Data Loading...

Kenyataan Media Pengoperasian Institusi Pendidikan Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia Seluruh Negara Flipbook PDF

Kenyataan Media Pengoperasian Institusi Pendidikan Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia Seluruh Negara


108 Views
62 Downloads
FLIP PDF 72.89KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

UNTUK EDARAN SEGERA

KENYATAAN MEDIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENGOPERASIAN INSTITUSI PENDIDIKAN BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SELURUH NEGARA

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) merujuk kepada pengumuman Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) berkaitan jumlah kes jangkitan COVID-19 pada 16 Januari 2021 dan trend kes yang semakin meningkat kebelakangan ini.

Susulan itu, KPM telah mengadakan perbincangan dengan KKM dan Majlis

Keselamatan

Negara

(MKN).

Berdasarkan

perbincangan,

KPM memutuskan sesi persekolahan secara bersemuka yang bermula 20 Januari 2021 bagi seluruh negara hanya akan melibatkan murid yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Vokasional Malaysia (SVM), Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dan Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tahun 2020 serta peperiksaan antarabangsa yang setara.

Semua murid sekolah rendah dan murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 di sekolah menengah pula akan mengikuti pembelajaran melalui kaedah Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) mengikut kesesuaian guru dan murid mulai 20 Januari 2021.

1

Memandangkan ada murid sudah mula mendaftar masuk di asrama mulai 16 Januari 2021, KPM telah membuat ketetapan berikut:

(i)

Sekolah Berasrama Penuh Murid Tingkatan 4 dan Tingkatan 5: • boleh

kekal

di

asrama

dan

mengikuti

pengajaran

dan

pembelajaran (PdP) secara dalam talian di sekolah; atau • boleh pulang ke rumah dan mengikuti PdPR. Ibu bapa atau penjaga dibenarkan mengambil anak atau anak jagaan pulang pada bila-bila masa yang sesuai dengan mematuhi garis panduan yang ditetapkan.

Murid Tingkatan 5 (2020) dan Tingkatan 6: • mengikuti PdP secara bersemuka di sekolah sehingga selesai peperiksaan.

(ii)

Asrama Sekolah Harian Murid Tingkatan 1, Tingkatan 4 dan Tingkatan 5: • boleh kekal di asrama dan mengikuti PdP secara dalam talian di sekolah; atau • boleh pulang ke rumah dan mengikuti PdPR. Ibu bapa atau penjaga dibenarkan mengambil anak atau anak jagaan pulang pada bila-bila masa yang sesuai dengan mematuhi garis panduan yang ditetapkan.

Murid Tingkatan 5 (2020) dan Tingkatan 6: • mengikuti PdP secara bersemuka di sekolah sehingga selesai peperiksaan.

2

Keperluan makan dan minum murid di asrama akan disediakan oleh pihak sekolah.

Bagi tujuan pengoperasian sekolah, semua guru hendaklah kembali ke stesen tempat bertugas masing-masing sebelum 20 Januari 2021. Guru

yang

terlibat

dengan

kelas

peperiksaan

SPM/SVM/SKM/STPM/STAM/DVM tahun 2020 perlu hadir ke sekolah untuk tujuan PdP secara bersemuka. Guru yang lain akan melaksanakan PdPR dan kehadiran ke sekolah adalah berdasarkan keperluan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan.

Bagi pelajar Kolej Matrikulasi, mereka perlu kekal di kolej masing-masing untuk terus mengikuti pembelajaran secara hibrid.

Sementara itu, semua pelajar Institut Pendidikan Guru (IPG) yang telah berada di asrama perlu kekal berada di asrama kampus. Pelajar yang masih belum mendaftar di asrama boleh memilih untuk masuk ke asrama atau kekal berada di rumah masing-masing. PdP untuk semua pelajar IPG akan dilaksanakan secara dalam talian mulai 17 Januari 2021. Perincian berkaitan pelaksanaan praktikum dan internship IPG akan dimaklumkan kelak.

Pada masa yang sama, semua tadika swasta yang berdaftar dengan KPM boleh terus beroperasi secara bersemuka.

KPM menyarankan agar semua ketetapan ini turut diikuti oleh sekolahsekolah yang tidak berdaftar dengan KPM, termasuk sekolah di bawah Kerajaan Negeri.

3

KPM sentiasa komited membantu usaha Kerajaan dalam melandaikan keluk penularan wabak COVID-19.

-TAMAT-

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 16 JANUARI 2021

4