Data Loading...

MANUAL PENGURUSAN 2022 - TERKINI (4) Flipbook PDF

MANUAL PENGURUSAN 2022 - TERKINI (4)


107 Views
43 Downloads
FLIP PDF 3.3MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

SMK PASIR BESAR 73420 GEMAS NEGERI SEMBILAN Tel / Fax : 06-4576215 / 06-4577051 E-mel : [email protected]

PENGURUSAN [email protected]

KURIKULUM

https://sapsnkra.moe.gov.my HAL EHWAL MURID

https://ssdm.moe.gov.my KOKURIKULUM

https://pajsk.moe.gov.my

MANUAL PENGURUSAN MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

1

2022

SMK PASIR BESAR 2022

BIL

PERKARA

1.

ISI KANDUNGAN

2.

ALUAN PENGETUA

3.

MUKA SURAT 2 3 -4

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN, VISI, MISI DAN MOTTO

5

4.

MATLAMAT STRATEGIK DAN PIAGAM PELANGGAN

6

5.

LAGU SEKOLAH

7

6.

SEJARAH SEKOLAH

7.

SENARAI NAMA PENGETUA SMK PASIR BESAR

8.

PROGRAM PERLUASAN SEKOLAH PENARAFAN KBAT

11 - 13

9.

PERATURAN PENTADBIRAN UNTUK SEMUA GURU

14 - 21

10.

8–9

SENARAI NAMA GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) 2022

10

22 - 24

11.

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

25 - 31

12.

JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM

32 - 38

13.

JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

39 - 44

14.

JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM

44 - 56

15.

LAMPIRAN

57

KALENDAR AKADEMIK SESI 2022 - 2023

58

CUTI PERAYAAN SESI 2022 - 2023

59

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2022

60 -61

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU BERTUGAS HARIAN / MINGGUAN

62

16.

TAKWIM SMKPB 2022

63 – 75

17.

PELAN SEKOLAH

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

76

2

SMK PASIR BESAR 2022

KATA ALUAN PENGETUA 2022 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpah kurnia-Nya, kita diberi kekuatan dan kesungguhan untuk memikul amanah sebagai pendidik di SMK Pasir Besar. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada jawatankuasa yang telah berjaya menghasilkan Manual Pengurusan 2022 ini. Pastinya manual ini sangat penting sebagai garis panduan dan rujukan kepada guruguru dan Anggota Kakitangan Pelaksana (AKP) dalam melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab sepanjang tahun 2022 dengan lebih efisien dan sistematik. Tahun 2022 adalah tahun yang sangat mencabar kepada kita semua. Penyebaran pandemik Covid 19 sangat memberi kesan kepada kelangsungan sistem pendidikan negara. Pelbagai norma baru dalam pengurusan sistem pendidikan perlu kita lalui bersama. Keselamatan dan kesejahteraan warga sekolah sangat diberi keutamaan. Setiap perkara yang ingin dilakukan mestilah mengikut SOP yang telah ditetapkan. Namun disebalik musibah ini ada hikmah yang tersembunyi. Warga pendidik semakin kental dan mampu mengharungi apa jua cabaran dalam dunia pendidikan ini dengan jayanya.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

3

SMK PASIR BESAR 2022

Penguasaan kemahiran ICT semakin terserlah demi kelangsungan PDPR secara maya dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk mencari penyelesaian terutama bagi memastikan PdP tetap dapat diteruskan. Ini secara tidak langsung akan dapat memastikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 terus relevan dan mencapai matlamat asalnya. Pemilihan sekolah sebagai sekolah TS25 serta penarafan sekolah KBAT juga merupakan cabaran baru kepada kita. Kesungguhan serta komitmen tinggi seluruh warga sekolah amat dituntut untuk memastikan kedua-dua program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kita berhasrat untuk menjadikan amalan KBAT ini satu budaya yang mencakupi semua aspek di sekolah kita. Oleh itu slogan “ Transformasi Di Jana Kecemerlangan Tercipta ” seharusnya mampu memberi impak besar kepada sekolah kita. Marilah kita sama-sama berganding bahu memikul segala tanggungjawab ini dengan penuh amanah dan dedikasi. Bak kata perpatah “ Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing ”. Akhir kata, semoga SMK Pasir Besar akan terus cemerlang dalam semua bidang dan mampu melahirkan anak-anak yang baik lagi cerdik. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Encik Zainal bin Ismail Pengetua SMK Pasir Besar

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

4

SMK PASIR BESAR 2022

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan

di

Malaysia

adalah

suatu

usaha

berterusan

ke

arah

memperkembangan lagi potensi individu secara yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

VISI PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MOTTO TRANSFORMASI DIJANA KECEMERLANGAN TERCIPTA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangan lagi potensi individu secara yang seimbang dan harmonis dari segi

SENARAI NAMA PENGETUA SMK PASIR BESAR

BIL

Created with PDFBear.com

NAMA

TAHUN BERKHIDMAT

1.

Encik Kamarudin bin Yasin (Pemangku)

2.

Encik Mohd PENGURUSAN Yusof bin Maasar MANUAL

3.

Encik Sahul Hamid bin Peer Muhammad

5

1974 - 1975

SMK PASIR BESAR1974 2022- 1985 1986 – 1987

MATLAMAT STRATEGIK Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

KRA 1 Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

VISI SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG KRA 2 Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid

KRA 3 Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid

Tiga (3) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah PIAGAM PELANGGAN Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Besar komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami. MURID Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan. KEPADA GURU DAN KAKITANGAN Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan diserahkan kepada pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima. KEPADA WARIS (IBU BAPA / PENJAGA) Setiap aduan akan diberi maklum balas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu Selepas dilaksanakan.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

6

SMK PASIR BESAR 2022

LAGU SEKOLAH Megah berdiri SMKPB Kebanggaan putera puteri Murid dan guru bersatu hati Ke arah yang cemerlang Kami berjanji kepadamu** Berusaha tekun belajar Harapan bonda kami penuhi Majulah SMKPB Taat setia disiplin diri Ilmu panduan hidup Usaha gigih tekun belajar Majulah SMKPB

(Ulang rangkap **) Lagu dicipta oleh : En Mohd Rafi b. Sulaiman Lirik dicipta oleh : En Mohd Isah b. Ismail Pn. Mahani bt. Sulaiman

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

7

SMK PASIR BESAR 2022

Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Besar pada hari Khamis, 22 Mac 2018.

Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Besar pada hari Jumaat, 4/3/2022.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

8

SMK PASIR BESAR 2022

Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Besar (SMKPB) terletak dalam kawasan Felda Pasir Besar. Pekan terhampir ialah Gemas yang terletak kira-kira 15 kilometer dari sekolah. Sekolah ini mula beroperasi pada 1hb Januari 1974 dengan menumpang di bangunan Sekolah Kebangsaan Pasir Besar. Pada mulanya, sekolah ini ditadbir oleh Sekolah Menengah Tuanku Abdul Rahman, Gemas sehingga tahun 1975. Pada awal Januari 1976, bangunan baru sekolah ini siap didirikan dan murid-murid sekolah ini yang menumpang di Sekolah Kebangsaan Pasir Besar telah berpindah ke bangunan barunya. Kemudahan yang terdapat pada masa itu ialah 8 bilik darjah , 2 makmal sains, 2 bilik ERT, 2 bilik Seni Perusahaan, sebuah kantin, sebuah bilik perpustakaan, sebuah bilik guru dan sebuah bilik pejabat. Semua guru yang bertugas di sini adalah lepasan Maktab Perguruan dengan dipimpin oleh Encik Mohd Yusof bin Maasar sehingga tahun 1985. Pada masa itu sekolah ini berada dalam gred D kerana muridnya berada hingga ke tahap tingkatan 3 sahaja. Mulai tahun 1976 hingga 1983, murid-murid yang lulus peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) akan melanjutkan pelajaran ke tingkatan 4 di Sekolah Menengah Tuanku Abdul Rahman, Gemas. Mulai awal tahun 1984, kelas Tingkatan 4 Sastera dimulakan di sekolah ini dan sebuah bangunan khas yang mengandungi empat bilik darjah siap dibina bagi menampung keperluan tersebut. Murid aliran Sains pula masih lagi ke Sekolah Menengah Tuanku Abdul Rahman, Gemas. Majoriti murid sekolah ini datang dari sekolah-sekolah rendah yang berhampiran iaitu Sekolah Kebangsaan Pasir Besar, Sekolah Kebangsaan Rompin, Sekolah Kebangsaan (F) Jelai 1 dan Jelai 2, dan Sekolah Kebangsaan Palong 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Majoriti murid di sekolah ini juga terdiri daripada anak-anak peneroka, dan diikuti oleh anak-anak pekerja agensi-agensi kerajaan, anak-anak pekerja Kilang Getah Pasir Besar dan anak-anak petani dan penoreh getah dari kampung-kampung tradisi yang berhampiran. Pada tahun 1986, sekolah ini telah dinaikkan tarafnya ke gred C. Pada tahun 1987 pula, sekolah ini telah dinaikkan tarafnya ke gred B dan seterusnya ke gred A pada tahun 1999. Walaubagaimanapun, sekolah ini diturunkan semula ke gred B pada tahun 2002. Sehingga kini , Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Besar telah ditadbir oleh 13 orang pengetua dan 2 orang pemangku pengetua. Pengetua terkini ialah Encik Zainal bin Ismail.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

9

SMK PASIR BESAR 2022

SENARAI NAMA PENGETUA SMK PASIR BESAR

BIL

NAMA

1.

Encik Kamarudin bin Yasin (Pemangku)

1974 - 1975

2.

Encik Mohd Yusof bin Maasar

1974 - 1985

3.

Encik Sahul Hamid bin Peer Muhammad

1986 – 1987

4.

Encik Ali bin Abu Bakar (Pemangku)

5.

Tuan Haji Othman bin Ismail

1987 - 1990

6.

Encik Sallehuddin bin Haji Abdul Wahab

1991 - 1995

7.

Tuan Haji Husin bin Hassan Jabai

1996 - 1998

8.

Tuan Haji Jaafar bin Kasim

1998 - 1999

9.

Encik Mohd Yasin bin Yunus

1999 - 2000

10.

Puan Hajah Afsah binti Abdul Hamid

2000 - 2004

11.

Puan Hajah Sakdiah binti Saleh

2004 - 2007

12.

Puan Umi Kalthum binti Mustafa

2007 – 2010

13.

Tuan Haji Ramli bin Ibrahim

2010 – 2011

14.

Tuan Haji Abdul Karim bin Mohamad

2011 – 2014

15.

Tuan Haji Abdul Rahman bin Safar

2015 – 2018

16.

Encik Zainal bin Ismail

2018 - Kini

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

TAHUN BERKHIDMAT

10

1987 (10 bulan)

SMK PASIR BESAR 2022

PROGRAM PERLUASAN SEKOLAH PENARAFAN KBAT SMK PASIR BESAR GEMAS NEGERI SEMBILAN

MAKLUMAT UMUM 1. PROFIL SEKOLAH BIL.

PERKARA

1.

Nama dan Alamat Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Besar, Felda Pasir Besar, Jalan Utama Palong, 73420 Gemas, Negeri Sembilan.

2.

Kod Sekolah : NEA5051

3.

Lokasi : Luar Bandar

4.

Gred Sekolah : B

5.

Jenis Bantuan : Sekolah Kerajaan

6.

Daerah Pentadbiran : Tampin

7.

Jenis Murid : Lelaki dan Perempuan Maklumat Komunikasi : Telefon : 06-4576215 Faksimili : 06-4577051 E-mail : [email protected] Blog Sekolah : http://nea5051.smkpb.blogspot.my

8.

9.

Nama Pengetua : Encik Zainal bin Ismail

10.

Luas Kawasan : 16 ekar (6.47 hektar)

11.

Sesi Persekolahan : 1 sesi

12.

Bilangan Guru : 37 orang

13.

Bilangan AKP : 8 orang

14. 15.

Bilangan Murid : 366 orang Bilangan Kelas : 17 kelas

16.

Jenis Kelas : Tingkatan 1 – 5 PPKI

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

11

SMK PASIR BESAR 2022

2. Carta Organisasi Sekolah PENGETUA EN. ZAINAL BIN ISMAIL PIBK

GPK HEM EN. MOHD NAZARI BIN ABD. RAHMAN

KB BAHASA PN. HAZANI BINTI HASAN

GPK PENTADBIRAN PN. ZALINA BINTI JAIS

KB SAINS DAN MATEMATIK EN. WAN MOHD ZIN BIN WAN AB RAHMAN

GPK KOKURIKULUM HJH. HAMISAH BINTI MOHD SAID

KB TEKNIK DAN VOKASIONAL EN. BUNAIM BIN ISMAIL

KB KEMANUSIAAN EN. ABDUL HADI BIN SALLEH

GURU TEKNIK DAN VOKASIONAL

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING PN. NIK NORAZIAN BINTI NIK ABDULLAH

PN. ASMA BAIZA BINTI MAT ISA PN. NORHAFIZAH BINTI MUHAMAD ZAKARIAH CIK NUR SHAILAI BINTI MAT ALI PN. ROSLINA BINTI ABD. RAOF

GURU BAHASA

GURU KEMANUSIAAN

PN. ISMARIAH BINTI ABD WAHID EN. MOHD AMRAM BIN NORDIN EN. MOHD HADZMEER HAFIZEE BIN RAZALI PN. NIK NURAINI BINTI HUSAIN PN. NORSHAHIRA BINTI MOTHTAR CIK NURUL ATHIRAH BINTI BHARUDIN PN. ZUWARIAH BINTI ISMAIL

GURU SAINS DAN MATEMATIK

ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

PN. AIDA IZYANI BINTI DAUD CIK ANNE NUR AIMANIAH BINTI MOHAMED CIK ISLAH BINTI NAZARUDDIN CIK NORUL AISYAH BINTI ABDUL MANAF PN. NUR EDDAYU BINTI MOHD ZULKIFLI CIK SITI ASMAK BINTI IBRAHIM

PN. MASLINA BINTI MOHD SAPRI PN. MASNI BINTI WAHID PN. MASTURA NAWWAR BINTI BADARUDIN CIK NOOR EMILA DIANA BINTI MOHTAR PN. NORFARHANA BINTI HASHIM PN. NUR AZURA BINTI DUL PN. ROHANA BINTI MANAS PN. ROSLINA BINTI RAMLI

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

EN. AHMAD MUKHFIZ BIN JUSOH PN. JUNAIDAH BINTI MAHMOOD CIK KHADIJAH BINTI [email protected] EN. LEE WAH YONG EN. MOHAMAD IRWAN RAHIMI BIN ZUNAIDI EN. MOHD FATRUNA BIN OMAR PN. NOR ZELA BINTI MOHD DAHAN PN. NURU SHUHADAH BINTI MAHUSSIN PN. SURIANI BT. HASSAN

12

SMK PASIR BESAR 2022

3. VISI KBAT PEMERKASAAN KBAT PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA 4. MISI KBAT MEMERKASAKAN KBAT DEMI MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA 5. MATLAMAT KBAT MENGOPTIMUMKAN KEMAHIRAN BERFIKIR MURID DALAM SEMUA BIDANG BAGI MELAHIRKAN GENERASI CEMERLANG BERACUANKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA 6. LOGO SEKOLAH

7. MOTO SEKOLAH TRANSFORMASI DIJANA KECEMERLANGAN TERCIPTA 8. KEBITARAAN SEKOLAH BIL. 1.

BIDANG

PERKARA

Akademik

Bahasa Melayu

2.

Hal Ehwal Murid

Pengurusan Biasiswa dan Kebajikan

3.

Kokurikulum

Kadet Polis

4.

Pengurusan

Pengurusan Kewangan

ulah SMKPB

(Ulang rangkap **) Lagu dicipta oleh : En Mohd Rafi b. Sulaiman MANUAL PENGURUSAN PASIR BESAR 2022 Lirik dicipta oleh : En Mohd Isah SMK b. Ismail

13

Created with PDFBear.com

Pn. Mahani bt. Sulaiman

PANDUAN AM

PERATURAN PENTADBIRAN UNTUK SEMUA GURU

Semua guru adalah dikehendaki mengambil perhatian dan mematuhi segala peraturan di bawah ini dengan teliti. WAKTU BEKERJA Waktu persekolahan adalah seperti berikut : Hari

Waktu

Isnin, Selasa & Khamis

7.20 pagi hingga 2.30 petang 7.20 pagi hingga 3.30 petang (Kelas Sains dan KAA) 7.20 pagi hingga 4.30 petang 7.20 pagi hingga 9.00 pagi (Kokurikulum pagi)

Rabu

9.00 pagi – 2.00 petang (PdPc) 3.00 ptg - 4.30 ptg (kokurikulum petang) 7.20 pagi hingga 12.00 tengah hari

Jumaat

7.30 pagi – 8.00 pagi (Bacaan Yaasin) 8.00 pagi – 12.00 tengah hari (PdPc)

KEHADIRAN GURU Semua guru dikehendaki merekod kehadiran menggunakan ‘Thumb Print’ waktu sampai dan balik. Guru yang tidak merekod kehadiran boleh dianggap tidak hadir. Guru yang datang lewat tanpa sebab yang munasabah tiga (3) kali dalam satu-satu bulan akan diberi amaran lisan atau bertulis. Guru Bertugas Harian hendaklah hadir sebelum 7.20 pagi dan mengawasi murid. Guru Penasihat/Penyelaras kelab/persatuan/sukan dikehendaki mengisi buku kehadiran kegiatan kokurikulum.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

14

SMK PASIR BESAR 2022

CUTI / TIDAK HADIR BERTUGAS Guru yang tidak dapat hadir atau lewat hadir bertugas hendaklah memaklumkan pengetua sekolah sebelum 7.30 pagi. Surat sakit hendaklah diserahkan kepada Pengetua sebaik sahaja datang ke sekolah pada keesokan harinya. Guru yang tidak hadir atas urusan rasmi,hendaklah memaklumkan sehari lebih awal kepada pentadbir dan mencatatkan di dalam buku kehadiran. Guru yang ada temujanji doktor mestilah memberitahu lebih awal kepada Pengetua dan pastikan kebenaran telah diberi. 1.

Cuti Rehat Khas (CRK) diberi atas alasan tertentu mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 tahun 2005. Pengetua boleh meluluskan CRK jika tidak menganggu PdPc.

2.

CRK yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke hadapan dan dibenarkan untuk dikumpulkan bagi pemberian Golden Handshake berdasarkan kepada kelayakan perkhidmatan.

3.

Cuti perubatan swasta hanya dibenarkan sebanyak 15 hari setahun dan cuti perubatan kerajaan sebanyak 90 hari setahun.

MENEPATI MASA Semua guru mesti menepati masa dalam mengendalikan tugas profesional masing masing terhadap pelanggannya. Guru tidak dibenarkan meninggalkan murid tanpa kawalan semasa PdPc dan bertanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sesuatu kemalangan. KELUAR KAWASAN SEKOLAH WAKTU BERTUGAS Guru tidak dibenarkan keluar dari sekolah kecuali dengan kebenaran Pengetua. Kenyataan keluar kawasan sekolah hendaklah dicatatkan dalam Buku Kebenaran Keluar Sekolah (di pejabat sekolah ). Catatkan waktu keluar dan pulang. Pihak sekolah tidak bertanggungjawab jika mana-mana guru keluar tanpa kebenaran Pengetua. GURU GANTI (RELIEF) Jadual guru ganti akan disusun bagi guru-guru yang tidak hadir. Tugas guru ganti adalah RASMI. Guru yang diarahkan untuk menjalankan tugas guru ganti WAJIB melaksanakannya dan menjalankan PdPc seperti biasa.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

15

SMK PASIR BESAR 2022

Guru tidak hadir dikehendaki meninggalkan bahan PdPc untuk dibuat oleh murid dan dikendalikan oleh guru ganti. URUSAN DENGAN PEJABAT SEKOLAH Segala alatan termasuk fail kepunyaan pejabat tidak boleh dibawa keluar dari pejabat tanpa kebenaran Pengetua / GPK / PT. Kunci-kunci bilik khas mesti disimpan di pejabat sekolah dan hanya boleh diambil oleh guru dan dicatat dalam buku rekod pinjaman kunci. Penggunaan telefon sekolah oleh guru-guru hanya dibenarkan untuk urusan rasmi sahaja. Penggunaan faks hanya diuruskan oleh AKP sahaja selepas mendapat kebenaran. Guru-guru dikehendaki menandatangani baucer-baucer dan bil-bil bayaran dengan segera apabila diminta. Sebarang surat atau bahan untuk dicetak oleh kakitangan pejabat hendaklah mendapat kebenaran Pengetua atau GPK terlebih dahulu. Sebarang permohonan pesanan barang/alatan hendaklah dipohon seminggu lebih awal bagi memudahkan urusan. Borang tuntutan perjalanan untuk sebarang tugas rasmi hendaklah dilengkapkan untuk semakan dan tandatangan Pengetua pada atau sebelum 30 atau 31hb setiap bulan. LAPORAN PENGISYTIHARAN HARTA Setiap kakitangan kerajaan diwajibkan melaporkan kepada Lembaga Tatatertib Sekolah segala harta sama ada tanah, rumah, atau pelaburan yang dimiliki olehnya, isterinya dan anak-anaknya. Adalah menjadi tanggungjawab setiap kakitangan kerajaan yang telah diluluskan oleh Lembaga Tatatertib Sekolah untuk sebarang perolehan, pemegang atau pemilikan harta-hartanya, isterinya, anaknya mengemukakan senarai harta-hartanya kepada sekolah untuk keperluan rekod. Laporan senarai berkenaaan hendaklah dihantar melalui saluran tertentu dan sulit.

PEMBELIAN DAN PESANAN BARANG-BARANG Prosedur Pembelian Bekalan dan Stok : Ketua Panitia Mata Pelajaran, Ketua Penasihat Kelab/Persatuan/Sukan hendaklah menyediakan perangkaan perbelanjaan dan menyerahkannya kepada Pengetua. Segala pembelian barangan atau peralatan yang diperlukan oleh setiap unit hendaklah dibincangkan dalam mesyuarat panitia kali pertama.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

16

SMK PASIR BESAR 2022

Senarai barangan tersebut hendaklah dikemukakan oleh ketua panitia mata pelajaran kepada Pengetua pada awal tahun. Semua permohonan pembelian atau pesanan barang-barang hendaklah menggunakan Nota Minta (1 salinan), dapatkan daripada Pembantu Tadbir. Pembelian boleh dibuat setelah diluluskan oleh Pengetua. Sekolah tidak akan bertanggungjawab terhadap pembelian yang dibuat tanpa kebenaran Pengetua. Terima barang pesanan setelah tuan/puan puashati dengan kualiti, kuantiti dan harga barang. Apabila menerima barangan tersebut, guru berkenaan hendaklah mengaku terima dengan memenuhi ruangan tarikh terima dan tandatangan penerima di salinan asal yang mesti mengikut invois. Barang yang diterima hendaklah dimasukkan ke dalam Buku Stok / inventori berkenaan oleh ketua panitia atau guru berkenaan. Elakkan dari membuat pembelian barangan yang sedia ada atau yang tidak diperlukan. FAIL REKOD PERSEDIAAN PENGAJARAN Setiap guru dibekalkan sebuah Fail atau Buku Rekod Persediaan Mengajar. Fail Rekod ini tidak perlu dibalut. Fail ini hendaklah sentiasa bersama-sama guru sepanjang masa semasa menjalankan tugas mengajar. Perkara berkaitan perlu ada dalam Buku Rekod adalah seperti berikut : 1.

Semua arahan berhubung persediaan buku rekod ini seperti yang terkandung dalam Pekeliling KPM (256) hendaklah dipatuhi sepenuhnya kecuali dalam halhal yang diubahsuai.

2.

Semua butiran yang dituliskan dalam fail rekod ini hendaklah sentiasa dalam keadaan yang kemaskini . Sukatan dan Rancangan Pelajaran Tahunan mesti dilengkapkan dalam fail rekod mengajar.

Fail Rekod Mengajar ini hendaklah dihantar kepada Pengetua / GPK 1 / KB pada hari Jumaat (sebelum balik) setiap minggu atau selewat-lewatnya pagi Isnin untuk diperiksa dan ditandatangani. Kegagalan menghantar Fail Rekod Mengajar tersebut pada masa dan hari yang ditetapkan adalah melanggar peraturan dan boleh diambil tindakan tatatertib. Keselamatan dan kebersihan fail ini adalah tanggungjawab guru. Rujuk Pekeliling Kementerian 256 yang terdapat di dalam buku rekod dan surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999. Fail Rekod Mengajar hendaklah sentiasa dikemaskinikan dan bersama guru ketika mengajar. Fail Rekod mengajar ini akan diperiksa dan disemak pada bila-bila masa oleh Pengetua, GPK 1, Jemaah Nazir, Pegawai lain yang berkenaan dan KPM. Rekod Mengajar Harian mesti ditulis setiap hari persekolahan.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

17

SMK PASIR BESAR 2022

Fail ini mesti dihantar ke pejabat setiap hari Jumaat atau hari akhir minggu tersebut untuk disemak oleh Pengetua / GPK 1. Perkara-perkara berikut mestilah dilengkapkan: Maklumat Guru Takwim Sekolah Jadual waktu (kelas dan persendirian) Dokumen Penjajaran KSSM Rancangan Pelajaran Tahunan Rekod Markah Kemajuan Murid TOV/ETR setiap kelas berdasarkan PAT. (Ting. 2, 3 dan 5) Headcount (Sasaran Pencapaian mata pelajaran & murid) Rekod Pertemuan/Mesyuarat Rekod Penghargaan BUKU LATIHAN MURID Guru hendaklah menasihatkan dan menggalakkan murid menggunakan buku latihan yang seragam bagi setiap mata pelajaran. Guru hendaklah mengawasi murid supaya membuat latihan yang diberi dengan bersih, kemas dan teratur. Semua kerja-kerja latihan yang diberikan hendaklah segera diperiksa dengan teliti. Segala kesalahan dalam kerja-kerja latihan hendaklah dibuat pembetulan dan diperiksa oleh guru. Pemerhatian dan latihan yang sistematik hendaklah diberikan kepada semua mata pelajaran yang diajar kepada murid-murid. Buku latihan murid adalah tertakluk kepada pemeriksaan Pengetua, GPK, Ketua Bidang, pegawai-pegawai JPN/KPM dan Jemaah Nazir. MENGAJAR DALAM BILIK DARJAH Setiap guru bertanggungjawab terhadap kelas yang diajar seperti keceriaan dan kebersihan kelas. Guru dinasihatkan supaya tidak duduk semasa mengajar. Kawalan dan disiplin kelas adalah penting.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

18

SMK PASIR BESAR 2022

Setiap guru di wajibkan mencatat kehadiran pelajar di dalam kelas semasa PdPc berlangsung dalam buku Kawalan Kelas yang disediakan. Memeriksa buku rampaian dan kerja jawapan murid tidak harus dilakukan di dalam kelas melainkan untuk bimbingan dan perhatian individu pelajar. Kerja bertulis dan kerja rumah mestilah diberi secukupnya. Semua kerja murid mestilah disemak dan diperiksa dengan segera dan teliti. Tandatangan guru dan tarikh hendaklah dicatatkan. Guru ‘relief‘ diminta mengajar mata pelajaran mengikut jadual waktu atau mengajar mana-mana tajuk yang berfaedah kepada murid. Murid tidak dibenarkan meninggalkan kelas tanpa sebab yang munasabah. Murid yang ingin keluar kelas mestilah diberi PAS KELUAR sebagai tanda mendapat kebenaran daripada guru kelas tersebut. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas sewaktu mengajar kecuali sebab-sebab yang penting. Guru yang mengajar di waktu akhir diminta menentukan kelasnya bersih, perabot teratur, papan putih bersih, suis lampu, kipas dan tingkap serta pintu ditutup. Murid hanya dibenarkan meninggalkan kelas selepas berbuat demikian. Penggunaan telefon bimbit selain tujuan PdPc adalah DILARANG sama sekali. TUGAS KAWALAN DAN MENDISIPLINKAN MURID 10.1

Setiap guru adalah guru disiplin (Surat Pekeliling Iktisas Bil. 10/2001) .

10.2 Jangan sekali-kali mengorbankan disiplin untuk menjadi populardalam kalangan murid. Ini akan menimbulkan masalah besar kepada sekolah. Arahan Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai hukuman ada menyatakan bahawa guru dibenarkan menjalankan sebarang hukuman dera kepada murid (Rujuk – Panduan dan Tatacara Disiplin Pelajar). Pengetua, GPK 1, GPK HEM, GPK KOKO dan Guru Disiplin adalah di antara mereka yang dibenarkan menjalankan hukuman atau dera kepada murid yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah (rujuk Panduan dan Tatacara Disiplin Sekolah & Surat Pekeliling Iktisas Bil. 7/2003). Semua guru hendaklah merekodkan kesalahan murid ke dalam SSDM dan memaklumkan kepada GPK HEM / guru disiplin. Hukuman atau denda/kerja amal yang berpatutan untuk memberi kesedaran dan kebaikan kepada murid boleh dilakukan.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

19

SMK PASIR BESAR 2022

TUGAS PENGURUSAN PERHIMPUNAN Semua guru mesti menghadiri perhimpunan rasmi pada setiap hari Isnin (7.20 pagi) dan perhimpunan pagi pada Selasa, Rabu dan Khamis. Guru bertugas hendaklah memastikan segala persiapan majlis perhimpunan telah disediakan. Contoh: pembesar suara dan kerusi guru. Atur cara dalam perhimpunan rasmi adalah seperti berikut: Nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri Sembilan Ikrar Rukun Negara Bacaan doa Ucapan guru bertugas Ucapan Pengetua Lagu Sekolah Bersurai Pengurusan perhimpunan pagi adalah seperti berikut: ● Selasa – kurikulum ● Rabu – Kokurikulum ● Khamis – HEM Hanya guru disiplin dan guru bertugas boleh berada di belakang murid semasa perhimpunan dijalankan. Pastikan perhimpunan berjalan mengikut masa yang ditetapkan. BUKU STOK Ketua Panitia atau mana-mana ahli yang ditugaskan untuk mengawal stok hendaklah: Mengemaskini buku stok sekurang-kurangnya sekali setiap semester. Merekod segala barangan yang diterima atau dibeli. Melaporkan kepada Pengetua jika berlaku sebarang kerosakan, kehilangan atau kekurangan peralatan. Bersedia menyerah dan menunjukkan stok kepada Pengetua, Juruaudit, Nazir sekolah dan pegawai lain yang berkenaan.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

20

SMK PASIR BESAR 2022

BILIK GURU Semua guru bertanggungjawab terhadap keselamatan, kebersihan, keceriaan dan keselesaan di bilik guru. Kelab Guru bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keperluan dan kebersihannya. Jangan benarkan murid atau sesiapa yang tidak berkaitan masuk ke bilik guru tanpa kebenaran guru. BILIK GURU ADALAH KAWASAN LARANGAN! Keselamatan bilik guru adalah tanggungjawab kelab guru. Jangan menyimpan barangan berharga di bilik guru. Segala kehilangan adalah tanggungjawab guru berkenaan. KESELAMATAN Semua guru dan kakitangan adalah bertanggungjawab terhadap keselamatan di dalam kawasan sekolah dan harta benda sekolah. Sebarang kemalangan atau peristiwa yang melibatkan keselamatan mestilah dilaporkan kepada pengetua atau GPK dengan segera. Guru yang diberi tanggungjawab menjaga bilik-bilik khas seperti makmal sains, makmal ICT, makmal MPV, Studio RBT, Pusat Sumber dan lain-lain mestilah sentiasa memastikan bilik-bilik tersebut berada dalam keadaan selamat. Latihan kebakaran mestilah dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Sekiranya guru atau kakitangan nampak orang luar yang mencurigakan, sila laporkan kepada pihak pentadbir sekolah dengan segera. PAKAIAN Guru dinasihatkan memakai pakaian yang kemas ketika menjalankan tugas rasmi sama ada di sekolah atau di luar sekolah. Baju korporat tidak dibenarkan kecuali pada hari Rabu (Rujuk pekeliling Ikhtisas Bil. 7/ 2001). Guru pendidikan jasmani hendaklah berpakaian yang bersesuai dan seelokeloknya pakaian berwarna putih dan dibenarkan memakainya sehingga tamat sesi persekolahan. Guru lelaki mesti berambut kemas dan sesuai. Semua guru wajib memakai tanda nama di dada sebelah kiri ketika menjalankan tugas rasmi. Guru lelaki hendaklah memakai pakaian rasmi yang lengkap dan bertali leher. Guru tidak dibenarkan memakai selipar, selipar jepun, sandal dan capal (kecuali hari Jumaat bersama baju Melayu lengkap) dalam kawasan sekolah pada hari persekolahan.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

21

SMK PASIR BESAR 2022

SENARAI NAMA GURU SMKPB 2022 BIL

NAMA

GRED

JAWATAN

1.

EN. ZAINAL BIN ISMAIL

DG54

PENGETUA

2.

PN. ZALINA BINTI JAIS

DG54

PK AKADEMIK & PENTADBIRAN

3.

EN. MOHD NAZARI BIN ABDUL RAHMAN

DG54

PK HAL EHWAL MURID

4.

HJH. HAMISAH BINTI MOHD SAID

DG52

PK KOKURIKULUM

5.

EN. BUNAIM BIN ISMAIL

DG48

GKMP TEKNIK & VOKASIONAL

6.

PN. HAZANI BINTI HASSAN

DG48

GKMP BAHASA

7.

EN. WAN MOHD ZIN BIN WAN AB RAHMAN

DG48

GKMP SAINS & MATEMATIK

8.

EN. ABDUL HADI BIN SALLEH

DG44

GKMP KEMANUSIAAN

9.

EN. AHMAD MUHKFIZ BIN JUSOH

DG44

GURU AKADEMIK

10.

PN. AIDA IZYANI BINTI DAUD

DG44

GURU AKADEMIK

11.

CIK ANNE NUR AIMANIAH BINTI MOHAMED

DG44

GURU AKADEMIK

12.

CIK ISLAH BINTI NAZARUDDIN

DG44

GURU AKADEMIK

13.

PN. ISMARIAH BINTI ABD WAHID

DG48

GURU AKADEMIK

14.

PN. JUNAIDAH BINTI MAHMOOD

DG48

GURU AKADEMIK

15.

CIK KHADIJAH BINTI [email protected]

DG44

GURU AKADEMIK

16.

EN. LEE WAH YONG

DG44

GURU AKADEMIK

17.

EN. MOHD AMRAM BIN NORDIN

DG48

GURU AKADEMIK

18.

EN. MOHD HADZMEER HAFIZEE BIN RAZALI

DG44

GURU AKADEMIK

19.

PN. NORHAFIZAH BINTI M. ZAKARIAH

DG41

GURU AKADEMIK

20.

PN. NORSHAHIRA BINTI MOTHTAR

DG41

GURU AKADEMIK

SENARAI NAMA GURU SMKPB 2021 BIL

GRED

JAWATAN

1.

EN. ZAINAL BIN ISMAIL

DG54

PENGETUA

2.

PN. ZALINA BINTI JAIS

DG54

PK AKADEMIK & PENTADBIRAN

DG54

PK HAL EHWAL MURID

3.

Created with PDFBear.com

NAMA

4.

EN. MOHD NAZARI BIN ABDUL RAHMAN MANUAL PENGURUSAN HJH. HAMISAH BINTI MOHD SAID

22

SMK PASIR BESAR 2022 DG52 PK KOKURIKULUM GKMP TEKNIK &

BIL

NAMA

JAWATAN

21.

CIK NORUL AISYAH BINTI ABDUL MANAF

DG44

GURU AKADEMIK

22.

PN. NOR ZELA BINTI MOHD DAHAN

DG44

GURU AKADEMIK

23.

PN. NURU SHUHADAH BINTI MAHUSSIN

DG41

GURU AKADEMIK

24.

CIK NURUL ATHIRAH BINTI BHARUDIN

DG41

GURU DATA

25.

PN. ROSLINA BINTI ABD. RAOF

DG44

GURU AKADEMIK

26.

CIK SITI ASMAK BINTI IBRAHIM

DG44

GURU AKADEMIK

27.

PN. SURIANI BINTI HASSAN

DG44

GURU AKADEMIK

28.

PN. ZUWARIAH BINTI ISMAIL

DG41

PENYELARAS PPKI

29.

EN MOHAMAD IRWAN RAHIMI BIN ZUNAIDI

DG41

GURU AKADEMIK

30.

CIK NUR SHAILAI BINTI MAT ALI

DG41

GURU AKADEMIK

31.

PN. NIK NORAZIAN BINTI NIK ABDULLAH

DG48

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

32.

PN. ASMA BAIZA BINTI MAT ISA

DG48

GURU AKADEMIK

33.

EN. MOHD FATRUNA BINTI OMAR

DG44

GURU AKADEMIK

34.

PN. NIK NURAINI BINTI HUSAIN

DG44

GURU PPKI

35.

PN. NUR EDDAYU BINTI MOHD ZULKIFLI

DG44

GURU AKADEMIK

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

GRED

23

SMK PASIR BESAR 2022

SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 2022

BIL

NAMA

JAWATAN

1.

PN MASLINA BINTI MOHD SAPRI

N19

PEMBANTU TADBIR

2.

PN MASTURA NAWWAR BINTI BADARUDIN

N19

PEMBANTU PENGURUSAN MURID

3.

PN NOR AZURA BINTI DUL

N19

PEMBANTU PENGURUSAN MURID

4.

CIK NOOR EMILIA DIANA BINTI MOHTAR

C19

PEMBANTU MAKMAL

5.

PN ROSLINA BINTI RAMLI

C22

PEMBANTU MAKMAL

6.

PN MASNI BINTI WAHID

C22

PEMBANTU MAKMAL

7.

PN. ROHANA BINTI MANAS

N11

PEMBANTU AM PEJABAT

8.

PN NORFARHANA BINTI HASHIM

N11

PEMBANTU AM PEJABAT

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

GRED

24

SMK PASIR BESAR 2022

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

25

SMK PASIR BESAR 2022

1. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

2. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

3. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

1.

Created with PDFBear.com

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Hazani binti Hasan – KB Bahasa En. Bunaim bin Ismail – KB Teknik Dan Vokasional En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman – KB Sains & Matematik En. Abdul Hadi bin Salleh – KB Kemanusiaan Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah – Kaunselor Pn. Maslina binti Mohd Sapri – PT Sekolah JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Cik Khadijah binti [email protected] Pn. Maslina binti Mohd Sapri En. Bunaim bin Ismail En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed Cik Islah binti Nazaruddin Cik Nur Shailai binti Mat Ali Pn. Rohana binti Manas Semua Guru Kelas Semua Penyelaras Bilik-Bilik & Ruang Khas JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum En. Bunaim bin Ismail – KB Teknik Dan Vokasional Pn. Asma Baiza binti Mat Isa Pn. Hazani binti Hasan – KB Bahasa En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman En. Abdul Hadi bin Salleh – KB Kemanusiaan Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah – Kaunselor Pn. Maslina binti Mohd Sapri – PT Sekolah Pn. Nur Azura binti Dul – Pen.SU LDP Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Pengerusi En. Zainal bin Ismail – Pengetua Timbalan Pengerusi Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran Naib Pengerusi I En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Naib Pengerusi II Hjh. Hamisah binti MohdSMK SaidPASIR – GPKBESAR Kokurikulum MANUAL PENGURUSAN 2022 26 Setiausaha Pn. Hazani binti Hasan – KB Bahasa En. Bunaim bin Ismail – KB Teknik Dan Vokasional

4. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

5. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II

Penyelaras Bilik-Bilik dan Ruang Khas

4.

Created with PDFBear.com

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Maslina binti Mohd Sapri Pn. Zuwariah binti Ismail – Penyelaras PPKI Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin – Bendahari PIBG Pn. Roslina binti Abdul Raof – Juru Audit Dalaman Semua Ketua Bidang Semua Ketua Panitia JAWATANKUASA PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN En. Zainal bin Ismail – Bilik Pengetua Pn. Zalina binti Jais – Bilik GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – Bilik GPK HEM/Bilik Kebal Hjh. Hamisah binti Mohd Said – Ruang GPK Kokurikulum Pn. Hazani binti Hasan – Bilik KB Bahasa En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman – Bilik KB Sains & Matematik En. Bunaim bin Ismail – Bilik KB Teknik Dan Vokasional En. Abdul Hadi bin Salleh – Bilik KB Kemanusiaan Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah - Bilik Bimbingan & Kaunseling Pn. Junaidah binti Mahmood – Kafeteria En. Mohd Amram bin Nordin – Surau Pn. Ismariah binti Abd Wahid – Bilik Bahasa Arab Pn. Asma Baiza binti Mat Isa – Studio RBT Pn. Suriani binti Hasan – Bilik Pendidikan Seni Visual Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed – Makmal ICT Cik Khadijah binti Safein @ Shafie – Dewan Hamka Cik Islah binti Nazaruddin – Bilik BOSS En. Lee Wah Yong – Bilik Kadet Polis En. Ahmad Mukhfiz bin Jusoh – Bilik Disiplin / Bilik Siar Raya Pn. Roslina binti Abd. Raof – Pusat Sumber Sekolah En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali – Bilik & Laluan HIP Cik Siti Asmak binti Ibrahim – Koperasi Cik Norul Aisyah binti Abdul Manaf – Bilik SUP Pn. Aida Izyani binti Daud – Bilik STEM Pn. Nor Zela binti Mohd Dahan – Galeri Sejarah Pn. Nik Nuraini binti Husain – Kamar Intelek En. Mohd Fatruna bin Omar – Studio Seni Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin – Smart Classroom

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN

Pengerusi En. Zainal bin Ismail – Pengetua Timbalan Pengerusi Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran Naib Pengerusi I En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Naib Pengerusi II Hjh. Hamisah binti Mohd SMK Said PASIR – GPKBESAR Kokurikulum MANUAL PENGURUSAN 2022 Setiausaha Pn. Maslina binti27 Mohd Sapri Pn. Zuwariah binti Ismail – Penyelaras PPKI

Penyelaras BilikBilik dan Ruang Khas

6. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

7. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

Created with PDFBear.com

Cik Nur Shailai binti Mat Ali - Kamar Pendeta Pn. Norhafizah binti Muhd Zakariah – Bilik Kesihatan Pn. Nur Eddayu binti Mohd Zulkifli – Kantin & Speaker Corner Pn. Zuwariah binti Ismail – Bilik PPKI Cik Nurul Athirah binti Bharudin – Bilik Dokumen En. Mohamad Irwan Rahimi bin Zunaidi – Bilik Sukan 1 & 2 Pn. Norshahira binti Mothtar – Laman Bestari & Laluan PPDa Pn. Maslina binti Mohd Sapri – Pejabat Pn. Nur Farhana binti Hashim – Pejabat Cik Noor Emila Diana binti Mohtar – Makmal Sains Alfa & Beta Pn. Masni binti Wahid – Makmal Kimia & Biologi Pn. Roslina binti Ramli – Makmal Fizik Pn. Mastura Nawwar binti Badarudin – Bilik PPKI Pn. Nur Azura binti Dul – Bilik PPKI Pn. Rohana binti Manas – Bilik Maklumat JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali En. Abdul Hadi bin Salleh – Bekalan Air & Elektrik Pn. Zuwariah binti Ismail – Penyelaras PPKI Cik Khadijah binti [email protected] – SU Pengurusan Aset Pn. Maslina binti Mohd Sapri – Pembantu Tadbir En. Hamdan bin Latif – Pekerja Swasta JAWATANKUASA SKPMg2 En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Cik Nurul Athirah binti Bharudin En. Bunaim bin Ismail En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman Pn. Hazani binti Hasan En. Abdul Hadi bin Salleh Semua Ketua Panitia Kaunselor

Cik Nur Shailai binti Mat Ali - Kamar Pendeta Pn. Norhafizah binti Muhd Zakariah – Bilik Kesihatan Pn. Nur Eddayu binti Mohd Zulkifli – Kantin & Speaker Corner Pn. Zuwariah binti Ismail – Bilik PPKI Cik Nurul Athirah binti Bharudin – Bilik Dokumen En. Mohamad Irwan Rahimi bin Zunaidi – Bilik Sukan 1 & 2 MANUAL PENGURUSAN SMK–PASIR BESAR 2022& Laluan Pn. Norshahira binti Mothtar Laman Bestari 28 PPDa Penyelaras BilikPn. Maslina binti Mohd Sapri – Pejabat Bilik dan Ruang Khas

8. Penasihat Yang Dipertua Naib Yang Dipertua Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa Guru

Ahli Jawatankuasa Ibu Bapa

9. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari

Ahli Jawatankuasa

10. Pengerusi Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

8.

Created with PDFBear.com

JAWATANKUASA PIBK DAN SARANA En. Zainal bin Ismail – Pengetua En. Mohd Ghazali bin Zakaria Pn. Ruzilah binti Abd Rahman En. Mohd Amram bin Nordin Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum En. Ahmad Mukhfiz bin Jusoh – Ketua Guru Disiplin Pn. Junaidah binti Mahmood – SU Kebajikan Pn. Habibah binti Ismail Pn. Noraziah binti Yassin Pn. Junaidah binti Abdul Hamid Pn. Norhayati binti Johar En. Shamsul Kahar bin Alias En. Md Latif bin Abdullah JAWATANKUASA TS25 En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran Pn. Hazani binti Hasan Cik Nurul Athirah binti Bharudin Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman Hjh. Hamisah binti Mohd Said En. Bunaim bin Ismail (PLC) En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman (OPPM/PInTaS) Pn. Norhafizah binti Muhamad Zakariah (Coaching And Mentoring) En. Abdul Hadi bin Salleh ((KBAT & KMR) Pn. Norshahira binti Mothtar (PSO) JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN ( PBPPP )/ LNPT AKP En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum En. Bunaim bin Ismail – KB Teknik Vokasional En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman – KB Sains & Matematik Pn. Hazani binti Hasan – KB Bahasa En. Abdul Hadi bin Salleh – KB Kemanusiaan Pn. Maslina binti Mohd Sapri

JAWATANKUASA PIBK DAN SARANA

Penasihat En. Zainal bin Ismail – Pengetua Yang Dipertua En. Mohd Ghazali bin Zakaria Naib Yang Dipertua Pn. Ruzilah binti Abd Rahman SMK PASIR BESAR 2022 Setiausaha MANUAL PENGURUSAN En. Mohd Amram29 bin Nordin Bendahari Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran

11.

JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS

Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II

Penyelaras

11.

Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Hazani binti Hasan – Minggu Bahasa En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman – Minggu STEM En. Bunaim bin Ismail – Minggu TekVo En. Abdul Hadi bin Salleh – Minggu Kemanusiaan/Jadual Waktu Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah - Karnival Kerjaya/ Motivasi/Bengkel & Seminar SPM/Orientasi Ting.1 & 4/ Pendaftaran Ting.1 Pn. Junaidah binti Mahmood – Pengurusan Food Bank/Program Kebajikan En. Mohd Amram bin Nordin – Mesy. Agong PIBG & Gotongroyong Pn. Ismariah binti Abd Wahid – Program Bah. Arab/ Program Titian Restu Pn. Asma Baiza binti Mat Isa – Pengurusan LDP/PLC Pn. Suriani binti Hasan – Hari Terbuka dan Keusahawanan/ Juru Gambar Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed – Pengurusan ICT/ Telang Valley Cik Khadijah binti Safein @ Shafie – Pengurusan PBD Cik Islah binti Nazaruddin – Hari Anugerah Kualiti En. Lee Wah Yong – Pertandingan Kawad Kaki En. Ahmad Mukhfiz bin Jusoh – Perkhemahan Sekolah/Sistem Siar Raya Pn. Roslina binti Abd. Raof – Program Nilam/ Aktiviti Speaker Corner En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali – Program HIP Cik Siti Asmak binti Ibrahim – Pengurusan Koperasi Cik Norul Aisyah binti Abdul Manaf – SUP SPM Pn. Aida Izyani binti Daud – SU Peperiksaan Dalaman Pn. Nor Zela binti Mohd Dahan – Sambutan Bulan Kebangsaan Pn. Nik Nuraini binti Husain – Program PPKI En. Mohd Fatruna bin Omar – Majlis Anugerah Kemenjadian Murid Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin – Majlis Anugerah Kecemerlangan Ting.5 Pn. Norshahira binti Mothtar – Buletin Sekolah /Program PPDa Pn. Nur Eddayu binti Mohd Zulkifli – Program Keceriaan Kantin

JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS

Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II

Created with PDFBear.com

En. Zainal bin Ismail – Pengetua

En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran

En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Hazani binti Hasan – Minggu Bahasa En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman – Minggu STEM En. Bunaim bin Ismail – Minggu TekVo MANUAL PENGURUSAN SMK PASIR BESAR 2022 En. Abdul Hadi bin Salleh Kemanusiaan/Jadual 30 – Minggu Waktu Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah - Karnival Kerjaya/

Pn. Norhafizah binti Muhamad Zakariah – Program Kesihatan Pn. Zuwariah binti Ismail – Program PPKI Cik Nurul Athirah binti Bharudin – SU SKPMg2/Guru Data En. Mohamad Irwan Rahimi bin Zunaidi – Program Sukan Peringkat Sekolah Cik Nur Shailai binti Mat Ali - Pengurusan APDM & Fail Murid 12. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Ahli Jawatankuasa

13. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Ahli Jawatankuasa

14. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

JAWATANKUASA PENGURUSAN AKP En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Maslina binti Mohd Sapri – Pembantu Tadbir Cik Noor Emilia Diana binti Mohtar Pn. Nur Azura binti Dul Pn. Nur Farhana binti Hashim JAWATANKUASA RUMAH GURU En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin Pn. Maslina binti Mohd Sapri Cik Nur Shailai binti Mat Ali Semua penghuni rumah guru JAWATANKUASA LEMBAGA TATA TERTIB SEKOLAH En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum En. Ahmad Mukhfiz bin Jusoh En. Bunaim bin Ismail En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman Pn. Hazani binti Hasan En. Abdul Hadi bin Salleh Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah

Pn. Norhafizah bt. Muhamad Zakariah – Program Kesihatan Pn. Zuwariah bt. Ismail – Program PPKI Cik Nurul Athirah bt. Bharudin – SU SKPMg2/Guru Data En. Mohamad Irwan Rahimi b. Zunaidi – Program Sukan Peringkat Sekolah Cik Nur Shailai bt. Mat Ali - Pengurusan APDM & Fail Murid

Created with PDFBear.com

12. JAWATANKUASA PENGURUSAN AKP MANUAL PENGURUSAN SMK PASIR BESAR 2022 31 – Pengetua Pengerusi En. Zainal bin Ismail Timbalan Pengerusi Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

32

SMK PASIR BESAR 2022

1. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

JAWATANKUASA KURIKULUM En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Norshahira binti Mothtar En. Bunaim bin Ismail – KB Teknik & Vokasional En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman - KB Sains & Matematik Pn. Hazani binti Hasan – KB Bahasa En. Abdul Hadi bin Salleh – KB Kemanusiaan

Ketua Panitia Bahasa Melayu Sejarah Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Moral Matematik Sains Geografi Tasawwur Islam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Perniagaan Matematik Tambahan Fizik Bio Kimia

Pn. Norshahira binti Mothtar Pn. Nor Zela binti Mohd Dahan En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali Pn. Junaidah binti Mahmood Pn. Ismariah binti Abd Wahid En. Lee Wah Yong Pn. Nur Eddayu binti Mohd Zulkifli Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed Cik Khadijah binti [email protected] Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin Pn. Asma Baiza binti Mat Isa Pn. Suriani binti Hassan En. Ahmad Muhkfiz bin Jusoh Pn. Norhafizah binti Muhamad Zakariah Cik Siti Asmak binti Ibrahim Cik Islah binti Nazaruddin Pn. Aida Izyani binti Daud Cik Norul Aisyah binti Abd. Manaf

Penyelaras dan Guru Tingkatan Penyelaras T1 1A 1B 1C Penyelaras T2 2A 2B 2C Penyelaras T3 3A 3B 3C

1.

Created with PDFBear.com

En. Lee Wah Yong En. Ahmad Muhkfiz bin Jusoh Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin En. Mohamad Irwan Rahimi bin Zunaidi Cik Norul Aisyah binti Abdul Manaf Pn. Ismariah binti Abdul Wahid Pn. Nor Zela binti Mohd Dahan Pn. Norshahira binti Mothtar Pn. Aida Izyani binti Daud Cik Khadijah binti [email protected] Pn. Nur Eddayu binti Mohd Zulkifli En. Mohd Amram bin Nordin

JAWATANKUASA KURIKULUM

Pengerusi En. Zainal bin Ismail – Pengetua Timbalan Pengerusi Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran Naib Pengerusi I En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Naib Pengerusi II Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Setiausaha Pn. Norshahira binti Mothtar MANUAL PENGURUSAN En. Bunaim bin Ismail –SMK KB PASIR TeknikBESAR & Vokasional 2022 33 En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman - KB Sains & Matematik Ahli Jawatankuasa

Penyelaras T4 4 Sains 4 Perniagaan 4 Seni Penyelaras T5 5 Sains 5 Perniagaan 5 Seni 2. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Ahli Jawatankuasa

3. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

4. Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha Ahli Jawatankuasa

Cik Islah binti Nazaruddin Cik Siti Asmak binti Ibrahim Cik Nur Shailai binti Mat Ali En. Mohd Fatruna bin Omar Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali Pn. Norhafizah binti Muhamad Zakariah Pn. Suriani binti Hassan

JAWATANKUASA PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Hazani binti Hasan - KB Bahasa En. Bunaim bin Ismail – KB Teknik & Vokasional En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman – KB Sains & Matematik En. Abdul Hadi bin Salleh – KB Kemanusiaan Ketua-ketua Panitia

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Cik Norul Aisyah binti Abdul Manaf (SPM) Pn. Aida Izyani binti Daud (Peperiksaan Dalaman) Cik Khadijah binti [email protected] (PBD) En. Ahmad Muhkfiz bin Jusoh (Ujian Segak) Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah (Psikometrik) En. Lee Wah Yong (PAJSK) JAWATANKUASA PASUKAN PEMANDU KBAT SEKOLAH En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Abdul Hadi bin Salleh – KB Kemanusiaan Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed Semua Ketua Bidang Semua Ketua Panitia

Penyelaras T4 Cik Islah binti Nazaruddin 4 Sains Cik Siti Asmak binti Ibrahim 4 Perniagaan Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed 4 Seni En. Mohd Fatruna bin Omar Penyelaras T5 Pn. Aida Izyani binti Daud 5 Sains En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali 5 Perniagaan Pn. Norhafizah binti Muhamad Zakariah 5 Seni Pn. Suriani binti Hassan MANUAL PENGURUSAN SMK PASIR BESAR 2022

34

Created with PDFBear.com

2.

5. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

6. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Ahli Jawatankuasa

7. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Penyelaras

Ahli Jawatankuasa

5. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha

Created with PDFBear.com

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Roslina binti Abdul Raof (Guru Media) Pn. Norshahira binti Mothtar (Fail B) Pn. Asma Baiza binti Mat Isa (Fail D) Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed (Makmal ICT/Fail E) En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali (Delima) Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin (Smart Classroom/Fail C) JAWATANKUASA JADUAL WAKTU En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum En. Abdul Hadi bin Salleh – KB Kemanusiaan Pn. Hazani binti Hasan - KB Bahasa En. Bunaim bin Ismail – KB Teknik & Vokasional En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman – KB Sains & Matematik JAWATANKUASA KELAS ALIRAN AGAMA En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum En. Abdul Hadi bin Salleh (Pengisian Data) Pn. Ismariah binti Abd. Wahid (Program) Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin Guru tingkatan 1A Guru tingkatan 2A Guru tingkatan 3A

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Roslina binti Abdul Raof (Guru Media) Pn. Norshahira binti Mothtar (Fail B) Pn. Asma Baiza binti Mat Isa (Fail D) Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed (Makmal ICT/Fail Ahli Jawatankuasa E) En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali MANUAL PENGURUSAN SMK PASIR BESAR (Delima) 2022 35 Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin (Smart Classroom/Fail C)

AGIHAN PEMBUAT JADUAL GURU GANTI (RELIEF) HARI

GURU YANG BERTANGGUNGJAWAB

ISNIN

EN ABDUL HADI BIN SALLEH

SELASA

EN. WAN MOHD ZIN BIN WAN AB RAHMAN

RABU

EN. BUNAIM BIN ISMAIL

KHAMIS

PN HAZANI BINTI HASAN

JUMAAT

PN. ZALINA BINTI JAIS

JADUAL PENYEMAKAN FAIL REKOD MENGAJAR GURU

GURU TERLIBAT

MINGGU

GURU YANG BERTANGGUNGJAWAB

PIHAK PENGURUSAN (G8)

1

TUAN PENGETUA

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

2

GPK1

3/4

TUAN PENGETUA

PEMBANTU MURID

4/5

GPK1

GURU TERLIBAT

MINGGU

GURU YANG BERTANGGUNGJAWAB

1

KETUA BIDANG

SEMUA GURU (MENGIKUT BIDANG MASING-MASING)

2

KETUA BIDANG

3/4

KETUA BIDANG

SEMUA GURU

4/5

PENGETUA/GPK1

AGIHAN PEMBUAT JADUAL GURU GANTI (RELIEF) HARI

GURU YANG BERTANGGUNGJAWAB

ISNIN

EN ABDUL HADI BIN SALLEH

SELASA

EN. WAN MOHD ZIN BIN WAN AB RAHMAN

RABU

EN. BUNAIM BIN ISMAIL

KHAMIS MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

JUMAAT

PN HAZANI SMKBINTI PASIRHASAN BESAR 2022

36

PN. ZALINA BINTI JAIS

JADUAL PENGHANTARAN FAIL REKOD MENGAJAR 2022 (MINGGU 1, 2 DAN 3) BIDANG

GKMP

GURU CIK KHADIJAH BINTI SAFEIN @ SHAFIE PN. JUNAIDAH BINTI MAHMOOD

KEMANUSIAAN

PN. NOR ZELA BINTI MD. DAHAN

EN. ABDUL

PN. NURU SHUHADAH BINTI MAHUSSIN

HADI BIN

EN. LEE WAH YONG

SALLEH

EN. MOHD FATRUNA BIN OMAR EN. MOHAMAD IRWAN RAHIMI BIN ZUNAIDI PN. NORSHAHIRA BINTI MOTHTAR EN. MOHD AMRAM BIN NORDIN

BAHASA

EN. MOHD HADZMEER HAFIZEE BIN RAZALI

PN. HAZANI

PN. ROSLINA BINTI ABD RAOF

BINTI HASAN

CIK NURUL ATHIRAH BINTI BHARUDIN PN. NIK NORAINI BINTI HUSIN PN. ISMARIAH BINTI ABDUL WAHID CIK SITI ASMAK BINTI IBRAHIM

SAINS DAN MATEMATIK

EN. WAN MOHD ZIN BIN WAN AB RAHMAN

PN. NUR EDDAYU BINTI MOHD ZULKIFLI PN. AIDA IZYANI BINTI DAUD CIK ISLAH BINTI NAZARUDDIN CIK NORUL AISYAH BINTI ABD. MANAF CIK ANNE NUR AIMANIAH BINTI MOHAMED PN. ASMA BAIZA BINTI MAT ISA PN. NORHAFIZAH BINTI MUHAMAD ZAKARIAH

TEKNIK DAN

EN. BUNAIM

EN. AHMAD MUHKFIZ BIN JUSOH

VOKASIONAL

BIN ISMAIL

PN. ZUWARIAH BINTI ISMAIL PN. SURIANI BINTI HASSAN CIK NUR SHAILAI BINTI MAT ALI

JADUAL PENGHANTARAN FAIL REKOD MENGAJAR 2022 (MINGGU 1, 2 DAN 3) BIDANG

GKMP

GURU CIK KHADIJAH BINTI SAFEIN @ SHAFIE

Created with PDFBear.com

PN. JUNAIDAH BINTI MAHMOOD MANUAL PENGURUSAN SMK PASIR BESAR 2022 37 PN. NOR ZELA BINTI MD. DAHAN EN. ABDUL KEMANUSIAAN PN. NURU SHUHADAH BINTI MAHUSSIN

PAKEJ MATA PELAJARAN 2022 1.

Menengah Rendah Dasar Mata Pelajaran Tingkatan 1 & 2

Mata Pelajaran

Aliran Arus Perdana Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Pendidikan Islam Geografi Sejarah Reka Bentuk & Teknologi Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Seni Bahasa Arab dan KKQ ( Kelas KAA )

2. Menengah Rendah – 12 Mata Pelajaran yang dipelajari 9 Mata Pelajaran didaftar untuk PT3 Dasar Mata Pelajaran Tingkatan 3 Matapelajaran

Wajib Belajar

Aliran Arus Perdana Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Pendidikan Islam Geografi Sejarah Reka Bentuk & Teknologi Bahasa Arab ( Kelas KAA ) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Seni

3. Menengah Atas – Tingkatan 4 dan 5 Dasar Mata Pelajaran SPM

Aliran Sains

Mata Pelajaran Teras

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Matematik Pendidikan Islam PJPK Matematik Tambahan Biologi Fizik Kimia

MP Wajib Mata Pelajaran Pilihan

Aliran Kemanusiaan Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Matematik Pendidikan Islam Sains PJPK Tasawwur Perniagaan Pendidikan Seni Visual

PAKEJ MATA PELAJARAN 2022 4. Menengah Rendah

Created with PDFBear.com

Dasar Mata Pelajaran Tingkatan 1 & Aliran Arus Perdana MANUAL PENGURUSAN SMK PASIR BESAR 2022 2 38 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

39

SMK PASIR BESAR 2022

VISI UNIT HEM SMK PASIR BESAR ”Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

MISI UNIT HEM SMK PASIR BESAR “Melestarikan Sistem Pendidikan Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

OBJEKTIF UNIT HEM 1.

Membina sahsiah murid seiring dengan peningkatan akademik.

2.

Memperkembangkan potensi individu secara seimbang dalam aspek JERI.

3.

Membimbing murid memiliki, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, disiplin kendiri, berbudaya positif dan berketrampilan.

4.

Membina dan memantapkan jati diri murid untuk menempuh cabaran semasa.

5.

Memastikan kebajikan murid diberi perhatian dan diurutkan pada tahap berkualiti.

6.

Menyediakan bimbingan dan khidmat kaunseling kepada murid-murid dengan jujur, ikhlas dan empati.

7.

Memastikan segala data, maklumat dan laporan tentang unit HEM berada dalam keadaan yang boleh dicapai, sempurna, selamat dan terkini.

8.

Memastikan masalah disiplin dapat dikawal mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan.

9.

Memastikan segala aduan disiasat dan diambil tindakan yang sewajarnya mengikut peraturan sekolah berteraskan ”Standard Operation Procedure” (SOP) 1:3:7.

10.

Memastikan peratus kehadiran murid bertambah baik dengan penglibatan semua pihak samada sekolah ataupun PIBG serta program SARANA.

VISI UNIT HEM SMK PASIR BESAR ”Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

MISI UNIT HEM SMK PASIR BESAR “Melestarikan Sistem Pendidikan Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu MANUAL PENGURUSAN PASIR BESAR 2022 bagi Memenuhi AspirasiSMK Negara”

40

Created with PDFBear.com

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID 2022

PENGETUA EN. ZAINAL BIN ISMAIL

GPK HAL EHWAL MURID EN. MOHD NAZARI BIN ABD. RAHMAN

SETIAUSAHA CIK SITI ASMAK BINTI IBRAHIM

BIMBINGAN DAN KAUNSELING PN. NIK NORAZIAN BINTI NIK ABDULLAH

KANTIN PN. NUR EDDAYU BINTI MOHD ZULKIFLI

BIMBINGAN DANDISIPLIN KAUNSELING LEMBAGA PN. NORAZIAN BINTI NIK EN.NIK AHMAD MUHKFIZ BIN ABDULLAH JUSOH

APDM / E-HADIR CIK NUR SHAILAI BINTI MAT ALI

LEMBAGA DISIPLINDAN LEMBAGA PENGAWAS EN. AHMAD MUHKFIZ BIN PERHIMPUNAN RASMI PN. NOR ZELA BINTI MOHD JUSOH DAHAN

SPBT CIK ISLAH BINTI NAZARUDDIN

LEMBAGA PENGAWAS DAN BIASISWA / KEBAJIKAN PERHIMPUNAN RASMI PN. JUNAIDAH BINTI MAHMOOD PN. NOR ZELA BINTI MOHD DAHAN BIASISWA / KEBAJIKAN PN. JUNAIDAH BINTI MAHMOOD KESELAMATAN, KESIHATAN

PPDA PN. NORSHAHIRA BINTI MOTHTAR

KESIHATAN PN. NORHAFIZAH BINTI MUHAMAD ZAKARIAH

DAN KECERIAAN (3K) EN. MOHD FATRUNA BIN OMAR

KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KECERIAAN (3K) EN. MOHD FATRUNA BIN OMAR

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

1.

41

SMK PASIR BESAR 2022

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

1. Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

2. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

3. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa 4. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

5.

Created with PDFBear.com

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID En. Zainal bin Ismail – Pengetua En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Pn. Zalina binti Jais – GPK Pentadbiran Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Cik Siti Asmak binti Ibrahim Pn. Nik Nuraini binti Husain En. Ahmad Muhkfiz bin Jusoh – Ketua Guru Disiplin Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah - Kaunselor Pn. Nor Zela binti Mohd Dahan – Ketua Guru Pengawas Semua Ketua Bidang Semua Guru Kelas JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN, TATATERTIB DAN RAYUAN MURID En. Zainal bin Ismail – Pengetua En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM En. Ahmad Muhkfiz bin Jusoh – Ketua Guru Disiplin En. Lee Wah Yong En. Mohd Amram bin Nordin Pn. Junaidah binti Mahmood En. Mohamad Irwan Rahimi bin Zunaidi Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah - Kaunselor Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin (SU PIBG) En. Mohd Ghazali bin Zakaria (YDP PIBG) JAWATANKUASA LEMBAGA PENGAWAS DAN PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH En. Zainal bin Ismail – Pengetua En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Pn. Nor Zela binti Mohd Dahan – Ketua Guru Pengawas Cik Norul Aisyah binti Abdul Manaf Pn. Norshahira binti Mothtar En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS En. Zainal bin Ismail – Pengetua En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Cik Islah binti Nazaruddin Pn. Aida Izyani binti Daud Cik Khadijah binti [email protected] Semua Guru Tingkatan

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING / PRS MANUAL PENGURUSAN SMK PASIR BESAR 2022 42 Pengerusi En. Zainal bin Ismail – Pengetua Naib Pengerusi En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM

5. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

6. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha

7. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

8. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

9.

Created with PDFBear.com

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING / PRS En. Zainal bin Ismail – Pengetua En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah - Kaunselor Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed Pn. Ismariah binti Abdul Wahid Pn. Roslina binti Abdul Raof Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin JAWATANKUASA KESIHATAN En. Zainal bin Ismail – Pengetua En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Pn. Norhafizah binti Muhamad Zakariah Pn. Nik Noraini binti Husain (Program Kesihatan/Ceramah) Pn. Aida Izyani binti Daud (Suntikan HPV & Titanus) Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin JAWATANKUASA BIASISWA DAN KEBAJIKAN En. Zainal bin Ismail – Pengetua En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Pn. Junaidah binti Mahmood (BKN/BRN/KWAMP) Pn. Ismariah binti Abdul Wahid (Data Murid Miskin/Anak Yatim) Pn. Suriani binti Hassan Semua Guru Tingkatan JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH En. Zainal bin Ismail – Pengetua En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Pn. Nur Eddayu binti Zulkifli Pn. Suriani binti Hassan Pn. Zuwariah binti Ismail Pn. Maslina binti Mohd Sapri (Pembantu Tadbir) Pn. Normaheran binti Ismail (Pengusaha Kantin) Pn. Mastura Nawwar binti Badarudin

JAWATANKUASA APDM/E-HADIR

Pengerusi En. Zainal bin Ismail – Pengetua Naib Pengerusi En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Setiausaha Cik Nur Shailai binti Mat Ali Penolong Setiausaha En. Mohamad Irwan Rahimi bin Zunaidi Pn. Rohana binti Manas Operasi) MANUAL PENGURUSAN SMK(Pembantu PASIR BESAR 2022 43 Ahli Jawatankuasa Pn. Nur Farhana binti Hashim (Pembantu Operasi) Semua Guru Tingkatan

9. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

10. Pengerusi Naib Pengerusi

Setiausaha Penolong Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

11. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

JAWATANKUASA APDM/E-HADIR En. Zainal bin Ismail – Pengetua En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Cik Nur Shailai binti Mat Ali En. Mohamad Irwan Rahimi bin Zunaidi Pn. Rohana binti Manas (Pembantu Operasi) Pn. Nur Farhana binti Hashim (Pembantu Operasi) Semua Guru Tingkatan JAWATANKUASA KESELAMATAN, KECERIAAN DAN KEBERSIHAN En. Zainal bin Ismail – Pengetua Pn. Zalina binti Jais –GPK Akademik En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum En. Mohd Fatruna bin Omar Cik Khadijah binti [email protected] (Keceriaan) En. Lee Wah Yong (Keselamatan) En. Mohd Fatruna bin Omar (Laporan Denggi) Pn. Nur Azura binti Dul Semua Guru Tingkatan Pekerja Swasta JAWATANKUASA PPDa En. Zainal bin Ismail – Pengetua En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Pn. Norshahira binti Mothtar Cik Khadijah binti [email protected] En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali Cik Nurul Athirah binti Bharudin

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

44

SMK PASIR BESAR 2022

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

45

SMK PASIR BESAR 2022

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KOKURIKULUM 2022 PENGETUA EN. ZAINAL BIN ISMAIL

GPK PENTADBIRAN PN. ZALINA BINTI JAIS

GPK KOKURIKULUM HJH. HAMISAH BINTI MOHD SAID

BINTI MOHD SAID

KB BAHASA PN. HAZANI BINTI HASAN (PEMANTAU)

KOPERASI

KB SAINS DAN MATEMATIK

KB KEMANUSIAAN EN. ABDUL HADI BIN SALLEH (PEMANTAU)

EN. WAN MOHD ZIN BIN WAN AB. RAHMAN (PEMANTAU)

GPK HAL EHWAL MURID

EN. MOHD NAZARI BIN ABD. RAHMAN

KB TEKNIK DAN VOKASIONAL EN. BUNAIM BIN ISMAIL (PEMANTAU)

SETIAUSAHA EN. LEE WAH YONG

PENOLONG SETIAUSAHA PN. ASMA BAIZA BINTI MAT ISA

PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN PN. ROSLINA BINTI ABD. RAOF

GURU PENASIHAT BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS DAN ASP.Net BAHASA ARAB STEM DAN DOKTOR MUDA BIMBINGAN DAN KERJAYA KITAR SEMULA DAN SPBT RBT DAN REKACIPTA USAHAWAN DAN KOPERASI PELANCONGAN DAN PUSAT SUMBER SEJARAH DAN GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM ICT DAN KEBUDAYAAN

PENYELARAS BADAN BERUNIFORM PN. JUNAIDAH BINTI MAHMOOD

GURU PENASIHAT

GURU PENASIHAT

KADET POLIS KADET REMAJA SEKOLAH KADET BOMBA DAN PENYELAMAT PUTERI ISLAM PENGAKAP BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN (1M1S) EN. MOHD AMRAM BIN NORDIN

OLAHRAGA DAN MERENTAS DESA BOLA SEPAK DAN FUTSAL BOLA BALING BOLA JARING SOFBOL MEMANAH OLAHRAGA (PPKI) CATUR BOLING TENPIN

46

SETIAUSAHA SUKAN EN. MOHD IRWAN RAHIMI BIN ZUNAIDI

GURU RUMAH SUKAN DRAGON / MERAH THUNDER / BIRU VIPER / HIJAU HORNBILL / KUNING

PASUKAN SEKOLAH

SMK PASIR BESAR 2022

MAJLIS KOKURIKULUM JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

1.

Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Penolong Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

2. Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha Penolong Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

En. Zainal bin Ismail – Pengetua Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Zalina binti Jais – GPK Akademik En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM En. Lee Wah Yong – SU Kokurikulum Pn. Asma Baiza binti Mat Isa - Penolong SU Kokurikulum Pn. Roslina binti Abdul Raof – Penyelaras Kelab dan Persatuan Pn. Junaidah binti Mahmood – Penyelaras Badan Uniform En. Mohd Amram bin Nordin - Penyelaras Sukan dan Permainan Pn. Zuwariah binti Ismail – Penyelaras Pendidikan Khas Semua Ketua Guru Rumah Sukan Semua Ketua Guru Pasukan Sekolah (Sukan dan Permainan) MAJLIS SUKAN SEKOLAH En. Zainal bin Ismail – Pengetua Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Zalina binti Jais – GPK Akademik En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM En. Mohamad Irwan Rahimi bin Zunaidi En. Mohd Amram bin Nordin Semua Ketua Guru Rumah Sukan Semua Ketua Guru Pasukan Sekolah (Sukan dan Permainan) Ketua Panitia Guru-Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Semua Ketua Guru Rumah Sukan Semua Ketua Guru Pasukan Sekolah (Sukan dan Permainan)

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

47

SMK PASIR BESAR 2022

3.

MAJLIS KOKURIKULUM JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

Penaung Penasihat Pengerusi Setiausaha

Tuan Haji Md Fiah bin Md Jamin Tuan Alias bin Abdul Samad En. Zainal bin Ismail Hjh. Hamisah binti Mohd Said JK Kecil Pembangunan Fizikal Sukan Sekolah : En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman JK Kecil Penggalakan Sukan : Hjh. Hamisah binti Mohd Said JK Kecil Sumber Manusia : Pn. Zalina binti Jais

Ahli Jawatankuasa

JK Kecil Pemantauan dan Penilaian : En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman JK Kecil Peningkatan Profesional : Pn. Hazani binti Hasan JK Kecil Kewangan : En. Mohd Ghazali bin Zakaria JK Kecil Teknikal : Pn. Ruzilah binti Abd Rahman JK 1M1S : En. Mohd Amram bin Nordin

4.

GPK Hal Ehwal Murid GPK Kokurikulum GPK Pentadbiran KB Sains dan Matematik KB Bahasa Yang Dipertua PIBG Naib Yang Dipertua PIBG Penyelaras Sukan dan Permainan

JAWATANKUASA KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Naib Pengerusi III Setiausaha

En. Zainal bin Ismail – Pengetua Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Zalina binti Jais – GPK Akademik En. Mohd Nazari bin Abdul Rahman – GPK HEM Pn. Zuwariah binti Ismail – Penyelaras Pendidikan Khas Pn. Nik Nuraini binti Husain Pn. Mastura Nawwar binti Badarudin Pn. Nur Azura binti Dul

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

Pengarah JPNS Ketua PPD Tampin Pengetua GPK Kokurikulum

48

SMK PASIR BESAR 2022

5.

JAWATANKUASA PENILAIAN MARKAH KOKURIKULUM

Pengerusi Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

6. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Pengurus Jualan Pengurus Stok Ahli Jawatankuasa

En. Zainal bin Ismail – Pengetua Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum En. Lee Wah Yong – SU Kokurikulum Pn. Asma Baiza binti Mat Isa – Penolong SU Kokurikulum En. Mohamad Irwan Rahimi bin Zunaidi – SU Sukan Cik Nurul Athirah binti Bharudin – Guru Data Cik Norul Aisyah binti Abdul Manaf – SU Peperiksaan Semua Penyelaras Kokurikulum

JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH En. Zainal bin Ismail – Pengetua Hjh. Hamisah binti Mohd Said – GPK Kokurikulum Pn. Suriani binti Hassan Pn. Roslina binti Abdul Raof Cik Siti Asmak binti Ibrahim Pn. Norhafizah binti Muhamad Zakariah Cik Norul Aisyah binti Abdul Manaf

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

49

SMK PASIR BESAR 2022

SENARAI GURU-GURU PENASIHAT UNIT KOKURIKULUM

A. UNIT KELAB DAN PERSATUAN

BIDANG

BAHASA

Pemantau

Pn. Hazani binti Hasan

Penyelaras

Pn. Roslina binti Abdul Raof

Bahasa Melayu

Pn. Norshahira binti Mothtar En. Mohd Amram bin Nordin

Bahasa Inggeris / Kelab UNESCO-ASPnet

Cik Nurul Athirah binti Bharudin En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali

Bahasa Arab

Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed

BIDANG Pemantau Penyelaras

SAINS DAN MATEMATIK En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman Pn. Roslina binti Abdul Raof

STEM dan Doktor Muda

Pn. Aida Izyani binti Daud Cik Norul Aisyah binti Abdul Manaf Pn. Nur Eddayu binti Zulkifli

Kitar Semula dan SPBT

Cik Islah binti Nazaruddin En. Mohd Fatruna bin Omar

Bimbingan dan Kerjaya

Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah En. Ahmad Muhkfiz bin Jusoh

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

Pn. Ismariah binti Abdul Wahid

50

SMK PASIR BESAR 2022

BIDANG Pemantau Penyelaras

TEKNIK DAN VOKASIONAL En. Bunaim bin Ismail Pn. Roslina binti Abdul Raof

RBT dan Rekacipta

Pn. Asma Baiza binti Mat Isa Pn. Nik Nuraini binti Husain

Kelab Usahawan dan Koperasi

Cik Siti Asmak binti Ibrahim Pn. Norhafizah binti Muhamad Zakariah

Pelancongan dan Pusat Sumber

Pn. Suriani binti Hassan Cik Nur Shailai binti Mat Ali

BIDANG Pemantau Penyelaras

KEMANUSIAAN En. Abdul Hadi bin Salleh Pn. Roslina binti Abdul Raof

Sejarah dan Geografi

Cik Khadijah binti [email protected] Shafie En. Lee Wah Yong

Pendidikan Islam

Pn. Junaidah binti Mahmood Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin

ICT dan Kebudayaan

Pn. Nor Zela binti Mohd Dahan Pn. Zuwariah binti Ismail

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

51

SMK PASIR BESAR 2022

B. UNIT BADAN UNIFORM Penyelaras

Pn. Junaidah binti Mahmood

Kadet Polis

En. Lee Wah Yong Pn. Norshahira binti Mothtar Puan Nor Zela binti Mohd Dahan Cik Siti Asmak binti Ibrahim Pn. Aida Izyani binti Daud En. Mohamad Irwan Rahimi bin Zunaidi

Kadet Bomba dan Penyelamat

Cik Norul Aisyah binti Abdul Manaf En. Mohd Fatruna bin Omar En. Mohd Amram bin Nordin Pn. Suriani binti Hasan

Kadet Remaja Sekolah

Cik Khadijah binti [email protected] Pn. Roslina binti Abdul Raof Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah En. Ahmad Muhkfiz bin Jusoh

Puteri Islam

Pengakap

Pn. Norhafizah binti Muhamad Zakariah Cik Nurul Athirah binti Bharudin Pn. Nik Noraini binti Husain Pn. Zuwariah binti Ismail

Bulan Sabit Merah Malaysia

Cik Nur Shailai binti Mat Ali Pn. Nur Eddayu binti Zulkifli En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

Pn. Asma Baiza binti Mat Isa Cik Islah binti Nazaruddin Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin Pn. Ismariah binti Abdul Wahid

52

SMK PASIR BESAR 2022

C.

UNIT SUKAN DAN PERMAINAN

Penyelaras

En. Mohd Amram bin Nordin PASUKAN SEKOLAH Hjh Hamisah binti Mohd Said

Ketua Kontinjen

En. Lee Wah Yong Cik Siti Asmak binti Ibrahim Olahraga dan Merentas Desa

En. Mohamad Irwan Rahimi bin Zunaidi Pn. Norshahira binti Mothtar Puan Nor Zela binti Mohd Dahan Pn. Aida Izyani binti Daud Cik Noor Emila Diana binti Mohtar

Bola Sepak dan Futsal

Pengurus Merentas Desa Pen. Pengurus Merentas Desa Pengurus Olahraga Pen. Pengurus Olahraga Jurulatih MD / Olahraga Jurulatih MD / Olahraga Peralatan

1M1S En. Mohd Fatruna bin Omar En. Ahmad Muhkfiz bin Jusoh En. Mohamad Irwan Rahimi bin Zunaidi Pn. Masni binti Wahid PASUKAN SEKOLAH En. Mohamad Irwan Rahimi bin Zunaidi En. Ahmad Muhkfiz bin Jusoh En. Mohd Fatruna bin Omar Pn. Masni binti Wahid

Pengurus Jurulatih Jurulatih Peralatan

1M1S

Bola Baling

Cik Nurul Athirah binti Bharudin Cik Islah binti Nazaruddin Pn. Nik Nuraini binti Husain Cik Norul Aisyah binti Abdul Manaf Pn. Aida Izyani binti Daud Pn. Maslina binti Mohd Sapri PASUKAN SEKOLAH Cik Islah binti Nazaruddin Pn. Nik Nuraini binti Husain Cik Nurul Athirah binti Bharudin Cik Norul Aisyah binti Abdul Manaf Pn. Aida Izyani binti Daud Pn. Maslina binti Mohd Sapri

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

53

Pengurus Jurulatih Jurulatih Jurulatih Jurulatih Peralatan

SMK PASIR BESAR 2022

Penyelaras

En. Mohd Amram bin Nordin 1M1S

Bola Jaring

Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah Cik Khadijah binti [email protected] Pn. Roslina binti Abdul Raof Pn. Nur Azura binti Dul PASUKAN SEKOLAH Pn. Roslina binti Abdul Raof Cik Khadijah binti [email protected] Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin Pn. Nur Azura binti Dul

Pengurus Jurulatih Jurulatih Jurulatih Jurulatih / Peralatan

1M1S En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali Pn. Junaidah binti Mahmood Pn. Asma Baiza binti Mat Isa Pn. Nur Farhana binti Hashim Sofbol PASUKAN SEKOLAH Pn. Junaidah binti Mahmood En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali Pn. Asma Baiza binti Mat Isa Pn. Nur Farhana binti Hashim

Pengurus Jurulatih Jurulatih Peralatan

1M1S

Memanah

Pn. Suriani binti Hassan Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed Pn. Nur Eddayu binti Zulkifli Cik Nur Shailai binti Mat Ali Pn. Rohana binti Manas PASUKAN SEKOLAH Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed Pn. Suriani binti Hassan Pn. Nur Eddayu binti Zulkifli Cik Nur Shailai binti Mat Ali Pn. Rohana binti Manas

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

54

Pengurus Jurulatih Jurulatih Jurulatih Peralatan

SMK PASIR BESAR 2022

Penyelaras

En. Mohd Amram bin Nordin

Catur

1M1S Pn. Ismariah binti Abdul Wahid Pn. Norhafizah binti Muhamad Zakariah Pn. Roslina binti Ramli PASUKAN SEKOLAH Pn. Ismariah binti Abdul Wahid Pn. Norhafizah binti Muhamad Zakariah Pn. Roslina binti Ramli

Pengurus Jurulatih Peralatan

1M1S

Olahraga (PPKI)

Pn. Nik Nuraini binti Husain Pn. Zuwariah binti Ismail Pn. Mastura Nawwar binti Badarudin PASUKAN SEKOLAH Pn. Zuwariah binti Ismail Pn. Nik Noraini binti Husain Pn. Mastura Nawwar binti Badarudin

Pengurus Jurulatih Peralatan

PASUKAN SEKOLAH Boling Tenpin

Cik Norul Aisyah binti Abdul Manaf En. Ahmad Muhkfiz bin Jusoh

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

55

Pengurus Jurulatih

SMK PASIR BESAR 2022

RUMAH SUKAN DRAGON / MERAH En. Bunaim bin Ismail Pn. Nur Eddayu binti Mohd Zulkifli Pn. Asma Baiza binti Mat Isa Pn. Suriani binti Hassan En. Mohd Fatruna bin Omar Cik Nurul Athirah binti Bharudin Cik Anne Nur Aimaniah binti Mohamed Pn. Maslina binti Mohd Sapri Pn. Nur Farhana binti Hashim

Penyelaras Ketua Guru Rumah Sukan Penolong Ketua Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Membantu Mengurus Peralatan Membantu Mengurus Peralatan THUNDER / BIRU

En. Wan Mohd Zin bin Wan Ab Rahman Cik Norul Aisyah binti Abdul Manaf Cik Islah binti Nazaruddin Pn. Ismariah binti Abdul Wahid Pn. Roslina binti Abdul Raof En. Lee Wah Yong En. Mohd Hadzmeer Hafizee bin Razali Pn. Rohana binti Manas Pn. Nur Azura binti Dul

Penyelaras Ketua Guru Rumah Sukan Penolong Ketua Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Membantu Mengurus Peralatan Membantu Mengurus Peralatan

VIPER / HIJAU En. Abdul Hadi bin Salleh En. Mohd Amram bin Nordin Cik Khadijah binti [email protected] Cik Siti Asmak binti Ibrahim Pn. Norhafizah binti Mohd Zakariah Pn. Nik Norazian binti Nik Abdullah Cik Nur Shailai binti Mat Ali Cik Noor Emila Diana binti Mohtar Pn. Roslina binti Ramli

Penyelaras Ketua Guru Rumah Sukan Penolong Ketua Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Membantu Mengurus Peralatan Membantu Mengurus Peralatan

Pn. Hazani binti Hasan Pn. Nor Zela binti Mohd Dahan En. Ahmad Muhkfiz bin Jusoh Pn. Nik Nuraini binti Husain Pn. Norshahira binti Mothtar Pn. Nuru Shuhadah binti Mahussin Pn. Junaidah binti Mahmood Pn. Zuwariah binti Ismail Pn. Mastura Nawwar binti Badarudin Pn. Masni binti Wahid

HORNBILL / KUNING Penyelaras Ketua Guru Rumah Sukan Penolong Ketua Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Guru Rumah Sukan Membantu Mengurus Peralatan Membantu Mengurus Peralatan

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

56

SMK PASIR BESAR 2022

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

57

SMK PASIR BESAR 2022

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

58

SMK PASIR BESAR 2022

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

59

SMK PASIR BESAR 2022

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2022 – 2023 Minggu

Tarikh Bertugas

1.

21/3/2022 – 25/3/2022

2.

28/3/2022 – 1/4/2022

3.

4/4/2022 – 8/4/2022

4.

11/4/2022 – 15/4/2022

5.

18/4/2022 – 22/4/2022

6.

25/4/2022 – 29/4/2022

7.

9/5/2022 – 13/5/2022

8.

16/5/2022 – 20/5/2022

9.

23/5/2022 – 27/5/2022

10.

30/5/2022 – 3/6/2022

Nama Guru Bertugas Pn. Asma Baiza bt. Mat Isa Cik Norul Aisyah bt. Abdul Manaf Pn. Aida Izyani bt. Daud Pn. Norzela bt. Mohd Dahan En. Mohd Fatruna b. Omar Pn. Nuru Shuhadah bt. Mahussin Pn. Norhafizah bt. Muhamad Zakariah Pn. Nur Eddayu bt. Mohd Zulkifli Pn. Zuwariah bt. Ismail Cik Nur Shailai bt. Mat Ali Pn. Nik Norazian bt. Nik Abdullah En. Mohd Amram b. Nordin Pn. Asma Baiza bt. Mat Isa Pn. Suriani bt. Hassan Cik Anne Nur Aimaniah bt. Mohamed Pn. Nik Nuraini bt. Husain Pn. Nuru Shuhadah bt. Mahussin Pn. Junaidah bt. Mahmood Pn. Ismariah bt. Abd Wahid Cik Khadijah bt Safein @ Shafie

CUTI PENGGAL 1 SESI 2022/2023 11.

13/6/2022 – 17/6/2022

12.

20/6/2022 – 24/6/2022

13.

27/6/2022 – 1/7/2022

14.

4/7/2022 – 8/7/2022

15.

11/7/2022 – 15/7/2022

16.

18/7/2022 – 22/7/2022

17.

25/7/2022 – 29/7/2022

18.

1/8/2022 – 5/8/2022

19.

8/8/2022 - 12/8/2022

20.

15/8/2022 - 19/8/2022

21.

22/8/2022 - 26/8/2022

22.

29/8/2022 - 2/9/2022

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

Cik Islah bt. Nazaruddin En. Lee Wah Yong Pn. Nik Norazian bt. Nik Abdullah Pn. Roslina bt. Abd Raof En. Mohd Hadzmeer Hafizee b. Razali Cik Siti Asmak bt. Ibrahim Cik Norul Aisyah bt. Abdul Manaf Pn. Aida Izyani bt. Daud Pn. Norzela bt. Mohd Dahan En. Mohd Fatruna b. Omar Pn. Norshahira bt. Mothtar Pn. Norhafizah bt. Muhamad Zakariah Pn. Zuwariah bt. Ismail Cik Nurul Athirah bt. Bharudin Muhammad Irwan Rahimi b. Zunaidi Cik Nur Shailai bt. Mat Ali En. Mohd Amram b. Nordin Cik Anne Nur Aimaniah bt. Mohamed Pn. Nik Nuraini bt. Husain Pn. Junaidah bt. Mahmood Pn. Ismariah bt. Abd Wahid Pn. Asma Baiza bt. Mat Isa Pn. Suriani bt. Hassan Cik Khadijah bt Safein @ Shafie

60

SMK PASIR BESAR 2022

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

CUTI PENGGAL 2 SESI 2022/2023 12/9/2022 – 16/9/2022 Cik Islah bt. Nazaruddin En Lee Wah Yong 19/9/2022 – 23/9/2022 En. Mohd Amram b. Nordin Cik Anne Nur Aimaniah bt. Mohamed 26/9/2022 – 30/9/2022 Pn. Roslina bt. Abd. Raof En. Mohd Hadzmer Hafizi b. Razali 3/10/2022 – 7/10/2022 Cik Siti Asmak bt. Ibrahim Cik Norul Aisyah bt. Abdul Manaf 10/10/2022 – 14/10/2022 Pn. Aida Izyani bt. Daud Pn. Norzela bt. Mohd Dahan 17/10/2022 – 21/10/2022 Pn. Nik Nuraini bt. Husain Pn. Nur Eddayu bt. Mohd Zulkifli 25/10/2022 – 28/10/2022 En. Mohd Fatruna b. Omar Pn. Nuru Shuhadah bt. Mahussin 31/10/2022 – 4/11/2022 Pn. Norshahira bt. Mothtar Pn. Norhafizah bt. Muhamad Zakariah 7/11/2022 – 11/11/2022 Pn. Nur Eddayu bt. Mohd Zulkifli Pn. Zuwariah bt. Ismail 14/11/2022 – 18/11/2022 Cik Nurul Athirah bt. Bharudin En. Muhammad Irwan Rahimi b. Zunaidi 21/11/2022 – 25/11/2022 Cik Nur Shailai bt. Mat Ali Pn. Ismairah bt. Abd Wahid 28/11/2022 – 2/11/2022 Pn. Asma Baiza bt. Mat Isa Cik Khadijah bt Safein @ Shafie 5/12/2022 – 9/12/2022 Pn. Aida Izyani bt. Daud Pn. Nur Eddayu bt. Mohd Zulkifli 12/12/2022 - 16/12/2022 En. Mohd Fatruna b. Omar Cik Siti Asmak bt. Ibrahim 19/12/2022 - 23/12/2022 Pn. Suriani bt. Hassan Pn. Roslina bt. Abd Raof 26/12/2022 - 30/12/2022 En. Mohd Hadzmeer Hafizee b. Razali 1/1/2023 – 6/1/2023 En. Muhammad Irwan Rahimi b. Zunaidi Pn. Norshahira bt. Mothtar 9/1/2023 - 13/1/2023 Cik Norul Aisyah bt. Abdul Manaf Cik Anne Nur Aimaniah bt. Mohamed 16/1/2023 - 20/1/2023 Pn. Junaidah bt. Mahmood Pn. Nik Norazian bt. Nik Abdullah 23/1/2023 – 27/1/2023 Cik Islah bt. Nazaruddin Pn. Norzela bt. Mohd Dahan 30/1/2023 – 3/2/2023 Pn. Nik Nuraini bt. Husain Pn. Nuru Shuhadah bt. Mahussin 6/2/2023 – 10/2/2023 Cik Nurul Athirah bt. Bharudin Pn. Zuwariah bt. Ismail 13/2/2023 – 17/2/2023 En. Lee Wah Yong Pn. Norhafizah bt. Muhamad Zakariah

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

61

SMK PASIR BESAR 2022

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU BERTUGAS HARIAN / MINGGUAN 1.

Mengambil tahu tentang masa & tempat bertugas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah mengikut giliran.

2.

Masa bertugas, datang lebih awal (seawal kira-kira 7.00 pagi) dan balik lewat daripada waktu sekolah biasa.

3.

Bertanggungjawab terhadap kesalahan murid, keceriaan dan kebersihan sekolah sepanjang masa bertugas.

4.

Mengelolakan perhimpunan harian dan menyampaikan pengumuman sekiranya diarah oleh pihak sekolah.

5.

Membuat catatan mengenai segala peristiwa yang berlaku dalam sekolah dalam tempoh bertugas.

6.

Menulis laporan perjalanan sekolah sepanjang masa bertugas di dalam Buku Laporan Bertugas dan menyerahkan kepada pengetua setelah selesai dan sempurna tugas.

7.

Memastikan bendera Malaysia, negeri dan sekolah dinaikkan pada waktu persekolahan.

8.

Menghantar murid yang sakit samada pulang ke rumah atau klinik kesihatan berdekatan.

9.

Menyediakan sijil serta pemenang dalam anugerah kebersihan kelas.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

62

SMK PASIR BESAR 2022

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

63

SMK PASIR BESAR 2022

MAC 2022 AKTIVITI

TARIKH

HARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

19

Sabtu

20

Ahad

21

Isnin

Perhimpunan Rasmi Sekolah

22

Selasa

Mesy. AJK PIBG 1

23

Rabu

Mesy. AKP 1

24

Khamis

Mesy. Pekerja Swasta/ Keselamatan 1

25 26 27

Jumaat Sabtu Ahad

28

Isnin

29

Selasa

30

Rabu

31

Khamis

PENTADBIRAN

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

CUTI AKHIR PENGGAL 3, SESI 2021/2022

Pendaftaran Murid Tingkatan 1

Mesyuarat Kurikulum Kali 1/2022

Mesyuarat Guru & Kewangan Kali 1/2022

Mesyuarat Panitia Bidang Bahasa kali ke 1/2022 Mesyuarat Panitia Bidang Kemanusiaan kali ke 1/2022 Mesyuarat Panitia Bidang Sains & Matematik kali ke 1/2022 Mesyuarat Panitia Bidang Teknik & Vokasional kali ke 1/2022

Mesyuarat HEM Kali 1/2022

Mesyuarat Kokurikulum Bil. 1/2022

Minggu Suaikenal – Tingkatan 1

Minggu Suaikenal – Tingkatan 1

KP / SP (P1)

Minggu Suaikenal – Tingkatan 1/Program Motivasi dan Kemahiran Belajar Tingkatan 1

Mesy.Pengurusan 3 Gotong - Royong 1

Program Bacaan Yassin

LDP 1 - Pengurusan Psikometrik

Minggu Suaikenal – Tingkatan 4 Mesyuarat JK HEM – Bil 1Minggu Suaikenal T4/Program Motivasi T4/Slot Kemahiran Belajar T4

Pemantauan Kelas MI Walk

BU (P1) MESYUARAT JK KERJA PSS KE-1

#Tertakluk kepada perubahan.

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

KOKURIKULUM

64

SMK PASIR BESAR 2022

APRIL 2022 TARIKH

HARI

1

Jumaat

2 3

Sabtu Ahad

Permulaan Puasa

4

Isnin

LDP/PLC/Mesy.

5

Selasa

MI Walk/ Learning Walk

PENTADBIRAN Program Mantai Ramadhan

AKTIVITI KURIKULUM HAL EHWAL MURID Program Bacaan PELANCARAN IHYA' RAMADHAN 2022 Yassin

Dialog Prestasi HEM (Murid) / Pertandingan Kebersihan Kelas

6

Rabu

Spotcheck

7

Khamis

8

Jumaat

9 10 11

Sabtu Ahad Isnin

12

Selasa

13 14 15 16 17

Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

18

Isnin

LDP/PLC/Mesy.

19

Selasa

MI Walk/ Learning Walk

20

Rabu

21

Khamis

Anugerah Kemenjadian Murid 2021

Latihan Kebakaran Bil 1

22

Jumaat

Mesy. Pengurusan 4

Program Bacaan Yassin /Program Motivasi T2

23 24

Sabtu Ahad

25

Isnin

LDP 2 - Pengurusan PBD

Watikah Pelantikan Pemimpin Murid

26

Selasa

MI Walk/ Learning Walk

27 28 29 30

Rabu Khamis Jumaat Sabtu

Mesyuarat Agung Kelab & Persatuan (P2), Sukan & Permainan (P2) dan Badan Beruniform (P2)

Pemantauan Kelas Program Bacaan Yassin/Program Motivasi Tingkatan 3

Mesy. SKPMG2/1 MI Walk/ Learning Walk

MINGGU BAHASA

Mesyuarat BidangBidang HEM KP / SP (P3)

Pemantauan Kelas Program Bacaan Yassin

Pelancaran Program Jom Ke Sekolah/Program Jom Poei Sekolah

BU (P3)

KP / SP (P4) Pemantauan Bilik Khas

Program Bacaan Yassin

#Tertakluk kepada perubahan

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

KOKURIKULUM

65

SMK PASIR BESAR 2022

MEI 2022 AKTIVITI TARIKH

HARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

11

Rabu

12

Khamis

13

Jumaat

14 15 16 17

Sabtu Ahad Isnin Selasa

18

Rabu

19

Khamis

20

PENTADBIRAN

CUTI SEMPENAN HARI RAYA AIDILFITRI

LDP/PLC/Mesy. Mesy. AJK PIBG 2 BU (P4) Pemantauan Persekitaran Sekolah Program Bacaan Yassin CUTI SEMPENA HARI WESAK MI Walk/ Learning Walk

US1

Jumaat

Jamuan Hari Raya Aidil Fitri

US1

21 22

Sabtu Ahad

Gotong-Royong 2

23

Isnin

LDP/PLC/Mesy.

24

Selasa

MI Walk/ Learning Walk

26

Khamis

27

Jumaat

28

Sabtu

29

Ahad

30 31

Isnin Selasa

Mesyuarat Agung Koperasi

US1 US1

Rabu

Program Ziarah Cakna Program Bacaan Yassin

Program Semaian Ilmu/Kerjaya Program Bimbingan & Kaunseling Program Bacaan Yassin

Mesy.Pengurusan 5

LDP/PLC/Mesy. MI Walk/ Learning Walk

#Tertakluk kepada perubahan

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

KOKURIKULUM

CUTI HARI PEKERJA

Pemantauan Kelas

25

HAL EHWAL MURID

KURIKULUM

66

SMK PASIR BESAR 2022

KP / SP (P5)

JUN 2022 TARIKH

HARI

1

Rabu

2

Khamis

3

Jumaat

4 5 6 7

Sabtu Ahad Isnin Selasa

8

Rabu

9

Khamis

10

Jumaat

11

Sabtu

12

Ahad

13

Isnin

14 15

Selasa Rabu

PENTADBIRAN

AKTIVITI HAL EHWAL KURIKULUM MURID

Mesy. AKP 2 Mesy. Pek. Swasta/ Keselamatan 2

BU (P5)

Program Bacaan Yassin

CUTI PENGGAL 1 SESI 2022/2023

Mesy. Guru & Kewangan 2 MI Walk/Learning Walk Ceramah Kesihatan

16

Khamis

Pemantauan Persekitaran Sekolah

17

Jumaat

Mesy. Pengurusan 6

18 19 20 21

Sabtu Ahad Isnin Selasa

LDP 3 - Pedagogi MI Walk/Learning Walk

Program Bacaan Yassin

Latihan Merentas Desa Program Kerana Dirimu Begitu Berharga

22

Rabu

23

Khamis

24

Jumaat

25 26 27

Sabtu Ahad Isnin

LDP/PLC/Mesy.

28

Selasa

MI Walk/Learning Walk

29 30

Rabu Khamis

Pemantauan Kelas

Latihan Merentas Desa KP / SP (P6) Latihan Merentas Desa

BU (P6)

Mesy. Agong PIBG Program Bacaan Yassin

MINGGU STEM TAHUN 2021

#Tertakluk kepada perubahan

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

KOKURIKULUM

67

SMK PASIR BESAR 2022

Kejohanan Merentas Desa Peringkat Sekolah KP / SP (P7)

JULAI 2022 TARIKH

HARI

1

Jumaat

2 3 4 5

Sabtu Ahad Isnin Selasa

6

Rabu

7

Khamis

8

Jumaat

9

Sabtu

10 11 12 13 14

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis

15

Jumaat

16 17 18

Sabtu Ahad Isnin

PENTADBIRAN

AKTIVITI KURIKULUM HAL EHWAL MURID PENUTUP MINGGU Program Bacaan STEM Yassin

LDP/PLC/Mesy. MI Walk/Learning Walk Ceramah Disiplin Bersama PDRM

BU (P7)

Pemantauan Kelas Program Bacaan Yassin

CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILADHA MI Walk/Learning Walk

PPT PPT PPT

Pemantauan Kelas

PPT

Mesy.SKPMG2/2

19

Selasa

20 21

Rabu Khamis

22

Jumaat

23

Sabtu

24

Ahad

25

Isnin

LDP/PLC/Mesy.

26

Selasa

MI Walk/Learning Walk

27

Rabu

28

Khamis

Pemantauan Persekitaran Sekolah

29

Jumaat

Mesy.Pengurusan 7

30 31

Sabtu Ahad

Program Bacaan Yassin

PPT

MI Walk/Learning Walk

PPT

Pemantauan Kelas

PPT PPT PPT

Mesyuarat HEM Bil 2

MANUAL PENGURUSAN

Mesyuarat Kokurikulum Bil. 2/2022

Program Bacaan Yassin

MESYUARAT JK PSS KE-2 Latihan Rumah Sukan KP / SP (P8) Latihan Rumah Sukan CERAMAH MAAL HIJRAH (AWAL MUHARRAM) 2022

Program Bacaan Yassin

#Tertakluk kepada perubahan

Created with PDFBear.com

KOKURIKULUM

68

SMK PASIR BESAR 2022

OGOS 2022 AKTIVITI TARIKH

HARI

1 2

Isnin Selasa

3 4

Rabu Khamis

PENTADBIRAN

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

LDP/PLC/Mesy. Sukantara

MI Walk/Learning Walk

BU (P8) Pemantauan Kelas

Latihan Rumah Sukan Program Bacaan Yassin

5

Jumaat

6 7

Sabtu Ahad

8

Isnin

LDP/PLC/Mesy.

Mesyuarat Kurikulum Kali Ke2

9

Selasa

MI Walk/Learning Walk

Mesyuarat Panitia Bawah Bidang Bahasa kali ke 2/2022

10

Rabu

11

Khamis

12

Jumaat

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin

23

Selasa

24

Rabu

25

Khamis

Pemantauan Persekitaran Sekolah

26 27 28 29

Jumaat Sabtu Ahad Isnin

Mesy.Pengurusan 8

30

Selasa

31

Rabu

Mesyuarat Panitia Bidang Kemanusiaan kali ke 2/2022

Pemantauan Kelas

Mesyuarat Panitia Bidang Sains & Matematik kali ke 2/2022 Mesyuarat Panitia Bidang Teknik & Vokasional kali ke 2/2022

Kejohanan Balapan dan Padang Peringkat Sekolah

KP / SP (P9)

Program Bacaan Yassin

LDP/PLC/Mesy. MI Walk/Learning Walk Pemantauan Bilik Khas

PELANCARAN BULAN KEBANGSAAN 2022

Latihan Kebakaran Bil 2

BU (P9)

Program Bacaan Yassin

LDP/PLC/Mesy. MI Walk/Learning Walk BULAN KEBANGSAAN 2022

LDP/PLC/Mesy. MI Walk/Learning Walk

KP / SP (P10)

Program Bacaan Yassin

BULAN KEBANGSAAN 2022 CUTI SEMPENA HARI KEBANGSAAN

#Tertakluk kepada perubahan

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

KOKURIKULUM

69

SMK PASIR BESAR 2022

SEPTEMBER 2022 AKTIVITI TARIKH

HARI

1

Khamis

2

Jumaat

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

14

Rabu

15 16 17 18 19 20 21

Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

22

Khamis

23

Jumaat

24 25

Sabtu Ahad

26

Isnin

27 28 29

Selasa Rabu Khamis

30

Jumaat

PENTADBIRAN Pemantauan Kelas

KURIKULUM BULAN KEBANGSAAN 2022

HAL EHWAL MURID Program Bacaan Yassin

CUTI PENGGAL 2 SESI 2022/2023

Mesy. Guru & Kewangan 3 MI Walk/Learning Walk

BULAN KEBANGSAAN 2022 MAJLIS PENUTUPAN BULAN KEBANGSAAN 2022

BU (P10)

Pemantauan Kelas

CUTI SEMPENA HARI MALAYSIA

Mesy.AKP 3 MI Walk/Learning Walk KP / SP (P11) Pemantauan Persekitaran Sekolah Program Bacaan Yassin

Mesy. Per.Swasta/Keselamatan 3 MI Walk/Learning Walk Pemantauan Kelas

MINGGU TEKVOK & HARI KEUSAHAWANAN

BU (P11) Program Bacaan Yassin

Mesy.Pengurusan 9

#Tertakluk kepada perubahan

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

KOKURIKULUM

70

SMK PASIR BESAR 2022

OKTOBER 2022 AKTIVITI TARIKH

HARI

1 2 3

Sabtu Ahad Isnin

4

Selasa

5 6

Rabu Khamis

7

Jumaat

8 9 10

Sabtu Ahad Isnin

11

Selasa

12 13 14 15 16 17

Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin

PENTADBIRAN

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

LDP/PLC/Mesy. MI Walk/Learning Walk KP / SP (P12) Pemantauan Kelas CERAMAH MAULIDUR RASUL 2022

Program Bacaan Yassin

CUTI SEMPENA MAULIDUR RASUL MI Walk/Learning Walk BU (P12) Pemantauan Kelas

LDP/PLC/Mesy.

US2

MI Walk/Learning Walk

18

Selasa

19

Rabu

20

Khamis

Pemantauan Kelas

21

Jumaat

Mesy. Pengurusan 10

22 23 24 25 26

Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

27

Khamis

28

Jumaat

29 30 31

Sabtu Ahad Isnin

US2

Mesyuarat HEM Bil 3

US2 US2 Program Bacaan Yassin

CUTI SEMPENA HARI DEEPAVALI Pemantauan Persekitaran Sekolah Program Bacaan Yassin

LDP/PLC/Mesy.

#Tertakluk kepada perubahan

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

KOKURIKULUM

71

SMK PASIR BESAR 2022

Mesyuarat Kokurikulum Bil.3/2022 Pengisian data PAJSK

NOVEMBER 2022 TARIKH

HARI

1

Selasa

2

Rabu

3

Khamis

4

Jumaat

5 6

Sabtu Ahad

7

Isnin

Mesy. SKPMG2/3

8

Selasa

MI Walk/Learning Walk

9

Rabu

10

Khamis

11

Jumaat

12 13 14 15

Sabtu Ahad Isnin Selasa

16

Rabu

17

Khamis

18

Jumaat

19 20 21 22

Sabtu Ahad Isnin Selasa

23

Rabu

24

Khamis

Pemantauan Persekitaran Sekolah

25

Jumaat

Mesy Pengurusan 11

26 27 28 29

Sabtu Ahad Isnin Selasa

LDP/PLC/Mesy. MI Walk/Learning Walk

30

Rabu

PENTADBIRAN MI Walk/Learning Walk

AKTIVITI KURIKULUM HAL EHWAL MURID

Pengisian data PAJSK Pemantauan Kelas Program Bacaan Yassin

MESYUARAT JK PSS KE-3 Pengisian data PAJSK

Pemantauan Kelas Program Bacaan Yassin

LDP/PLC/Mesy. MI Walk/Learning Walk Pengisian data PAJSK Pemantauan Kelas Program Bacaan Yassin

LDP/PLC/Mesy. MI Walk/Learning Walk Pengisian data PAJSK

Program Bacaan Yassin

Pengisian data PAJSK

#Tertakluk kepada perubahan

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

KOKURIKULUM

72

SMK PASIR BESAR 2022

DISEMBER 2022 AKTIVITI TARIKH

HARI

1

Khamis

Pemantauan Bilik Khas

2

Jumaat

Mesy. Pengurusan 12

3 4 5

Sabtu Ahad Isnin

Hari Anugerah Kualiti

6

Selasa

7

Rabu

8

Khamis

9

Jumaat

10

Sabtu

11

Ahad

12 13 14

Isnin Selasa Rabu

15 16 17 18 19 20 21

Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

22

Khamis

23

Jumaat

24 25 26 27 28

Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

29

Khamis

30 31

Jumaat Sabtu

PENTADBIRAN

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

Program Bacaan Yassin

LDP/PLC/Mesy. MI Walk/Learning Walk Pengisian data PAJSK Pemantauan Kelas Program Bacaan Yassin

CUTI PENGGAL 3 SESI 2022/2023

#Tertakluk kepada perubahan

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

KOKURIKULUM

73

SMK PASIR BESAR 2022

JAN 2023 AKTIVITI TARIKH

HARI

1 2

Ahad Isnin

3

Selasa

4 5

Rabu Khamis

6

Jumaat

7 8

Sabtu Ahad

9

Isnin

10

Selasa

11

Rabu

12

Khamis

13 14 15

Jumaat Sabtu Ahad

16

Isnin

17

Selasa

18 19 20 21 22 23

Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin

24

Selasa

25

Rabu

26

Khamis

27

Jumaat

28 29 30

Sabtu Ahad Isnin

31

Selasa

PENTADBIRAN

KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

Mesy. AKP 4 MI Walk/Learning Walk Pemantauan Kelas Mesy.Pengurusan 1/2023

Program Bacaan Yassin

Mesy.Guru & Kewangan 4 MI Walk/Learning Walk Program Bacaan Yassin

Pemantauan Kelas

Mesy.Pek.Swasta/Ke selamatan 4 MI Walk/Learning Walk

PAT PAT PAT PAT

Pemantauan Kelas

CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA MI Walk/Learning Walk

PAT PAT

Pemantauan Persekitaran Sekolah

PAT PAT

LDP/PLC/Mesy. MI Walk/Learning Walk

Program Bacaan Yassin

PAT PAT

#Tertakluk kepada perubahan

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

74

SMK PASIR BESAR 2022

KOKURIKULUM

FEB 2023 AKTIVITI KURIKULUM HAL EHWAL MURID

TARIKH

HARI

1 2

Rabu Khamis

3

Jumaat

4 5 6

Sabtu Ahad Isnin

7

Selasa

MI Walk/Learning Walk

8

Rabu

Majlis Anugerah Ting.5/2022

9

Khamis

Pemantauan Kelas

10

Jumaat

Mesy. Pengurusan 2/2023

Program Bacaan Yassin

11

Sabtu

12

Ahad

13

Isnin

LDP/PLC/Mesy.

Pemulangan Buku Teks

14

Selasa

MI Walk/Learning Walk

15

Rabu

16

Khamis

Pemantauan Persekitaran Sekolah

17

Jumaat

Program Restu Ilmu SPM 2022

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

PENTADBIRAN Pemantauan Kelas

Program Bacaan Yassin

LDP/PLC/Mesy. Penyediaan AJK Pendaftaran Tingkatan 1 & Tingkatan 4

Mesyuarat Kurikulum Kali Ke-3

Mesyuarat Panitia Bidang Bahasa kali ke 3/2022 Mesyuarat Panitia Bidang Kemanusiaan kali ke 3/2022 Mesyuarat Panitia Bidang Sains & Matematik kali ke 3/2022 Mesyuarat Panitia Bidang Teknik & Vokasional kali ke 3/2022

Program Bacaan Yassin

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023

#Tertakluk kepada perubahan

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

75

SMK PASIR BESAR 2022

KOKURIKULUM

MANUAL PENGURUSAN Created with PDFBear.com

76

SMK PASIR BESAR 2022