Data Loading...

LAPORAN AKHIR LM1 Flipbook PDF

LAPORAN AKHIR LM1


98 Views
79 Downloads
FLIP PDF 1.33MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

UTHM/FPTV/LMVer.1/03a

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL

LAPORAN AKHIR LATIHAN MENGAJAR 1 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KATERING) KOD LM 1 : BBD20504

Nama guru pelatih : NURDIYANA BT MD SABRON No.matrik : DB170020 No.tel dan email : +6019-6353988 Gambar pelajar : [email protected] Nama Institusi : SSNS SMK ZA’BA Alamat, no.tel : SSNS SMK ZA’BA, 72000, Kuala Pilah, Negeri dan email institusi : Sembilan Darul Khusus. : 06- 4811040 : [email protected] Nama pembimbing : En. Ayub Bin Muis dan no. Tel : +6019-6685485 Nama penyelia dan no. Tel

: Mr. Tan King Hiyang : +6013-7510513

Senarai semak laporan Bil

Perkara

Semakan ( )

1.

Jadual Waktu dan senarai kursus/subjek yang diajar

/ /

2.

Senarai semak oleh pembimbing • UTHM/FPTV/LM-Ver.1/07

3.

Kertas kerja Program/Aktiviti Pembangunan Pelajar

4.

Laporan Program/Aktiviti Pembangunan Pelajar Laporan Institusi/Kokurikulum/Pengurusan dan Sahsiah • UTHM/FPTV/LM-Ver.1/04 • UTHM/FPTV/LM-Ver.1/05 • UTHM/FPTV/LM-Ver.1/06

5.

/ / /

** sertakan borang-borang yang telah disahkan oleh pembimbing/penyelaras kokurikulum/Pengarah/Pengetua

6.

LAMPIRAN Penghantaran laporan hardcopy/softcopy kepada penyelia dan upload juga di

/

/

https://author.uthm.edu.my/

Tandatangan Pelatih

Tandatangan Penyelia FPTV

Nama: NURDIYANA BT MD SABRON

Nama:

Tarikh: 25 Jun 2021

Tarikh: Cop rasmi:

JADUAL WAKTU DAN SENARAI KURSUS/SUBJEK YANG DIAJAR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ZA’BA JALAN TAMPIN 72000, KUALA PILAH NEGERI SEMBILAN JADUALWAKTU

Nama Pelatih: NURDIYANA BINTI MD SABRON Hari/Day Isnin Monday

Selasa Tuesday

Rabu Wednesday

Khamis Thursday

Jumaat Friday

Masa/Time 7.30 – 8.00 8.00 – 8.30 8.30 – 9.00 9.00 – 9.30

MPV

9.30 – 10.00

(Katering & Penyajian)

10.00 –10.30

REHAT / Recess

10.30 –10.50

M

M

10.50 –11.20

P

P

V

V

11.50 -12.20

(Katering

(Katering

12.20 –12.50

& Penyajian)

& Penyajian)

11.20 –11.50

12.50 – 1.20 1.20 – 1.50 1.50 – 2.20

KURSUS/MATA PELAJARAN

KELAS

MASA

MPV (Katering & Penyajian)

4CAC

14

Kursus Subjek Yang Di Ajar 1. MPV (Katering & Penyajian)

SENARAI TOPIK YANG SEMPAT DI AJAR MPV (Katering & Penyajian) Bil. 1.

Perkara HIDANGAN ASAS KUIH

Tempoh

Ulasan

1 Minggu

Teori

1 Minggu

Praktikal

1 Minggu

Praktikal

TEMPATAN 1. Kuih Tempatan 2. Kuih Tempatan Kategori Savouri 3. Jenis Bater Dalam Penyediaan Kuih Tempatan 2.

HIDANGAN ASAS KUIH TEMPATAN 1. Resepi Standard Bagi Hidangan Kuih Tempatan Jenis Savouri 2. Mise en place Bagi Penyediaan Kuih Tempatan. 3. Penghasilan Hidangan Kuih Tempatan Mengikut Resipi Standard.

3.

HIDANGAN ASAS PASTRI 1. Melaksana mise en place bagi penyediaan pastri. 2. Menghasilkan hidangan pastri mengikut resipi standard. iv) Pastri danish

3.

Menilai hasil pastri mengikut kriteria penilaian.

4. Mencadangkan nilai tambah untuk hidangan pastri berpandukan penilaian. 4.

HIDANGAN ROTI

1 Minggu

Teori

1 Minggu

Teori

1 Minggu

Teori

1 Minggu

Teori

1. Definisi Roti 2. Jenis roti. 3. Fungsi bahan-bahan asas untuk membuat roti. 4. Jenis doh dan proses asas penyediaan doh roti. 5.

HIDANGAN ROTI 1. Jenis doh dan proses asas penyediaan doh roti. 2. Merancang Menu Hidangan Roti 3. Menentukan resipi standard bagi hidangan roti.

6.

HIDANGAN BISKUT 1. Definisi Biskut. 2. Fungsi Bahan-Bahan Asas Membuat Biskut. 3. Kaedah Membuat Biskut.

7.

HIDANGAN KEK DAN HIASAN KEK 1. Definisi Kek. 2. Kaedah Penyediaan Kek.

3. Fungsi Bahan-Bahan Asas Dalam Penyediaan Kek. 4. Jenis Hiasan Kek. 8.

HIDANGAN SNEK

1 Minggu

Teori

1 Minggu

Praktikal

1. Definisi Snek 2. Jenis Hidangan Snek 9.

HIDANGAN LENGKAP DAN SEIMBANG 1. Menghasilkan hidangan harian sajian timur dan sajian barat berpandukan perancangan menu. 2. Penilaian hasil hidangan harian sajian timur dan sajian barat mengikut kriteria penilaian. 3. Mencadangkan penambahbaikan untuk hidangan harian sajian timur dan sajian barat berpandukan penilaian. 4. Mencipta resipi baharu bagi hidangan harian sajian timur dan sajian barat.

SENARAI TOPIK YANG TIDAK SEMPAT DI AJAR Bil. 1.

Perkara Kesemua subjek telah diajar

Urusan Tempoh Latihan Mengajar telah Tamat

PROGRAM LATIHAN MENGAJAR (Lampirkan Laporan akhir) SENARAI SEMAK PELAKSANAAN LATIHAN MENGAJAR (PEMBIMBING)

SEMAKAN PERLAKSANAN PENYELIAAN PROGRAM LATIHAN MENGAJAR (Tandakan (√ ) sekiranya tindakan telah dilaksanakan dan lampirkan pada laporan akhir LM)

Nama Pembimbing

ENCIK AYUB BIN MUIS

No. Telefon

019-6685485

Nama Pelatih

E-mail

1. NURDIYANA BT MD SABRON

Bil.

Perkara SEBELUM LATIHAN MENGAJAR

1

Mengemaskini Maklumat Pembimbing di Sistem E-PLM

2

Memuat turun Manual Pengguna – Pembimbing di Sistem E-PLM

3

Memuat turun Surat Lantikan Pembimbing di Sistem E-PLM

4

Membimbing maksimum 2 orang guru pelatih

5

Memastikan beban waktu Pelatih 8 ~ 12 waktu seminggu SEMASA LATIHAN MENGAJAR

6

Memastikan matapelajaran teras Pelatih 60% daripada beban waktu/minggu

7

Melaksanakan proses bimbingan dan tunjuk ajar berterusan

8

Menyelia Pengajaran Guru Pelatih 3 - 5 kali sepanjang LM dilaksanakan*

9

Menyemak dan mengesahkan Jadual Waktu dan Sukatan Pelajaran Pelatih

10

Menyemak dan mengesahkan Isi Pelajaran Racangan Mengajar Harian Pelatih

11

Menyemak dan mengesahkan catatan Laporan Log dan Jurnal LM Pelatih

12

Menilai penglibatan pelatih dalam kokurikulum dan aktiviti lain

13

Menilai Sahsiah dan Pengurusan Rutin Pelatih Berterusan SELEPAS LATIHAN MENGAJAR

14

Menyemak kehadiran Pelatih yang kurang 100%

15

Menyediakan Laporan Institusi/Sekolah Program

16

Mengemaskini markah dalam sistem eplm

EN AYUB BIN MUIS Tarikh: 27 Jun 2021

Semakan

LAMPIRAN BORANGBORANG PENILAIAN: UTHM/FPTV/LM-Ver.1/04 UTHM/FPTV/LM-Ver.1/05 UTHM/FPTV/LM-Ver.1/06

UTHM/FPTV/LM-Ver.1/04

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA LAPORAN KOKURIKULUM/ AKTIVITI LAIN PROGRAM LATIHAN MENGAJAR (Disahkan oleh GPK Kokurikulum/Pembimbing)

Nama Guru Pelatih :NURDIYANA BT MD SABRON__________________________ No. Kad Pengenalan :950501-10-5548 Kursus:KATERING___________________ Tempoh Latihan Mengajar :5 APRIL 2021 hingga 18 JUN 2021____

KOKURIKULUM DAN AKTIVITI LAIN (guna Lampiran tambahan jika perlu) TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIL JENIS AKTIVITI ULASAN PEMBIMBING 1.

Program Nilam

Memastikan para pelajar membaca buku ketika program dijalankan.

1. Cemerlang

2.

Program Ihya Ramdhan Bubur Lambuk

Ajk Penyediaan Bahan/ Memastikan pelajar yang bertugas untuk menyediakan bahanbahan untuk dimasak.

2. Memberi kerjasama dalam menjayakan program dan mengikut tugas yang diberi.

3.

Program Bacaan Yasin

Menjaga pelajar serta terlibat sama dalam bacaan Yasin.

4.

5.

Program Sumbangan Hari Raya AJK Sumbangan Mengendalikan sumbangan hari raya Bengkel Mencipta Resepi Menggunakan Aplikasi Canva

Setiausaha/Ajk Multimedia Membuat kertas kerja dan poster program

3. Pelatih mengikut program dengan baik 4. Program berjalan dengan cemerlang atas bantuan pelatih. 5. Program yang telah dilaksanakan berjaya mengikut perancangan program

JUMLAH KESELURUHAN (100 markah)

95 %

Contoh Kokurikulum dan aktiviti lain : 1. Persatuan/ Kelab 2. Badan Beruniform 3.Sukan/Permainan 4.Koperasi 5.Asrama 6.Disiplin 7. Projek Keceriaan & lain-lain.

ULASAN PEMBIMBING :

Guru pelatih melaksanakan tugasan dengan baik bagi kelancaran program yang diikuti. Tandatangan GPK Kokurikulum/Pembimbing

Tarikh : 27 Jun

Nama dan Cop Rasmi :

UTHM/FPTV/LM-Ver.1/06

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA LAPORAN PENGURUSAN DAN SAHSIAH PROGRAM LATIHAN MENGAJAR (Disahkan oleh GPK Kurikulum/Pembimbing)

Nama Guru Pelatih

: NURDIYANA BT MD SABRON ____________________

No. Kad Pengenalan

:950501-10-5548

Kursus : KATERING__________

TempohLatihan Mengajar

:5 APRIL 2021

hingga : 1 8 J U N 2 0 2 1 _ _

PENGURUSAN DAN SAHSIAH (guna Lampiran tambahan jika perlu) BIL 1.

ASPEK

ULASAN PEMBIMBING

Pengurusan Rutin (50 markah) Contoh : a. Kerja rutin Rancangan dan persediaan mengajar Rekod markah pelajar Buku latihan pelajar Rekod kehadiran pelajar b. Masa Kehadiran ke sekolah Kehadiran ke kelas Aktiviti luar bilik darjah

2.

MARKAH

Pelatih sentiasa melakukan tugas yang diberikan dengan baik.

Sahsiah & Personaliti Guru (50 markah) Contoh : a. Pergaulan dengan komuniti b. Kerjasama c. Ketrampilan diri d. Keyakinan diri e. Pekerti f. Berfikiran terbuka g. Sikap professional h. Kemahiran Insaniah

Pelatih mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan menunjukkan sahsiah seorang guru yang baik.

95% JUMLAH KESELURUHAN (100 markah) ULASAN PEMBIMBING : Menunjukkan kriteria seorang guru yang komited dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang diberi.

Tandatangan GPK Kurikulum/Pembimbing :

Tarikh : 27 Jun

Nama dan Cop Rasmi :

LAMPIRAN LAIN-LAIN AKTIVITI SEPANJANG TEMPOH LATIHAN MENGAJAR

PROGRAM NILAM

PROGRAM PEMBUKAAN INFAQ RAMADHAN

PROGRAM IHYA RAMADHAN BUBUR LAMBUK

PROGRAM BACAAN YASIN

PROGRAM SUMBANGAN HARI RAYA

BENGKEL MENCIPTA RESEPI MENGGUNAKAN APLIKASI CANVA

KERTAS KERJA BENGKEL MENCIPTA RESEPI MENGGUNAKAN APLIKASI CANVA

SSNS SMK ZABA’ KERTAS KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PELAJAR: MENCIPTA RESEPI MENGGUNAKAN APLIKASI CANVA Tarikh/Hari: 5 Jun 2021, Sabtu

Masa: 12.00 tengahari – 2.00 petang

Tempat: Platform Google Meet

KERTAS KERJA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN PELAJAR: BENGKEL MENCIPTA RESEPI MENGGUNAKAN APLIKASI CANVA

1.0

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kertas kerja ini adalah untuk memaklumkan tentang konsep pelaksanaan Kursus Komputer untuk mencipta resepi bagi meningkatkan kemahiran dalam menggunakan platform canva kepada pelajar SMK ZABA yang terpilih. Dunia sekarang berada dalam era maklumat, di mana Teknologi Maklumat memainkan peranan penting untuk kejayaan masa depan dalam dunia tanpa sempadan. Selaras dengan perkembangan ini, Sistem Pendidikan Kebangsaan haruslah mengoptimumkan penggunaan Teknologi Maklumat untuk tujuan pengurusan serta pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan ini, latihan akan diberikan berkaitan Teknologi Maklumat. Sekolah perlu diberi penekanan baru kerana Teknologi Maklumat sentiasa berkembang dan berubah, kepesatan kemasukan pelbagai program Teknologi Maklumat ke sekolah, dan Teknologi Maklumat itu sendiri merupakan tunggak utama kepada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

2.0

RASIONAL PROGRAM

Kursus ini dijalankan atas dasar untuk menjana kreativiti penggunaan aplikasi dalam kalangan pelajar di samping mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) guru di peringkat sekolah. Lantas, murid didedahkan dengan penggunaan teknologi dalam cara inovatif untuk menyediakan murid dalam dunia dinamik dan sentiasa berubah-ubah.

3.0

OBJEKTIF

Di antara objektif-objektif yang ingin dicapai dalam program yang dicadangkan ini adalah seperti yang berikut: a) Meningkatkan pengetahuan pelajar dalam menggunakan aplikasi Canva b) Membantu pelajar dalam mereka resepi menggunakan aplikasi Canva c) Membina keyakinan diri dalam kalangan pelajar untuk berinteraksi dengan komputer.

4.0

KUMPULAN SASARAN

14 orang pelajar 4CAC yang terpilih dalam kalangan subjek Katering dan Penyajian

5.0

CADANGAN TARIKH/HARI/MASA/TEMPAT/PENGAJAR

Tarikh

: 5 Jun 2021 (Sabtu)

Masa

: 12.00 Tengahari - 02.00 Petang

Platform

: Google Meet

Pengajar

: Guru Pelatih daripada UTHM

6.0

ANGGARAN PERBELANJAAN

Tiada

7.0

JAWATANKUASA PERLAKSANA Pengerusi

: Hjh Endon Bt Nordin

Penasihat

: En Ayub Bin Muis

Pengarah Program

: Sdri. Nurul Amira Bt Mohd Tahir

Setiausaha

: Sdri. NurDiyana Bt Md Sabron

Ketua Unit Multimedia

: Sdri. NurDiyana Bt Md Sabron

Ketua Unit Teknikal

: Sdri. Nurul Amira Bt Mohd Tahir

8.0

TENTATIF PROGRAM

12:00 pm – 12:10 pmMengambil

kehadiran

peserta

yang

telah

berdaftar ke program. ▪

Peserta diberi taklimat dan maklumat mengenai perjalanan sepanjang program berlangsung.

12.10 pm – 12.30 pm

Slot 1: Pengenalan Aplikasi “Canva”.

i.Menerangkan

secara

terperinci

mengenai aplikasi canva. ii.

Cara sign up canva secara percuma. •

12.30 pm – 01.10 pm

Step by step cara mendaftar canva.

Slot 2: i.

Penerangan setiap tools didalam canva dan cara penggunaan.

REHAT ii.

Beberapa

contoh

template

yang

telah

dihasilkan ditunjukkan kepada peserta. •

Pelajar diajar untuk mengenalpasti jenis-jenis

template resepi tersebut

yang bersesuaian dengan tema yang akan digunakan. 01.10 pm – 01.50 pmSlot 3: i.

01.50 pm – 02:00 pmCara membina template. Fasilitator

menerangkan

secara

terperinci

mengenai tugasan yang perlu dihasilkan oleh pelajar

berdasarkan

diterangkan. ▪

Majlis bersurai.

contoh

yang

telah

9.0

PENUTUP

Diharapkan melalui kursus ini, semua pelajar 4 CAC yang akan mengikuti program ini dapat mempunyai keyakinan yang tinggi dalam meningkatkan kemahiran penggunaan Teknologi Maklumat di samping dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran serta nilai ICT yang telah dipelajari ke dalam proses PNP serta urusan-urusan pentadbiran sekolah sekaligus melonjakkan kecemerlangan sekolah ini dari semasa ke semasa. Semoga kursus ini akan berjalan dengan lancar dan diberkati. Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

……………………………………....

………………………………………….

(SDRI. NurDiyana Bt Md Sabron)

(PN. HJH ENDON BT NORDIN)

Setiausaha Program,

Ketua Bidang Teknikal & Vokasional,

SSNS SMK ZABA

SSNS SMK ZABA

PROGRAM PEMANTAPAN KEMAHIRAN DELIMA GOOGLE CLASSROOM