Data Loading...

inbound4759491333414302059 Flipbook PDF

inbound4759491333414302059


120 Views
95 Downloads
FLIP PDF 152.83KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Allereerst een hartelijk welkom aan de nieuwe leerlingen en ouders. Ik hoop dat jullie als leerling een fijne, leerzame, maar ook vooral een plezierige tijd zult hebben aan onze school. Afgelopen week was een week waarin we zijn opgestart. Maandag met het team en vanaf dinsdag sloten de leerlingen aan in diverse verbindende activiteiten in en om de school en zijn de eerste lesactiviteiten weer opgestart. Het begin is er. Over het algemeen ging dit goed, maar er zijn ook wel verbeteringen nodig om de start in de komende jaren soepeler te laten verlopen. In de komende periode gaan we de diverse processen evalueren om zo meerdere vraagstukken die nu nog spelen (of hebben gespeeld) naar de toekomst toe op te lossen, zodat de start ook een echte start voor iedereen kan zijn. Ontwikkeling De komende maand zullen wij ons gaan focussen op het definitief maken van het schoolplan 20222026 en het schooljaarplan 2022-2023. In het schooljaarplan 2022-2023 zal het mentoraat een nadrukkelijke rol opeisen, naast o.a. de aandacht voor een formatieve cultuur en leerdoelen. Nieuw dit jaar is dat wij als school een coronaplan met diverse scenario's klaar moeten hebben liggen. Want als er bij een nieuwe coronagolf forse maatregelen noodzakelijk zijn zullen wij diverse scenario's moeten hebben liggen hoe daarmee om te gaan. Op die manier moeten wij sneller kunnen schakelen op de gebeurtenissen die gaan komen. Rond oktober moet dit plan klaar zijn en zal dan ook met jullie worden gedeeld. Personeel Mevrouw Broer heeft voor de zomervakantie aangegeven een andere uitdaging aan te willen gaan. Dit betekent dat zij per 1 oktober aanstaande onze school gaat verlaten. We gaan in haar een zeer betrokken deelschoolleider, maar vooral een mooi mens, missen. De heer van der Leck neemt per 1 oktober het stokje van haar over. De heer van der Leck is geen onbekende op het Betaplein en wij denken dan ook dat hij een prima vervanger is van mevrouw Broer. De benoeming van de heer van der Leck betekent wel dat wij in de komende tijd op zoek moeten naar een vervanger voor de lessen van de heer van der Leck. Mevrouw Douna zal voor een langere periode haar lessen niet kunnen geven. Dat betekent dat haar lessen de komende weken komen te vervallen, totdat wij een vervanger hebben gevonden. Mentoraat wordt in eerste instantie opgevangen door mevrouw Zhou met als 2e mentor de heer Dikker. Excursies De komende weken zijn er diverse excursies voor leerlingen waardoor er soms groepen leerlingen of teamleden de school uit zijn. De betreffende leerjaren hebben hier al informatie over gekregen of ontvangen deze binnenkort. Maar dit kan ook betekenen dat in de betreffende periodes er meer lesuitval is dan normaal. Excursie leerjaar 1: 12 t/m 16 september. Ter voorbereiding op het kamp vindt er donderdagochtend een fietscontrole plaats van de fietsen. Dit gebeurt tijdens het 2e , 3e en eventueel 4e uur door vrijwilligers en een fietsenmaker van Veilig Verkeer Nederland. Klas 6V: 19 t/m 21 september Schoolfotograaf De schoolfotograaf komt dit jaar op 27,28 en 29 september. Rooster hiervan wordt gecommuniceerd via itslearning

Communicatie Communicatie naar leerlingen verloopt via Itslearning. Aanspreekpunt voor ouders is in eerste instantie altijd de mentor. Mentoren zijn verbonden aan een leerplein. Wanneer nodig kan altijd contact worden gezocht met de deelschoolleider van het leerplein. • Talenplein: de heer Miedema ([email protected]) • Maatschappij & Cultuurplein: mevrouw Boomsma ([email protected]) • Bètaplein: per 1 oktober de heer van der Leck ([email protected]) Aan het einde van elke maand verschijnt de Wazz-up waarin wij jullie op de hoogte brengen van ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de school. Ook zullen we dan de planning voor de komende periode (maand) delen. Ziekmelden doe je zo. Het kan altijd een keer voorkomen dat je niet fit bent of een afspraak hebt tijdens schooltijd. Het absentiecoördinaat (AC) bevindt zich voor in school naast en achter de centrale balie. Het AC is per mail te bereiken via [email protected] Het AC houdt dagelijks de administratie van afwezige leerlingen bij in het programma SOM. Het spreekt voor zich dat het verkrijgen van de juiste informatie van essentieel belang is. Die informatie is afkomstig van ouders/verzorgers en/of van docenten. Graag de afwezigheid melden voor 8.45 uur en de reden hiervan (ziek, dokter, tandarts enz.) van hun kind. Dit kan via onze website of dus via [email protected] Lessen op een andere school Veel leerlingen van ons volgen, in het kader van de Talentenacademie en soms als het niet anders kan, lessen op een andere school. Wij weten dat dit een investering vraagt van iedereen, maar op deze manier kunnen wij lessen blijven aanbieden die passend zijn bij de examenroute die leerlingen volgen. Rooster We streven ernaar om de wijzigingen in het rooster tot een minimum te beperken, maar in het rooster wat nu draait moeten nog wel wat aanpassingen en aanvullingen worden gedaan. Dit betekent dat de komende tijd er nog wel wat aanpassingen komen en daardoor de tijden nog niet vast liggen Voor de roosterwijzigingen per dag van de klassen hebben we het volgende afgesproken: • • • •

De opvang van lessen geldt alleen voor leerjaar 1 en 2 (dus geen opvang of roosterwijzigingen voor leerjaar 3 t/m 6) Alleen het 1e en het laatste uur van de leerjaren 1 en 2 kunnen vervallen. Wanneer de banduren weer opstarten (week 12 september) dan is het banduur het 1e uur. De tussenliggende uren worden opgevangen een teamlid Wanneer er tussenuren ontstaan doordat opvang door een teamlid niet kan worden gerealiseerd kunnen leerlingen aan het werk op de leerpleinen.

Ik hoop dat we er samen een mooi en succesvol schooljaar van kunnen maken en mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd even contact opnemen. Hartelijke groet, namens het team van het Leeuwarder Lyceum, Wabe Reinsma