Data Loading...

ETIKA ISLAM DALAM SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN Flipbook PDF

ETIKA ISLAM DALAM SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN


107 Views
69 Downloads
FLIP PDF 567.5KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

ETIKA ISLAM DALAM SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN MPU23052

PUAN NAIMAH BINTI

GHAZALI

AHMAD ARIFF BIN RAZALI (14DTP21F1070) NUR ZARITH SOFEA BINTI ZORODIN (14DTP21F1001) HASYA INSYIRAH BINTI ZAINAL (14DTP21F1009) MUHAMMAD HAIKAL BIN MOHD. SHARIF (14DTP21F1053)

ISI

KANDUNGAN BIL

TAJUK

MUKA SURAT

1)

Difinisi etika

1

2)

Asas etika dalam islam

2

3)

Kepentingan etika dalam islam dan teknologi

3

4)

Amalam etika islam dalam sains dan teknologi

4

5)

Kesan pengabaian etika

5

6)

Isu-isu etika sains moden

6-7

Definisi etika

Perkataan etika berasal daripada bahasa yunani iaitu

ethos yang bermaksud watak atau adat. Etika adalah

suatu

cabang

persoalan

bentuk

falsafah

dalam

moral

tentang

bidang

seperti

moral.

baik,

pandangan

Ia

diungkap

buruk,

jahat,

dan

dalam

suci,

memalukan, bertanggungjawab dan sebagainya. Ia juga

merupakan

suatu

penyelidikan

falsafah

tentang

kewajipan manusia serta tentang yang baik dan yang

buruk.

Ringkasnya,

etika

adalah

falsafah

amalan dan norma-norma hidup manusia.

1

tentang

ASAS ETIKA DALAM ISLAM

Aqidah

Akhlak

kepercayaan, keimanan kepada rukun iman yang enam

Syariah

panduan tingkah laku yang mulia melibatkan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya

peraturan, ketetapan hukum, berdasarkan kepada Al Quran dan As Sunnah

2

Kepentingan Etika Dalam Sains dan Teknologi

1. Untuk melahirkan saintis dan teknokrat yang berdisiplin tinggi

2. Untuk menentukan dasar dalam aktiviti sains

3. Untuk memastikan penggunaan teknologi secara berhemah

3

AMALAN ETIKA ISLAM DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI -Yakin bahawa rezeki datangnya daripada Allah S.W. T.

-Itqan (ketekunan dan kemahiran) dalam melakukan sesuatu

-Ikhlas Dan Niat Yang Baik

-Bersifat Ihsan (kecekapan dan kecemerlangan)

-Bermusyawarah dan bermuafakat (perundingan dan bekerja secara berpasukan)

-Mengekalkan keseimbangan , bersederhana dan konsistensi

Menjauhi mafsadah kerosakan ke atas manusia dan alam sekitar

Membangunkan teknologi yang memberi manfaat kepada alam dan manusia

4

KESAN ETIKA PENGABAIAN Lahirnya teknologi mengikut kehendak komersil

Berlaku kerosakan kepada alam sekitar kerana kerakusan sains

Lahirnya saintis dan teknokrat yang tidak bermoral – mementingkan wang, kuasa dan nama

Sikap mementingkan diri sendiri

5

Isu-isu Etika Sains Moden Pengklonan manusia

kebaikan

keburukan

Mengatasi kekurangan tisu dan sel

Merosakkan sistem kekeluargaan

Mengatasi kekurangan organ

Menjejaskan aqidah



Bertentangan dengan aqidah nuklear

6

Pembedahan Plastik

kebaikan

keburukan

Memberi kesempurnaan

Merubah ciptaan Allah swt

Menghilangkan keaiban

Menipu rupa

Mengembalikan fungsi

Mendatangkan kemudaratan

Membina semula



7