Data Loading...

חג פסח שמח Flipbook PDF

חג פסח שמח


104 Views
34 Downloads
FLIP PDF 5.81MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

‫פסח שמח‬ ‫בבית משפחת‬ ‫בדרשי‬

‫בליל הסדר הזה‬ ‫נשב כולנו יחדיו סביב‬ ‫שולחן חג מיוחד‬ ‫ ‬ ‫נשמח לראותכם בביתנו הקט‬ ‫ ‬

‫יוסי ועליזה בדרשי‬ ‫ ‬

‫אנא אשרו הגעתכם‬

‫ ‬ ‫ועד החגיגה מוזמנים להנות‬ ‫מפעילויות לכבוד החג‬

‫שמחה רבה‬ ‫שמחה רבה‪ ,‬שמחה רבה‪,‬‬ ‫אביב הגיע‪ ,‬פסח בא!‬ ‫שמחה רבה‪ ,‬שמחה רבה‪,‬‬ ‫אביב הגיע‪ ,‬פסח בא!‬ ‫ ‬ ‫תפרו‪ ,‬תפרו‪ ,‬תפרו לי בגד עם כיסים‪.‬‬ ‫מילאו‪ ,‬מילאו‪ ,‬מילאו כיסי באגוזים‪.‬‬ ‫ ‬ ‫שמחה רבה‪. .‬‬ ‫ ‬ ‫שאול אשאל‪ ,‬שאול אשאל ארבע קושיות‬ ‫שתה אשתה‪ ,‬שתה אשתה ארבע כוסות‪.‬‬ ‫ ‬ ‫שמחה רבה‪. .‬‬ ‫ ‬ ‫וכוס גדולה‪ ,‬וכוס גדולה אימי תביא‬ ‫לאליה לאליהו הנביא‪.‬‬ ‫ ‬ ‫שמחה רבה‪. .‬‬ ‫ ‬ ‫הלואי יבוא‪ ,‬הלואי יבוא‪ ,‬הלואי יסור‬ ‫יראה אותי‪ ,‬יראה אותי כל כך הדור‬

‫מצא את ההבדלים‬

‫‪ .1‬א‪ .‬דם ב‪ .‬צפרדע ג‪ .‬חושך‬ ‫‪ .2‬דבר‪ ,‬ברד‬ ‫‪ .3‬מכת בכורות שבה ד' פסח על בתי בני ישראל‬ ‫‪ .4‬המילה בארמית שפירושה‪ :‬אפיקו= הוציאו מנא= כלים‪ .‬או אפיקו קמן= הוציאו לפנינו‪.‬‬ ‫‪ 4 .5‬קושיות‪ 4 ,‬בנים‪ 4 ,‬כוסות‪ 4 ,‬לשונות גאולה‪ 4 ,‬אמהות‪.‬‬ ‫‪ .6‬המלה אור משותפת‪ :‬בפסח= לב"י היה אור בכל מושבותם" בפורים ‪ :‬ליהודים היתה אורה‬ ‫ושמחה"‪ .‬חנוכה= חג האורים‪.‬‬ ‫‪ .7‬כנגד‪ :‬א‪ 4 .‬לשונות גאולה ב‪ 4 .‬כוסות של פרעה(בראשית מ) ג‪ .‬שעבוד ‪ 4‬מלכויות ד‪ 4 .‬כוסות‬ ‫פורענות שהקב"ה ישקה את הגויים (ירמיהו כ"ה )‪.‬‬ ‫‪ .8‬פסח‪ ,‬מצה ומרור‬ ‫‪ .9‬מכת בכורות שבה ד' פסח על בתי בני ישראל‬ ‫‪ .10‬חג ה= מצות‪ ,‬האביב‪ ,‬החירות‬

‫ ‬ ‫‪ .10‬ציין ‪ 3‬שמות נוספים לחג הפסח‪.‬‬ ‫‪ .9‬איזו מכה נתנה לחג הפסח את שמו?‬ ‫‪ .8‬השלם‪ ":‬מי שלא אמר ‪ 3‬דברים אילו לא יצא ידי חובה והם‪" ........:‬‬ ‫‪ .7‬כנגד מה תיקנו לשתות ‪ 4‬כוסות?‪.‬‬ ‫‪ .6‬מה משותף לחגים‪ :‬פסח‪ ,‬פורים וחנוכה?‬ ‫‪ .5‬אילו דברים בהגדה של פסח קשורים למספר ‪?4‬‬ ‫‪ .4‬מה פירוש המילה ‪" :‬אפיקומן"?‬ ‫‪ .3‬איזו מכה נתנה לחג הפסח את שמו?‬ ‫‪ .2‬שתיים ממכות מצרים נכתבות באותן אותיות בסדר אחר‪ .‬מה הן?‬ ‫‪ .1‬איזו ממכות מצרים יכולה להיקרא‪ :‬א‪ .‬אדומה ב‪ .‬ירוקה ג‪ .‬שחורה?‬

‫חידון‬

‫תפזורת‬