Data Loading...

الصلاة نور بمدرسة البقاشة Flipbook PDF

الصلاة نور بمدرسة البقاشة


122 Views
86 Downloads
FLIP PDF 6.13MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

‫وزارة التعليم‬ ‫ادارة تعليم صبيا‬ ‫مدرسة البقاشة االبتدائية‬

‫مدرسة البقاشة االبتدائية‬

‫الصالة نور‬

‫رائد النشاط ‪ /‬أ ‪ :‬حسين نعمي حسين عدوان‬

‫قائد المدرسة ‪ /‬أ ‪ :‬احمد ابراهيم احمد ال مريع‬

‫مدرسة البقاشة االبتدائية‬

‫الصالة نور‬

‫رائد النشاط ‪ /‬أ ‪ :‬حسين نعمي عدوان‬

‫قائد المدرسة ‪ /‬أ ‪ :‬احمد ابراهيم احمد ال مريع‬

‫مدرسة البقاشة االبتدائية‬

‫الصالة نور‬

‫رائد النشاط ‪ /‬أ ‪ :‬حسين نعمي عدوان‬

‫قائد المدرسة ‪ /‬أ ‪ :‬احمد ابراهيم احمد ال مريع‬

‫مدرسة البقاشة االبتدائية‬

‫رائد النشاط ‪ /‬أ ‪ :‬حسين نعمي عدوان‬

‫قائد المدرسة ‪ /‬أ ‪ :‬احمد ابراهيم احمد ال مريع‬

‫البقاشة االبتدائية‬ ‫مدرسة‬ ‫السعودية‬ ‫المملكة العربية‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫ادارة تعليم صبيا‬

‫تقرير عن البرنامج‬

‫الصالة نور‬

‫رائد النشاط ‪ /‬أ ‪ :‬حسين نعمي عدوان‬

‫رائد النشاط ‪ /‬أ ‪ :‬حسين نعمي عدوان‬

‫قائد المدرسة ‪ /‬أ ‪ :‬احمد ابراهيم احمد ال مريع‬

‫قائد المدرسة ‪ /‬أ ‪ :‬احمد ابراهيم احمد ال مريع‬

‫ادارة تعليم صبيا‬ ‫مدرسة البقاشة االبتدائية‬

‫الصالة نور‬

‫رائد النشاط ‪ /‬أ ‪ :‬حسين نعمي عدوان‬

‫قائد المدرسة ‪ /‬أ ‪ :‬احمد ابراهيم احمد ال مريع‬

‫وزارة التعليم‬ ‫ادارة تعليم صبيا‬ ‫مدرسة البقاشة االبتدائية‬

‫الصالة نور‬

‫رائد النشاط ‪ /‬أ ‪ :‬حسين نعمي عدوان‬

‫قائد المدرسة ‪ /‬أ ‪ :‬احمد ابراهيم احمد ال مريع‬

‫ادارة تعليم صبيا‬ ‫مدرسة البقاشة االبتدائية‬

‫الصالة نور‬ ‫‪9‬‬

‫رائد النشاط ‪ /‬أ ‪ :‬حسين نعمي عدوان‬

‫قائد المدرسة ‪ /‬أ ‪ :‬احمد ابراهيم احمد ال مريع‬

‫وزارة التعليم‬ ‫ادارة تعليم صبيا‬ ‫مدرسة البقاشة االبتدائية‬

‫الصالة نور‬

‫رائد النشاط ‪ /‬أ حسين نعمي عدوان‬

‫قائد المدرسة ‪ /‬أ ‪ :‬احمدابراهيم احمد ال مريع‬

‫ادارة تعليم صبيا‬ ‫مدرسة البقاشة االبتدائية‬

‫الصالة نور‬

‫رائد النشاط ‪ /‬أ ‪ :‬حسين نعمي عدوان‬

‫قائد المدرسة ‪ /‬أ ‪ :‬احمد ابراهيم احمد ال مريع‬