Data Loading...

Dự án nhóm 1_Anh chị em đoàn kết Flipbook PDF

Dự án nhóm 1_Anh chị em đoàn kết


127 Views
28 Downloads
FLIP PDF 1.28MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

Dự án môn Công dân toàn cầu

Công dân toàn cầu •Trong môn Công dân toàn cầu nhóm tớ đã được học về chủ đề “Bản sắc và sự đa dạng”. Sau khi tìm hiểu, nhóm muốn giải quyết vấn đề chung về giảm thiểu tranh cãi giữa anh, chị, em trong gia đình.

●➔

Nhóm 1 thực hiện dự án: Sổ tay “Anh chị em đoàn kết”

Mục đích: Chia sẻ những biện pháp giúp anh, chị, em có thể hạn chết cãi nhau, xung đột và yêu thương nhau nhiều hơn.

Vũ Hải Minh

Nguyễn Thanh Bình_ Hãy giữ bình tĩnh khi xung đột

Hữu Phước Xin lỗi khi có lỗi sai

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh_Nói lời yêu thương

Hoàng Bảo An_ Anh chị em bảo vệ, giúp đỡ nhau

Nguyễn Thảo Chi_ Anh chi em luôn là người quan trong và yêu mến chúng ta

Anh chị em luôn yêu thương, bảo vệ, giúp đỡ nhau!! CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics & images by Freepik