Data Loading...

Lời nguyện sớm thành tựu mọi ước nguyện Flipbook PDF


102 Views
59 Downloads
FLIP PDF 1.03MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

LỜI NGUYỆN SỚM THÀNH TỰU MỌI ƯỚC NGUYỆN Sampa Nyur Drupma Longchenpa Toàn Tri Rigdzin Jikmé Lingpa

Ê Ma Hô! Giữa tâm sen nở trên hồ, Ngài là ngũ trí, ngũ thân an nhiên tự hiện; Hỡi Liên Hoa Yab-Yum khởi từ tự tánh, Vây quanh Ngài quyến thuộc Da-ki-ni, Khẩn xin Ngài ban gia hộ, gia trì Cho nguyện ước chúng con sớm thành tựu! Khi chướng nạn, quỷ ma, bệnh tật, Bạo lực, chiến tranh, chết đói hoành hành Do ác nghiệp con tạo từ vô thỉ, Xin hãy nhớ lời thệ nguyện của Ngài: Ngay khi con hướng tâm khẩn cầu, Ngài sẽ tức thời dẹp tan chướng nạn Tự sâu thẳm trong tim, con cầu nguyện Ngài, Khẩn xin Ngài ban gia hộ, gia trì, 3

Cho nguyện ước chúng con sớm thành tựu! Xin hãy gia trì cho thất thánh tài - Tín, giới, thí, văn, tàm, quý, tuệ Ngự trong tâm của mỗi chúng sinh, Đem bình an, hạnh phúc cho muôn họ. Khẩn xin Ngài ban gia hộ, gia trì, Cho nguyện ước chúng con sớm thành tựu! Khi ngập bệnh tật, khổ đau, khốn khó, Khi làm mồi cho tà lực jung-po, gyal-po, Khi hỏa nạn, thủy nạn, hành trình hiểm nạn, Khi mạng chung cái chết đến cận kề, Không ai khác ngoài Ngài con nương tựa! Ôi Đấng Vĩ Đại Guru Or-gyen, Xin che chở chúng con trong tâm Đại Bi. Khẩn xin Ngài ban gia hộ, gia trì Cho nguyện ước chúng con sớm thành tựu! Lời nguyện này hãy luôn giữ trong tim, hỡi những ai có tín tâm, muốn lợi lạc cho Tây Tạng, an dịu bệnh khổ, ngăn chặn nạn đói, xâm lăng và đóng góp vào sự trường tồn vững bền của Giáo Pháp và hạnh phúc của chúng sinh.

4

Khổ kệ đầu tiên được trích từ Những Vầng Mây Bao La Của Giáo Nghĩa Thậm Thâm (Zabdon Gyatso Trinpung), ‘giáo huấn nền tảng’ cho Khandro Nyingthik của Longchenpa Toàn Tri, và các dòng kệ sau là kim cương khẩu của đấng toàn tri thứ hai, Rigdzin Jikme Lingpa. --Anh dịch: Rigpa translations (Sampa Nyur Drupma—’The Prayer that Swiftly Fulfils All Wishes’). Nguồn: Lotsawahouse.org. Việt dịch: Hiếu Thiện (Lotsawa) tháng 2, 2018.

5

Mọi sai sót trong bản dịch, chế bản điện tử và ấn bản xin thành tâm sám hối. Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh.

Website: https://lienhoaquang.com https://longchennyingthigvn.com Facebook: https://www.facebook.com/lienhoaquang.zangdokpalri https://www.facebook.com/LongchenNyingthigVietnam Email: [email protected] [email protected]