Data Loading...

NCHP Flipbook PDF

NCHP


133 Views
42 Downloads
FLIP PDF 2.05MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

421918465763, [email protected]


Kto sme • Občianske združenie Národná Charitatívna Poľovačka 2020 bude organizovať a koordinovať charitatívne poľovačky na celoštátnej úrovni. • Tie sa budú konať každý rok 27. decembra. • Výnos z poľovačiek sa použije na zakúpenie zdravotníckeho vybavenia pre detské oddelenia nemocníc v každom kraji, ktorý sa zapojí do NCHP.


Náš cieľ Cieľom projektu Národná charitatívna poľovačka (NCHP) a identického občianskeho združenia je zmeniť paradigmu spoločenského vnímania poľovníkov, vyvrátiť mylné ideológie a tereotypy o nich a ich činnostiach, a to zmenou postoja verejnosti k poľovníckej obci a k tradíciám, ktoré už desaťročia chránia a pestujú slovenskí poľovníci a sú spojené so starostlivosťou o zver a láskou k prírode.


Poďme spoločne pomôcť naším deťom Strategické ciele Národná Charitatívna Poľovačka 2020 o. z.: 1. V roku 2020 odštartovať na Slovensku misiu a začať organizovať charitatívne poľovačky. 2. Zakúpiť a darovať dôležité zdravotnícke prístroje a iné vybavenie pre pediatrické oddelenia štátnych nemocníc. 3. Od roku 2020 založiť tradíciu charitatívnej poľovačky na Slovensku. 4. Od roku 2021 každoročne organizovať charitatívne poľovačky vo všetkých krajoch tak, aby tradícia prežila desaťročia. 5. Zlepšiť všeobecné spoločenské vnímanie poľovníctva. Skúsenosti ukazujú, že určité spo- ločenské skupiny nie vždy hovoria o poľovníkoch v pozitívnom kontexte. Dôvodom sú aj stereotypy alebo mylné ideológie. V tejto oblasti je nutná určitá zmena paradigmy. K dosiahnutiu tohto cieľa môžu pomôcť aj charitatívne poľovačky, pretože sa počas nich ukáže pravá tvár poľovníckej obce.


Ako vznikla myšlienka Charitatívna poľovačka je v maďarskej poľovníckej komunite známa od roku 2013. Za posledných 6 rokov toto podujatie zaznamenalo každoročný nárast počtu účastníkov a tiež zvyšujúcu sa výšku darov. Kým v roku 2013 bolo zaregistrovaných 40 poľovníkov, v roku 2018 ich počet stúpol už na 167. Poľovníci pochádzali z rôznych kútov krajiny a zahraničia, akcia tak dosiahla medzinárodný rozmer. Štatistiky dobročinných poľovačiek ukazujú, že projekt má svoje opodstatnenie. Od roku 2013 do Vianoc 2018 bolo až 4 258 detí vyšetrených na nových prístrojoch, ktoré boli zakúpené z výnosov charitatívnych poľovačiek. Do roku 2019 dosiahol dar pre maďarské nemocnice hodnotu 138 000 eur. V roku 2019 sa uskutočnila prvá charitatívna poľovačka v Maďarsku už na celoštátnej úrovni. Bolo to 27. decembra a akcia prebehla v 19-tich krajoch. Vďaka spolupráci poľovníckej komunity získali podporu pediatrické oddelenia 19-tich župných nemocníc. Čísla zo susedného Maďarska ukazujú, že: ✓ Charitatívna poľovačka má svoje opodstatnenie ✓ Poľovnícka komunita sa hlási k spoločenskej zodpovednosti.


Kto nás podporuje a pomôže nám https://www.youtube.com/watch?v=XT-0OEr61Fo https://www.youtube.com/watch?v=PRioYEe9qHQ https://www.nchp.sk/nasa-misia/ https://www.youtube.com/watch?v=ItMWqLL8WOA


Za rok 2020 sa nám podarilo Partneri a poľovníci do konca januára investovali do projektu vyše 7000 Eur a po skončení finančnej zbierky zakúpi Národná charitatívna poľovačka EKG prístroj a EKG holder pre Pediatrickú kliniku Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. ➢ Ambasádorka Petra Krchňavá všetkým ďakuje a odkazuje: “Som presvedčená, že misia NCHP prispeje k zlepšeniu celkového obrazu poľovníkov a ukáže, že to nie sú iba lovci, ale slušní ľudia so srdcom, ktorí sa snažia pomáhať tým najzraniteľnejším a nič za to nečakajú.” ➢ Ambasádor NCHP na Slovensku Patrik Švajda má k tomu krásne motto: “Misia dáva poľovníkom možnosti, ako pomáhať tým najzraniteľnejším z ríše ľudí“ a zároveň šíriť osvetu o poľovníkoch. „Existuje svätohubertská tradícia, nesúca v sebe posolstvo, že poľovníctvo nie je o love, ale je o ochrane prírody, starostlivosti o zver a o láske k prírode,“ zdôrazňuje populárny moderátor, ktorý sa poľovníctvu venuje už 23 rokov. ➢ Marko Igonda, ďalší vášnivý poľovník a herecká osobnosť dopĺňa: „Národná Charitatívna Poľovačka má obrovský zmysel a význam, keďže pomáha chorým detičkám. Som preto veľmi rád, že môžem byť súčasťou tohto projektu a zároveň verím, že sa stane na Slovensku tradíciou.”


Poďme spoločne pomôcť naším deťom 27. DECEMBER • Tradičným dňom celoštátnej charitatívnej poľovačky je 27. december. V tomto roku bude mať na Slovensku premiéru. Z finančných darov poľovníkov a priaznivcov poľovníctva budú zakúpené zdravotnícke prístroje, ktoré pomôžu chorým deťom v každom zapojenom kraji. Dary získa vopred určená nemocnica. Poľovníci sa 27. decembra zúčastnia lovu malej zveri (bažanta). • Podmienky účasti pre každého poľovníka sú: ✓ platný poľovný lístok ✓ online registrácia ✓ úhrada finančného daru /účastnícky poplatok je 100,00 €, maximálna výška daru / účastníckeho poplatku nie je limitovaná. • Registrácia bude prebiehať na webovej stránke www.charitativnapolovacka.sk , úhrada finančného daru bude online.


Mediálne výstupy


Mediálne výstupy https://www.nchp.sk/media/ https://www.news.sk/clanky/ostatne/4231-polovnici-vyzbierali-pre-deti-viac-nez-7000-eur/ https://televiznenoviny.sk/narodna-charitativna-polovacka-pomoze-chorym-detom/ https://zenskyweb.sk/clanok/48514-marko-igonda-som-na-spravnej-ceste https://sarm.pluska.sk/pribehy/sexi-aj-lese-krasna-polovnicka-spojila-lovenie-zveri-modou https://www.nchp.sk/petra-krchnava-sme-ludia-co-chcu-pomahat-a-nic-za-to-necakaju/ https://www.nchp.sk/patrik-svajda-chvile-v-lese-su-pre-mna-dolezite/ https://www.nchp.sk/petra-krchnava-skratka-sme-len-slusni-ludski/ https://www.nchp.sk/marko-igonda-som-na-spravnej-ceste/