Data Loading...

Catalogo_Lengua Literatura_Eso_Bach_CAT Flipbook PDF

Catalogo_Lengua Literatura_Eso_Bach_CAT


114 Views
50 Downloads
FLIP PDF 7.45MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

LLENGUA CATALANA I LITERATURA SECUNDÀRIA-BATXILLERAT

dunaaltramanera.edebe.com

A Edebé creiem en una educació D'una Altra Manera Ens trobem en un moment únic de transformació i canvi. L'educació no és aliena a aquest context: l'entrada en vigor de la LOMLOE i la seva confluència amb altres iniciatives, com l'Agenda 2030 de l'ONU, estan impulsant un canvi de paradigma educatiu.

A Edebé creiem que una educació D'una Altra Manera és possible: desenvolupant les competències, adequant la metodologia, canviant els rols, integrant el currículum i transformant l'avaluació, aprofitant l'impuls que suposa la digitalització i utilitzant eines flexibles que es poden emprar fàcilment a l'aula. D’una Altra Manera és el nou projecte educatiu per a Educació Secundària i Batxillerat d’Edebé: nous materials didàctics pensats per acompanyar-te en la transició cap a un model pedagògic nou.

Des d'Edebé t'acompanyem en aquest camí cap a una educació D'una Altra Manera.

Perquè aprenem D'una Altra Manera

Posem el focus en l'experiència d'aprendre

A Edebé volem que els teus alumnes assoleixin aprenentatges més profunds, que connectin els continguts amb la seva vida i amb el seu entorn. És per això que D'una Altra Manera facilita l'aprenentatge competencial i significatiu, construint el coneixement a través de la resolució de reptes i situacions d'aprenentatge en contextos reals, adaptats a cada realitat. El punt de partida del procés és l'emoció, la curiositat i l'experiència del teu alumnat.

Perquè el teu alumnat és D'una Altra Manera

Contribuïm al desenvolupament integral i divers

A Edebé et volem ajudar a desenvolupar el perfil de sortida del teu alumnat en coherència amb la seva realitat i disposar de recursos per afrontar amb garantíes les Proves d'Accés a la Universitat. D'una Altra Manera segueix els principis del Disseny Universal d’Aprenentatge i et proposa dur a terme, de manera fàcil i realista, un aprenentatge personalitzat amb estratègies i recursos basats en la inclusió. Afavorir la motivació i la cooperació de l'alumnat, promoure el seu compromís amb l'aprenentatge i assumir la importància de l'educació emocional són els pilars per a un desenvolupament integral de les persones.

Perquè el nostre entorn és D'una Altra Manera

Orientats a millorar el món

A Edebé volem que les noves generacions estiguin empoderades, que s’encoratgin davant dels nous desafiaments que el món els planteja i es comprometin de manera activa a desenvolupar un entorn sostenible, equitatiu i pacífic. D'una Altra Manera aposta per una educació en valors i preventiva. S'aborden els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de manera transversal des de totes les matèries i es busca la implicació de l'alumnat en la millora del nostre món. Els projectes basats en la inserció en l'entorn i l'Aprenentatge-Servei reforcen el compromís d'Edebé en aquest àmbit.

Perquè tu ets D'una Altra Manera

T'acompanyem i ens adaptem a tu

A Edebé volem que siguis tu el que escullis en cada moment la manera de treballar, d’acord amb el projecte educatiu del centre, la seva experiència, els recursos disponibles i la realitat de l’alumnat. D’una Altra Manera proposa solucions flexibles i s’adapta a les diferents maneres de dur a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge, sense perdre el rigor. T’ofereix nombrosos recursos i idees que et permetran diversificar l’aprenentatge, avaluar i desenvolupar estratègies didàctiques d’una manera pràctica i flexible, cosa que t’ajudarà a estalviar temps i et garantirà l’èxit en els resultats.

Perquè les eines digitals són D'una Altra Manera

Revolucionem la tecnologia educativa

A Edebé posem la tecnologia al servei de l’educació per potenciar l’aprenentatge dels alumnes i facilitar la tasca dels docents. D’una Altra Manera t’acompanya en el procés de transformació digital amb una proposta completa, que enriqueix el procés d’ensenyamentaprenentatge amb nombroses eines i recursos digitals intuïtius i d’ús senzill, que contribueixen a assolir els objectius educatius amb més eficàcia.

El projecte D’una Altra Manera a Secundària i Batxillerat Concreta la LOMLOE convertint el nou marc legal en una cosa tangible, pràctica i aplicable a l’aula des del primer dia. Planteja una mirada realista basada en l’experiència de l’aula i amb l’objectiu d’acompanyar i consolidar un paradigma educatiu nou. Ofereix flexibilitat i un ampli ventall de possibilitats adaptables a les diferents realitats de cada docent, aula o centre.

COM HO HEM FET? Amb rigor en la concreció curricular, en la metodologia LOMLOE i en el tractament dels sabers i destreses. Amb practicitat i realisme, creat per docents i pensant en l’alumnat. Amb emoció, despertant la curiositat, fomentant la implicació, buscant la diversió i, en definitiva, deixant empremta.

Tot el que necessites El projecte D’una Altra Manera està compost per un conjunt complet de materials i recursos per a l’alumnat i el docent, entre els quals cal destacar:

Programacions LOMLOE de cada comunitat autònoma

Banc de recursos didàctics

Situacions d’aprenentatge

Guies didàctiques que pauten el treball competencial

Sabers i destreses

Ecosistema educatiu digital

Propostes d’avaluació autèntica, competencial i de continguts

Formació metodològica

Recursos per a preparar les Proves d'Accés a la Universitat.

Acompanyament en l’ús dels materials

Els materials de l’alumne estan estructurats en:

SITUACIONS 1 D’APRENENTATGE Es tracta de propostes curriculars flexibles que faciliten la comprensió dels continguts a través del desenvolupament de les competències de la LOMLOE.

Al llarg de les situacions es connecten continguts vinculats amb el bloc de Sabers i destreses, per així completar l’aprenentatge.

Cada situació es desenvolupa en un entorn motivador i proper a l’alumnat.

SABERS I 2 DESTRESES Conté els sabers de cada una de les àrees necessaris per a un aprenentatge profund de la matèria.

Inclou activitats sistemàtiques pròpies de l’àrea per consolidar l’aprenentatge de l’alumnat.

El contingut s’organitza d’acord amb els blocs curriculars de la LOMLOE.

Desenvolupa les destreses específiques de l’àrea i aborda transversalment les d’altres matèries.

Tot acompanyat i enriquit amb els recursos i eines digitals que posa a la teva disposició EdebéOn+.

EdebéOn+ forma part de l’ecosistema digital d’Edebé juntament amb Esemtia, la plataforma de gestió escolar.

La plataforma que necessites per aprendre D’una Altra Manera La nostra plataforma educativa s’adapta a les metodologies LOMLOE, creant un entorn fàcil, intuïtiu i pràctic, que afavoreix l’aprenentatge i l’avaluació competencial. Edita i personalitza sabers i seqüències d’aprenentatge, i incorpora recursos propis per afavorir un aprenentatge inclusiu.

Avalua competencialment amb nombrosos instruments, tècniques i eines que integren les competències clau i específiques, i els criteris d’avaluació LOMLOE de la teva comunitat autònoma.

Obtén analítiques personalitzades del procés d’aprenentatge de cada alumne i del grup classe en temps real.

Gaudeix d’un entorn segur que garanteix el respecte de la propietat intel·lectual, la privacitat i la protecció de dades personals, i que compleix amb totes les normatives que hi estan relacionades.

Facilitadora les metodologies LOMLOE com les situacions d’aprenentatge, l’aprenentatge cooperatiu, l’ABP, l’ApS, l’STEM o el flipped classroom. Un espai que permet la codocència, pensat per col·laborar i compartir recursos i continguts amb altres docents del centre o de tota la comunitat Edebé.

Rep ajuda D’ADI, un assistent d’intel·ligència artificial que aporta informació al docent per al seguiment i diagnòstic descriptiu i predictiu dels alumnes que t’ajudarà en la presa de decisions i la personalització de l’aprenentatge.

Utilitza continguts i activitats d’Edebé en altres entorns com MICROSOFT TEAMS, GOOGLE CLASSROOM i MOODLE. EdebéOn+ s’integra amb altres plataformes per facilitar-te la gestió de l’aprenentatge.

Descobreix tot el que EdebéOn+ et pot oferir.

Conforme a la LOMLOE, a Edebé promovem els plans de foment de la lectura, oferint un programa per a l’aula, gestionat des de la pàgina web planlector.com. El Pla Lector d’Edebé facilita la labor docent al voltant de l’adquisició i el desenvolupament de la competència lectora, i afavoreix l’interès per la lectura.

2. Contribueix a l’educació socioemocional, inclusiva i en valors. 1. Fomenta l’hàbit lector.

4. Desenvolupa el pensament crític i creatiu.

3. Consciencia sobre els ODS i promou el compromís responsable.

5. Afavoreix la consecució del perfil de sortida.

QUÈ T’OFEREIX? SELECCIÓ DE LECTURES:

segons criteris educatius, psicoevolutius, valors, opinió dels alumnes, etc.

ESTRATÈGIES D’ANIMACIÓ:

suggeriments, idees i propostes per treballar abans, durant i després de cada lectura.

ACTIVITATS PER A L’AULA:

creatives i motivadores, per resoldre individualment o en grup, seguint la tipologia de les proves internacionals PIRLS i PISA.

EINES D’AVALUACIÓ

de les competències específiques en comunicació lingüística LOMLOE.

A més, d’acord amb les necessitats competencials de l’alumnat actual i en consonància amb les orientacions de la nova llei educativa, oferim lectures en suport digital (ebooks).

Més informació a planlector.com

Suma't al moviment #DunaAltraManera Si volem transformar l'educació, fem les coses D'una Altra Manera.

Descobreix els continguts del nostre moviment.

Accedeix a les nostres càpsules formatives amb experts en educació.

T’acompanyem A Edebé t’oferim un pla d’assessorament i acompanyament en la transició cap a la LOMLOE perquè puguis treure el màxim partit de tots els nostres materials, recursos i plataformes.

Uneix-te a les nostres formacions amb experts que abordaran temàtiques relacionades amb el procés de canvi que estem vivint.

137086 CONTACTA AMB NOSALTRES: dunaaltramanera.edebe.com [email protected] 902 444 441

SEGUEIX-NOS A: @grupoedebe

youtube.com/grupoedebe @grupoedebe

facebook.com/grupoedebe

editorial-edebe