Data Loading...

Catálogo_PROYECTOS_INFANTIL_CAT Flipbook PDF

Catálogo_PROYECTOS_INFANTIL_CAT


99 Views
94 Downloads
FLIP PDF 2.61MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

PROjECTeS ! n E n o i s u l • que il

Educació Infantil

L A IN F e T C U D O R P L DEL REPTE A Amb EDEBÉ PROJECTES l’alumne és el vertader protagonista del treball a l’aula. EDEBÉ PROJECTES t’ofereix projectes curriculars, ordenats, clars i temporalitzats amb propostes vivencials a cada sessió que et garanteixen un aprenentatge emocionant, integral i vivencial.

repte

investiguem Presentem el repte com un desafiament motivador que mou l’alumne a resoldre’l.

Se selecciona i es gestiona la informació. El punt de partida consisteix a detectar els coneixements previs de l’alumnat sobre el tema i els seus interessos d’aprenentatge. A continuació, es formen els grups i es reparteixen els rols de treball.

t

creem

presentem És el moment de la creativitat, de la imaginació i del treball en equip. Mitjançant les tasques i els tallers manipulatius es va materialitzant el producte final, fins a arribar a la seva presentació.

Educació Infantil

Arriba l’hora de comunicar pensant en el destinatari, escollint el suport més còmode, pensant una escenografia... tot un repte per a les competències i habilitats del segle xxi. En aquesta fase, els alumnes presenten el producte final davant d’un públic divers desenvolupant les seves habilitats comunicatives.

nivell 1

• LES ABELLES

• ELS CASTELLS

• DRACS

ISBN: 978-84-683-3729-6

ISBN: 978-84-683-3730-2

ISBN: 978-84-683-3731-9

Unes amigues molt treballadores Dins les muralles

Uns animals molt curiosos

nivell 2

• L’AIGUA

• EGIPTE

• FADES I FOLLETS

ISBN: 978-84-683-3726-5

ISBN: 978-84-683-3727-2

ISBN: 978-84-683-3728-9

Unes gotes molt viatgeres

Busquem les piràmides

Educació Infantil

Un bosc amb molta vida

nivell 3

• EL SISTEMA SOLAR

• LA PREHISTÒRIA

Tripulants de l’espai ISBN: 978-84-683-3724-1

Uns avantpassats molt llunyans ISBN: 978-84-683-3723-4

• PIRATES

A la recerca del tresor ISBN: 978-84-683-3725-8

Educació Infantil

ir u r t s n o c A R E P S E EIN cada projecte

Material per a l’alumne

Propostes vivencials a cada sessió (activitats manipulatives, experiments, música…).

Organitzat en tasques. Cada tasca desenvolupa un contingut diferent.

Taller manipulatiu en acabar cada tasca.

Seqüència d’activitats per a fer a la fitxa.

Proposta d’activitats per a:

Quadern del projecte

• Amb adhesius i làmines encunyades

- Desenvolupar les IM. - Aprendre a pensar (rutines i destreses). - Utilitzar tècniques cooperatives. - Reforçar l’educació emocional.

• Amb diploma final

Educació Infantil

Revista Un punt de partida atractiu on l’alumne trobarà informació directament relacionada amb la temàtica de cadascuna de les tasques del projecte.

Guia per als adults, amb la informació necessària per a conduir l’observació i la recerca de l’alumne/a.

Format molt visual, amb paraules clau per a treballar el vocabulari i la lectura de paraules o frases senzilles.

Interacció amb l’alumne/a, amb propostes per a dinamitzar el seu aprenentatge i promoure la seva curiositat.

Conte Relat relacionat amb la motivació inicial i el repte plantejat en el projecte. •F  itxes en blanc per a complementar el projecte. •L  àmines gruixudes per a enquadernar el dossier d’aprenentatge.

MATERIAL PER AL DOCENT

Guia del projecte Et facilitem tots els elements per a guiar-te en el treball del projecte.

Objectiu de la sessió

Intel·ligències múltiples

Seqüència d’aprenentatge Material necessari per a preparar activitats manipulatives, possibles excursions…

Dividida en 3 moments: 1. Introducció: Orientacions per a investigar 2. Desenvolupament: Orientacions sobre les activitats de la tasca 3. Tancament: Orientacions per a tancar la sessió

Imatges projectables per a la sessió Revista

Fitxa de treball

Adhesius o làmines encunyades de la fitxa de treball

Activitats dirigides a treballar continguts curriculars Treball cooperatiu i cultura del pensament

Guia metodològica Una guia clara, pautada i flexible amb orientacions sobre l’aprenentatge basat en projectes i les noves metodologies. • Aprenentatge cooperatiu • Cultura del pensament • Intel·ligències múltiples • Educació emocional

Murals per a l’aula Per al registre de les etapes «Què sabem?» «Què volem saber?» Per al tancament «Què hem après?» Educació Infantil

Recursos digitals Tot el material està disponible digitalment perquè puguis treballar segons les teves necessitats.

ALUMNE

RECURSOS

El material digital de l’alumne és d’ús exclusiu per al professor. •Q  uadern digital interactiu, amb el conte animat, la revista digital, enllaços d’interès, galeria d’imatges, murals, activitats interactives…

• Eines per a la motivació. • Galeria d’imatges. • Murals del projecte. • Organitzadors de destreses i rutines de pensament. • Targetes de rols per al treball cooperatiu. • Escala de metacognició. • Planificació sessió a sessió del projecte. • Mapa de continguts. • Recursos per a la gamificació. • Diploma final.

• Programació d’aula. • Guia metodològica ABP. • Guia del projecte.

GESTIÓ

AVALUACIÓ

• Registres d’observació. • Rúbriques d’autoavaluació i d’avaluació. • Rúbrica final del projecte. • Pautes d’avaluació del producte final i del dossier d’aprenentatge.

Nov etat

Una cançó per a cada projecte

Educació Infantil

Contacta amb nosaltres:

o a les nostres xarxes socials:

[email protected]

@grupoedebeedebe.com

youtube.com/grupoedebe902 44 44 41

facebook.com/edebegrupo

grupoedebe

edebeproyectos.com 902 44 44 41 133607