(KUP) DG44(KUP) DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 N19 N22 (KUP) N19 N19 N11

Page 18

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JADUAL BERTUGAS MINGGUAN

Bil

Tarikh

1

21.03.2022 - 25.03.2022

2

28.03.2022 - 01.04.2022

3

04.04.2022 - 08.04.2022

4

11.04.2022 - 15.04.2022

5

18.04.2022 - 22.04.2022

6

25.04.2022 - 29.04.2022

7

09.05.2022 - 13.05.2022

8

16.05.2022 - 20.05.2022

9

23.05.2022 - 27.05.2022

10

30.05.2022 - 03.06.2022

11

13.06.2022 - 17.06.2022

12

20.06.2022 - 24.06.2022

13

27.06.2022 - 01.07.2022

14

04.07.2022 - 08.07.2022

15

11.07.2022 - 15.07.2022

16

18.07.2022 - 22.07.2022

17

25.07.2022 - 29.07.2022

18

01.08.2022 - 05.08.2022

19

08.08.2022 - 12.08.2022

20

15.08.2022 - 19.08.2022

21

22.08.2022 - 26.08.2022

22

29.08.2022 - 02.09.2022

23

12.09.2022 - 16.09.2022

Nama Guru Bertugas En.Nor Azman bin Zakaria En.Mohd Syaieza bin Mohammad Ridzuan En Muhamad Faisal bin Ismail En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani En.Khairulamri bin Md Salleh En. Iskandar Zulkarnain bin Mohd Zaini En Amar Faez bin Ahmad Fadzil En Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Pn. Suhashini A/P Selva Raj Cik.Cirawan A/P Nai Soow Tn.Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin En. Shassi Kumaran A/L Pachimuthu En. Mohd Jamil bin Ismail Cik Maisarah binti Abu Bakar Sidik En.Nor Azman bin Zakaria En.Mohd Syaieza bin Mohammad Ridzuan En Muhamad Faisal bin Ismail En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani En.Khairulamri bin Md Salleh En. Iskandar Zulkarnain bin Mohd Zaini En Amar Faez bin Ahmad Fadzil En Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Pn. Suhashini A/P Selva Raj Cik.Cirawan A/P Nai Soow Tn.Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin En. Shassi Kumaran A/L Pachimuthu En. Mohd Jamil bin Ismail Cik Maisarah binti Abu Bakar Sidik En.Nor Azman bin Zakaria En.Mohd Syaieza bin Mohammad Ridzuan En Muhamad Faisal bin Ismail En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani En.Khairulamri bin Md Salleh En. Iskandar Zulkarnain bin Mohd Zaini En Amar Faez bin Ahmad Fadzil En Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Pn. Suhashini A/P Selva Raj Cik.Cirawan A/P Nai Soow Tn.Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin En. Shassi Kumaran A/L Pachimuthu En. Mohd Jamil bin Ismail Cik Maisarah binti Abu Bakar Sidik En.Nor Azman bin Zakaria En.Mohd Syaieza bin Mohammad Ridzuan En Muhamad Faisal bin Ismail En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani Page 19

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

24

19.09.2022 - 23.09.2022

25

26.09.2022 - 30.09.2022

26

03.10.2022 - 07.10.2022

27

10.10.2022 - 14.10.2022

28

17.10.2022 - 21.10.2022

29

24.10.2022 - 28.10.2022

30

31.10.2022 - 4.11.2022

31

07.11.2022 - 11.11.2022

32

14.11.2022 - 18.11.2022

33

21.11.2022 - 25.11.2022

34

28.11.2022 - 02.12.2022

35

05.12.2022 - 09.12.2022

36

03.1.2023 - 07.1.2023

37

10.1.2023 - 14.1.2023

38

17.1.2023 - 21.1.2023

39

24.1.2023 - 28.1.2023

40

31.1.2023 - 04.2.2023

41

07.2.2023 - 11.2.2023

42

14.2.2023 - 17.2.2023

En.Khairulamri bin Md Salleh En. Iskandar Zulkarnain bin Mohd Zaini En Amar Faez bin Ahmad Fadzil En Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Pn. Suhashini A/P Selva Raj Cik.Cirawan A/P Nai Soow Tn.Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin En. Shassi Kumaran A/L Pachimuthu En. Mohd Jamil bin Ismail Cik Maisarah binti Abu Bakar Sidik En.Nor Azman bin Zakaria En.Mohd Syaieza bin Mohammad Ridzuan En Muhamad Faisal bin Ismail En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani En.Khairulamri bin Md Salleh En. Iskandar Zulkarnain bin Mohd Zaini En Amar Faez bin Ahmad Fadzil En Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Pn. Suhashini A/P Selva Raj Cik.Cirawan A/P Nai Soow Tn.Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin En. Shassi Kumaran A/L Pachimuthu En. Mohd Jamil bin Ismail Cik Maisarah binti Abu Bakar Sidik En.Nor Azman bin Zakaria En.Mohd Syaieza bin Mohammad Ridzuan En Muhamad Faisal bin Ismail En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani En.Khairulamri bin Md Salleh En. Iskandar Zulkarnain bin Mohd Zaini En Amar Faez bin Ahmad Fadzil En Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Pn. Suhashini A/P Selva Raj Cik.Cirawan A/P Nai Soow Tn.Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin En. Shassi Kumaran A/L Pachimuthu En. Mohd Jamil bin Ismail Cik Maisarah binti Abu Bakar Sidik

Page 20

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

TAKWIM UJIAN DAN PELAPORAN PBD 2022/2023

Bil

Peperiksaan

1

Ujian Bulanan 1 (Mei) - Penilaian Dalaman

2

Pelaporan PBD 1/2022

3

Ujian Bulanan 2 (November) - Penilaian Dalaman

4

Pelaporan PBD 2/2022

5

Program Kecemerlangan Kurikulum (Panitia Teras dan Elektif)

Tarikh

Catatan

23.05.2022 - 25.05.2022

Tahap 1 dan 2

24.06.2022

Tahap 1 dan 2

31.10.2022 - 3.11.2022

Tahap 1 dan 2

18.11.2022

Tahap 1 dan 2

10.1.2023 - 11.2.2023

Tahap 1 dan 2

Page 21

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

CARTA ORGANISASI SK POS PIAH 2022/2023

En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad Guru Besar

En.Zukhiri bin Mohd Yusoff Pen.Kanan HEM

En.Abdul Razak bin Abdul Majeed Pen.Kanan Pentadbiran

En.Mohd Yunos bin Chulan Pen.Kanan Kokurikulum

En.Nor Azman bin Zakaria Guru Penolong

En.Mohd Syaieza bin M.Ridzuan Guru Penolong

En.Hazrin bin Md Nor Shahar Rani Guru Penolong Guru Penolong

En.Muhamad Faisal bin Ismail Guru Penolong

En.Shassi Kumaran A/L Pachimuthu Guru Penolong

En.Iskandar Zulkarnain bin Mohd Zaini

En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil Guru Penolong

En.Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi

Tn.Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin

Guru Penolong

Guru Penolong

Pn.Suhashini A/P Selva Raj Guru Penolong

Cik.Cirawan A/P Nai Soow Guru Penolong

En. KhairulAmri bin Md. Salleh Guru Penolong

Cik Maisarah binti Abu Bakar Sidik Guru Penolong

Guru Penolong

En Mohd Jamil bin Ismail Guru Penolong

Page 22

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH

1. MATLAMAT STRATEGIK : • • • • • •

Memantapkan pengurusan organisasi yang berkualiti. Melaksanakan pembangunan sumber manusia berteraskan ilmu,iman dan amal. Memantapkan pengurusan sekolah sebagai ‘Pemimpin Instruksional’ yang cekap dan berkesan. Menguruskan infrastruktur dengan cekap. Menguruskan Kewangan dengan efisen,akauntabiliti dan integriti. Menguruskan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dengan cekap dan berkesan.

2. OBJEKTIF : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Agihan tugas mengikut struktur dan system pengurusan. Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS) guru dan staf yang dikemaskini. Amalan ciri-ciri ‘Sekolah Berkesan’ di semua sekolah. Pemanfaatan piawaian kualiti. Pelaksanaan aktiviti orientasi. Proses sosialisasi yang positif berlaku secara berterusan. Pengurusan sesi latihan dalaman berdasarkan keperluan organisasi. Penyediaan ruang dan peluang untuk peningkatan tahap profesionalisme dalam kalangan staff. Pengurusan kurikulum yang cekap Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Penyediaan system maklumat kurikulum yang lengkap dan sistematik. Pemantapan pengurusan program pembangunan kurikulum. Pewujudan iklim pembelajaran yang kondusif. Kemudahan ruang aktiviti kokurikulum yang berkualiti dan selamat. Penyelenggaraan dan keselamatan. Pengurusan kewangan yang telus,akauntabiliti dan integriti. Pelaksanaan kajian impak terhadap perbelanjaan sekolah. Peningkatan dalam penggunaan e-Kewangan. Pengurusan makmal computer yang cekap dan berkesan. Pelaksanaan pengautomasian dalam pengurusan. Pelaksanaan system maklumat interaktif yang lebih berkesan.

Page 23

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN & PENTADBIRAN

PENGERUSI En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad

NAIB PENGERUSI 1 En.Abdul Razak bin Abdul Majeed

NAIB PENGERUSI 2 En.Zukhiri bin Mohd Yusoff

NAIB PENGERUSI 3 En.Mohd Yunos bin Chulan

SETIAUSAHA En.Nor Azman bin Zakaria

En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil Setiausaha Kurikulum

En.Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Setiausaha Kokurikulum

En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani

Setiausaha Hal Ehwal Murid

BIDANG TUGAS : • • • •

Badan tertinggi yang menentukan dasar pengurusan sekolah,kurikulum,kokurikulum,sahsiah murid selaras dengan matlamat FPN. Bertanggungjawab menentukan pembahagian tugas guru dan staff sokongan. Bertindak sebagai Jawatankuasa Penilai Prestasi. Bertindak mengikut fail meja masing-masing.

Page 24

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA KEWANGAN 2022/2023

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan En.Muhamad Allif Asraf bin Abdul Rahman En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil En.Hazrin bin Md Nor Shahar Rani Pn.Suhashini A/P Selva Raj En.Muhamad Faisal bin Ismail En. Mohd Jamil bin Ismail Cik Maisarah binti Abu Bakar Sidik En. Noorman Effendi bin Anas Ketua-Ketua Panitia

Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum Pembantu Tadbir N19 Guru Guru Guru Guru Guru Guru Pembantu Operasi N11

BIDANG TUGAS : • • • • • •

Memastikan objektifdan matlamat PIPP dan Perancangan Strategik dilaksanakan. Sentiasa menilai semula perancangan agar selari dengan hasrat Kementerian,Jabatan ataupun Pejabat Pendidikan Daerah. Merancang kursus,pendedahan kepada guru-guru mengenai perkara terkini dalam pendidikan terutama dalam IT. Mengesan dan memastikan sukatan pelajaran dan perancangan kelas dilaksana dengan berkesan. Menyebar bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru-guru. Melaksanakan tugas-tugas yang telah diarahkan.

Page 25

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KURIKULUM 2022/2023

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha

En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil En.Nor Azman bin Zakaria En.Muhamad Faisal bin Ismail Cik.Cirawan A/P Nai Soow Cik Maisarah binti Abu Bakar Sidik Ketua –Ketua Panitia

Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum

BIDANG TUGAS : • • • • • • • • • • • • •

Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran. Mencadangkan,membina dan mengurus alat bantuan mengajar. Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran. Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran. Menetapkan garis panduan penyediaan rancangan kerja. Menentukan pembahagian masa bagi penentuan jadual waktu. Mengadakan mesyuarat Kurikulum. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan prestasi murid. Merancang dan melaksanakan kelas bimbingan dan pemulihan. Memastikan supaya sukatan dan perancangan pelajaran dilaksana dengan baik Merancang kursus dan pendedahan kepada guru lain mengenai sesuaty perubahan. Menyebarkan bahan bacaan dan maklumat pendidikan kepada semua guru.

Page 26

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAFF (LADAP) Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha Ahli Jawatankuasa

En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan En.Iskandar Zulkarnain bin Mohd Zaini En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani Cik Maisarah binti Abu Bakar Sidik En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil Ketua –Ketua Panitia

Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum

BIDANG TUGAS : • • • • • •

Merancang dan membuat jadual kursus sekurang-kurangnya 14 kali setahun. Membuat kajian keperluan berdasarkan permohonan guru. Menyediakan laporan kursus. Merekodkan kehadiran guru setiap kali kursus dijalankan. Mengisikan kursus yang telah dijalankan secara atas talian. Menguruskan tempat mesyuarat, PA system dan peralatan tayangan.

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha AJK

En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan En.Muhamad Allif Asraf bin Abdul Rahman Semua Guru

Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum Pembantu Tadbir N19

BIDANG TUGAS : • • • •

Mengurus semua harta benda sekolah dengan baik dan melaksanakan system pengurusan aset Mengurus,menyelenggara dan membaiki semua harta benda sekolah. Memastikan semua harta benda sekolah disimpan ditempat yang selamat. Melaksanakan peraturan menjaga keselamatan perabot dan peralatan sekolah.

Page 27

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA SKPMG2

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha N/Setiausaha Ahli Jawatankuasa

En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan En.Mohd Jamil bin Ismail En. Muhammad Faisal bin Ismail En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil Cik.Cirawan A/P Nai Soow Semua Guru

Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum

BIDANG TUGAS : • • • • •

Merumus dan memutuskan keputusan penarafan kendiri sekolah. Mendokumentasi dan menyimpan keputusan penarafan kendiri sekolah. Melaksana,memantau dan menilai rancangan kemajuan sekolah. Melaksanakan penambaikan berterusan. Menilai keseluruhan pencapaian kualiti sekolah berpandukan SKPM.

JAWATANKUASA ICT

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha Ahli Jawatankuasa

En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan En.Shassi Kumaran a/l Pachimuthu En.Nor Azman bin Zakaria Semua Ketua Panitia

Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum

BIDANG TUGAS : • • • •

Memastikan Bilik ICT ceria dan kondusif. Merancang kursus pendedahan kepada guru dan murid mengenai perkembangan IT. Menyediakan kemudahan ICT kepada guru dan murid. Memastikan bilik ICT berada dalam keadaan bersih dan kemas.

Page 28

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

BUKU STOK

Panitia PSV/Muzik Panitia Sains Pemulihan Khas Pra Sekolah Panitia RBT/TMK/PSS/ICT SPBT Panitia Bahasa Melayu Panitia Bahasa Inggeris Panitia Pend.Islam Panitia Matematik Panitia Pend.Moral Panitia PJK Panitia Sejarah Alatan Pejabat Asrama

En.Nor Azman bin Zakaria En.Mohd Syaieza bin Mohammad Ridzuan En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani En.Muhamad Faisal bin Ismail En.Shassi Kumaran a/l Pachimuthu En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil En.Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Cik.Suhashini A/P Selva Raj Tn.Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin En. KhairulAmri bin Md. Salleh Cik.Cirawan A/P Nai Soow En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil En. KhairulAmri bin Md. Salleh En.Muhamad Allif Asraf bin Abdul Rahman En.Suhaidi bin Musa

Page 29

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

PENGURUSAN KURIKULUM

MATLAMAT STRATEGIK : • • • • • •

Meningkatkan kecemerlangan dalam kurikulum. Meningkatkan penguasaan kemahiran asas di kalangan murid. Memantapkan pelaksanaan (PBD). Meningkatkan penguasaan dan penggunaan TMK. Meningkatkan keterampilan murid dalam akademik. Meningkatkan penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya pembelajaran.

OBJEKTIF : • • • • • • • • • •

Peratus murid yang lulus cemerlang meningkat. Peningkatan peratus Tahap Penguasaan PBD (TP) murid meningkat. Semua murid dapat menguasai kemahiran asas 3M. Semua murid dapat menguasai Asas Jawi,Al-Quran dan Fardu Ain. Semua guru mahir untuk menggunakan peralatan TMK dalam PDPc. Semua murid boleh menguasai kemahiran TMK dalam pembelajaran. Murid boleh menggunakan kemahiran generic. Murid boleh menguasai kemahiran bersosial dan berkomunikasi. Murid boleh menguasai strategi pemerolehan ilmu pengetahuan. Murid dapat menguasai kemahiran TMK untuk memperoleh,memanfaat dan menyampai maklumat.

Page 30

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha Ahli Jawatankuasa

En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan Cik Maisarah binti Abu Bakar Sidik Semua Guru

Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum

JAWATANKUASA PEMULIHAN / LINUS

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha Ahli Jawatankuasa

En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani Guru Matapelajaran BM/BI/Maths Tahap 1 dan 2 Semua Guru

Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum

JAWATANKUASA PBS(PBD) Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha Penyelaras PBD Tahap 1 Penyelaras PBD Tahap 2 AJK

En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan Cik.Cirawan A/P Nai Soow En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil En. Mohd Jamil bin Ismail Semua Guru Matapelajaran

Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum

Page 31

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA 3K

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Setiausaha Guru Keselamatan&Kesihatan Ahli Jawatankuasa

En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan En.Iskandar Zulkarnain bin Mohd Zaini En.Muhamad Faisal bin Ismai

Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum

Tn.Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin Semua Guru Kelas

KETUA PANITIA

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Panitia Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains(Dunia Sains Teknologi) Pendidikan Moral Reka Bentuk Teknologi /TMK Pendidikan Muzik / PSV PJK Sejarah Pendidikan Islam / B.Arab / J-Qaf

Nama Guru En.Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Pn.Suhashini A/P Selva Raj En. KhairulAmri bin Md. Salleh En.Mohd Syaieza bin Mohammad Ridzuan Cik.Cirawan A/P Nai Soow En.Shassi Kumaran a/l Pachimuthu En.Nor Azman bin Zakaria En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil En. KhairulAmri bin Md. Salleh Tn.Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin

BIDANG TUGAS : • •

• •

Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi akademik. Perlu membincangkan perkara berkaitan PDPc iaitu : *Rancangan Pelajaran,Buku Teks,Sukatan Pelajaran dan Huraian. *Peperiksaan dan Penilaian,BBM,Pemulihan,Kerja Latihan. *Strategi peningkatan jangka pendek dan jangka panjang. *Meningkatkan prestasi akademik murid dalam setiap matapelajaran. Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas serta mengadakan peraturan penggunaan. Melaksanakan Rancangan Lima Tahun peningkatan akademik.

Page 32

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

GURU KELAS 2022

Bil 1 3 4 5 6 7 8

Kelas Pra Sekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

Nama Guru En.Muhamad Faisal bin Ismai En.Mohd Syaieza bin Mohammad Ridzuan En.Iskandar Zulkarnain bin Mohd Zaini Tn.Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin En.Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Pn.Suhashini A/P Selva Raj En.Shassi Kumaran a/l Pachimuthu

TUGAS-TUGAS KHAS Bil

Nama Tugas Khas

1

Tandatangan Cek

2

Jadual Waktu

3

Pusat Sumber Sekolah

4

Pendaftaran Murid

5

Penyelaras Tahun 6

6

Penyelaras PLC

7 8 9 10 11 12 12

Guru Data Peperiksaan & Penilaian Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras PPPM Penyelaras PIBK (Sarana) Penyelaras BKK Penyelaras PAK21

13

Warden Asrama

14

Penyelaras Majalah Sekolah

Nama Guru En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan En.Nor Azman bin Zakaria (1) En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil (2) En.Iskandar Zulkarnain bin Mohd Zaini En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Muhamad Allif Asraf bin Abdul Rahman En.Shassi Kumaran a/l Pachimuthu En.Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi (1) En. Muhammad Faisal bin Ismail (2) En.Nor Azman bin Zakaria En. KhairulAmri bin Md. Salleh En.Mohd Syaieza bin Mohammad Ridzuan En.Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Tn.Haji Mohd Shafiq bin Zainuddin En. Mohd Jamil bin Ismail Pn.Suhashini A/P Selva Raj En.Muhamad Faisal bin Ismail Cik.Cirawan A/P Nai Soow En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani

Page 33

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

PENYELARAS BILIK-BILIK & KAWASAN

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nama Penyelaras En.Nor Azman bin Zakaria En.Mohd Syaieza bin Mohammad Ridzuan En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani En.Muhamad Faisal bin Ismail En. Mohd Jamil bin Ismail Tn. Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil En.Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Pn.Suhashini A/P Selva Raj Cik.Cirawan A/P Nai Soow En.Muhamad Allif Asraf bin Abdul Rahman AKP Z (Penyelia) En.Suhaidi bin Musa En.Nur Shamin bin Nordin Pn.Nor Shazwani Azura binti Othman En.Noorman Effendi bin Anas Semua Ketua Panitia

Lokasi/Bilik Bilik ICT / Satelit Disc Stor Sains Pemulihan Khas Pra Sekolah / Stor Asrama PSS Surau Bilik Boss Bilik Sakit Stor Sukan Pejabat

Papan Kenyataan

Page 34

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JADUAL PENCERAPAN GURU 2022

Bil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nama Guru

En.Khairul Anuar bin Yoep Ahmad En.Abdul Razak bin Abdul Majeed En.Zukhiri bin Mohd Yusoff En.Mohd Yunos bin Chulan En.Nor Azman bin Zakaria En.Mohd Syaieza bin Mohammad Ridzuan En.Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani En.Muhamad Faisal bin Ismail En. Shassi Kumaran A/L Pachimuthu En.Iskandar Zulkarnain bin Mohd Zaini En.Amar Faez bin Ahmad Fadzil En.Muhammad Fadhil bin Ahmad Fauzi Pn.Suhashini A/P Selva Raj Tn. Haji Mohd Syafiq bin Zainuddin Cik.Cirawan A/P Nai Soow En. KhairulAmri bin Md Salleh En. Mohd Jamil bin Ismail Cik Maisarah binti Abu Bakar Sidik

Pencerapan Pertama April-Julai PPD Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar

Kedua Ogos -Oktober PPD Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar

Page 35

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

Page 36

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

“The achievements of an organization are the results of individual’s effort that works together”

VISI PELAJAR SENTIASA MENGAMALKAN BUDAYA SEKOLAH CEMERLANG DAN BERDISIPLIN

MISI UNIT HEM MEMANTAPKAN PENGURUSAN SERTA PERANCANGAN BAGI MENJAYAKAN PROGRAM HEM SECARA BERKESAN, DISAMPING MUAFAKAT DAN BEKERJASAMA DENGAN IBUBAPA DAN AGENSI LUAR.

MOTO SEDERAP KEARAH KEMENJADIAN MURID DAN KEBERHASILAN PENDIDIK

Page 37

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DASAR DAN KETETAPAN UNIT HEM 2022/2023 1. Mengukuhkan pembudayaan disiplin kendiri,berbudaya positif dan berketrampilan. 2. Peningkatan akademik,Memantapkan disiplin dan jati diri semua murid. 3. Memantapkan perpaduan dan mengeratkan silaturahim dalam kalangan warga sekolah. 4. Meningkatkan semangat juang dan patriotisme dalam kalangan warga sekolah. 5. Meningkatkan penglibatan keluarga dan masyarakat dalam pembentukan sahsiah warga sekolah. 6. Warga Sekolah yang sentiasa mengenang budi, berterima kasih dan bersyukur. 7. Penguatkuasaan dan amalan peraturan yang dibina berteraskan peraturan disiplin murid ( Akta Pendidikan 1996 ) dalam kalangan warga sekolah. 8. Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah dan mencapai KPI yang ditetapkan.

KPI UNIT HAL EHWAL MURID 2022/2023 Unit Hem memperkasakan pengurusan hal ehwal murid tahun 2022/2023 ketahap gemilang dalam aspek: 1. Kemenjadian murid 2. Pengurusan fail 3. Bilik khas Kehadiran murid melebihi 90% Memantapkan sahsiah murid tahap maksimum (sifar kes berat) Meningkatkan kesedaran tentang kebersihan, keselamatan dan kesihatan dalam kalangan murid melebihi 90% Memperkasakan semua bentuk bantuan kepada murid dalam bentuk kpi murid Key performance indicator (kpi) ialah petunjuk prestasi utama

Page 38

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

STRUKTUR ORGANISASI / JAWATANKUASA HEM 2022/2023 PENASIHAT EN. KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN.ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HEM

NAIB PENGERUSI 1 EN.ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN.MOHD YUNOS BIN CHULAN PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA EN.HAZRIN BIN MOHD NOR SHAHAR RANI

AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU

Page 39

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

PERINCIAN BIDANG TUGAS DALAM UNIT-UNIT HEM/KELAB

1. EN. MUHAMAD FAISAL BIN ISMAIL 2. EN. SHASSI KUMARAN A/L PACIMUTHU

- SU UNIT ASRAMA/WARDEN - SU UNIT BANTUAN/KEBAJIKAN

3. EN. KHAIRUL AMRI BIN MD SALLEH

- SU UNIT DISIPLIN/PENGAWAS

4. CIK MAISARAH BINTI ABU BAKAR SIDIK

- SU UNIT PPDa

5. EN NOR AZMAN BIN ZAKARIA

- SU UNIT APDM/GURU DATA

6. TUAN HAJI MOHD SYAFIQ BIN ZAINUDDIN

- SU PIBG/PIBK

7 .CIK SUHASHINI A/P SELVA RAJ

- SU UNIT KECICIRAN

8 EN MOHD SYAIEZA BIN MOHAMMAD RIDZUAN - SU UNIT UBK/PSIKOMETRIK 9. USTAZ ISKANDAR ZULKARNAIN BIN MOHD ZAINI

- SU UNIT 3K

10. EN MOHAMAD FADHIL BIN AHMAD FAUZI

- SU UNIT GURU PENYAYANG

11. USTAZ MOHD JAMIL BIN ISMAIL

- KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

12.EN HAZRIN BIN MOHD NOR SHAHAR RANI

- SETIAUSAHA HEM

Page 40

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASRAMA HEM 2022/2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEB AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN.ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HEM

NAIB PENGERUSI 1 EN.ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA EN.MUHAMAD FAISAL BIN ISMAIL

AHLI JAWATANKUASA EN. SHASSI KUMARAN A/L PACHIMUTHU CIK.CIRAWAN A/P NAI SOOW PENYELIA ASRAMA EN.SUHAIDI BIN MUSA PN.NORSHAZWANI AZURA BINTI OTHMAN

Page 41

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA PENGURUSAN BANTUAN 2022/2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HEM

NAIB PENGERUSI 1 EN.ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA EN. SHASSI A/L PACHIMUTHU

AHLI JAWATANKUASA EN.AMAR FAEZ BIN AHMAD FADZIL ( GURU SPBT) CIK.CIRAWAN A/P NOI SOOW (GURU RMT) CIK SUHASHINI A/P SELVA RAJ (GURU BAP ) EN. SHASSI A/L PACHIMUTHU(GURU KWAPM ) EN HAZRIN BIN MOHD NOR SHAHAR RANI (GURU EMK& ZAKAT)

Page 42

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA PENGURUSAN DISIPLIN/PENGAWAS 2022/2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HEM

NAIB PENGERUSI 1 EN.ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA EN KHAIRUL AMRI BIN MD SALLEH

AHLI JAWATANKUASA EN MUHAMAD FAISAL BIN ISMAIL SEMUA GURU KELAS

Page 43

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH(PPDa) 2022/2023

PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HEM

NAIB PENGERUSI 1 EN.ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA CIK MAISARAH BINTI ABU BAKAR SIDIK

AHLI JAWATANKUASA EN AMAR FAEZ BIN AHMAD FADZIL SEMUA GURU KELAS

Page 44

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA PENGURUSAN APDM 2022/2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HEM

NAIB PENGERUSI 1 EN.ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA EN.NOR AZMAN BIN ZAKARIA

AHLI JAWATANKUASA EN.HAZRIN BIN MOHD NOR SHAHAR RANI SEMUA GURU KELAS

Page 45

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA PIBG / PIBK PERINGKAT SEKOLAH 2022/2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HEM

NAIB PENGERUSI 1 EN.ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA TN.HAJI MOHD SYAFIQ BIN ZAINUDDIN

BENDAHARI TUAN HAJI MOHD SYAFIQ BIN ZAINUDDIN

AHLI JAWATANKUASA GURU USTAZ ISKANDAR ZULKARNAIN BIN MOHD ZAINI EN. SHASSI KUMARAN A/L PACHIMUTHU EN.NOR AZMAN BIN ZAKARIA

Page 46

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA KECICIRAN MURID PERINGKAT SEKOLAH 2022/2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HEM

NAIB PENGERUSI 1 EN.ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA PUAN SUHASHINI A/P SELVA RAJ

AHLI JAWATANKUASA TUAN. HAJI MOHD SYAFIQ BIN ZAINUDIN EN.MOHD SYAEIZA BIN MOHAMMAD RIDZUAN AJK PIBG TOK BATIN 4 BUAH KAMPUNG SEMUA GURU KELAS

Page 47

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2022/2023 /PSIKOMETRIK) PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HEM

NAIB PENGERUSI 1 EN.ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA EN.MOHD SYAIEZA BIN MOHAMMAD RIDZUAN

AHLI JAWATANKUASA TN. HAJI MOHD SYAFIQ BIN ZAINUDDIN SEMUA GURU KELAS

Page 48

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA 3K 2022 / 2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HEM

NAIB PENGERUSI 1 EN.ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA EN ISKANDAR ZULKARNAIN BIN MOHD ZAINI

AHLI JAWATANKUASA CIK MAISARAH BT ABU BAKAR SIDIK(GURU KESIHATAN) USTAZ MOHD JAMIL BIN ISMAIL(GURU KESELAMATAN) SEMUA GURU KELAS PEKERJA SWASTA

Page 49

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA PENGURUSAN GURU PENYAYANG 2022/2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HEM

NAIB PENGERUSI 1 EN.ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA EN. MUHAMMMAD FADHIL BIN AHMAD FAUZI

AHLI JAWATANKUASA EN.HAZRIN BIN MOHD NOR SHAHAR PUAN SUHASHINI A/P SELVA RAJ EN AMAR FAEZ BIN AHMAD FADZIL

Page 50

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA PENGURUSAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 2022/2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HEM

NAIB PENGERUSI 1 EN.ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA EN MOHD JAMIL BIN ISMAIL

AHLI JAWATANKUASA EN.KHAIRULAMRI BIN MD SALLEH CIK MAISARAH BT ABU BAKAR SIDIK EN MUHAMMAD FAISAL BIN ISMAIL

Page 51

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

Page 52

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

VISI Merealisasikan Kecemerlangan Kokurikulum Menjelang 2022/2023

MISI Memastikan Pengurusan Badan Beruniform ”PIAH’’ Memastikan Pengurusan Kelab dan Persatuan ”PIAH’’

SLOGAN P – Padu I – Inspire A – Anjakan H – Holistik

Page 53

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023 DASAR DAN KETETAPAN KOKURIKULUM 2022/2023 A. GURU 1. Semua guru SKPPH WAJIB melibatkan diri dengan aktif dalam bidang kokurikulum. 2. Semua guru SKKPH WAJIB Beruniform dan Persatuan.

menjadi guru penasihat atau jurulatih dalam Unit

3. Semua guru WAJIB hadir untuk melatih murid-murid dalam bidang masing-masing 4. Semua guru yang terlibat dengan setiap kegiatan perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut : • • • • •

Mengubal perlembagaan Melantik Jawatankuasa Merekod Kehadiran Pelajar Melaksanakan akiviti mingguan Membuat penilaian

B. MURID 1. Semua murid Tahap 2 diwajibkan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum manakala murid Tahap 1 digalakkan. 2. Semua murid Tahap 2 mesti menjadi ahli Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan serta Kelab Sukan Permainan 1M1S 3. Semua murid Tahap 2 digalakkan mempunyai pakaian seragam Unit Beruniform masing-masing dan dipakai setiap kali ada aktiviti kokurikulum atau perjumpaan. C. UMUM 1. Hari Rabu akan dijadikan Hari Kegiatan Kokurikulum.Semua murid dikehendaki memakai uniform unit masing-masing.Jika belum ada dikehendaki memakai TShirt sekolah.Guru Penasihat digalakkan memakai uniform unit masing-masing pada hari tersebut. 2. Masa perjumpaan adalah pada hari Rabu dari pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang.

Page 54

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023 PROGRAM TAHUN 2022/2023 1. Menyertai pertandingan di peringkat zon dan daerah serta Negeri / Kebangsaan 2. Menyertai pertandingan sukan diperingkat MSSD, MSSPK dan KASSMOA. 3. Sambutan Israk Mikraj / Nuzul AlQuran / Ihya’ Ramadan 4. Sambutan Hari Raya Aidilfitri 5. Sambutan Hari Guru / Sambutan Hari Orang Asli 6. Sambutan Bulan Kemerdekaan / Keputeraan Sultan Perak 7. Sambutan Hari Sukan Negara 8. Hari Sukan dan Balapan Peringkat Sekolah 9. Karnival / Kem Kokurikulum Sekolah 10. Sambutan Program STEM / Bahasa / Kesenian & Kebudayaan 11. Majlis Aprisiasi Kecemerlangan Kokurikulum Peringkat Sekolah

SASARAN KEGIATAN KOKURIKULUM 2022/2023 UNIT BERUNIFORM A. PENGAKAP Sasaran 1. Semua ahli terlibat dalam aktiviti Beruniform di sekolah 2. Menyertai perkhemahan Pengakap Peringkat Sekolah dan Daerah KELAB DAN PERSATUAN A. KELAB KESENIAN DAN KEBUDAYAAN Sasaran 1. Semua ahli kelab terlibat dengan aktiviti yang dijalankan 2. Kemenjadian murid dalam bidang kesenian dan kebudayaan di sekolah. 3. Program / projek yang memberi impak besar dalam kesenian dan kebudayaan di sekolah B. KELAB REKA BENTUK & TEKNOLOGI Sasaran 1. Semua ahli terlibat dengan aktiviti yang dijalankan. 2. Semua murid mempelajari kemahiran dalam mereka bentuk sesuatu dan meningkatkan inovasi tentang sesuatu bahan. C. PERSATUAN BAHASA ( BM & BI ) Sasaran 1.Menyertai pertandingan ko- akademik 2. Semua murid terlibat dengan aktiviti persatuan Page 55

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM SK POS PIAH 2022/2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI 1 EN . ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA KOKURIKULUM EN MUHAMMAD FADHIL BIN AHMAD FAUZI

SETIAUSAHA SUKAN TN.HAJI MOHD SHAFIQ BIN ZAINUDDIN

PENYELARAS UTAMA UNIT KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM UNIT KELAB & PERSATUAN UNIT SUKAN & PERMAINAN PAJSK KEBITARAAN SKPMG2

– EN. KHAIRUL AMRI B. MD SALLEH – EN AMAR FAEZ BIN AHMAD FADZIL – EN SHASSI KUMARAN A/L PACHIMUTHU – EN MUHAMMAD FADHIL B AHMAD FAUZI – EN MOHD SYAIEZA BIN MD RIDZUAN – PN SUHASHINI A/P SELVA RAJ

Page 56

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

ORGANISASI PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM SK.POS PIAH 2022/2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI 1 EN . ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA KOKURIKULUM EN MUHAMMAD FADHIL B AHMAD FAUZI

PENYELARAS BADAN BERUNIFORM EN KHAIRUL AMRI BIN MD SALLEH

TAHUN 4

TAHUN 5

EN. ISKANDAR ZULKARNAIN B MOHD ZAINI (K) CIK CIRAWAN A/P NAI SOOW EN HAZRIN BIN MOHD NOR SHAHAR RANI EN MUHAMMAD FAISAL BIN ISMAIL

EN MOHD SYAIEZA BIN MOHD RIDZUAN (K) EN MUHAMMAD FADHIL B AHMAD FAUZI PN SUHASHINI A/P SELVA RAJ EN AMAR FAEZ BIN AHMAD FADZIL

TAHUN 6 EN KAHIRUL AMRI BIN MD SALLEH (K) EN. JAMIL BIN ISMAIL EN NOR AZMAN BIN ZAKARIA CIK MAISARAH BT ABU BAKAR SIDIK EN SHASSI KUMARAN A/L PACHIMUTHU

JURULATIH & PENGURUS PASUKAN ELIT ORGANISASI PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN Page 57

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

SK POS PIAH 2022/2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR PENGERUSI EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM NAIB PENGERUSI 1 EN . ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJED PK PENTADBIRAN NAIB PENGERUSI 2 EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HAL EHWAL MURID SETIAUSAHA KOKURIKULUM

PENYELARAS KELAB / PERSATUAN

EN MUHAMMAD FADHIL BIN AHMAD FAUZI

EN AMAR FAEZ BIN AHMAD FADZIL

KELAB REKA BENTUK & TEKNOLOGI EN HAZRIN BIN MOHD NOR SHAHAR RANI (K) EN NOR AZMAN BIN ZAKARIA EN MOHD SYAIEZA BIN MOHD RIDZUAN TN. HAJI MOHD SHAFIQ BIN ZAINUDDIN

KELAB KESENIAN DAN KEBUDAYAAN EN MUHAMMAD FAISAL BIN ISMAIL (K) CIK CIRAWAN A/P NAI SOOW EN MOHD JAMIL BIN ISMAIL EN ISKANDAR ZULKARNAIN B MOHD ZAINI

PERSATUAN BAHASA EN AMAR FAEZ B AHMAD FADZIL (K) EN MUHAMMAD FADHIL BIN AHMAD FAUZI CIK MAISARAH BT ABU BAKAR SIDIK PN SUHASHINI A/P SELVA RAJ

JAWATANKUASA PROJEK KOKURIKULUM 2018 EN KHAIRUL AMRI B. MD SALLEH

Page 58

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA PROGRAM / PROJEK KOKURIKULUM 2022/2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI 1 EN .ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA KOKURIKULUM EN MUHAMMAD FADHIL BIN AHMAD FAUZI

PENYELARAS PROGRAM / SAMBUTAN SEKOLAH Sambutan Keagamaan / Ihya’ Ramadan – Ustaz Iskandar Zulkarnain / Ustaz Jamil Sambutan Hari Raya Aidilfitri – En Amar Faez Bin Ahmad Fadzil Sambutan Hari Guru – En Muhammad Faisal Bin Ismail Sambutan Hari Orang Asli – Cik Cirawan A/P Nai Soow Sambutan Bulan Kemerdekaan / Keputeraan Sultan Perak – En Khairul Amri B Md Salleh Sambutan Hari Sukan Negara – En Mohd Syaieza B Md Ridzuan Hari Sukan dan Balapan Peringkat Sekolah – Tn Hj Mohd Shafiq Bin Zainudin Karnival / Kem Kokurikulum Sekolah – En Muhammad Fadhil Bin Ahmad Fauzi Sambutan Program STEM / Bahasa / Kesenian & Kebudayaan – Penyelaras Unit Majlis Aprisiasi Kecemerlangan Kokurikulum – Su Kokurikulum / Su Sukan

Page 59

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

SK POS PIAH, 31100 SUNGAI SIPUT (U), PERAK

PENGURUSAN SUKAN

Page 60

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

VISI SK POS PIAH GEMILANG SUKAN

MISI KAMI AKAN SENTIASA BERUSAHA BAGI MELAKSANAKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERTERASKAN ILMU PENGETAHUAN UNTUK MENJANA KECEMERLANGAN SUKAN MELALUI ASPEK: • 1 MURID 1 SUKAN • SUKAN SEPANJANG TAHUN • MEMBENTUK BUDAYA SUKAN DI KALANGAN MURID

SLOGAN P – Padu I – Inspire A – Anjakan H – Holistik

Page 61

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

DASAR DAN KETETAPAN SUKAN 2022/2023 A. GURU 1. Semua guru SKPPH WAJIB melibatkan diri dengan aktif dalam bidang sukan. 2. Semua guru SKKPH WAJIB menjadi guru penasihat atau jurulatih dalam sukan dan permainan. 3. Semua guru WAJIB hadir untuk melatih murid-murid dalam bidang masing-masing. 4. Semua guru yang terlibat dengan setiap kegiatan perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut: • • • • •

Mengubal perlembagaan Melantik Jawatankuasa Merekod Kehadiran Pelajar Melaksanakan akiviti mingguan Membuat penilaian

B. MURID 1. Semua murid dikehendaki melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sepanjang tahun. 2. Semua murid Tahap 2 mesti menjadi ahli Kelab Sukan dan Permainan dan menyertai aktiviti 1M1S. 3. Semua murid Tahap 2 mesti mempunyai T Shirt sekolah dan memakainya pada hari kegiatan sukan. 4. Memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. 5. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam sukan melalui pendekatan berasaskan learning through play.

C. UMUM 1. Hari Rabu akan dijadikan Hari Kegiatan Sukan dan Permainan 1M1S 2. Masa perjumpaan adalah dari pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang.

Page 62

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

PROGRAM TAHUN 2022/2023 1. Menyertai pertandingan di peringkat zon dan daerah serta Negeri / Kebangsaan 2. Menyertai perkhemahan Unit Beruniform peringkat Daerah 3. Mengadakan Perkhemahan Pengakap Tahun 4,5 & 6 peringkat sekolah 4. Menyertai pertandingan sukan diperingkat MSSD, MSSPK dan KASSMOA. 5. Sambutan Ehya Ramadan 6. Sambutan Hari Raya Aidilfitri 7. Sambutan Hari Guru / Sambutan Hari Orang Asli 8. Sambutan Bulan Kemerdekaan 9. Hari Sukan dan Balapan Peringkat Sekolah 10. Kem Kokurikulum/Hari Kokurikulum peringkat sekolah. 11. Hari Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Peringkat Sekolah

SASARAN SUKAN & PERMAINAN BOLA BALING(L/P) Sasaran 1. Johan peringkat MSSD 2. Johan Peringkat KASSMOA

OLAHRAGA / MERENTAS DESA Sasaran 1. Podium acara balapan / Padang peringkat Zon, MSSD 2. Wakil yang terpilih di peringkat MSSD/MSSPK

FUTSAL / BOLA SEPAK Sasaran 1. Akademi Pembangunan Futsal/Bola Sepak PIAH 2. Pertandingan Cungkil Bakat

Page 63

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SK POS PIAH 2022/2023 PENAUNG PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI PERAK

PENASIHAT PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KUALA KANGSAR

PENGERUSI EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

JAWATANKUASA PENGGALAK SUKAN EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL SUKAN EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HAL EHWAL MURID JAWATANKUASA PENILAIAN SUKAN EN ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN JAWATANKUASA PENINGKATAN PROFESIONAL TN HAJI MOHD SHAFIQ BIN ZAINUDIN (SETIAUSAHA SUKAN) JAWATANKUASA KEWANGAN SUKAN PUAN MASLINA BT BAHAROM YDP PIBG SKPPH JAWATANKUASA TEKNIKAL SUKAN EN HAZRIN BIN MOHD NOR SHAHAR RANI

Page 64

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

ORGANISASI PENGURUSAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SK POS PIAH 2022/2023 PENASIHAT EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP AHMAD GURU BESAR

PENGERUSI EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI 1 EN ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA SUKAN TN HJ MOHD SHAFIQ BIN ZAINUDIN

PENYELARAS PERMAINAN 1M1S EN MOHD SYAIEZA BIN MOHD RIDZUAN

OLAHRAGA PADANG / BALAPAN

BOLA BALING LELAKI

EN MUHAMMAD FADHIL BIN AHMAD FAUZI (K) EN NOR AZMAN BIN ZAKARIA EN HAZRIN BIN MOHD NOR SHAHAR RANI

EN ZAINORDIN BIN ZAKARIA (K) EN MOHD SYAIEZA BIN MOHD RIDZUAN EN MUHAMAD FAISAL BIN ISMAIL

BOLA SEPAK / FUTSAL

BOLA BALING PEREMPUAN

TN HJ MOHD SHAFIQ BIN ZAINUDIN (K)

CIK SUHASHINI A/P SELVA RAJ (K) CIK CIRAWAN A/P NAI SOOW

EN ISKANDAR ZULKARNAIN BIN MD ZAINI EN AMAR FAEZ BIN AHMAD FADZIL

JURULATIH & PENGURUS PASUKAN ELIT

ORGANISASI PENGURUSAN BITARAAN BOLA BALING Page 65

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

ORGANISASI PENGURUSAN KEBITARAAN SK POS PIAH 2022/2023 PENASIHAT NAIB PENGERUSI 1 AHMAD EN KHAIRUL ANUAR BIN YOEP GURU BESAR PENGERUSI EN. MOHD YUNOS BIN CHULAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI 1 EN ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 2 EN. ZUKHIRI BIN MOHD YUSOFF PK HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA SUKAN TN HJ MOHD SHAFIQ BIN ZAINUDIN

PENYELARAS JURULATIH EN MOHD SYAIEZA BIN MOHD RIDZUAN

AJK EN NOR AZMAN BIN ZAKARIA EN ZAINORDIN BIN ZAKARIA EN MUHAMAD FAISAL BIN ISMAIL EN HAZRIN BIN MOHD NOR SHAHAR RANI

Page 66

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JURULATIH & PENGURUS PASUKAN ELIT SEKOLAH SK POS PIAH 2022/2023 SETIAUSAHA KOKURIKULUM : EN MUHAMMAD FADHIL BIN AHMAD FAUZI SETIAUSAHA SUKAN

SUKAN/PERMAINAN

BOLA BALING

FUTSAL / BOLA SEPAK

OLAHRAGA

: TN HJ MOHD SHAFIQ BIN ZAINUDIN

PENGURUS/JURULATIH/ AJK Pengurus : En Mohd Syaieza bin Mohd Ridzuan Jurulatih : En Muhammad Fadhil B Ahmad Fauzi AJK : En Khairul Amri B Md Salleh En Mohd Jamil Bin Ismail Pn Suhashini A/P Selva Raj

Pengurus : En Iskandar Zulkarnain bin Md Zaini Jurulatih : Tn Hj Mohd Shafiq bin Zainudin AJK : En Amar Faez bin Ahmad Fadzil En. Nor Azman Bin Zakaria

Pengurus: En Hazrin bin Mohd Nor Shahar Rani Jurulatih : En Shassi Kumaran A/L Pachimuthu AJK : En Azman Bin Zakaria Cik Maisarah Bt Abu Bakar Sidik Cik Cirawan A/P Nai Soow

Page 67

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

GURU-GURU RUMAH SUKAN 2022/2023 SANG SINGA (MERAH) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

EN MOHD SYAIEZA B MD RIDZUAN (K) CIK CIRAWAN A/P NAI SOOW TN HJ MOHD SYAFIQ BIN ZAINODDIN EN NUR SHAMIN BIN NORDIN EN SUHAIDI BIN MUSA EN.MUHAMAD FAISAL BIN ISMAIL EN MOHD YUNOS BIN CHULAN ( PKKOKU )

SANG HARIMAU (HIJAU) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

EN AMAR FAEZ BIN AHMAD FADZIL(K) EN NOR AZMAN BIN ZAKARIA USTAZ MOHD JAMIL BIN ISMAIL EN.MUHAMMAD FADHIL BIN AHMAD FAUZI EN NOORMAN EFFENDI BIN ANAS CIK MAISARAH BINTI ABU BAKAR SIDIK EN ZUKHIRI BIN MOHD YUSOF ( PK HEM )

SANG SELADANG (KUNING) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

EN HAZRIN BIN MOHD NOR SHAHAR RANI (K) PN SUHASHINI A/P SELVA RAJ USTAZ ISKANDAR ZULKARNAIN B MOHD ZAINI EN MUHAMMAD ALIF ASRAF BIN ABDUL RAHMAN PUAN NOR SHAZWANI BT OTHMAN EN SHASSI KUMARAN A/L PACHIMUTHU EN ABDUL RAZAK BIN ABDUL MAJEED ( PK PENTADBIRAN)

Page 68

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

Page 69

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023 MAC 2022

TARIKH

HARI

PERKARA

16.03.2022 17.03.2022

Rabu Khamis

16.03.2022

Rabu

Mesyuarat Kurikulum / Mesyuarat Guru & Staff 2021 / Mesyuarat HEM / Kokurikulum 2021/Mesyuarat Asrama Pendaftaran Murid Tahun 1 2022/2023 Dan Penyerahan Buku Teks

19.3.2022 21.3.2022 22.3.2022 23.3.2022

Ahad Isnin Selasa Rabu

24.3.2022 25.3.2022 26.3.2022 27.3.2022 28.3.2022 29.3.2022

Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

30.3.2022

Rabu

31.3.2022

Khamis

Pendaftaran Asrama Persekolahan bermula Pelancaran Program Siska Pelancaran Program 3 S Pendaftaran Keahlian Badan Beruniform/Kelab /Persatuan/ 1M1S LADAP 1 Bacaan Yasin

Minggu Mesyuarat panitia bil 1 -2022/2023 Minggu Kemaskini Papan Info Panitia KP Panitia & AJK/Perlantikan Pengawas Sekolah/ JOM KESEKOLAH Mesyuarat AJK PIBG PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM - 1 Mesyuarat Kurikulum bil 1- 2022/2023

TINDAKAN SU KURIKULUM,HEM , KOKU,SU ASRAMA Guru Tahun 1 Guru SPBT Warden/PPM Su Unit Asrama SU Guru Penyayang/UBK SU KOKURIKULUM SU SUKAN

KP Panitia SU Unit Disiplin SU Guru Penyayang/UBK Su PIBG SU KOKU SU Kuri

APRIL 2022 01.4.2022 02.4.2022 03.4.2022 04.4.2022

Jumaat Sabtu Ahad Isnin

Bacaan Yasin

Unit Pend.Islam

Awal Ramadan SAMBUTAN PROGRAM IHYA RAMADAN Minggu Mesyuarat Unit-unit HEM Perjumpaan/Mesyuarat dan Motivasi Kepimpinan Pengawas 1

SU KOKU / Unit P.Islam Su Unit-unit HEM Su unit Disiplin

05.4.2022

Selasa

06.4.2022

Rabu

Program Mento Mente

Unit Guru Penyayang/UBK

07.4.2022

Khamis

Guru Pemulihan/SU Kuri

08.4.2022 09.4.2022 10.4.2022 11.4.2022 12.4.2022

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

Mesyuarat Kecemerlangan (Pemulihan) Dialog Prestasi bil 1-2022/2023 Bacaan Yasin

Mesyuarat Pengurusan bil 1-2022.2023 Mesyurat Aset/Kewangan Bil 1-2022/2023

SU Pengurusan Sekolah

Unit Pend.Islam

Page 70

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023 13.4.2022

Rabu

14.4.2022

Khamis

15.4.2022 16.4.2022 17.4.2022 18.4.2022 19.4.2022 20.4.2022 21.4.2022 22.4.2022 23.4.2022 24.4.2022 25.4.2022 26.4.2022 27.4.2022 28.4.2022 29.4.2022 30.4.2022

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu

Program Kesihatan 1

SU 3K/Guru Kesihatan

Mesyuarat Guru dan Staff

Bacaan Yasin

CUTI UMUM - NUZUL QURAN Program Pembangunan Sahsiah Pelajar 1 LADAP 2 Bacaan Yasin

Unit Pend.Islam

Su Unit Disiplin/UBK Unit Pend.Islam

Minggu Pencerapan Guru Fasa 1- 2022/2023 Program Keselamatan 1

Guru Keselamatan

Taklimat Ketidakhadiran Bacaan Yasin

Su Keciciran Unit Pend.Islam

Page 71

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

MEI 2022 TARIKH

HARI

01.5.2022 02.5.2022 03.5.2022 04.5.2022 05.5.2022 06.5.2022 07.5.2022 08.5.2022 09.5.2022 10.5.2022 11.5.2022 12.5.2022 13.5.2022

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

14.5.2022 15.5.2022 16.5.2022

Sabtu Ahad Isnin

17.5.2022 18.5.2022

Selasa Rabu

19.5.2022

Khamis

20.5.2022 21.5.2022 22.5.2022 23.5.2022 24.5.2022 25.5.2022

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

26.5.2022 27.5.2022 28.5.2022 29.5.2022 30.5.2022

Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin

31.5.2022

Selasa

PERKARA

TINDAKAN

CUTI UMUM - HARI RAYA PUASA CUTI UMUM - HARI RAYA PUASA CUTI TAMBAHAN CUTI TAMBAHAN

Minggu Panitia & Semakan Fail Panitia Minggu semakan Fail Unit –unit HEM PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN - 1 Mesyuarat PIBG Bacaan Yasin

KP Panitia SU Hem SU KOKU Su PIBG Unit Pend.Islam

Minggu PLC bil 1-2022/2023 Sambutan Hari Guru & SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI

Penyelaras PLC SU Koku

Latihan Kebakaran 1 PERJUMPAAN UNIT SUKAN 1M1S - 1 LADAP 3/Ziarah Cakna/Sessi Bimbingan individu

Guru Keselamatan SU KOKU Su Unit Keciciran/ UBK

Bacaan Yasin

Unit Pend.Islam

Ujian Bulanan(Penilian Dalaman) Ujian Bulanan(Penilian Dalaman) Ujian Bulanan(Penilian Dalaman)

SU Peperiksaan&PBD SU Peperiksaan&PBD SU Peperiksaan&PBD SU KOKU Unit Pemulihan Unit Pend.Islam

PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM - 2 Program 3M (1) Bacaan Yasin

Minggu Mesyuarat panitia bil 2 -2022/2023 Penjaminan Kualiti PBD bil 1/2022/2023

KP Panitia Penyelaras PBD

Page 72

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JUN 2022 TARIKH

HARI

01.6.2022 02.6.2022 03.6.2022 04.6.2022 05.6.2022 06.6.2022 07.6.2022 08.6.2022 09.6.2022 10.9.2022 11.6.2022 12.6.2022 13.6.2022 14.6.2022 15.6.2022 16.6.2022

Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis

17.6.2022 18.6.2022 19.6.2022 20.6.2022 21.6.2022

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

22.6.2022 23.6.2022 24.6.2022

Rabu Khamis Jumaat

25.6.2022 26.6.2022 27.6.2022 28.6.2022

Sabtu Ahad Isnin Selasa

29.6.2022 30.6.2022

Rabu Khamis

PERKARA PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN - 2 Mesyuarat Kurikulum bil 2- 2022/2023 Bacaan Yasin CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023 Minggu Mesyuarat Unit-unit HEM bil 2 Mesyuarat Asrama Bil 2 PERJUMPAAN SUKAN 1M1S - 2 Mesyuarat Kecemerlangan (Pemulihan) Dialog Prestasi bil 2- 2022/2023 Bacaan Yasin

Minggu Semakan Buku Tulis Murid Bil 1-2022/2023 Mesyuarat Hem Bil 2 Mesyuarat Kokurikulum Bil 2 PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM - 3 LADAP 4 Bacaan Yasin Hari Pelaporan PBD

Minggu SKPMg2 Perjumpaan /Mesyuarat Pengawas 2 PERJUMPAAN UNIT KELAB PERSATUAN - 3

Program Ziarah Cakna/Bimbingan individu dan kumpulan

TINDAKAN SU KOKU Unit Pend.Islam

Unit Pend.Islam

Su Unit-unit HEM SU Unit Asrama SU KOKU

Unit Pend.Islam

SU HEM SU KOKU SU KOKU Unit Pend.Islam Penyelaras PBD

SU Unit Disiplin/Pengawas SU KOKU

SU Keciciran/UBK

Page 73

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JULAI 2022 TARIKH

HARI

01.7.2022 02.7.2022 03.7.2022 04.7.2022 05.7.2022 06.7.2022 07.7.2022 08.7.2022 09.7.2022 10.7.2022 11.7.2022 12.7.2022 13.7.2022 14.7.2022 15.7.2022 16.7.2022 17.7.2022 18.7.2022 19.7.2022 20.7.2022 21.7.2022 22.7.2022 23.7.2022 24.7.2022 25.7.2022 26.7.2022 27.7.202 28.7.2022 29.7.2022 30.7.2022 31.7.2022

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

PERKARA

TINDAKAN

Bacaan Yasin

Unit Pend.Islam

Minggu PPDa

Su unit PPDa

PERJUMPAAN UNIT SUKAN 1M1S - 3

SU KOKU

Bacaan Yasin

Unit Pend.Islam

CUTI UMUM- HARI RAYA HAJI CUTI UMUM - HARI RAYA HAJI PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM - 4

SU KOKU

Bacaan Yasin

Unit Pend.Islam

Minggu Kelab Pencegahan Jenayah Mesyurat Aset/Kewangan Bil 2-2022/2023 PERJUMPAAN UNIT KELAB PERSATUAN - 4 LADAP 5 Bacaan Yasin

Guru Kelab Pencegahan Jenayah

Latihan Kebakaran 2 PERJUMPAAN UNIT SUKAN 1M1S - 4 Program 3M (2) Bacaan Yasin AWAL MUHARAM

Guru Keselamatan SU KOKU Unit Pemulihan Unit Pend.Islam

SU KOKU Unit Pend.Islam

Page 74

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

OGOS 2022 TARIKH

HARI

01.8.2022 02.8.2022 03.8.2022 04.8.2022 05.8.2022

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

06.8.2022 07.8.2022 08.8.2022 09.8.2022 10.8.2022 11.8.2022 12.8.2022 13.8.2022 14.8.2022 15.8.2022 16.8.2022 17.8.2022 18.8.2022 19.8.2022 20.8.2022 21.8.2022 22.8.2022 23.8.2022 24.8.2022 25.8.2022

Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis

26.8.2022 27.8.2022 28.8.2022 29.8.2022 30.8.2022 31.8.2022

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

PERKARA Perjumpaan Pengawas 3 Program Kesihatan 2 PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM - 5

Program Pembangunan Sahsiah 2 PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN KALI KE 65 Bacaan Yasin

Mesyuarat Pengurusan bil 2-2022.2023

TINDAKAN Su Unit Disiplin/Pengawas Su 3K/ Guru Kesihatan SU KOKU SU Unit Disiplin/UBK SU KOKU Unit Pend.Islam

PERJUMPAAN UNIT KELAB PERSATUAN - 5

SU Pengurusan Sekolah SU KOKU SU KOKU

Bacaan Yasin

Unit Pend.Islam

SAMBUTAN HARI ORANG ASLI SEDUNIA

Minggu Pencerapan Guru Fasa 2- 2022/2023 PERJUMPAAN UNIT SUKAN 1M1S - 5 LADAP 6 Bacaan Yasin

SU KOKU

PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM - 6 Program Keselamatan Ziarah Cakna/Bimbingan dan Nasihat Bacaan Yasin

SU KOKU Guru Keselamatan SU keciciran/UBK Unit Pend.Islam

SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN PERINGKAT SEKOLAH CUTI UMUM - HARI KEBANGSAAN KE 65

SU KOKU

Unit Pend.Islam

Page 75

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

SEPTEMBER 2022 TARIKH

HARI

01.9.2022 02.9.2022 03.9.2022 04.9.2022 05.9.2022 06.9.2022 07.9.2022 08.9.2022 09.9.2022 10.9.2022 11.9.2022 12.9.2022 13.9.2022 14.9.2022 15.9.2022 16.9.2022 17.9.2022 18.9.2022 19.9.2022 20.9.2022 21.9.2022 22.9.2022 23.9.2022 24.9.2022 25.9.2022 26.9.2022 27.9.2022 28.9.2022 29.9.2022 30.9.2022

Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

PERKARA

TINDAKAN

PERJUMPAAN UNIT KELAB PERSATUAN - 6 Bacaan Yasin CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023

SU KOKU Unit Pend.Islam

PERJUMPAAN UNIT SUKAN 1M1S - 6

SU KOKU

Bacaan Yasin

Unit Pend.Islam

Minggu Pencerapan Guru Fasa 2- 2022/2023

LADAP 7 Bacaan Yasin

Unit Pend.Islam

Semakan Fail Unit-unit Kokurikulum - 1 Ziarah Cakna/Bimbingan dan Nasihat Individu Bacaan Yasin

SU Koku Su Keciciran/UBK Unit Pend.Islam

Page 76

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

OKTOBER 2022 TARIKH

HARI

PERKARA

01.10.2022 02.10.2022 03.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 08.10.2022 09.10.2022 10.10.2022 11.10.2022 12.10.2022

Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

13.10.2022 14.10.2022 15.10.2022 16.10.2022 17.10.2022

Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin

Latihan Kebakaran 3

18.10.2022 19.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 22.10.2022 23.10.2022 24.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 28.10.2022

Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

Latihan Rumah Sukan – 1 Latihan Rumah Sukan - 2

29.10.2022 30.10.2022 31.10.2022

Sabtu Ahad Isnin

TINDAKAN

Minggu Panitia & Semakan Fail Panitia Semakan Fail Unit-unit HEM MESYUARAT SUKAN TAHUNAN SEKOLAH

KP Panitia SU HEM SU SUKAN

Bacaan Yasin

Unit Pend.Islam

HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMAD S.A.W (MAULIDUR RASUL)

Kejohanan Merentas Desa Peringkat Sekolah / Sambutan Hari Sukan Negara Bacaan Yasin

Minggu Mesyuarat Panitia bil 3 2022/2023 Penjaminan Kualiti PBD bil 2-2022/2023 Minggu Pencerapan PdPc Fasa 3

SU Sukan SU Koku Guru Keselamatan Unit Pend.Islam

KP Panitia Penyelaras PBD

Mesyuarat Kurikulum bil 3- 2022/2023 Bacaan Yasin

Su Sukan Su Sukan SU KURI Unit Pend.Islam

CUTI UMUM- HARI DEEPAVALI CUTI TAMBAHAN CUTI TAMBAHAN SUKAN TARA ANTARA RUMAH - 1 SUKAN TARA ANTARA RUMAH - 2 Bacaan Yasin

SU SUKAN SU SUKAN Unit Pend.Islam

PENGIBARAN BENDERA PERAK BERSEMPENA KEPUTERAAN SULTAN PERAK SUKAN TARA ANTARA RUMAH - 3 Minggu SKPMg2 Ujian Bulanan (Penilaian Dalaman) Mesyuarat Unit-unit HEM Bil 3

SU KOKU SU SUKAN SU Peperiksaan & PBD Su Unit-unit HEM

Page 77

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

NOVEMBER 2022 TARIKH

HARI

01.11.2022

Selasa

02.11.2022

Rabu

03.11.2022

Khamis

04.11.2022 05.11.2022 06.11.2022 07.11.2022 08.11.2022 09.11.2022

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

10.11.2022 11.11.2022 12.11.2022 13.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 18.11.2022

Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

19.11.2022 20.11.2022 21.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 24.11.2022

Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis

25.11.2022 26.11.2022 27.11.2022 28.11.2022 29.11.2022 30.11.2022

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

PERKARA

TINDAKAN

SUKAN TARA ANTARA RUMAH - 4 Ujian Bulanan (Penilaian Dalaman) Mesyuarat Asrama Bil 3 SUKAN TARA ANTARA RUMAH - 5 Ujian Bulanan (Penilaian Dalaman)

SU Koku / SU Sukan SU Peperiksaan & PBD Su Unit Asrama

KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH 2022 Mesyuarat Kecemerlangan (Pemulihan) Dialog Prestasi bil 3- 2022/2023 HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK

SU KOKU / SU SUKAN

Minggu PLC bil 2-2022/2023 Minggu Semakan Buku Tulis Murid Bil 1-2022/2023 Mesyuarat HEM Bil 3 Mesyuarat Kokurikulum Bil 3

Penyelaras PLC

Bacaan Yasin

Unit Pend.Islam

SU Koku / SU Sukan SU Peperiksaan & PBD

SU HEM SU KOKU

Minggu Mesyuarat panitia bil 4 2022/2023

Mesyuarat Kurikulum bil 4- 2022/2023 Bacaan Yasin Hari Pelaporan PBD

Unit Pend.Islam Penyelaras PBD

MINGGU Mesyuarat Unit-unit HEM bil 4 Mesyurat Asrama bil 4 Mesyuarat Karnival / Hari Kokurikulum LADAP 9 Ziarah Cakna Bacaan Yasin

Su Unit Unit HEM Su Asrama Su Koku / Su Sukan

Perjumpaan Pengawas 4 HARI KARNIVAL / KEM KOKURIKULUM SEKOLAH PROGRAM STEM / BAHASA / KESENIAN KEBUDAYAAN

Su Unit Disiplin/Pengawas SU KOKU

Su Keciciran /UBK Unit Pend.Islam

Page 78

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

DISEMBER 2022 TARIKH

HARI

01.12.2022

Khamis

02.12.2022 03.12.2022 04.12.2022 05.12.2022 06.12.2022

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

07.12.2022

Rabu

08.12.2022 09.12.2022 10.12.2022 11.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 17.12.2022 18.12.1022 19.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 22.12.2022 23.12.2022 24.12.2022 25.12.2022 26.12.2022 27.12.2022 28.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 31.12.2022

Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu

PERKARA HARI KARNIVAL / KEM KOKURIKULUM SEKOLAH

TINDAKAN

Mesyuarat HEM bil 4 Mesyuarat Kokurikulum Bil 4

SU KOKU SU HEM SU Koku

Bacaan Yasin

Unit Pend.Islam

Mesyuarat Pengurusan bil 3-2022.2023 Penghantaran Laporan Akhir Tahun Semakan Fail unit-unit Kokurikulum - 2 Hari Anugerah Kecemerlangan PBD

SU Pengurusan Sekolah SU HEM SU KOKU SU Kuri, Penyelaras PBD Dan Guru Kelas SU KOKU

HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM LADAP 10 Bacaan Yasin CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023

Unit Pend.Islam

Page 79

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

JANUARI 2023 TARIKH

HARI

PERKARA

01.1.2023 02.1.2023 03.1.2023 04.1.2023 05.1.2023 06.1.2023 07.1.2023 08.1.2023 09.1.2023 10.1.2023 11.1.2023 12.1.2023

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis

CUTI UMUM TAHUN BARU TAHUN BARU

13.1.2023 14.1.2023 15.1.2023 16.1.2023 17.1.2023 18.1.2023 19.1.2023 20.1.2023 21.1.2023 22.1.2023 23.1.2022 24.1.2023 25.1.2023 26.1.2023 27.1.2023 28.1.2023 29.1.2023 30.1.2.203 31.1.2023

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

TINDAKAN

Mesyuarat Kecemerlangan (Pemulihan) Dialog Prestasi bil 4- 2022/2023

CUTI TAMBAHAN TAHUN BARU CINA TAHUN BARU CINA

Page 80

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

FEBUARI 2023

TARIKH

HARI

01.2.2023 02.2.2023 03.2.2023 04.2.2023 05.2.2023 06.2.2023 07.2.2023 08.2.2023 09.2.2023 10.2.2023 11.2.2023 12.2.2023 13.2.2023 14.2.2023 15.2.2023 16.2.2023 17.2.2023 18.2.2023 19.2.2023 20.2.2023 21.2.2023 22.2.2023 23.2.2023 24.2.2023 25.2.2023 26.2.2023 28.2.2023 29.2.2023

Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

PERKARA

Mesyuarat Pengurusan bil 4-2022.2023

TINDAKAN

SU Pengurusan Sekolah

Mesyurat Aset/Kewangan Bil 3-2022/2023

Kutipan Buku Teks

Guru SPBT

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023 CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023 CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023 CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023 CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023 CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023 CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023 CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023 CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023 CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023 CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023

*(CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023 : MULAI 18.2.2023-12.3.2023/ 23 HARI/ 3 MINGGU)

Page 81

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

Catatan Tarikh :

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Page 82

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM 2022/2023

Page 83