Data Loading...

MKT-IO-256 Rev02_05Education sales Calling Script For Full admission Amount Flipbook PDF

MKT-IO-256 Rev02_05Education sales Calling Script For Full admission Amount


114 Views
39 Downloads
FLIP PDF 449.96KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

EDUCATION SALES –

SCRIPTS

(SCRIPT FOR FULL ADMISSION AMOUNT) Scan this code for Control Document

Good Morning सर भारती इन्स्टिटयूट ऍडमिशन डिपार्टमेंट मधून अश्विनी बोलत आहे. आपण काल रवींद्र भारती सरांचा सेमिनार पाहून 2000 रुपयांचे Spot बुक करून Admission के ले होते. त्या पुढील प्रोसेस करण्यासाठी आणि कोर्स ला जॉईन करून देण्यासाठी कॉल के ला आहे.

आणि अजून एक

डिस्काउं ट प्लॅन पण तुम्हाला तुमचा ऍडमिशन वर मिळू शकतो तो म्हणजे जर तुम्ही 24 तासाचा आत Full Payment के ल तर हा कोर्स तुम्हाला फक्त 26800 /-मध्ये मिळू शकतो. म्हणजे अजून 1000/- चा डिस्काउं ट मिळेल. पण हि ऑफर फक्त तुम्ही स्पॉट बुकिंग के ल्या पासून फक्त 24 तास साठी Available आहे. त्या नंतर के ल्यास 25800 /-पूर्ण भरावे लागतील. Full Payment झाले कि आपला कोर्से २४ hours मध्ये चालू होईल आणि Loan साठी लागणारे1400/- आणि 1000/- चा Discount असे दोन्ही मिळून 2400/- वाचतील म्हणजे10% पर्यंत डिस्काउं ट भेटून जाईल. म्हणजेच आपली Extra Amt पण जाणार नाही * पूर्ण फी भरता येत नसल्यास खालील Point सांगावे.* 1. Bajaj Finance   2. Eduvanz   3. Our Company Installment   1. Bajaj Finance Loan 28792/- total Amount scheme - 8/2 28792/8= 3599/Down payment 2 emi = 3599+3599 =7198 P.f- 1400/Total – 7198+1400/- =8598/Already paid 2000. 8598-2000= 6598/Tumhala ata 6598 paid krayche ahe Emi for 6 month's = 3599/-

2. Eduvanz Finance Loan  Doc No: MKT-IO-256

Rev No: 02:05

Rev Date: 2021-10-06

Page : 1 of 2 Copyright reserved

EDUCATION SALES –

SCRIPTS

(SCRIPT FOR FULL ADMISSION AMOUNT) Scan this code for Control Document

28792/- total Amount Eduvanz scheem - 8/2 28792/8= 3599/Down payment 2 emi = 3599+3599 =7198 P.f- 1400/Total - 7198+1400/-=8598/Already paid 2000. 8598-2000= 6598/Tumhala ata 6598 paid krayche ahe Emi for 6 month's = 3599/3. Our Company Installment  13400+13400 = 26800/- ( Two Parts + 2000) For Basic Course 12000/-  ( Three Parts +2000 ) For Advance Course 9100/-  For Master Course 9100/-

Doc No: MKT-IO-256

Rev No: 02:05

Rev Date: 2021-10-06

Page : 2 of 2 Copyright reserved