Data Loading...

البورتفوليو Flipbook PDF

البورتفوليو


125 Views
43 Downloads
FLIP PDF 483.08MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

‫بورتفوليو تصميم داخيل‬ ‫للمصممة أثري عبدﷲ‬

‫حقوق امللكية الفكرية محفوظه لحق الطالبة واالستاذة‬ ‫وكلية علوم االرسة بجامعة طيبة‬

‫‪2‬‬

‫الفهرس‬ ‫أعامل تصميم داخيل‬ ‫تصميم سكني ‪ ..‬تصميم تجاري ‪ ..‬تصميم اداري ‪ ..‬تصميم سياحي‬

‫أعامل معامرية‬ ‫مخططات ‪ ..‬تفاصيل تنفيذية ‪ ..‬حساب كميات ‪ ..‬طرق انشاء‬

‫أعامل تصميم جرافيك‬ ‫تصميامت زخرفية ‪ ..‬تصوير فوتوغرايف ‪ ..‬هويات برصية‬

‫أعامل رسم حر‬ ‫رسومات ‪ ..‬أعامل تلوين‬

‫أعامل مناذج وجسامت‬ ‫مناذج انشائيه ‪ ..‬مناذج تصميمة‬

3

،

،

7

8

٢

١

C

B

A

٢ ٦ ٥ ٢

٢ ٦ ١٠ ٢ ١٥

٢ ٦

٧ ٥ ٢

١٠

٢

٢

٦ ١٠ ٢ ١٥

٢

١٠

٧

9

10

11

classic blue hotel

12

classic blue hotel 13

14

15

16

17

fun cake

18

19

ipida rutetcesnoc ,tema tis rolod muspi meroL tu tnudidicni ropmet domsuie od des ,tile gnic aid di mauqilA .auqila angam erol odte erobal ge euqen mudnebib iM .im seicirtlu saneceam .eugnoc satse tU .ue tu selados missingid tilev des cn uneatiV icsipida rutetcesnoC .ta mudnebib ucra sutcel rup mauqila tu tilE .niduticillos euqitsirt siud tile nru sitaneneV .sutcel sitanenev sutcul tema tis .cnun tege susruc

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

32

33

34

‫‪35‬‬

‫رسم مسقط افقي تنفيذي يدوي‬

‫رسم قطاع تنفيذي يدوي‬

36

37

38

39

40

43

44

45

٦٥٠D

٦٥٠D

‫‪46‬‬

‫تصوير باستخدام كامريا ايفون‬

‫‪47‬‬

‫كتابة وزخرفة مخطوطة آليه قرآنية‬

‫‪48‬‬

‫رسم وكتابة واخراج مخطوطة عربية‬

51

52

53

‫‪54‬‬

‫رسم واظهار انواع مختلفة من االعمدة‬

‫رسم وتلوين‬

‫‪55‬‬

‫رسم حر‬ ‫تلوين برصاص‬

‫‪56‬‬

‫لوحة بطابع ترايث سعودي تم استخدام‬ ‫تقنية تركيب الصور وتداخلها ومن ثم اظهار‬ ‫الخامات واالولن مع بعض اللمسات‬

‫‪59‬‬

‫مجسم مبقياس‬ ‫‪١/٢٠٠‬‬ ‫ملحل تجاري‬ ‫مساحته‬ ‫‪١٥٠‬مرت مربع‬

60

61

62

‫‪63‬‬

‫مجسم لنظام االطارات االنشايئ‬

‫‪ABATHEER٧٧@GMAIL.COM‬‬

‫املدينة املنورة‬

‫‪٠٥٩٣٠٥٢٢٠٤‬‬

‫اململكة العربية السعودية‬