Data Loading...

Filipiknows Flipbook PDF

Filipiknows


113 Views
90 Downloads
FLIP PDF 39.45MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

DANASIN

GALUGARIN

Ang kultura at buhay PIlipino

Ang iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas

TIKMAN

BASAHIN

Ang luto at panlasang Pinoy

Ang litaraturang gawa ng Pilipino

VOLUME 01

FILIPIKNOWS

Walang edad o kasarian sa paglalakbay, ganun din sa pagmamahal. #We’ve only just VIGAN

TABLE OF CONTENTS

FILIPIKNOWS

04 Editors note 05 Impormatibong teksto 11 Argumentatibong teksto 18 Prosidyural teksto 23 Naratibong teksto

29 Perswasib teksto

42 Pasasalamat

43 Sources

FILIPIKNOWS www.filipiknows.ph/issue01/read/

EDITOR'S NOTE By: Mikaela Santiago

PAGBATI! Ikanagagalak namin na ikaw ay ligtas at masaya. Dahil sa pandemya mahirap lumibot sa iba’t-ibang parte ng mundo at danasin ang kanilang kultura. Kami sa FilipiKnows ay nais maiparanas at malibot kayo sa Pilipinas. Ang pahina na ito ay nagsisilbing transportasyon mo patungo sa iba’tibang bahagi at kultura ng PIlipinas. Maraming salamat sa pagpili sa FilipiKnows.

#YouHaveReachedYourDestination

Kultura KILALANIN ANG KULTURANG PILIPINO

Makisalamuha sa pamamagitan ng pagbabasa at tignan ang kulturang Pilipino

FILIPIKNOWS

Ang rebulto ng Nazareno ay dinala sa Manila mula Mexico noong taong 1606 ng sampung pari at tatongmagkakapatid na parte ng missionario, ngunit sinasabi ng iba na ang ekspedisyon ay pinangunahan ni Fr.Benito de San Pablo isang friar mula sa Jarandilla, Extremadura, Spain. Ang dahilan ng madilim nahukbong Nazareno ay maipapaliwanag sa dalawang teorya: Una, na ang larawan ay nasunog sa daanpatungong Maynila;

ANG REBULTO NG NAZARENO ————————————————————————————————————-

BY MIKAELA SANTIAGO

Ang Pilipinas ay makikilala bilang isang rehilyosong bansa. Madami nakasanayan ang mgamamayanan na gawain na tumutugon o napapakita ang pagka rehilyoso nila. Ngunit, dahil sa pandemyamadami dito ang hindi maisagawa; isa dito ay ang pagiging deboto ng itim na Nazareno. Ito aypinagdiriwang tuwing Ika-siyam ng Enero. Ang rebulto ng Nazareno ay pinapaniwalaan na nagpapagalingng mga sakit at iba pang milagro. Ngunit ano nga baa ng simula ng tradisyon na ito? Saan ba nangaling angrebulto? at Ano ng aba ang nangyayari sa pista ng itim na Nazareno?

pangalawa naman ang imahe ay orihinal na inukit mula sa napakadilim na kahoy.

PISTA NG ITIM NA NAZARENO

Ang huli ay mas malamang na totoo. Sa isang interbyu kay GMA News, sinabi ni Msgr. Sabino A. Vengco Jr.ng Loyola School of Theology na ang kahoy na ginamit para sa Nazareno ay tinatawag na mesquised, isanguri ng puno na laganap sa hilagang Mexico at Southwestern Estados Unidos. Ipinaliwanag pa ni Msrg.Vengco, na nagpunta sa Mexico para pagaralan ito mismo, at ipinaliwanag pa na ang kahoy na kahoy ayitim, katulad ng pilipinas. Mula pa noong 1787 ang estatuwa ay nilagay sa Saint John Baptist Church sa Quiapo. Ang Traslacion noon ay isang talinghaga, tahimik na proseso, ngunit ang mga deboto nito ay madilla.Noong 1620, itinatag ng isang grupo ng kalalakihang mahigpit na tapat sa Nazareno ang Cofradia de JesusNazareno, ang unang pagkakaloob na inilaan kay Jesus sa Pilipinas.

Sa napakadami deboto ngayon nitopagulo ng pagulo ang traslasyon; kung nais mo sumama sa mga deboto humanda ka na magkagalos, omabalian ng buto. Mukhang sobra sobra ang ginagawa ng mga Pilipino para laang maiakyat ang kanilangpanyo at maounas sa rebulto ngunit naniniwala ang marami sa milagro nito. Hindi lamang sa Maynila itoipinagdiriwang. Ito din ay pinagdidiriwang sa iba’t-ibang parte ng Pilipinas na umaabot hangang CagayanDe Oro. Pinagdiriwang din ng mga pilipino sa ibang bansa ang pista. Sa mga bansang gaya ng Australia atUS, ang mga deboto ng Nazareno ay nagdaraos ng taon-taon sa pagdiriwang ng imahe. Sila rin ay nagpaparada ng kanilang mga replika sa loob ng parokya nila.

KABUOANG KULTURANG PILIPINO BY: YSABELLA VARGAS Ang Pilipinas ay isang bansa sa Asya na

Dictionary,ay kunAng Pilipinas ay isang bansa

mayamaan sa kalikasan. Sa ating mga

sa Asya na mayamaan sa kalikasan. Sa ating

probinsya at mga dagat,walang kaduda-

mga probinsya at mga dagat,walang

duda na ang ating bansa ay mayaman sa

kaduda-duda na ang ating bansa ay

natural na kalikasan. Ngunit higit pa dito,

mayaman sa natural na kalikasan. Ngunit

angPilipinas din ay isang bansang

higit pa dito, angPilipinas din ay isang

maraming tradisyon at isang bansa na mayaman din sa kultura. Angkabuoang kulturang Pilipino ang ating malalaman ngayon. Sa mga iba’t-ibang tradisyon, paniniwala, patina rin ang mga gawain ng Pilipino. Lahat ng iyan ay inyong malalaman sa babasahing ito. Bago natin alamin ang kabuoang kultura, ano nga ba muna ang kultura? Ang kultura ayon sa Cambridge

bansang maraming tradisyon at isang bansa na mayaman din sa kultura. Angkabuoang kulturang Pilipino ang ating malalaman ngayon. Sa mga iba’t-ibang tradisyon, paniniwala, patina rin ang mga gawain ng Pilipino. Lahat ng iyan ay inyong malalaman sa babasahing ito.paano namumuhay ang isang grupo ng tao. Nakasaloob dito ang kanilang paniniwala,pagsusuot, pananalita, at pati na rin ang paraan ng paghahalubilo

KABUOANG KULTURANG PILIPINO sa kanilang kapwa. Sa maikling salita,ang kultura natin ay ang ating pamumuhay at kung paano tayo nakikilala bilang mga tao at mamamayan ngPilipinas. Ngayon na nabigay na ang kahulugan ng kultura, alamin na natin ang kulturang Pilipino.Una, isa sa pinakamalaking parte ng ating kultura ay ang ating paniniwala. 8 sa 10 Pilipino ay katoliko ayonsa ABSCBN news. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging maka diyos at makikita natin ito sa ating pangaraw-araw na gawain. Sa mga paaralan natin kung saan araw-araw tayo ay nagdarasal, at nagpapasalamat.Maliban dito, nakikita natin sa telebisyon ang mga deboto tuwing pista ng Nazareno. Libo-libong tao angdumadayo dito upang mag dasal at makilahok.Ngayon higit sa paniniwala ng mga Pilipino,

tayo din ay kilala dahil sa ating pagtutulungan opagbabayanihan sa isa’t-isa. Ang pagbabayanihan ay isang aksyon kung saan nagtutulungan ang isang ayan.Ito’y isang malaking parte ng ating kultura na aking nakikita at nararanasan lalo na sa panahon na ito. Sapandemyang ngayon, nakikita ko na maraming tao ang nagtutulungan sa pagbibigay ng donasyon para sa kapwa Pilipino. Mula sa mga taong nagbibigay donasyon, nasaksihan ko din ang mga donation drives ngmga paaralan sa ating bansa na nagkakaisa upang matulungan ang ating mga frontliners at kababayan.Isa pang halimbawa ng pagbabayanihan ay ang nakita din kay Carla May Berina-Kim, isang developmentsector practitioner na

KULTURA kinilala dahil sa kaniyang aksyon. Ayon sa CNN Philippines, sa kaarawan ni Carlasiya ay nagsagawa ng isang fundraiser na umabot ng 340,000 pesos upang mabigyan ang ating frontlinersng pagkain upang sila'y mapanatiling ligtas at malusog habang tumutulong sa ating bayan. Ang pagkain aybinigay sa 21 na ospital sa Metro Manila. Sa mga impormasyon na ito, nakikita natin ang malaking pusong mga Pilipino. Ang mga gawaing ito ay isang malaking parte sa ating pamumuhay pati na rin sa atingkultura.Sa kabuoan, ang kulturang Pilipino ay isang kulturang hindi lamang natatapos sa mga tradisyon, kundi itoay mas nakikita sa araw-araw natin na pamumuhay. Sa simpleng magandang gawain o aksyon, napapanatiliat napapakita natin ang ating kultura. Sa mga aksyon ng iba, pati na rin sa ating nasaksihan, ang kulturangPilipino ay isang kulturang malaki ang impluwensya sa bawat isa. Sa ating paniniwala, tradisyon, pag-uusap, at mga ginagawa. Lahat ng ito ay kultura nating mga Pilipino.

OPINION NG BAYAN DAPAT PAKINGAN FILIPIKNOWS

Featuring

Prince Buencamino & Raleigh Lagura

ARGUMENTATIBO

ANG MANILA BAY DOLOMITE

By: Raleigh Lagura

Kapag naririnig ang temang “Dolomite”, naiisip ng mga mamamayan ang Manila bay.Ang katawang tubig na ito ng noong panahon ay sapat malinis at puno ng iilang organism, kahitdito napupunta ang ating lolo’t lola upang gumala at ang ating mga ninuno upang mangisda.Ngayon naiisip ng pamahalaan na pagandahin muli ito sa pamamagitan ng paglagay ngDolomite bilang buhangin, pagkatapos malinisan ang tubig nito ng nakaraang taon. Subalitbawat pagtutupad ng proyekto ay sapat na makakatanggap na halong opinion sapagkat ito aykontrobersyal.

Milyun-milyong piso yan maaaring magamit upang turuan ang publiko tungkol sa kahalagahanng isang malinis na kapaligiran sa ating tao kalusugan sa gitna ng patuloy na pandemya. Kahitmaipatupad ang proyektong ito, maaagos lamang ang mga dolomite mula sa mga bagyo atmalakas na alon. Ayon sa mga siyentista ang partikulo ng buhanging dolomite ay masasama sahangin at tubig at maaari ito mapahamak ang mga hayop ng dagat at mga taong naninirahan saaplaya. G A Y U N P A M A N ,

DOLOMITE VS. MANILA BAY

May iilang eksperto na naniniwala na ang Dolomite ay isang mineral na mayepekto sa kalusugan ng tao at tubig na pinapaligiran nito.Milyun-milyong piso na maaaringmagamit sa halip upang maisaayos ang Ilog Pasig, ang ugat na sa huli ay nag-uugnay saManila Bay sa pinagmulan nito. Milyun-milyong piso na maaaring magamit upang suportahan atitaguyod ang kalidad ng buhay ng mga tao na direktang nakatira na napapaligiran ng tubig nito.

nilinaw ng DoH ang kanilang pahayag. "Ang Dolomite sa kanyang malakingestado ay hindi isang kilalang panganib sa kalusugan at dolomite sa form na alikabok, tulad nganumang iba pang alikabok ang mga maliit na butil, ay maaaring humantong sa mga sintomastulad ng kakulangan sa ginhawa sa dibdib, igsi ng paghinga, at pag-ubo para dito normal nareaksyon ng ating katawan sa mga nanggagalit, "sinabi ng DoH sa isang pahayag. Tinitiyak ng

Antiporda na ang uri ng dolomite na ginagamit nila ay wala sa dust form. “Ano ang meron saManila Bay ay ano eh, tapos na produkto na wala nang alikabok (tapos na produkto walangalikabok). Ito ay isang 5 mm dolomite na bato, 100 beses itong mas malaki kaysa sa dolomitedust kaya imposible ho natin na masinghot ‘yan (kaya nga imposibleng isimhot ito),” paglilinawni Antiporda. Ngunit sinabi ni Antiporda na ang nagpapatuloy na proyekto ay isang resulta ngmasusing pagsusuri na isinagawa ng mga nag-aalala mga ahensya sa loob ng Kagawaran ngKapaligiran. “Babalik tayo sa gabundok na basura diyan sa Manila Bay kung kayayan po angkaisipan na nagsasabing hindi po natin kaya. (Sa wakas ay babalik tayo sa napuno ngbasurang Manila Bay kung mayroon tayo ang uri ng pag-iisip na hindi namin ito kayangpamahalaan).

Ang Boracay po nung inumpisahan naming naming (when we sinimulan angrehabilitasyon ng Boracay), inakala ng mga tao na ang Pangulo (Duterte) at maging ang atingKalihim Nababaliw na si Roy Cimatu. Ngunit nagawa namin ito," paliwanag ni Antiporda.Pansamantala, si Antiporda, ay tiwala na hindi nila ikakahiya ang tagapagsalita ng pangulo na siHarry Roque alok na maging nakumpleto ang rehabilitasyong programa ng Manila Bay.Pangkalahatan, Ang proyektong ito ay may magkahalong at naghahati-hati na mga opinyontungkol dito. Kahit na walang mga pagkukulang o peligro na ipinataw ng proyekto na gumagamitng dolomites, walang duda na ang perang pinondohan para dito ay maaaring magamit para samga relief program at maraming iba pang mga kapaki-pa

COVID RESPONSE OF P.H. GOVERNMENT By: Prince Buencamino

Dapat ayusin ng pamahalaan ang pagresponde sa COVID-19 sapagkat dahil sa kapalpakan nito, maramiparin ang naghihirap at nananatili ang maraming parte ng bansa sa isang community quarantine.321 na araw na ang nakalipas noong nalagay sa ECQ ang Metro Manila dahil sa COVID-19 at sakasalukuyang sitwasyon, maari na tatagal pa ito at kung hindi dahil sa malaking pagkamali sa simula, hindisana tayo na sa sitwasyon na ito. Nabalitaan noong katapusan ng 2019 ang virus na ito ngunit naghintay paang ating pamahalaan na makapasok sa ating bansa bago pa magdeklara ng travel ban sa Wuhan. Lahat naito dahil takot ang ating pangulo na masira ang relasyon sa Tsina. May iba pang nakapasok na dala itongunit hindi nalaman sa kakulangan ng testing kits at nagsimula na kumalat ito sa ating bansa. Sakasalukuyan, nagkaroon ng bagong strain ang COVID-19 pero sabi ng Department of Health secretary nasi Francisco Duque na maghihintay muna ng community transmission bago magdeklara ng travel ban. Dahildito, nakapasok na ito sa ating bansa. Talagang hindi sila natuto at tayong mga Pilipino ang napupurwisyo.Maraming maling hakbang ang ating pamahalaan sa pagresponde sa COVID-19. Noong kakasimulapalang ng ECQ dito sa Pilipinas, malaki ang pagkukulang natin sa testing kits at nagkaroon lamang ng“progressive mass testing” noong Abril 14, halos isang buwan pagkatapos magdeklara ng lockdown ang

covid vs. gobyerno

Ang mga jeepney drivers din ay namalimos sa kalsadasapagkat nawala sila ng pagkikitaan ng pera. Nakatulong ang lockdown sa pagbagal ng pagkalat ngCOVID-19 ngunit hindi naman natulungan ang mga apektado nito. Sa dami ng halatang pagkakamali ng gobyerno, hindi nila nakikita ito at idinederekta ang sisi sa iba.Sinisisi ni Pangulong Duterte ang mga “pasaway” na sila ang may dahilan kung bakit lumalala angsitwasyon ng bansa at hindi ang mga kurakot na opisyal. Humahanga siya sa mga pulis na inaabuso angkanilang kapangyarihan sa pagiging

marahas sa kanilang pagenforce ng batas habang binabaliwala niyaang mga hinihingi na tulong ng mga health workers. Noong dumadami ang bilang ng mga pumanaw nahealth workers dahil sa kakulangan ng kagamitan at mabilis na pagtaas ng mga kaso, sinabi niya lang naswerte sila na namatay sila para sa kanilang bansa. Nagalit pa ito sa

gobyerno. Masnakakagalit na nauna pa matest ang ilang opisyal ng gobyerno at hindi ang mga PUI at dahildito, nahirapan malaman kung sino ang mga may dala ng virus at hindi napigilan ang patuloy na pagkalatnito. Hindi pa nabigyan ng sapat na ayuda ang mga naghihirap at nawalan ng trabaho dahil sa pandemya.Ang mga mahihirap sa Sitio San Roque ay nagprotesta dahil sa kakulangan ng ayuda at imbis na pakinggansila ay binugbog at inaresto ng mga pulis ang mga ito.

kanilang hinihingi na dalawang linggona breathing space at sinabihan lang sila na maghintay at huwag magrebolusyon. Halatang halata angprayoridad ng ating pamahalaan at dahil dito, napapabayaan an mga solusyon sa ating problema.Umaasa an gating pamahalaan sa vaccine galing sa ibang bansa sa pagtigil ng COVID19 sa atingbansa imbis na magimplementa ng mga epektibo na health and safety protocols ngunit ang ating HealthSecretary na si Francisco Duque ay hindi nakapagpasa ng mga kailangan na documento para sa pagkuhang Pfizer vaccine galing sa America. 10 million doses sana ang nakadating dito at talagang malaki angtulong nito sa laban kontra COVID kaya’t nakakainis na sa kanyang pagkakamali na masdadami pang

Pilipino ang mamatay at magkakasakit. Hindi nagtagal bago ianunsiyo na nakakuha ang Pilipinas ngSinovac mula sa Tsina ngunit ito ay 50.38% efficacy lamang at masmataas pa ang halaga kesa sa Modernaat Pfizer. Halata na yumuko nanaman ang pamahalaan sa Tsina at nakakasawa na ito para sa ating Pilipino.Naglalapit na ang unang anibersaryo na tayo ay napaloob sa isang community quarantine, naghihirap,nagkakasakit, namamatay parin ang ating mga mamamayan. Hiling ko sana na unahan nila ang kabutihanng bawat Pilipino kesa sa paglaban sa mga kritiko.

TIKMAN ANG ILAN SA PAGKAING PINOY FILIPIKNOWS

PANSIT LUGLUG By: Christine Relevo

IKAW ANG PANALO KAPAG KINAIN MO ITO.

Ang pansit luglug ay ipinangalan sa tradisyunal na kapampanganna paraan ng pagbanlaw ng pansit upang lutuin ito o ipainit. Angpansit luglug o kilala din sa tawag na pansit palabok ay isa sakilalang meryende ng mga Pilipino. Maaaring ang kilala nating pansitpalabok ay mayroong manipis na noodles, ngunit ang pansit luglugay mayroong mas makapal na noodles. Ito ay pansit na gawa sa rice noodles noodles at may hinahalong sarsa na gawa sa katas ng hipon na maypangibabaw na chicharon, itlog, pusit at hipon. Ang salitang palabokay nangangahulugang samu’t sari, kaya ito ay tinawag na palabokdahil sa iba’t ibang sangkap na kasama nito. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng Pansit luglog.

Mga sangkap:1 kilo ng noodles na pang pansit luglog -500 grams ng giniling na baboy-

Mga Hakbang: 1. Ibabad ang noodles para lumambot at ilubog sa kumukulong tubig hanggang maluto at tangalinang 2 piraso ng tokwa (durog) tubig at itabi. 2. Sa isang kasirola, iprito ang bawang hanggang 150 grams ng hipon (tanggalin ang ulo at maging golden-brown. Hanguin at ilagay saisang pitpitin ng pinong-pino at ang katawan ay lalagyan. lagyan ngasin at pakuluan) 3.Igisa ang sibuyas, ilagay ang durog na tokwa, 1 tasa ng bread crumbs pinitpit na hipon at giniling na baboy at lagyan ngasin at paminta at hinataying maluto ang giniling. 1/2 tasa ng achueta oil 4.Ilagay ang achueta at patis at hayaang kumulo. 5. Ilagay ay bread crumbs para lumapot ang sauce at 3 tasa ng sabaw (sabaw ng pinakuluan na isama ang kalahati ng hinimay na tinapa.Maaaring baboy na may knorr cubes o pamplasa at patis) dagdagan ng sabaw ng pinakuluan na baboy kung kinakailangan pa. 1 ulo ng bawang- asin at pamintaPara sa 6.Tikman at dagdagan kung may kulang. toppings 7.Ibuhos ang noodles, haluing mabuti hanggang malagyan lahat ng sauce ang noodles. 3 tasa ng hinimay na tinapa 8. Ilagay sa isang bilao o plato at lagyan ng toppings 5 piraso ng nilagang itlog-dahon ng sibuyas- na chicharon, nilagang itlog, toasted garlic,dahon ng kinchay sibuyas, hipon at kinchay sa ibabaw.

BIBINGKA BY: MIKAELA SANTIAGO

MGA KAILANGAN: 1 CUP RICE FLOUR, 1/8 TEASPOON SALT, 2 1/2 TEASPOON BAKING POWDER, 3 TABLESPOONS BUTTER, 1 CUP GRANULATED SUGAR, 1 CUP COCONUT MILK, 1/4 CUP FRESH MILK, 1 PIRASO SALTED DUCK EGG SLICED (OPTIONAL), 1/2 CUP GRATED CHEESE, 3 PIRASO RAW EGGS, BANANA LEAF SUNDIN ANG MGA HAKBANG UPANG MAKAGAWA NG BIBINGKA Una ihanda ang lahat ng mga kailangan, susunod naman ay ipreaheat ang oven sa 375 degrees Fahrenheit. 1. Sa isang malaking mangkok pagsamahin ang rice flour, baking powder, at asin pagkatapos haluinng mabuti at isantabi 2. Sa ibang malaking mangkok haluin naman ang butter gamit ang hand mixer habang dahan dahanna nilalagay ang asukal at itlog. Haluin mabuti hangang lahat ay inkorparada. 3. Dahan dahan isama ang rice flour mixture na ginawa kanina sa mangkok na may butter habangito ay hinahalo. 4. Dahan dahan isama ang coconut milk at fresh milk at haluin uli ng mga isa hangang dalawangminuto. 5. Ayusin ang dahoon ng saging sa cake pan or baking pan at ilagay ang batter pagkatapos 6. Iwan sa loob ng oven ng 15 minuto 7. Tangalin sa loob ng oven at lagyan ng itlog na pulo o duck egg (optional) at keso, ibalik sa ovenpagkatapos hangang 15-20 minuto 8. Tangalin sa oven at palamigin9. Kainin at enjoyin

Ang bibingka ay isang uri ng “rice cake” dito sa Pilipinas. Tuwing simbang gabi na nangyayari sa buwanng pasko dito sa Pilipinas makikita ang mga nagtitinda nito sa kalye kasama ang puto bumbong. AngBibingka ay kinakain para sa almusal o merienda sa anumang okasyon, ngunit lalo na itong nauugnay saPasko ng Pilipinas, kapag ibinebenta ito sa labas ng mga simbahan matapos ipagbili ang Simbang Gabi oMisa de Gallo. May mga paniniwala na ang bibingka ay naglalaman ng mga benepisyo para sa kalusugan.

Maaari itong protektahan laban sa sakit sa puso sa pamamagitan ng pagtaas ng magandang kolesterol atpagbaba ng ratio ng masama at mabuting kolesterol. Tumutulong sa paggamot malnutrisyon dahil ito aymadaling idigest at absorb. Tumutulong sa mga diyabetis sa pamamagitan ng mabagal na asukal releasesa dugo. Pinipigilan ang mga stroke at utak tulad ng Alzheimer's at Parkinson's, at iba pa.Ito ang mga hakbang kung paano gawin ang napakasarap na bibingka

BIBINGKA

KWENTO NG KABATAAN Basahin ang mga kwento na gawa ni Raleigh Lagura at Aeryl Mazon mula sa FIlipiknows. Tignan ang literaturang Pilipino.

WHY CHOOSE PHILIPPINES? Alamin kung bakit lagi sinasabi na its more fun in the Philippines at makipag island hopping sa amin.

FESTIVALS Makisaya at makisayaw sa mga festival na ating pupuntahan.

SALAMAT

M U L A

S A

G R U P O N G

F I L I P I K N O W S

11-ST. Teresa of Avila

Add a little bit of body text

Editors

Writers

Santiago, MIkaela Lileona Raleigh, Lagura

Santiago,M. Buecamino, P Relevo, R Vargas, Y. Mazon, A. Lagura, R.

ABS-CBN. (2020, August 3). 'Sino na lang aasahan namin?': Duterte tells health workers to extend patience. Retrieved from ABS-CBN News: https://news.abscbn.com/news/08/03/20/sino-na- lang-aasahan-namin-duterte-tells-health-workers-to-extend-patience Beltran, M. (2020, May 12). The Philippines’ Pandemic Response: A Tragedy of Errors. Retrieved from The Diplomat: https://thediplomat.com/2020/05/the-philippines-pandemicresponse-a-tragedy-of- errors/ CNN Philippines. (2020, April 14). PH begins 'progressive' COVID-19 mass testing. Retrieved from CNN Philippines: https://www.cnnphilippines.com/news/2020/4/14/PhilippinesCOVID-19- mass-testing.html Kine, P. (2020, April 2). Duterte’s callous disregard for health workers’ lives. Retrieved from Rappler: https://www.rappler.com/voices/thought-leaders/opinion-duterte-disregardhealth-workers-lives- coronavirus Ramos, C. M. (2020, December 16). Duque ‘failed’ to submit documents needed for Pfizer vaccine deal – Lacson. Retrieved from Inquirer.net: https://newsinfo.inquirer.net/1372603/duque-failed-to- submit-documents-needed-for-pfizer-vaccine-deal-lacson Terry, M. (2021, February 8). UPDATED Comparing COVID-19 Vaccines: Timelines, Types and Prices. Retrieved from BioSpace: https://www.biospace.com/article/comparing-covid-19vaccines- pfizer-biontech-moderna-astrazeneca-oxford-j-and-j-russia-s-sputnik-v/ DENR.(2020). Cimatu aims to increase the width of Manila Bay beach, Strategic Communication and Initiatives Service. Retrieved February 11, 2020 from: https://www.denr.gov.ph/images/DENR_News_Alerts/DENR_News_Alerts_11_September_202 0_Friday.pdf Merano, V. March 22, 2010 Bibingka recipie; retrieved from https://panlasangpinoy.com/rice-cake- bibingka-recipe/ Kakanin ni Juan October 27, 2014 Bibingka: Origin and Benefits; retrieved from https://juankakanin.wordpress.com/2014/10/27/bibingka-origin-and-benefits/ Quieta, R. (2020, January 22). LIST: Schedule of activities at the Dinagyang Festival 2020 this weekend. Retrieved January 20, 2021, from https://www.gmanetwork.com/entertainment/celebritylife/travel/58583/list-schedule-of-activities-at- the-dinagyang-festival-2020-this-weekend/story Fernando, C. (2020, October 16). Dinagyang festival: Celebrating one of the biggest festivals in the Philippines. ZenRooms Blogs., from https://www.zenroomscom/blog/post/dinagyangfestival Munzones, G. (2020, September 23). 11 Best Festivals to join in the Philippines. Guide to the Philippines. From https://guidetothephilippines.ph/articles/history-culture/best-festivalsphilippines/ Fernando, C (2020, October 23) 10 most fun festivals in the Philippines To Experience Filipinoculture. ZenRooms Blogs. Retrieved from https://www.zenrooms.com/blog/post/festivals-in-the-philippines/ Panagbenga Festival 2021. (2020, September 17). Love Pilipinas. From https://lovepilipinas.com/event/panagbenga-festival/ Muzones, G (2020, December 4). MassKara Festival in Bacolod: Everything You Need to Kow. Guide to the Philippines. From https://guidetothephilippines.ph/articles/historyculture/masskara-festival-bacolod- guide Asia Society. (n.d.). It’s More Fun in The Philippines: The Sinulog Festival Fever Retrieved from https://asiasociety.org/philippines/it’s-more-fun-philippines-sinulog-festival-fever Fernando C. (2019, December, 20). Festivals In The Philippines: 10 Most Exciting Filipino Fiestas. Retrieved from https://www.google.com.ph/amp/s/www.zenrooms.com/blog/post/festivals-in-the-philippines/amp/ Baluyos M. (2020, January, 18). IN PHOTOS: Cebu Sinulog’s Fluvial Parade 2020. Retrieved from https://sugbo.ph/2020/sinulog-fluvial-parade-2020/ Local Government of Aklan. (n.d.). Makato, Home of Ati-atihan Festival. Retrieved From http://aklan.gov.ph/tourism/makato/ Escalona K. (2017, December, 7). How Ati-Atihan Festival Honours The Philippines' Indigenous Peoples. Retrieved From https://www.google.com.ph/amp/s/theculturetrip.com/asia/philippines/articles/how-ati-atihan-festival- honours-philippines-indigenous-peoples/%3famp=1 Expert World Travel. (2020, December, 24). Ati-Atihan Festival. Retrieved from https://expertworldtravel.com/philippines/ati-atihan-festival/ Turism Promotions Board Philippines. (n.d.). Pahiyas Festival. Retrieved from https://www.tpb.gov.ph/events/pahiyas-festival/ De Guzman, N. (2019, January 9). Black Nazarene: The Tale of Traslacion. Retrieved from Esquire: https://www.esquiremag.ph/culture/lifestyle/black- nazarene-the-tale-of-traslaciona1729-20190109-lfrm Ellis, K. (n.d.). Feast of the Black Nazarene. Retrieved from Sea Site: http://www.seasite.niu.edu/tagalog/cynthia/festivals/feast_of_the_black_n azarene.htm#:~:text=Feast%20 France-Presse, A. (2017, January 09). Factbox: Catholicism in the Philippines. Retrieved January 19, 2021, from https://news.abs-cbn.com/life/01/09/17/factbox-catholicism-in-thephilippines CNN Staffs (2020, December 15). Ayala Malls recognizes 39 real-life stories of bayanihan. Retrieved January 20, 2021, from https://cnnphilippines.com/life/culture/2020/12/15/ayalamalls-extra-mile- changemakers.html Ethnic Groups Philippines. (2020, December 8). Cultural Practices and Rituals of the Cordillera. Retrieved February 1, 2021, from http://www.ethnicgroupsphilippines.com/2020/12/08/cultural-practices- and-rituals-of-the-cordillera/ Lapniten, K., (2020, April 21). In a Philippine Indigenous Stronghold, traditions keep COVID-19 at bay. Retrieved February 1,2021, from https://news.mongabay.com/2020/04/in-aphilippine-indigenous-stronghold-traditions-keep-covid-19-at- bay/ Bradley, Z. (2018, November,16). Magagandang tanawin sa Pilipinas. Retreived from https://medium.com/@zambradley/mga-magagandang-tanawin-sa-pilipinas-f3a031988366 Weebly. (2015, January,18). Pilipinas kay ganda, tara ng mapunta. Retreived from https://adrianesupian.weebly.com/ Chua, K. (2016, August,30). Mga natatanging lugar na sa Pilipinas mo lang makikita. Retreive from https://www.tripzilla.ph/natatanging-lugar-sa-pilipinas-lang-makikita/182