Data Loading...

Мастер - Презентација Flipbook PDF

Мастер - Презентација


105 Views
74 Downloads
FLIP PDF 2.02MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

АНАЛИЗА СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ КОМПАНИЈА У ОКВИРУ КОРИСНИЧКОГ ПРОФИЛА ПЛАТФОРМЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ - МАСТЕР РАД -

Ментор: доц. др Марко Мишић

Кандидат: Милош Којадиновић 2018/3209

Увод • Социјалне мреже • Предмет рада • Елементи рада • Развој апликације за прикупљање података • Анализу и визуелизацију података на примеру

• Садржај

1/16

АНАЛИЗА СОЦИЈАЛНИХ МРЕЖА • Дефиниција • Теорије графова • Мрежне теорије

• Графови • Подела графова • По усмерености гране • По томе да ли гране имају тежину • Типовима чворова

• Представа графова

2/16

Битна својства мрежа • • • • • • • •

Величина мреже Густина мреже Степен чвора Геодезијска дистанца Ексцентричност чвора Дијаметар мреже Просечна дужина пута Мера централности • • • •

Централност по степену Централност по блискости Релациона централност Централност по својственом вектору

3/16

АНАЛИЗА СОЦИЈАЛНИХ МРЕЖА • Его мреже • Комуне • Приступи за детекцију комуна • Квалитет поделе

4/16

ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ РАДА • Циљ рада • Друштвена мрежа • Функционална спецификација • • • • • • •

Улазни параметри Проналажење података од интереса Обрада пронађених података Преглед прикупљених података Излазне датотеке Величина чвора Чвор за незапослене 5/16

Tехнологије коришћене при изради рада • Израда програма • Развојно окружење и алат за изградњу • Програмски језици • Програмски оквири

• Анализа и визуелизација података • Gephi

6/16

РЕАЛИЗАЦИЈА АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА • Структура пројекта • Подела по пакетима • Класа Graph

• Проблеми при изради апликације • • • •

Логовање у апликацију Дохватање листе конекција Прибављање имена компанија Асинхроно прибављање података

7/16

Обрада података • Прикупљени подаци • Филтрирање података • Спајање података Граф

Број чворова

Број грана

Корисник 1 Корисник 2 Корисник 3 Корисник 4 Збир Спојено

669 721 514 605 2509 2040

714 746 446 631 2537 2263

Број чворова са чвором за незапослене 671 / 515 606 1792 1556

Број грана са чвором за незапослене 905 / 608 792 2305 2119 8/16

Визуелизација прикупљених података

Граф без чвора за незапослене

Граф са чвором за незапослене

9/16

Истраживачка питања • Каква је дистрибуција чворова по излазном степену и излазној тежини? • Каква је дистрибуција по улазном степену и улазној тежини?

Граф без чвора за незапослене

Граф са чвором за незапослене

• Колика је густина мреже? 10/16

Истраживачка питања • Које фирме су фирме које су повезане са највише других фирми по улазном степену односно улазној тежини? • Које фирме су фирме које су повезане са највише других фирми по излазном степену односно излазној тежини? • У којим фирмама ради највећи број конекција? • Каква је зависност између величине, улазне и излазне тежине? • Које фирме преузимају запослене од других фирми? Почетни чвор CallidusCloud PSTech School of Electrical Engineering

Крајњи чвор SAP Endava RT-RK

Тежина 20 13 8

11/16

Истраживачка питања • Које фирме су најпопуларније за почетак каријере? Почетни чвор Unemployed Unemployed Unemployed

Крајњи чвор CallidusCloud Endava School of Electrical Engineering

Тежина 19 11 7

• Да ли је мрежа централизована? Да ли постоје законитости према којима се компаније издвајају у неповезане компоненте? • Колики је просечана величина, улазна тежина и излазна тежина чворова? Колико ове вредности варирају? • Колики је коефицијент кластеризације мреже и њених чворова? • Које се заједнице издвајају приликом анализе мреже? Да ли постоји законитост по којој се фирме групишу? 12/16

Истраживачка питања • Каква је расподела моћи унутар мреже? • Колике су просечне дистанце у оквиру мреже? • Колики је дијаметар мреже? • Који чворови су најутицајнији у мрежи? • Које компаније чине периферију мреже? • Које фирме повезују различите заједнице компанија? Име компаније Endava RT-RK ManpowerGroup

Релациона централност 195572 145943.9 113401.8

• Колико је највише компанија нека конекција променила? 13/16

Закључак • Предмет рада • Циљеви рада • Израда апликације • Прикупљање података • Обрада и анализа прикупљених података

• Могућа унапређења • Детекција дупликата чворова • Бипартитни граф са образовним установама • Прикупљање већег скупа података

14/16

Хвала на пажњи

15/16

Питања?

16/16