Data Loading...

MINIT MESYUARAT PANITIA BIOLOGI Flipbook PDF

MINIT MESYUARAT BIOLOGI KALI PERTAMA 2019 SMKKBSR


122 Views
110 Downloads
FLIP PDF 92.05KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPUNG BARU SI RUSA 71050 PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN MINIT MESYUARAT PANITIA BIOLOGI KALI PERTAMA TAHUN 2019 Tarikh Masa Tempat

: 10.1.2019 (Khamis) : 3:15 petang - 5.30 petang : Makmal Komputer 1

Agenda : 1. Ucapan kata aluan pengerusi 2. Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat lalu 3. Perkara Berbangkit 4. Taklimat ketua bidang: 4.1 Visi, misi dan halatuju sekolah 4.2 Agihan tugas jawatankuasa panitia 4.3 Pengajaran dan pemudahcaraan 4.4 Ujian dan peperiksaan PAT 4.5 Sasaran panitia 4.6 Headcount 4.7 Pencerapan dan semakan buku latihan 4.8 Program kecemerlangan panitia 4.9 Pengurusan panitia 4.10 PLC, DSKP, SKPMg2 4.11 PBD 5. Hal-hal Lain Kehadiran : 1. Pn. Siti Aisyah Sue Lee bt Abdullah (Ketua Bidang Sains dan Matematik) 2. YM Hjh. Raja Zainil Naimah bt Raja Kamaruddin 3. Pn. Zaihiza bt Zainal

1

Bil

Agenda

1.0

Ucapan Kata Aluan Ketua Panitia Biologi, Pn. Zaihiza bt Zainal mengalu-alukan kehadiran guru dalam mesyuarat kali ini. Beliau mengucapkan terima kasih atas usaha dan kerjasama guru-guru sepanjang tahun 2018 dan mengharapkan perkara ini berterusan untuk tahun 2019. Tindakan dan makluman : Semua guru

2.0

Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Dicadangkan oleh : Pn. YM Hjh. Raja Zainil Naimah bt Raja Kamaruddin Disokong oleh : Pn. Zaihiza bt Zainal

3.0

Perkara Berbangkit Tiada perkara berbangkit

4.0

Taklimat Ketua Bidang 4.1 Visi, misi dan halatuju sekolah Visi sekolah Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. MISI sekolah SMK Kampung Baru Si Rusa yakin semua murid berpotensi untuk cemerlang secara bersepadu melalui penyuburan potensi dan memberi peluang pendidikan secara optimum dengan penggemblengan tenaga warganya berpaksikan ‘kerja adalah ibadah’. 4.2

Pengajaran dan pemudahcaraan Semua guru hendaklah sentiasa mengamalkan PAK 21 dalam sesi pengajaran dan pembelajaran agar PdP lebih berkesan.

4.3

Ujian dan peperiksaan PAT Jadual ujian dan peperiksaan akan diedarkan kemudian kepada guru mata pelajaran.

4.4

Sasaran panitia Tahun 2019 sekolah mensasarkan GPS 3.70 bagi PT3 dan 5.35 bagi SPM. Untuk sasaran Panitia Biologi GPMP untuk SPM adalah 4.79. Untuk matapelajaran Biologi, Fizik dan Kimia, sasaran adalah 100% murid lulus.

4.5

Headcount Headcount akan ditentukan selepas ditetapkan oleh SU Peperiksaan dalaman sekolah.

4.6

Pencerapan dan semakan buku latihan Pencerapan dan semakan buku latihan adalah mengikut SKPMg2. Semua guru perlu menghantar buku latihan murid dan akan disemak oleh Pn. Siti Aisyah Sue Lee bt Abdullah. Buku-buku yang perlu dihantar termasuklah buku proses

2

kemahiran sains (SPS book), buku amali, buku latihan / edaran kertas / modul dan juga buku nota murid. 4.7

Program kecemerlangan panitia 4.7.1 Program Smart to success (S2S) Program ini akan dijalankan sehari sahaja dalam seminggu dan hanya akan melibatkan kelas 3Arif dan 3 Bestari sahaja. Untuk tingkatan 5 pula, kelaskelas yang terlibat adalah Arif, Bestari dan Cemerlang. Kelas akan dijalankan secara giliran setiap minggu bagi subjek sains dan matematik.

4.7.2

Makluman : Semua guru Program Smart to excellent (S2E) Untuk SPM, program tersebut juga akan dijalankan pada hari Sabtu sekali dalam sebulan mengikut takwi yang telah ditetapkan. Makluman : Semua guru

4.7.3

4.8

4.9

5.0

Program LADAP Guru Antara aktiviti yang dirancang untuk Teacher Sharing Session (TSS) pula ialah teknik menjawab soalan SPM oleh Pn. Siti Aisyah Sue Lee bt Abdullah dan juga bengkel penggunaan zip grade utk mempermudahkan guru-guru menanda kertas objektif.

Makluman : Semua guru Pengurusan panitia Fail-fail panitia perlu dikemaskini dan diletakkan di bilik dokumentasi selepas gotong royong perdana. Tindakan : Semua Ketua Panitia

PLC, DSKP, SKPMg2 Professional Learning Community (PLC) perlu dilaksanakan sekurangkurangnya 2 kali setahun. Salah satu daripadanya ialah lesson study (wajib). Tingkatan 1, 2 dan 3 menggunakan DSKP dan tingkatan 4 dan 5 masih menggunakan KSSM. Semua guru perlu bersedia untuk pemantauan PdPc berasaskan SKPMg2. Makluman : Semua guru

Hal-hal lain. 5.1 Bulan Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik (Bulan STEM) akan dilaksanakan pada bulan April setiap tahun. Diharap semua guru dapat memberikan cadangan aktiviti yang menarik untuk dilaksanakan pada tahun ini. Kertas kerja akan disediakan oleh Pn. Rusazlina. Tindakan : Semua guru 5.2

Pn. Aisyah meminta guru-guru perlu menggalakkan murid-murid untuk menyertai pertandingan Karnival STEM, CETREE dan Science School Lab. Tindakan : Semua guru

5.3 Semua guru boleh memuat turun CD printer yang disumbangkan oleh Pn. Fazliana untuk kegunaan masing-msing.

3

Pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua guru. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5:30 petang.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

………………………………. (ZAIHIZA BT ZAINAL ) KETUA PANITIA BIOLOGI SMK KG BARU SI RUSA

……………………………………………. (SITI AISHAH SUE LEE BT ABDULLAH) KETUA BIDANG MATEMATIK DAN SAINS SMK KG BARU SI RUSA

4