Data Loading...

ngilizcenin-temelleri Flipbook PDF

ngilizcenin-temelleri


147 Views
47 Downloads
FLIP PDF NAN

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

İNGİLİZCENİN TEMELLERİ İngilizce öğrenebilmek her şeyden önce kendinize güven ve insan aklının başaramayacağı hiçbir şeyin olamayacağına kendinizi inandırmanızla başlar.Geçmişteki yersiz ve boş korkularınızdan kurtulmanız İngilizce eğitiminde atacağınız ilk adım olacaktır. Unutmayın İngilizce öyle kolay bir lisandır ki, ezberlemediğiniz sürece öğrenmemek için özel çaba sarf etmeniz gerekir. İngilizce de istisnai durumlar dışında hiçbir şart ve konumda cümle yapısında oynama yapamazsınız. Yani cümle içinde kelimelerin yerlerini Türkçe de olduğu gibi değiştirerek devrik cümleler elde edemezsiniz. Bu da İngilizce öğrenenler için inanılmaz kolaylıklar sağlayarak her şeyin matematik mantığı içinde kalmasına yol açar. İngilizce bir cümle yapılırken ;

ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + BELİRTEÇ + YER + ZAMAN sıralaması uygulanır Örneğin ; Tom bahçede masayı bir fırça ile saatlerce temizledi Tom temizledi masayı bir fırça ile bahçede saatlerce Ö Y N B Y Z temizliyor temizleyecek Tom temizliyordu temizleyebilir temizlemeli

cümlesi mantığı ile yapılır

masayı bir fırça ile bahçede saatlerce

Yukarıdaki örneğe dikkat edilirse cümlenin yüklemi değişmesine rağmen malzeme olarak adlandıracağımız cümlenin sabitleri değişmemektedir.Yani cümle standardı her konumda aynıdır ve tek formüle göre yapılır. İngilizce yi kısa sürede öğrenebilmenin gerek ve yeter koşulu iyi Türkçe altyapısına sahip olmaktır. Kullandığı malzemenin Türkçe gramerindeki karşılığını bilmeyen bir insanın İngilizce öğrenebilmesindeki başarı ne derece gerçekçidir. Bir ikinci nokta da, İngilizce de Türkçe de olduğu gibi kelimelerin sonuna gelen ekler yoktur. Başka bir ifade ile kelimeler daima yalın haldedir. baba-cığım gide-cegini sev-diğimi hasta olduğumuzu

Biz bu takıları Türkçe ye çevirirken dolgu malzemesi olarak kulağa hoş geldiği şekilde kendimiz

1.TURKÇE BİLGİSİ İngilizce öğrenmek isteyenlerin önündeki en büyük problemlerden bir tanesi yeterince Türkçe dilbilgisi bilmemektir. Çünkü insanlar belli bir yaştan sonra bebekler gibi yaşayarak İngilizce öğrenemeyecekleri için öğrenmenin en kalıcı ve temel kısmı yabancı dili kurallarına göre öğrenmektir.Bu da o dilin kendi ana dilinizle benzer ve farklı taraflarını algılamanızla olur.Tabi ki bunu yapabilmek içinde iyi Türkçe altyapısına ihtiyaç vardır. Türkçe temel gramer yapıları ve özellikleri bilinmeden İngilizce öğrenilemeyeceği unutulmamalıdır. İlk olarak Türkçe dilbilgisini oluşturan temel kelime yapıları üzerinde duracağız. Bu yapıların çok iyi bilinmesi İngilizce yi daha şimdiden büyük ölçüde halletmeniz anlamına gelecektir. Sakın bunları bildiğiniz ve gereksiz oldukları izlemine kapılmayın. İleride yapacağınız hataların büyük kısmını buradaki bilgiler oluşturacaktır. Bu yüzden bu konuları mutlak surette çok iyi bilmek zorundasınız.

http://www.urban.tr.gs

1.1. Nesne Doğada var olduğunu bildiğimiz, göremesekte varlığını algıladığımız her türlü şey bir nesnedir. Kısaca tabiatın kendisi bir nesnedir. kuş su hava kalem masa okul sıra koltuk Yukarıdaki kelimeler incelendiğinde var olan her şeyin nesne olduğu kolayca anlaşılır. 1.1.1. İsim (noun) İnsanlar aralarında konuşurken var olan bu nesneleri birbirlerine anlatabilmek için bazı kelimelere ihtiyaç duyarlar. Bu kelimeler nesnelerin adlarıdır. Yukarıda yazdığımız kelimeler aslında var olan o nesnelerin isimleridir. Kısaca doğada her nesnenin mutlak surette kendini tanıtan bir ismi vardır ve isim nesnenin ayrılmaz parçasıdır. 1.1.2. Sıfat (adjective ) Nesneleri şekil, büyüklük, nitelik olarak tanımlayan kelimelere denir. Sıfatlar isimleri niteler ve isimlerin belirgin özelliklerini tanımlarlar. kısa uzun büyük küçük şişman zayıf çalışkan tembel 1.1.3. Zamir (pronoun) İsimlerin yerine geçen kelimelerdir yani isimleri bir kaç kez tekrar etmemek için onların kotlanmasıdır ve doğadaki bütün nesnelerin bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Ben Sen O Biz Siz Onlar

1.2. Tamlamalar 1.2.1. İsim Tamlaması İki tane ismin arka arkaya gelerek yaptığı tamlamalardır. okul kapısı bahçe duvarı çocuk parkı kalem kutusu

1.2.2. Sıfat Tamlaması Bir sıfattan sonra isim getirilerek yapılan tamlamalardır. kırık masa kötü adam çirkin ev şişman kız kirli elbise

1.3. Özne (subject) Cümledeki eylemi yapan yada yaptıran varlıktır. Eyleme ne-kim soruları sorularak bulunurlar. Canlı veya cansız olabilirler. Tom yarın Ankara’ya gidecek. Dün bize geldiler.

( Kim gidecek – Tom ) ( Kim geldi – onlar )

http://www.urban.tr.gs

1.4. Fiil (verb) İş, oluş, eylem belirten kelimelere fiil denir. Bana iki tane fiil söyleyin dediğimde hemen hemen herkes farklı eylemler kullansa da onları "mek-mak" yaparak söyler, yani "git-mek, koş-mak" gibi. Burada karşımıza çıkan mek-mak ekleri mastar ekleridir. Söylediğimiz kelimeler ise mastardır. O halde fiil dediğimiz şey aslında mastarın kendisidir ve fiiller kimin tarafından yapıldığı belli olmayan ana eylemlerdir. Başka bir ifade ile ham eylem konumundadırlar ve cümle içinde kullanılabilmeleri için bir takım işlemlere maruz kalmaları gerekmektedir. İşte cümle içinde hammadde ( işlenmemiş ) oldukları için kullanamayacağımız ana eylemlere biz mastar diyeceğiz. gelmek koşmak oturmak yürümek seyretmek ağlamak bağırmak 1.5. Yüklem (verb) Çekim almış fiildir. Yukarıda anlattığımız mastarın işlenerek kullanıma hazır son halidir. Bir fiilin çekim almasından kastettiğimiz şey öznenin " geçmişte - şu anda - gelecekte" eyleme iş yaptırmasıdır. ( gitti – gidiyor – gidecek ) gibi.. Bir cümlede sadece ve sadece bir tek yüklem bulunur. Köyden yarın geldim cümlesinde gramerde zaman yani yüklem geldim kısmıdır yarın ise sayısal bir zamandır ( kelimede zaman ) ve uyumsuz gibi gözüken taraftır. Cümleleri olayın geçtiği ana zaman olan yüklem ayakta tutar ve her yüklemin içinde mutlaka bir gramerde zaman bulunur. ( geçmiş, şu an, gelecek ) Kelimede zaman ise dün, bu gün, yarın, seneye, dün akşam, geçen hafta… gibi kelimelerdir ve cümlelerin ana zamanlarını değiştirmeye hiçbir güçleri yoktur sadece cümleleri süslerler. Kısaca her yüklem mutlaka bir gramerde zaman içerir ve kelimede zamanlarında yüklemlerle uyumlu olmaları gerekir. Yüklem ile mastar arasındaki farkı her durumda ayırt edebilme yeteneğine sahip olmalıyız aksi taktirde İngilizce öğrenmekte oldukça zorlanırız.

Önemli not : Dilbilgisi kurallarında böyle bir anlatım ve izah tarzı yoktur. Bu anlatım sadece bazı şeylerin daha kolay anlaşılması için yakıştırma ifadeler içermektedir. Bu konu ileride bizim için çok önemli bir malzeme olacaktır.

1.6. Cümle İçinde sadece bir tek yüklem bulunan kelime veya kelimeler grubudur. Kesinlikle cümle içinde birden fazla yüklem olamaz. Çünkü cümlede bir tek gramerde zaman bulunur ve oda yüklemdir.

1.7. İngilizce de Cümle Yapısı Cümleleri biz İngilizce de iki ayrı kategoride inceleyeceğiz. Bunlardan biri oluş diğeri ise eylem cümleleridir. Bu iki ayrı kategori birbiri ile hiç bir şart ve konumda benzerlik göstermez. İngilizce gramerindeki bütün cümleler yüklem tiplerine göre bu iki grupta yer alır.

1.7.1. Oluş Cümleleri İlk bakışta içlerinde yüklem yokmuş gibi algılanırlar. Bunun en büyük nedeni insanların yüklemi sadece eyleme dayandırmalarından kaynaklanır. İş, oluş, eylem belirten kelimelere fiil denildiğini daha evvel açıklamıştık. Yani fiilin tanımında bir oluştan söz edilmektedir. Her fiil illaki eylem içerecek diye bir kural yoktur. Doğadaki nesnelerin hepsinin bir var oluş eylemi vardır. Biz bu tip cümleleri Türkçe’de isim ve sıfat fiil kullanarak yaparız oysa İngilizce’de böyle kullanımlar yoktur. İsim ve sıfat cümleleri yapılmak istenildiğinde İngilizce gramerinde karşımıza oluş cümleleri çıkar. Aşağıda oluş cümlelerine örnekler verilmiştir. Tom dün hastaydı. Linda’nın babası bir doktor. Geçen yaz Antalya’daydım. O genç bir öğretmendi. Çok şişman. Herkes aradaydı. Evliydi. Arabası bahçede. İstanbul oldukça kalabalık bir şehir. Başarılılar. Çok tembelsiniz. Annesi bir ev kadını. İki hafta önce evdeydiler. Canan güzel bir kız. Yorgunum. Kız kardeşi heyecanlıydı. Trafik oldukça sıkışık. Evet bu cümlelere ilk bakıldığında yüklem görülemez ama içinde yüklem bulunmayan hiç bir yapının cümle olamayacağı hatırlandığında bu cümlelerin içlerinde kesinlikle gözle görülemeyen bir yüklemin olduğu sonucuna varılır. Yani bu cümleler içlerinde gizli bir “ olmak “ saklamaktadırlar. Yüklemleri olmak mastarından türeyen bir kelimedir.

http://www.urban.tr.gs

1.7.2. Eylem Cümleleri İçlerinde eylem konumunda yüklem bulundururlar. Tom her sabah süt içer. Linda dün akşam Ankara’ya gitti. Genellikle erken yatarım. Beni geçen hafta parka götürdü. Karısını bahçede saatlerce bekledi. Başbakan yarın geliyor. Bahçede oynuyorlardı. Seni arayacağım. Yüzüyorduk. Odasında ağlıyordu. Akşamları resim yapıyor. Beni artık sevmiyorsun. Aşağıda Türkçeleri verilen cümlelerin hangi kategoride olduklarını yanlarına yazınız. 33. Lisede çok tembel bir öğrenciydim. 1. Tecrübesiz bir şoför potansiyel bir tehlikedir. 34. İngilizler soğuk insanlardır. 2. Beni Amerika’dan her akşam arıyor. ………. eylem ………. 35. Yumurtaları yavaşça sepete koy. 3. Gözleri beni çok etkiledi. 36. Saatlerdir köşede ağlıyordu. 4. Gözleri çok etkileyiciydi. 37. Kanser ölümcül bir hastalıktır. 5. Çok etkileyici gözleri var. 38. Akşam yemeğinden sonra duş alma. 6. Grev hakkında basına bilgi verme. 39. Çantanı mutfakta bırakma. 7. Saatlerce beni seyretti. 40. Günün başlangıcında Bodrum’daydık. 8. Görüntüsü oldukça kötüydü. ………. oluş ………... 9. Davranışları beni rahatsız ediyor. 41. Herkes sinirliydi. 10. Davranışlarını kontrol et. 42. İhracatla ilgili tüm belgeleri bana gönder. 11. Davranışları çok kabaydı. 43. Pencereyi açık bırakma. 12. Dün yağmur yağıyordu. 44. O yıllar önce bizim aile doktorumuzdu. 13. Dün hava yağmurluydu. 45. Gecenin bir yarısı balkonda şarkı söyleme. 14. Başbakan dün İstanbul’daydı. ……… oluş ………… 46. İkinci soldan dön. 15. Geçen yıl Paris’te evlendim. 47. Evlilik ciddi bir olaydır. 16. Bana evlilik resimlerini göster. 48. Evlilik yıl dönümlerini bir restoranda kutladılar. 49. Evlilik sırlarını hiç kimseye anlatma. 17. Peter, Tom ile bahçede top oynuyor. 50. Ayakkabılarım çalınmıştı. 18. Kitap beni hiç etkilemedi. 51. Bu araba çalıntı. 19. Kitap hiç etkileyici değildi. 20. Güneşte uzun süre kalma. …… eylem / emir ……. 52. Kısa zamanda tüm hırsızlar tutuklandı. 53. Tutuklu öğrenciler mahkemeye götürüldü. 21. Gözlüksüz gazete okuma. 54. Kırık masayı dışarı çıkart. 22. Gözlüksüz gazete okuyamıyorum. 55. Tatilde her şey harikaydı. 23. Bahçede sigara içme. 56. Bu hafta çok yorgunum. 24. Yıllar önce Sinan çok şişmandı. 57. Ayakkabılarını paspasa sil. 25. 16 yıllık evliyim. 58. Suda uzun süre gözlerimi açamadım. 26. Bana Türkiye’nin nüfusunu söyle. 59. Beni bir bıçakla dakikalarca tehdit etti. 27. Sabahları erken kalkıyor. 60. Çok üzücü bir filmdi. 28. Türkiye’nin önemli problemlerinden biri işsizliktir. 61. Yeni karısı bütün hayatını değiştirdi. 29. Günlerce seni her yerde aradım. ……… eylem ……….. 62. Günlerdir hastayım. 30. Konu hakkında müdüre hiçbir şey söyleme. 63. Sessiz ol. 31. Kirli ellerinle duvara dokunma. 32. Gelecek yıl bu zamanlar Ankara’da olacağım.

İNGİLİZCEDE CÜMLE YAPISI İngilizce de ister çok kolay yapıda algıladığımız isterse oldukça zor diye adlandırdığımız herhangi bir cümle kurmak istediğimizde ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip değilsek hiçbir şart ve konumda cümle yapısında oynama yapamayız. Yani her konumda cümle standardı ve kelimelerin dizilişi aynıdır. Başka bir ifade ile formül tektir ve Türkçe’deki gibi kelimelerin yeri asla değiştirilemez şimdi İngilizcide bizim kaderimiz olacak bu formülü irdelemeye çalışalım.

S

+

V+O

+ Belirteç + Yer + Zaman

Subject

Verb

Object

ÖZNE

FİİL

NESNE (isim sıfat zamir)

Yapısı ve konumu her ne olursa olsun İngilizce bir cümle yapılırken, Önce ÖZNE daha sonra YÜKLEM ve son olarak Nesne + Belirteç + Yer + Zaman sıralama uygulanır. Bu sıralama cümlede asla değiştirilemez. Özneyi

bulmak için

yükleme

ne-kim

http://www.urban.tr.gs

Nesneyi Belirteci Yeri Zamanı Yüklemi

bulmak için bulmak için bulmak için bulmak için bulmak için

yükleme neyi-kimi yükleme nasıl-ne şekilde yükleme nerede-nereye yükleme ne zaman soruları sorulur. özneye ne yapıyor sorulur.

Tom yarın babasını İzmir’e götürecek Tom götürecek babasını İzmir’e yarın S V N Y Z Sabaha kadar Linda ile kumsalda kaldı O kaldı Linda ile kumsalda sabaha kadar S V B Y Z Üç gün önce Ankara’da yeni bir ev aldık Biz aldık yeni bir ev Ankara’da üç gün önce S V N Y Z Herkes odada televizyon seyrediyordu Herkes seyrediyordu televizyon odada S V N Y Oyuncaklarını dikkatlice kutuya koydu O koydu oyuncaklarını dikkatlice kutuya S V N B Y Yarın seni fabrikaya götüreceğim Ben götüreceğim seni fabrikaya yarın S V N Y Z Senin için her şeyi yapabilirim Ben yapabilirim her şeyi senin için S V N B Bu kasabada tek başına yaşıyordu O yaşıyordu tek başına bu kasabada S V B Y Sabahları tek başına kumsalda yürür O yürür tek başına kumsalda sabahları S V B Y Z Bütün çuvalları tek başına taşıdı O taşıdı bütün çuvalları tek başına S V N B Aylarca kız kardeşi ile bahçede yaşadı O yaşadı kız kardeşi ile bahçede aylarca S V B Y Z Ormanda hafta sonları Linda ile koşuyor O koşuyor Linda ile ormanda hafta sonları S V B Y Z Yıllar önce karısını bir kazada kaybetti O kaybetti karısını bir kazada yıllar önce S V N Y Z Her sene Bodrum’da bir ev alıyor O alıyor bir ev Bodrum’da her sene S V N Y Z On yıl sonra Türkiye’ye dönecekler Onlar dönecekler Türkiye’ye on yıl sonra S V Y Z Çocuklarını günlerdir göremiyorsun Sen göremiyorsun çocuklarını günlerdir S V N Z Tom geceleri yatakta radyo dinliyor Tom dinliyor radyo yatakta geceleri S V N Y Z Linda’yı durakta 20 dakika bekledim Ben bekledim Linda’yı durakta 20 dakika S V N Y Z Depremde binlerce kişi öldü Binlerce kişi öldü depremde S V Y Kapıyı bir tekme ile dün akşam kırdılar Onlar kırdılar kapıyı bir tekme ile dün akşam S V N B Y Dikkat edilirse İngilizce de gizli özne yoktur. Mutlaka cümle başında bir özne bulunur.

http://www.urban.tr.gs

Bir fenerle arabaya bir kaç saniyede yaklaştı. O yaklaştı arabaya bir fenerle bir kaç saniyede S V N B Z Beni evde saatlerce bulamadılar. Onlar bulamadı beni evde saatlerce S V N Y Z Deniz kenarında arkadaşı ile saatlerce oturdu. O oturdu arkadaşı ile deniz kenarında saatlerce S V B Y Z Amerika’da yıllar önce dört evimiz vardı. Biz sahiptik dört eve Amerika’da yıllar önce S V N Y Z Ankara’da paraya ihtiyacım var. Ben ihtiyaç duyarım paraya Ankara’da S V N Y Mr. Simpson artık burada çalışmıyor. Mr. Simpson çalışmıyor burada artık S V Y Z Her sabah işte gazete okuyorlardı. Onlar okuyorlardı gazete işte her sabah S V N Y Z Bir insanın her sene tatile ihtiyacı var. Bir insan ihtiyaç duyar tatile her sene S V N Z Dün akşam herkes tiyatroda uyuyordu. Herkes uyuyordu tiyatroda dün akşam S V Y Z Gelecek yıl İzmir’de bir ev alacak.. O satın alacak bir ev İzmir’de gelecek yıl S V N Y Z Duygusal filmlerden hoşlanıyorum. Ben hoşlanıyorum duygusal filmlerden S V N Dün karısı ile bahçede şarkı söylüyordu. O söylüyordu şarkı karısıyla bahçede dün S V N B Y Z Boş zamanımda evde kitap okuyorum. Ben okuyorum kitap evde boş zamanımda S V N Y Z Amcasını bir bıçakla dakikalarca tehdit etti. O tehdit etti amcasını bir bıçakla dakikalarca S V N B Z Hiç kimse kararının nedenini bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor kararının nedenini S V N Her yıl dünya kaynaklarının çoğu kayboluyor. Dünya kaynaklarının çoğu kayboluyor her yıl S V Z Beni Amerika’dan her akşam arıyor. O arıyor beni Amerika’dan her akşam S V N Y Z Gözleri bizi çok etkiledi. Onun gözleri etkiledi bizi çok S V NB Saatlerce karısını camdan seyretti. O seyretti karısını camdan saatlerce S V N Y Z Geçen yıl Manisa’da evlendim. Ben evlendim Manisa’da geçen yıl S V Y Z Peter Tom ile bahçede top oynuyor. Peter oynuyor top Tom ile bahçede S V N B Y Gözlüksüz gazete okuyamıyorum. Ben okuyamıyorum gazete gözlüksüz S V N B

http://www.urban.tr.gs

Evlilik yıldönümlerini Beykoz’da kutladılar. Onlar kutladılar evlilik yıldönümlerini Beykoz’da S V N Y Kısa zamanda tüm hırsızlar tutuklandı. Tüm hırsızlar tutuklandı kısa zamanda S V Z Dün tutuklu öğrenciler mahkemeye götürüldü. Tutuklu öğrenciler götürüldü mahkemeye dün S V Y Z Onu bir bıçakla dakikalarca tehdit etti. O tehdit etti onu bir bıçakla dakikalarca S V N B Z Yeni işi tüm hayatını değiştirdi. Yeni işi değiştirdi tüm hayatını S V N Gelecek yıl Japonya’da bir fabrika kuracak. O kuracak yeni bir fabrika Japonya’da gelecek yıl S V N Y Z Saatlerdir köşede arkadaşıyla ağlıyordu. O ağlıyordu arkadaşıyla köşede saatlerdir S V B Y Z Onların evlilik sırlarını bir kitapta okudum. Ben okudum onların evlilik sırlarını bir kitapta S V N Y Gözleri ile herkesi etkiledi. O etkiledi herkesi gözleri ile S V N B Yıllarca bir kaşıkla inanılmaz bir tünel kazdı. O kazdı inanılmaz bir tünel bir kaşıkla yıllarca S V N B Z Aşağıdaki örnekler emir cümlelerine aittir. Emir cümlelerinde eylem direk karşıdaki kişiye yapıldığından “ özne “ yoktur. Cümle direk fiille başlar. Bu yüzden ana formülümüzde “ S “ yoktur. Formül V + O şeklindedir. Beni hayatının sonuna kadar terk etme. Terk etme beni hayatının sonuna kadar V N Z Bilgisayarda oyun oynama. Oynama oyun bilgisayarda V N Y Kadehi masaya bırak. Bırak kadehi masaya V N Y Kapıyı açık bırakma. Bırakma kapıyı açık V N B Saat ikide beni okulda bekle. Bekle beni okulda saat ikide V N Y Z Pis ellerinle duvara dokunma. Dokunma duvara pis ellerinle V N B Yarın beni parka götür. Götür beni parka yarın VNYZ Çiçekleri her gün sula. Sula çiçekleri her gün V N Z Güneşte uzun süre kalma. Kalma güneşte uzun süre V Y Z Fiyat listesini bugün yaz. Yaz fiyat listesini bugün V N Z Geceleri balkonda şarkı söyleme. Söyleme şarkı balkonda geceleri V N Y Z Sırtıma güneş yağı sür. Sür güneş yağı sırtıma V N Y

http://www.urban.tr.gs

Benimle bu akşam Ankara’ya gel. Gel benimle Ankara’ya bu akşam V B Y Z Bu akşam bizimle kal. Kal bizimle bu akşam V B Z Ön bahçede top oynama. Oynama top ön bahçede V N Y Beni her yerde öpme. Öpme beni her yerde V N Y Benimle mutfakta bir bardak kola iç. İç bir bardak kola benimle mutfakta V N B Y Beni her akşam Ankara’dan arama. Arama beni Ankara’dan her akşam V N Y Z Her yerde dürüst ol. Ol dürüst her yerde V N Y New York’ta dokuzdan sonra dolaşma. Dolaşma New York’ta dokuzdan sonra V Y Z Raporu yarın İtalya’ya gönder. Gönder raporu İtalya’ya yarın V N Y Z Aramızda aptal olma. Olma aptal aramızda V N Y Bu odada yalnız kalma. Kalma yalnız bu odada V B Y Beni bir daha işte tehdit etme! Tehdit etme beni işte bir daha V N Y Z Benimle kumsalda sabaha kadar dans et. Dans et benimle kumsalda sabaha kadar V B Y Z Çantamdan bir paket sigara getir. Getir bir paket sigara çantamdan V N Y Odamı her sabah dikkatlice topla. Topla odamı dikkatlice her sabah V N B Z Bu konuda her yerde aptalca konuşma. Konuşma bu konuda aptalca her yerde V N B Y Akşamları arabanı bahçeye bırakma. Bırakma arabanı bahçeye akşamları V N Y Z Dişlerini günde üç kez fırçala. Fırçala dişlerini günde üç kez V N Z Grev hakkında gazetede hiç bir yazı yazma. Yazma hiç bir yazı grev hakkında gazetede V N Y Davranışlarını kontrol et. Kontrol et davranışlarını V N Bana evlilik resimlerini göster. Göster evlilik resimlerini bana N2 V N1 Gözlüksüz gazete okuma. Okuma gazete gözlüksüz V N B

http://www.urban.tr.gs

Bize Türkiye’nin nüfusunu söyle. Söyle Türkiye’nin nüfusunu bize V N1 N2 Akşam yemeğinden sonra duş alma. Alma duş akşam yemeğinden sonra V N Z Çantanı mutfakta bırakma. Bırakma çantanı mutfakta V N Y Satışla ilgi tüm belgeleri bana gönder. Gönder tüm belgeleri satışla ilgili bana V N1 N2 Evlilik sırlarını hiç kimseye anlatma. Anlatma evlilik sırlarını hiç kimseye V N1 N2 Kırık masayı dışarı çıkart. Çıkart kırık masayı dışarı V N Y Gecenin bir yarısı yüksek sesle konuşma. Konuşma yüksek sesle gecenin bir yarısı V B Z Boş zamanında kitap oku. Oku kitap boş zamanında V N Z Ayakkabılarını paspasa sil. Sil ayakkabılarını paspasa V N Y Baban gibi aptal olma. Olma aptal baban gibi V N B Dikkatli ol. Ol dikkatli V N Burada beni tek başıma bırakma. Bırakma beni tek başıma burada V N B Y Aşağıdaki örnekler oluş cümlelerine aittir. Yani yüklemi “ olmak “ mastarından türeyen bir kelimedir. Ana formül S olmak O şeklindedir. Bu cümlelerin isim ve sıfat cümleleri olduğunu ve içlerinde kesinlikle hareketli bir eylem ( gitmek – gelmek – koşmak ) içermediklerini cümle yapıları konusunda incelemiştik. Tom’un babası çok hasta Tom’un babası olmak çok hasta S V N Linda dün akşam evdeydi Linda olmak evde dün akşam S V Y Z Boğazın manzarası çok güzel Boğazın manzarası olmak çok güzel S V N Yıllar önce bu köy harikaydı Bu köy olmak harika yıllar önce S V N Z İki gün önce okulda çok heyecanlıydı O olmak çok heyecanlı okulda iki gün önce S V N Y Z Geçen yıl oldukça şişmandılar Onlar olmak oldukça şişman geçen yıl S V N Z Onunla yıllar önce çok mutluydum Ben olmak çok mutlu onunla yıllar önce S V N B Z Dün akşam burada değildi O olmamak burada dün akşam S V Y Z Enflasyon oldukça yüksek Enflasyon olmak oldukça yüksek S V N Zeki Müren ünlü bir şarkıcıydı Zeki Müren olmak ünlü bir şarkıcı S V N

http://www.urban.tr.gs

Üç gün önce okulda çok hastaydı O olmak çok hasta okulda üç gün önce S V N Y Z Dün hava İstanbul’da yağmurluydu Hava olmak yağmurlu İstanbul’da dün S V N Y Z Seneye bir doktor olacak O olmak bir doktor seneye S V N Z Türkler Asya’da büyük bir devletti Türkler olmak büyük bir devlet Asya’da S V N Y Hava bu günlerde Antalya’da güneşli. Hava olmak güneşli Antalya’da bu günlerde S V N Y Z Türkiye yıllardır NATO’NUN bir üyesidir. Türkiye olmak NATO’NUN bir üyesi yıllardır S V N Z Tom iki yıl önce Kars’ta bir öğretmendi. Tom olmak bir öğretmen Kars’ta iki yıl önce S V N Y Z Oğlu seneye İstanbul’da olacak. Oğlu olacak İstanbul’da seneye S V Y Z Galatasaray Avrupa’da büyük bir takımdır. Galatasaray olmak büyük bir takım Avrupa’da S V N Y İki yıl önce Tom ile Amerika’daydım. Ben olmak Tom ile Amerika’da iki yıl önce. S V B Y Z Türkiye’nin baş kenti Ankara’dır. Türkiye’nin başkenti olmak Ankara S V N Ankara Türkiye’nin başkentidir. Ankara olmak Türkiye’nin başkentidir. S V N Günün başlangıcında Bodrum’daydık. Biz olmak Bodrum’da günün başlangıcında S V Y Z Başbakan dün mecliste çok mutluydu. Başbakan olmak çok mutlu mecliste dün S V N Y Z Karısı çok güzel bir kadındı. Karısı olmak çok güzel bir kadın S V N Okulda notları oldukça yüksekti. Notları olmak oldukça yüksek okulda S V N Y Filmin sonu çok hüzünlüydü. Filmin sonu olmak çok hüzünlüydü S V N İstanbul yıllar önce bir başkentti. İstanbul olmak bir başkent yıllar önce S V N Z Dün gece evde yalnızdık. Biz olmak yalnız evde dün gece S V N Y Z Petrol varilleri dün bahçedeydi. Petrol varilleri olmak bahçede dün S V Y Z Tecrübesiz şoför potansiyel bir tehlikedir. Tecrübesiz şoför olmak potansiyel bir tehlike S V N Gözleri çok etkileyiciydi. Onun gözleri olmak çok etkileyiciydi S V N

http://www.urban.tr.gs

Görüntüsü oldukça kötüydü. Onun görüntüsü olmak oldukça kötü S V N Davranışın son derece kaba. Senin davranışın olmak son derece kaba S V N Dün hava yağmurluydu. Hava olmak yağmurlu dün S V N Z 16 yıllık evliyim. Ben olmak evli 16 yıldır S V N Z Kitap ilginç değildi. Kitap olmamak ilginç S V N Evlilik ciddi bir olaydır. Evlilik olmak ciddi bir olay S V N Bu araba çalıntı. Bu araba olmak çalıntı S V N Tatilde her şey harikaydı. her şey olmak harika tatilde S V N Z Bu hafta çok yorgunum. Ben olmak çok yorgun bu hafta S V N Z Çok üzücü bir filmdi. O olmak çok üzücü bir film S V N Telefon yararlı bir icattır. Telefon olmak yararlı bir icat S V N Yeni bir kaynak şirket için çok önemli. Yeni bir kaynak olmak çok önemli şirket için S V N B İngilizler serin kanlıdırlar. İngilizler olmak serin kanlı S V N Türkiye Birleşmiş Milletlerin üyesidir. Türkiye olmak Birleşmiş Milletlerin üyesi S V N Yıllar önce Sinan oldukça şişmandı. Sinan olmak oldukça şişman yıllar önce S V N Z Gelecek yıl bu zamanlar Çin’de olacağım. Ben olacağım Çin’de gelecek yıl bu zamanlar S V Y Z Lisede çok tembel bir öğrenciydim. Ben olmak tembel bir öğrenci lisede S V N Z Kanser öldürücü bir hastalıktır. Kanser olmak öldürücü bir hastalık S V N Günün başlangıcında Bodrum’daydık. Biz olmak Bodrum’da günün başlangıcında S V Y Z Beş sene evvel o bizim aile doktorumuzdu. O olmak bizim aile doktorumuz beş sene evvel S V N Z Dört gündür hastayız. Biz olmak hasta dört gündür S V N Z Yirmi yıldır Konya’da hapiste. O olmak hapiste Konya’da yirmi yıldır Y2 Z S V Y1

http://www.urban.tr.gs

Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı Atatürk dür. Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı olmak Atatürk S V N Onların bütün problemi kötü yönetim. Onların bütün problemi olmak kötü yönetim S V N Camın hammaddesi kumdur. Camın hammaddesi olmak kum S V N Sarhoş şoför onların ölümlerinin tek nedeniydi. Sarhoş şoför olmak onların ölümlerinin tek nedeniydi S V N Televizyon 20. yy’ın en büyük icatlarından biridir Televizyon olmak 20. yy’ın en büyük icatlarından biridir S V N Türkiye’nin önemli problemlerinden biri işsizliktir. Türkiye’nin önemli problemlerinden biri olmak işsizliktir S V N Şirketin finansal durumu ile ilgili rapor 5 dakika önce çekmecemdeydi. Şirketin finansal durumu ile ilgili rapor olmak çekmecemde 5 dakika önce S V Y Z Aşağıdaki cümleleri S V O formülünde yerine koyun. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Bu yaz babasıyla Amerika’ya gidecek. Kitapları yarın rafa yerleştir. Uzun süre suda gözlerini açamadı. İki yıl önce Almanya’daydık. Ellerini yavaşça masaya vurdu. Gelecek yıl arkadaşıyla bir şirket kuracak. Bu olay şu anda önemli değil. Tom’u partiye davet etme. Bahçede günlerce hazine aradı. Seni bir daha affetmeyeceğim. Yaşamı sensiz anlamsız. Yağmurda uzun süre kalma. Seninle yarın işe gitmeyeceğim. Bir bardak su ile saatlerce oynadı. O artık bekar bir insan. Burada beni tek başıma bırakma. Arabasını parkta bir kova su ile yıkadı. Benimle yeni bir hayata başla. Dün akşam çok hastaydım. Gözleri mükemmel. Dört yıl önce bir Amerikalı ile evliydi. Sonunda onu terk edebildim. Beni yıllarca yalanları ile kandırdı. Aylardır onu burada göremiyorum. Karısı hoş bir insandı. Duşta uzun süre kalma. Masaya yeni bir bardak getir. Kitabı dün akşam okuyamadım. Evde tek başına ağlıyordu. Kaza hakkında hiçbir şey söyleme.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Gazetedeki resmi hışımla yırttı. Çocukluklarında çok yaramazlardı. Borcumuzu günlerdir ödeyemiyoruz. Borsada her şeyini kaybettin. Bu sabah annesini doktora götürdü. Saksıdaki çiçekleri yarın sula. Ankara Türkiye’nin başkentidir. Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. Enflasyon Türkiye için önemli bir sorun. Şirket ciddi krizde. Sabaha kadar baş ucumda kal. Lütfen bana ıslak ellerinle dokunma. Karımı yıllardır her yerde arıyorum. Yeni kiracısı emekli bir memurdu. Hayatın oldukça ilginç gözüküyordu. Evin manzarası felaket. Senden çok farklıydı. Telefonumla oynama. Pencereyi açık bırak. Pencere açıktı. Pencereyi açtı. her şeyi babasından öğrendi. Bilgi cehaletin katilidir. Bunları kısa sürede öğren. Beni hiçbir zaman anlayamadı. Evde Linda ile saatlerce televizyon seyrettik. Halası onu her gün dövüyor. New York’ta yıllarca İngilizce öğrenemediler. İşsizlik hakkında bir şeyler yapmalılar. Hayatın anlamını bilmiyorsun. Çok parası var. Mavi gözleri var. İstanbul’da hiçbir şeyimiz yok.

http://www.urban.tr.gs

He, She, It... İngilizce de her şeyden önce bilinmesi gereken temel kelimeler vardır. Bu kelimeler aynen Türkçe de olduğu gibi isimlerin yerine kullanılır ve “ zamir “ diye adlandırılır. İlk olarak “ şahıs zamirleri “ üzerinde duracağız. Doğadaki her bir nesnenin mutlaka bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Her zaman cümlenin öznesi ( olayı yapan yada yaptıran varlık ) konumunda başta bulunurlar ve cümle içinde başka bir işlevleri yoktur, yerleri asla değiştirilemez.

He

Erkekler için

O

She

Kadınlar için

O

It

Cansız ve hayvanlar için

O

We

Biz

You

Sen, Siz

They

Onlar

I

Ben

2. His, Her, Its... İkinci grupta ise zamirlerin iyelik hallerini inceleyeceğiz. İsmin kime ait olduğunu belirterek daha evvel açıkladığımız şahıs zamirlerine ( He, She, It, We, You, They, I ) ait alt öğeleri başka bir ifade ile bu zamirlerin sahip olduğu bir şeyleri (nesneleri ) anlatacağız.

His

Erkekler için

Onun

Her

Kadınlar içi

Onun

Its

Cansız ve hayvanlar için

Onun

Our

Bizim

Your

Seni, sizin

Their

Onların

My

Benim

Burada unutulmaması gereken en önemli nokta bu zamirlerden sonra mutlaka bir ismin geldiğidir. Tek başlarına kullanımları kesinlikle yoktur.

His

His

book

Her

Her

book

Its

Its

tail

Our

book

Our

+ İSİM

Your

Your book

Their

Their book

My

My

book

Görüldüğü gibi arkalarına bir isim alarak ismin kime ait olduğunu belirtirler.

His school His mother His job His girl friend

Onun okulu Onun annesi Onun işi Onun kız arkadaşı

Her pocket Her pen Her life Her dictionary

Onun cebi Onun kalemi Onun hayatı Onun sözlüğü

Our armchair

Bizim koltuğumuz http://www.urban.tr.gs

Our living room Our teacher

Bizim oturma odamız Bizim öğretmenimiz

Your father Your car Your mistake Your book

Senin baban Senin araban Senin hatan Senin kitabın

Their secretary Their house Their television

Onların sekreteri Onların evi Onların televizyonu

My exam My raincoat My sister

Benim sınavım Benim yağmurluğum Benim kız kardeşim

3. His, Hers, Mine... Bu kategoride ise iyelik zamirlerinin isimlerle kullanılarak verdiği anlamları tek kelime ile karşılayan ilgi zamirleri üzerinde duracağız.Örneğin, benim arabamın İngilizce karşılığı “ My car ” dır. Eğer “ benim arabam “ daha evvel cümle içinde kullanılmışsa ikinci cümlede bunu tekrarlamak zorunda değiliz, yani benim arabam yerine “ benimki “ diyebiliriz. İşte benimki, seninki, onunki... gibi kelimelere biz ilgi zamirleri diyeceğiz. Dikkat edilirse bu kelimeler durup dururken kullanılamazlar başka bir deyişle bu kelimelerin anlamları daha evvelden bilinmelidirler. Benim arabam yerine benimki Onun kitabı yerine onunki Bizim evimiz yerine bizimki

His

Erkekler için

Onunki

Hers

Kadınlar için

Onunki

-----

Cansız ve hayvanlar için

----------

Ours

Bizimki

Yours

Seninki, Sizinki

Theirs

Onlarınki

Mine

Benimki

His school His girl friend His car

onun okulu onun kız arkadaşı onun arabası

his his his

onunki onunki onunki

Her father Her book Her life

onun babası onun kitabı onun hayatı

hers hers hers

onunki onunki onunki

Our dog Our house Our picture

bizim köpeğimiz bizim evimiz bizim resmimiz

ours ours ours

bizimki bizimki bizimki

Your table Your teacher Your mother

senin masan senin öğretmenin senin annen

yours yours yours

seninki seninki seninki

Their flower Their garden Their cat

onların çiçeği onların bahçesi onların kedisi

theirs theirs theirs

onlarınki onlarınki onlarınki

My exam

benim sınavım

mine

benimki

http://www.urban.tr.gs

My face My pen

benim suratım benim kalemim

mine mine

benimki benimki

4. Him, Her, Me... Türkçe de sık sık karşımıza ismin halleri çıkar (e-a-de-da..) İngilizce de ismin hallerini göremeyiz. İsmin hallerini almış ve cümle içinde anlam kazanan bazı zamirler vardır.Bunlar Türkçe ye kulağa hoş geldiği gibi çevrilir. Bu son gurupta bu tip zamirleri inceleyeceğiz. Him

Erkekler için

Ona,onu,onda, ....

Her

Kadınlar için

Ona,onu,onda, ....

It

Cansız ve hay. için

Ona,onu,onda, ....

Us

Bize,bizi,bizde, ...

You

Sana,seni,sende, ...

Them

Onları,onlara,onlarda, ...

Me

Bana,beni,bende, ...

Yukarıdaki zamirler ismin tüm halleri için kullanılır. Örneğin “ Me “ cümle içinde “ bana, beni, bende “ anlamları kazanabilir. Beni sinemaya götür Bana bir kalem ver Örneklerinde altı çizili yerlere “ Me “ gelir ve Türkçe ye en uygun çeviri yapılır.Buradaki önemli nokta bu zamirlerin mutlaka S V O N B Y Z formülünde nesne kısmında yer almasıdır. Yani cümlede asla özne konumunda bulunamazlar ve bu tip zamirlerle cümleye başlanamaz. Aşağıda şu ana kadar incelediğimiz dört grup zamir topluca görülmektedir. He

O

His

Onun

His

Onunki

Him

Ona, onu..

She

O

Her

Onun

Hers

Onunki

Her

Ona, onu..

It

O

Its

Onun

------

--------

It

Ona, onu..

We

Biz

Our

Bizim

Ours

Bizimki

Us

Bize, bizi...

You

SenSiz

Your

Senin

Yours

Seninki

You

Sana, seni…

They

Onlar

Their

Onların

Theirs

Onlarınki

Them

Onları, onlara..

I

Ben

My

Benim

Mine

Benimki

Me

Bana, beni...

Aşağıdaki boşlukları uygun karşılıkları ile doldurunuz. amcam ………My uncle………. annemiz karısı O Onlarınki İşi Ona Seninki Sen Çalışkan kız kardeşim

Perdeleri Onlara Pahalı paltosu Seni Onların mutlu günü Güzel karısı Ona Mini eteği Etkileyici görüntüsü Onunki

http://www.urban.tr.gs

Çantası Benimki Onlar Baban Sana İlginç arabası Tehlikeli köpekleri Bizimki Büyük çantamız Kuvvetli kolları Yağmurluğum Biz Bebekleri Tamir çantası Onu Seninki Öğretmeni Zengin baban Hatan Onunki Onlar Kırmızı arabam Kitabı Onlara Masaları Çirkin sekreteri Bize Küçük evleri Televizyonumuz Ona Tembel erkek kardeşi Onları Kalemim Kuyruğu Sen Zengin amcası Tembel köpeğimiz Bize Yorgun arkadaşım Siyah kazağı Onların başarılı oyunu Suratın Ben Onları Sana Pahalı yüzüğün Eski saati Tehlikeli sokağımız Onun altın kolyesi Kırmızı ceketim Şişman dayıları Islak elim Kocası Kanepeniz

Yaramaz kızın Şemsiyesi Beni Okulum Annemiz Onlar Kız arkadaşım Ben Cebi Bizimki Tuhaf kalemi Hayatı Sözlükler Seninki Koltuğumuz Oturma odan Bana Yakın okulu İlginç hayatın O Resmimiz Bizimki Yuvarlak masaları Tecrübeli öğretmenim Bizi Senin gül bahçen Onların kedisi Onlar Sobası Güzel ülkemiz Kirli gömleğim Onlarınki Uzun boylu müdürüm Ben Sabırsız babası Ev adresimiz Sana Elmas yüzüğün Yeni kasabaları Bana Onunkiler O Cesur koruması Bizimkiler Ona Yavaş spor araban Onun boş cüzdanı Pahalı eteğim Sizinki Onların sıcak yatakları . Odası Size Temiz evimiz Biz Siz Onları

http://www.urban.tr.gs

Preposition Kullanımları İsimler yer veya zaman anlamı kazandıklarında önlerine bazı ekler alırlar. Bu ekler onlara bir yön kazandırır ve cümle içinde anlam süslemesi yaparlar. Türkçe de yüklem sonda bulunduğundan cümle kuruluşu sona doğrudur ve bu ekler kelimelerin sonlarında bulunurlar oysa İngilizce de yüklem baştadır ve cümle kuruluşu başa doğru gider. Sonuç olarak Preposition ( edat ) olarak adlandırdığımız bu ekler de kelimelerin başlarına gelir. Yarın babasını hastaneye götürecek. He götürecek his baba ye hastane yarın He götürecek his baba to hastane yarın. Türkçe de İngilizce de da okul okulda de bahçe bahçede dır yıllar yıllardır masada da masa içinde üç saat üç saat içinde hakkında kitap kitap hakkında ile Tom Tom ile altında ağaç ağacın altında Ankara’dan dan Ankara okula a okul Aşağıda karşımıza çıkabilecek en temel kelimeler verilmiştir. in içinde at de-da on üzerinde with ile under altında about hakkında for için, dır-dir to ye-ya from den-dan between arasında Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz . in bahçe bahçede in okul okulda in İstanbul İstanbul’da in üç saat üç saat içinde in 1945 1945’te in Haziran Haziran at 5 at tahta at ev

saat 5 ‘de tahtada evde

on masa masada on cadde caddede on Pazartesi Pazartesi on duvar duvarda with Linda Linda ile with Me benimle for Peter for us for günler for yıllar

Peter için bizim için günlerdir yıllardır

to İzmir to okul to iş to bahçe

İzmir’e okula işe bahçeye

from Manisa Manisa’dan from you senden between them about mektup

onların arasında mektup hakkında

http://www.urban.tr.gs

under masa

masanın altında

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız preposition’ların tamamının İngilizce Gramerinde orijinal anlamları olduğu gibi bazen cümle içlerinde kelimelerle yan yana gelerek kendi anlamları dışında farklı anlamlar ortaya çıkarabilirler. Bu anlam ve kullanım özellikleri her ne kadar ilerideki konularda ayrıntılı incelenecekse de bu aşamada preposition’lar hakkında genel bir bilgi vermenin faydalı olacağı inancındayım. Aşağıda bundan sonra karşımıza çıkabilecek tüm preposition’lar kullanım sahalarına göre ele alınmıştır. 1. Kendi Anlamlarında Kullanımları: Daha evvel de değindiğimiz gibi tüm preposition’ların kendi orijinal anlamları vardır ve bunlar cümle içinde isimlerin önlerine gelerek onları “ yer-zaman-özellik “ olarak konumlandırırlar. across

çaprazında

at the beginnig of

başlangıcında

against

karşısında

at the end of

sonunda

opposite

karşısında

through

içine doğru

behind

arkasında

into

içine doğru

at the back of

arkasında

onto

üzerine doğru

in front of

önünde

at the bottom of

en altında

in the middle of

ortasında

at the top of

en üstünde

on

üzerinde

at

de-da

over

üzerinde

around

etrafında,civarında

in

içinde

yanında

until

….kadar

yanında

by

kıyısında, en geç

beyond

ötesinde,ardında

to

ye,ya

near

yakınında

under

altında

from

den-dan

with

ile

among

arasında

beside nextto

on the corner of on the left of

köşesinde solunda

onthe right of sağında

without

siz-sız

arasında için ,dir-dır between for Yukarıda en genel hatları ile en çok kullanılan preposition’lar verilmiştir. Bunlar isimlerin önlerine gelerek onlara anlam derinliği katarlar. Aşağıda ise yine orijinal anlamlı preposition’ların tarihlerle kullanımları verilmiştir. Dikkatle inceleyerek aralarındaki kullanım farklarını ayırt etmeye çalışın. Günlerde “ on “ kullanılır. on Monday on Saturday on Friday

Pazartesi günü Cumartesi günü Cuma günü

Aylarda “ in “ kullanılır. in June in July in April

Haziranda Temmuzda Nisanda

Saatlerde

at 5 o’clock at 8 o’clock at 7.15 at half past 10

“ at “ kullanılır.

saat 5’de saat 8’de 7.15’de on buçukta

Zaman dilimi içinde “ in “ kullanılır. in two hours iki saat içinde in five minutes beş dakika içinde in ten seconds on saniye içinde in 15 years 15 yıl içinde http://www.urban.tr.gs

Sürüklemelerde “ for “ kullanılır. for years for 25 days for 2 weeks for a long time

yıllardır 25 gündür 2 haftadır uzun zamandır

Sürüklemelerde “ since “ kullanılır. since 1946 1946’dan beri since December Aralıktan beri since last night dün akşamdan beri since Monday Pazartesinden beri since 2 o’clock saat 2’den beri Sürüklemelerde “ until “ kullanılır. until morning until last year until 6 o’clock until now Sürüklemelerde “ by “ kullanılır. by Christmas

sabaha kadar geçen yıla kadar saat 6’ya kadar şimdiye kadar

by tomorrow

en geç Noel’e kadar en geç 1 Haziran’a kadar en geç gelecek yıl bu zamana kadar en geç yarına kadar

Sayısal tarihlerde “ in “ kullanılır. in 1978 in 1954

1978 yılında 1954 yılında

Özel durumlarda “ at “ kullanımı at Christmas at dawn at last at long last at first at midday at midnight at night at noon at once at sunset at the beginning at home

Noel’de şafakta sonunda en sonunda ilk önce öğleyin gece yarısı geceleyin öğleyin derhal günün batışında başlangıçta evde

by the 1st of June by this time next year

İngilizce Gramerindeki tüm preposition’ların zamanlarla ve yerlerle kullanımlarını oldukça ayrıntılı olarak kitabın sonundaki “ ekler “ kısmında bulabilirsiniz. 2. Ek Halinde Anlamsız Olarak Kullanımları: Dikkat edilirse 1.maddede preposition’ların orijinal anlamları üzerinde duruldu. Fakat her zaman preposition’lar kendi orijinal anlamlarını vermezler. Bazı isim, sıfat veya fiillerin sonlarına eklenerek birleşik yazılıp söylenir ve onların kuyruğu görevi üstlenirler. Bu tip kullanımlarda kesinlikle özel bir anlam üstlenmeyip ek durumundadırlar ve öylece kelimelerde birlikte bilinmeleri gerekir. Unutmayın ki tüm bunlar zaman içinde kullanıla kullanıla öğrenilecek şeylerdir. Aşağıda yer alan örneklerdeki eklerin hiç bir anlamlarının olmadığına dikkat edin.

http://www.urban.tr.gs

listen to dinlemek insist onısrar etmek look forward to dört gözle beklemek interested in have difficulty in zorlanmak afraif of korkmak angry with kızgın olmak look at bakmak happy withmutlu olmak point at doğrultmak

ilgilenmek

3. Ek Halinde Anlam Değiştiren Özellikte Kullanımları: Bu kategoride ise preposition’lar kelimelerin sonlarına gelerek kelimelerin orijinal anlamlarını kaybettirip onlara yeni anlamlar verirler. Artık kelime ve preposition’lar kendi anlamlarını yitirmiş üçüncü bir anlam ortaya çıkarmışlardır. Bu tip kelimelerin özel bir yapılış kuralı yoktur ve ayrı ayrı bilinmeleri gerekir. Bu kelimelere “ deyimsel fiiller “ denir. Aşağıda bir kaç örnek verilmiştir. give carry go gitmek find

vermek up yukarısı give up terk etmek, bırakmak taşımak on üzerinde carry on devam etmek on üzerinde go on devam etmek bulmak out dışarısı find out öğrenmek

Anlamları Olan on masa .... masada

PREPOSITION KULLANIMLARI Ek Halinde Anlam Değiştirmeyen insist on .... ısrar etmek

Ek Halinde Anlam Değiştiren go on .... devam etmek

Yukarıdaki bütün bilgiler kitabın ilerideki konularında ayrıntılı olarak incelenecek ve kelimeler kullanıldıkça, karşımıza çıktıkça özümsenecektir. Bu yüzden şu aşamada ek halindeki preposition’ların varlığı sadece felsefik olarak bilinmeli gün geçtikçe artan deneyimlerle bu bilgiler yerlerine oturtulmalıdır. Aşağıdaki boşluklara gelebilecek en uygun preposition’ları bulunuz. Bahçede …… in ……... Aylardır ……………….. Türkiye hakkında ……………….. Ağacın altında ……………….. Geceleyin ……………….. Parasız ……………….. Çantasında ……………….. Kasada ……………….. Duvarda ……………….. 5 senedir ……………….. 1575’den bu yana ……………….. Ellerinle ……………….. Dün akşam ……………….. İşe ……………….. Uzun zamandır ……………….. Babasından from his father Caddede ……………….. Bensiz ……………….. Tom ile ……………….. Caddenin sonunda ……………….. Antalya’dan ……………….. ……………….. Nehir kıyısında Kumsalda ……………….. Arabamın önünde ……………….. Üç saat içinde ……………….. Evimize yakın ……………….. Yerde …… on …….. Günün başlangıcında ……………….. Paris’e ……………….. Caddenin karşısında ……………….. Masaların arasında……………….. Gençliğimden bu yana ……………….. Bizim için ……………….. Dağın ardında ……………….. Evde ……………….. Senin için ……………….. Mektupla ilgili ………………..

http://www.urban.tr.gs

Dakikalardır …… for …….. Ocakta ……………….. Tom’un arkasında ……………….. Geçen haftadan beri ……………….. Bu güne kadar ……………….. İstanbul’da ……………….. En geç pazara kadar ……………….. İstanbul’a ……………….. Sabaha kadar ……………….. İstanbul’dan ……………….. Filmin sonunda ……………….. İstanbul’a kadar ……………….. Hafta sonunda ……………….. Salı günü .. on Tuesday … Kısa zamanda ……………….. Benimle ……………….. Yarın ……………….. 11.30’da ……………….. Dün ……………….. Sabahları ……………….. Bu günlerde ……………….. En geç yarına kadar ……………….. Yüz yıldır ……………….. Saat 4’e kadar ……………….. Masanın altında ………………..

Uygulamalar Emir cümlelerinde özne olmayıp,direk fiille başladığına,oluş cümlelerinin “ Bu olmak budur “ yapısında olduğuna ve İngilizce cümle dizilişinde gizli özne olmadığına daha evvel değinmiştik. Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyin. Şu ana kadar öğrendiğimiz tüm zamir ve preposition’lar cümle içlerinde topluca kullanılmıştır. Onu masaya bırak. Onu bu akşam çağırma. Onları kasaya koy. Karısı onu saat üçte aradı. Beni yarın parka götürecek.

Bırak it on masa V N Y Çağırma her bu akşam V N Z Koy them in kasa V N Y His wife aradı him at saat üç S V N Z He götürecek Me to park yarın S V N Y Z

Onları tamamıyla anlamadık.

We anlamadık them tamamıyla S V N B

Amcam hafta sonları bizi arar.

My uncle arar us at hafta sonları S V N Z

Yeni evimizi dün akşam boyadılar.

They boyadılar our new house dün akşam S V N Z

Seni iki gün sonra arayacağım.

Kız kardeşini hava alanından alacak

I arayacağım you iki gün sonra S V N Z She alacak her sister from hava alanı. S V N Y

http://www.urban.tr.gs

I görmedim My uncle for üç sene. S V N Z

Dayımı üç senedir görmedim. Müdür bizi dün odasına çağırdı

Müdür çağırdı us to his room dün. S V N Y Z

Arabasını garajda bıraktı.

He bıraktı his car in garaj. S V N Y Her father olmak in Ankara dün. S V Y Z

Babası dün akşam Ankara’daydı. Onları tanımıyorum.

I tanımıyorum them. S V N

İki gün önce kitabını okulda kaybetti.

She kaybetti her book in okul iki gün önce. S V N Y Z

Pis ayakkabıların ile halıda yürüme.

Yürüme on halı with your dirty shoes. V Y B

Elleri kirliydi.

Her hands olmak kirliydi. S V N He içti My water. S V N

Benim suyumu içti.

Amcam bizi dün sinemaya götürdü.

My uncle götürdü us to sinema dün. S V N Y Z

Yıllarca babasını her yerde aradı.

He aradı his father her yerde for yıllar. S V N Y Z Götürme mine. V N

Benimkini götürme.

Biz özleyeceğiz you. S V N

Seni özleyeceğiz. Onunki çok pahalı.

His olmak çok pahalı. S V N

Aylarca beni görmediler.

They görmediler Me for aylar. S V N Z

Karısını terk etti.

He terk etti his wife. S V N

Çiçeği eliyle tutamıyordu.

She tutamıyordu çiçeği with her hand. S V N B Dokunma it. V N

Ona dokunma. Annesi onun her şeyiydi. S

Her mother olmak her everything. N

Evimizin güzel bir bahçesi var. Our house sahip güzel bir bahçeye. S V N Aşağıdaki ilk üç örnekte “ her-our-My “ gelemez. Çünkü bu zamirlerden sonra mutlak surette bir isim gelmek zorundadır.Örnekler incelendiğinde isimlere rastlamak mümkün değildir. O halde bunların yerine “ hers-ours-mine “ gelmek zorundadır. ( her car-our father-My book )

http://www.urban.tr.gs

Bu onun değil.

Bu olmamak hers. S V N

Bu ev bizim.

Bu ev olmak ours. S V N

O benim.

It olmak mine. S V N

Arabalarını her akşam yıkıyorlar. Onu sevmiyorum.

They yıkıyorlar their car her akşam. S V N Z

I sevmiyorum him. S V N

Para hayatını tamamen değiştirdi. Borsada her şeyini kaybetti.

Para değiştirdi his life tamamıyla. S V N B

He kaybetti his everything in borsa. S V N Y

Seni yarına kadar burada beklerim.

I beklerim you here until tomorrow. S V N Y Z

Dört gün evvel Antalya’daydılar. They olmak in Antalya dört gün ago. S V Y Z Pazarları evde televizyon seyrederim.

I seyrederim televizyon at home on pazarları. S V N Y Z

Geçen haftadan beri buradayız. We olmak here since last week. S V Y Z Yirmi yıllık evliydiler.

Onlar olmak evli for yirmi yıl. S V N Z

Masada arkadaşı ile dans ediyordu.She dans ediyordu with her friend on masa. S V B Y Yarın partiye gitmeyeceğim.

I gitmeyeceğim to party tomorrow. S V Y Z

ÇOĞUL YAPILMA KURALLARI Bazı isimleri sayabiliriz, bazı isimleri ise sayamayız.Sayılabilen isimler tekil veya çoğul olabilirler ama sayılamayan isimler daima tekildirler. a. Sonu “ o “ ile biten isimler potato , tomato ( es ) alarak , patatoes , tomatoes b. Sonu “ x “ ile biten isimler box , fox ( es ) alarak , boxes , foxes c. Sonu “ s “ ile biten isimler glass , class ( es ) alarak , glasses , classes d. Sonu “ f , fe “ ile biten isimler shelf , knife ( ves ) alarak , shelves , knives e. Sonu “ y “ ile biten isimler city ( ies ) alarak , cities , stories f. Sonu “ ch , sh “ ile biten isimler watch, dish ( es ) alarak , watches , dishes

g. Sonu “ y “ ile bitip kendinden önce “ bir sesli harf “ gelmesi durumunda toy

( s ) alarak ,

toys , boys

http://www.urban.tr.gs

h) Bunlar dışında kalanlar book, pen

( s ) alarak ,

books , pens

çoğul yapılır.

i ) Bir kural eşliğinde formülize edilebilen her şey İngilizce Gramerinde “ düzenli “ diye adlandırılır.Yukarıda belli kurallar çerçevesinde çoğul yapılabilen isim kategorileri gösterilmiştir.Belli bir kural sınıfına girmeyen ve bunun sonucunda ayrı ayrı bilinmek zorunda kalınan kelimeler ise “ düzensiz “ yapılardır. Aşağıda “ s " ve türevleri “ ile çoğul yapılamayan ayrı ayrı bilmek zorunda olduğumuz “ düzensiz isimler “ yer almaktadır.

man man person foot fish louse mouse child tooth sheep ox goose this that

adam kadın kişi ayak balık bit fare çocuk diş koyun öküz geyik bu şu

men

adamlar

women kadınlar people kişiler feet ayaklar fish balıklar lice bitler mice fareler children çocuklar teeth dişler sheep koyunlar oxen öküzler geese geyikler these bunlar those şunlar

j ) Çift olan her şey çoğul sayılır.

eyes gözler shorts şort jeans kot pantalon shoes ayakkabı scissors makas tights tayt overalls tulum pajamas pijama pants pantalon braces askı glasses bardak binoculars dürbün trousers pantalon spectacles gözlük clippers kırpma aleti shears makas tongs maşa pincers kerpeten k ) “ d “ şıkkında sonu “ f ve fe “ ile biten isimlerin çoğul yapılabilmeleri için bu harflerin düşüp yerlerine “ ves “ getirildiğini söylemiştik.Bu isimler aşağıdaki gibidir.

Calf Half Wife Self Knife Leaf Shelf Thief Wolf Loaf Sheaf

buzağı yarım kadın eş kendi bıçak yaprak raf hırsız kurt somun demet

calves halves wives selves knives leaves shelves thieves wolves loaves sheaves

buzağılar yarımlar eşler kendileri bıçaklar yapraklar raflar hırsızlar kurtlar somunlar demetler

Yukarıdakiler dışında kalan isimler “ f ve fe “ ile bitmelerine rağmen sadece “ s “ alarak çoğul yapılır Safe kasa safes kasalar Blief inanç bliefs inançlar Roof çatı roofs çatılar Chief başkan chiefs başkanlar l ) Her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler. oborigines yerli police polis archives arşiv remains kalıntı riches servet savings tasarruf cattle sığır surroundings çevre clothes çamaşır thanks teşekkür outdoors dışarısı manners terbiye

http://www.urban.tr.gs

dregs tortu outskirts civar eaves saçak victuals erzak environs çevre goods mal wages haftalık maaş m ) Türkçe’de sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizce’de sayılamayan isimler. Advice öğüt business iş Baggage bagaj entertainment gösteri Bread ekmek furniture mobilya Money para grief üzüntü Cash nakit knowledge bilgi Fun eğlence information bilgi Homework ev işi mail posta Work iş news haber

This, that Konuşurken bize yakın olan nesneler için Konuşurken bize uzak olan nesneler için Konuşurken bize yakın olan nesneler için Konuşurken bize uzak olan nesneler için

“ this “ “ that “ “ these “ “ those “

bu şu bunlar şunlar

This book This student This school This man That train That building That table That girl Kesinlikle ,

bu kitap these books bu kitaplar bu öğrenci these students bu öğrenciler bu okul these schools bu okullar bu adam these men bu adamlar şu tren those trains şu trenler şu bina those buildings şu binalar şu masa those tables şu masalar şu kız those girls şu kızlar this books these book that schools those school diyemeyiz. Aşağıdaki isimlerin çoğul hallerini yazınız. Cetvel ………. Rulers ……….. Şort Arşiv Ev ödevi Makas Patates Fare Çocuk Bıçak Bardak Nakit Oyuncak Masa Koyun Kumaş Hırsız İş Kadın eş Buzağı Sandalye Sınıf Fener Diş Kalıntı Ayak Tasarruf Pantalon Kot pantalon Kurt Bu Kaban Tilki Elbise Göz Küpe Haber Kalem İnanç Polis Kazak Bilgi Saat Ekmek Kısa pantalon Kasa Askı Bilgisayar Geyik Hesap makinesi Şu Gözlük Kemer Somun Çakmak Kişi Perde Kerpeten Koltuk Pijama Kanepe Kırpma aleti Servet Ayakkabı Bilgi

http://www.urban.tr.gs

ARTICLE 1. a-an a - an isimlerin önüne gelerek onların bütün dünyadaki benzerleri içinden “ herhangi bir “ tanesi olduğunu anlatırlar. İsimlere genel bir durum katarak onları aleladeleştirirler. Bir koyun sürüsünden hiç bir ayrım yapmaksızın bir tanesini alalım seçtiğimiz koyun tüm benzerleri içinden herhangi biridir. Yani genel anlamda dünyada birbirlerine benzeyen koyunlardan herhangi bir tanesidir. Başka bir ifade ile gittiğimiz lokantada garsondan isteyeceğimiz her tabak genel anlamı içinde herhangi bir tabaktır. İngilizce de biz isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren ( herhangi bir anlamı veren ) bazı eklere gereksinim duyarız. Bu ekler İngilizce gramerinde “ article “ diye adlandırılır. Maalesef açıklamaya çalıştığımız bu izah tarzı Türkçe de yoktur.Bu yüzden İngilizce öğrenimine yeni başlayanlar zaman zaman bu konuyu anlamakta zorluk çekerler.Bu konuyu anlamanın tek yolu article’ları Türkçeleştirmek yerine neden ve nerede kullanıldıklarını çok iyi kavramaktır. A ) İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa ( a ) sesli bir harf ile başlıyorsa ( an ) getirilir.

a book a pen a student an apple an engineer an inspector

bir kitap bir kalem bir öğrenci bir elma bir mühendis bir dedektif

B ) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sesli ve sessiz harf kavramı isimlerin okunuşları ile ilgilidir.Örneğin İngilizce de hour kelimesi “ h “ kendisinden önce sesli bir harf geldiği için söylenmez. Bu yüzden “ aur “ diye okunur. A sesli bir harf olduğundan “ an hour ” şeklini alır. Yine İngilizce de “ u “ “ yu “ diye telaffuz edildiğinden “ a university “ şeklindedir. Kısaca isimler yazılışlarına göre değil okunuşlarına göre “ a veya an “ alırlar. C ) “ a ve an “ mutlaka isimlerin önüne gelmelidir. Çünkü sıfatlar ve fiiller sayılamaz. Sayılamayan nesnenin tekili çoğulu olmaz. a pen an apple D ) İsim mutlaka tekil olmalıdır. Çoğullar “ a ve an “ almazlar. a bags a jackets olamaz.... E ) Sayılamayan isimlerin önüne “ a ve an “ gelmez. a weather bir hava a water bir su olamaz... F ) Sıfatlar sayılamadığından “ a ve an “ almazlar. a big a short olamaz... G ) Sıfat tamlamaları “ a ve an “ alabilirler. a poor man fakir bir adam a happy couple mutlu bir çift H ) Sayılarda ve ölçülerde “ a – an “ bir anlamında sıkça kullanılır. a hundred yüz a tousand bin a quarter çeyrek a dollar bir dolar I ) Sayılamayan isimlerin sayılabilir hale getirilmesi için bir anlamında kullanılır. a piece of bread bir parça ekmek a pair of shoes bir çift ayakkabı a glass of water bir bardak su a cup of tea bir fincan çay J ) Daha evvel tanınmayan özel isimlerin bir başka kişiye aktarılmasında bir anlamında kullanılır.

a a a a

Mr. Smith Mrs. Tanyel Miss. Keser Mr. Lenon http://www.urban.tr.gs

2. The Yukarıda “ a ve an “ i açıklarken bir koyun sürüsünden bahsetmiştik. Seçim yapmaksızın herhangi birini aldığımızda “ a ve an “ kullanmak zorunda olduğumuzu artık biliyoruz. Eğer o koyunu eve getirirsek artık o, bilinen bir koyun olmuştur yani dünyadaki benzerlerinden ayrılmış “ a ve an “ özelliğini bırakmıştır. İşte bilinen bir ismi belirttiğimizde “ the “ kullanılır. Kısaca bir pencereyi aç dediğimizde a veya an pencereyi aç dediğimizde ise “ the “ kullanılır. The sayısal bir değere sahip değildir bu yüzden tekiller ve çoğullar ile kullanılabilir sadece onların bilinip bilinmediğinden bahseder. the book kitap the books kitaplar a book herhangi bir kitap a books kesinlikle olmaz. Şimdi “ a ve an ” ile “ the “ yı kıyaslayalım. bana bir kitap ver derken

a book

bana kitabı ver derken

the book

arkada bir pencere aç derken

a window

arkadaki pencereyi aç derken

the window

A ) Doğa ile ilgili bir tane olan isimlerle the world dünya the moon ay the sky gökyüzü the sun güneş the North pole kuzey kutbu the South pole güney kutbu the sea deniz the earth dünya the air hava the universe evren the past geçmiş the future gelecek the weather hava the wind rüzgar the rain yağmur B ) Coğrafi isimlerin önüne dağlar the Alps nehirler the river Nile denizler the Black Sea okyanuslar the Pasific Ocean adalar the Bahamas C ) Özel isimler kesinlikle “ the “ almazlar the Linda the Tom the Ankara the Konya olamaz... D ) Ülkelere “ the “ almazlar the Ankara the America the Englnad the Japan olamaz... E ) Birleşik devletlerden oluşan ülkeler “ the “ alırlar. the United States of America the United Kingdom the United Arabic Emirates F ) Ülke insanlarını kastetmek için “ the “ kullanılır. the Turkish the English the Japanese G ) Üniversite isimleri önlerine “ the “ alırlar ve “ of “ ile kullanılırlar. the University of Arizona the University of California H ) Gazete, bina imparatorluk, hanedanlık,özel gemi ve tren isimleri önlerine “ the “ alır. the Taj Mahal the Eiffel Tower the Mona Liza the Times

http://www.urban.tr.gs

the Ottoman Empire the Orient express the Titanic H ) Aile isimleri “ the “ alırlar. the Smiths the Aksoys H ) Bilim dalları “ the “ almadan kullanılır. Economics ekonomi Engineering mühendislik Geography coğrafya Law hukuk Mathematics matematik Philosophy felsefe Psychology psikoloji I ) Belirli sayılar “ the “ alır . the first the second the seventh I ) Aşağıdaki isimler “ to-from-of-at-in-on “ preposition’ları ile kullanıldığında “ the “ almazlar. bed yatak class sınıf church kilise court mahkeme prison hapishane jail hapishane trouble sıkıntı town kasaba college üniversite school okul vacation tatil work iş breakfast kahvaltı lunch öğlen yemeği dinner akşam yemeği supper akşam yemeği J ) Aşağıdaki isimler “ the “ almazlar. hell cehennem heaven cennet paradise cennet K ) Aşağıdaki isimler tek başlarına kullanıldığında “ the “ almazlar. north kuzey south güney west batı east doğu L ) Oyunlar ve spor dalları “ the “ almazlar bridge poker fooball basketball M ) Next ve last zaman anlamında kullanıldığında “ the “ almazlar. Ancak aşağıdaki gibi kullanılırlar. the next bir sonraki the last son ( en son ) the next week gelecek hafta the last month geçen ay N ) Müzik aletleri ve icatlar “ the “ ile kullanılır. the piano the telephone the radio the televisio Önemli Not: İngilizce de Türkçe de olduğu gibi bir çok anlam içeren kelimeler olabilir. A ve an ile onların isim mi yoksa sıfat mı oldukları kolayca ayırt edilebilir. Örnek olarak patient’ın iki anlamı vardır. Bunlardan biri hasta diğeri ise sabırlı dır. a patient dediğimizde bir hasta patient dediğimizde sabırlı anlamları kazanır. Biliyoruz ki sıfatlar kesinlikle sayılamaz bu nedenle a veya an alamazlar, o halde a patient kesinlikle bir isimdir. Patient ise“ a “ almadığı için bir sıfattır.

Aşağıda görülen altı çizili kelimelerin yerine veya boşluklara gelebilecek en uygun seçenekleri bulunuz. 1.

Zamana ihtiyacım var.

a) a time b) an time c) the time d) time

http://www.urban.tr.gs

2. a) b) c) d) 3. a) b) c) d)

Dün caddede dilenen bir adam vardı. Adam herkese bağırıyordu. in the street in the street in street in street

/ / / /

a man / the man the man / a man a man / the man a man / man

Yumurtaları dikkatlice sepete yerleştirdi. the eggs eggs the eggs eggs

/ / / /

in basket in the basket in the basket in basket

4. Gökyüzünde tuhaf bir uçak vardı. a) b) c) d)

in the sky in sky in a sky in the sky

/ / / /

an strange plane the strange plane strange plane a strange plane

5. Bir pencere aç. a) a window c) window

b) d)

an window the window

b) d)

a window window

6. Pencereyi aç. a) the window b) an window

7. Linda sinemaya gitti. a) b) c) d)

to the cinema to cinema the cinema a cinema

8. ------ South Pole a) a South Pole b) an South Pole c) the South Pole d) South Pole 9. a) c) d) e)

----- America the america America an America a America

10. Kalemler buradaydı. a) the pens b) pens http://www.urban.tr.gs

c) a pens d) an pens 11. Kediyi besledin mi? a) b) c) d)

the cat a cat an cat cat

12. Kırmızıyı severim. a) b) c) d) 13.

a red red the red an red Türkiye büyük bir devlettir.

a) Turkey b) the Turkey c) Turkey d) Turkey

/ / / /

the big state a big state an big state a big state

14. ---- Orient express a) b) c) d)

an Orient express Orient express the orient express a orient express

15.

Bu gün işe gelmedi.

a) b) c) d)

to the work to work work a work

16.

Radyoyu neden açmıyorsun?

a) b) c) d)

radio the radio a radio an radio

17.

Robert yıllar önce bir şofördü.

a) b) c) d)

Robert Robert The Robert The Robert

18.

Büyük bir ev satın almalıyım.

a) b)

a big house an big house

/ the driver / a driver / a driver / the driver

http://www.urban.tr.gs

c) d)

big house the big house

19.

Şişman adam yavaşça masaya vurdu.

a) b) c) d)

the fat man a fat man fat man an fat man

20.

----- Ottoman Empire

a) b) c) e)

the ---a

/ the table / the table / a table / an table

an

21.

Türkler Orta Asya’dan göç etmişlerdir.

a) b) c) d)

Turks / from Middle Asia the Turks / from Middle Asia the Turks / from the Middle East Turks / from Middle East

22.

Küpelerime dokunma.

a) b) c) e) 23. a) b) c) e)

the rings rings a rings My rings Kumsaldaydık. on the beach on a beach on beach on an beach

24.

----- Kingdom of Spain

a) b) c) d)

the ---a an

1.'S 1. Dikkat edilirse daha evvel açıklamaya çalıştığımız iyelik zamirleri ( her, his, its, our, your, their, My ) isimlerin yerine kullanılmaktadır. Eğer zamirlerin yerine gerçek isimlerini koyar ve yine bir aitlikten söz edersek o zaman “ ‘s “ kullanmak zorunda kalırız ve isimlere “ nin, nın, sinin, sının, sunun, sünün, lık, lik …..” gibi anlamlar katar. His book Her cat

Tom’s book Linda’s cat http://www.urban.tr.gs

Ayşe’s camera Ayşe’nin kamerası Suzan’s father Suzan’ın babası Turkey’s population Türkiye’nin nufusu George’s school George’un okulu Celal’s table Celal’in masası My brother’s car Babamın arabası Her sister’s house Kız kardeşinin evi Mahmut the second’s reign II Mahmut’un tahtı The minister’s old advisor Bakanın eski danışmanı The government’s decision Hükümetin kararı Uncle Tom’s house Tom amcanın evi

Lane’s party Jane’nin partisi Mr.Smith’s wife Bay Smith’in eşi Linda’s bag Linda’nın çantası Today’s news Bu günkü haberler The school’s door Okulun kapısı The book’s page Kitabın sayfası The cat’s milk Kedinin sütü Yesterday’s newspaper Dünkü gazete Next year’s plan Gelecek yılki plan Last week’s match Geçen haftanın maçı

2. Çoğul isimlerin sonları “ s “ ile bittiği için ‘s kullanılmaz onun yerine ‘ getirilir. The chairs’ color Sandalyelerin rengi The students’ books Öğrencilerin kitapları The girls’ bags Kızların çantaları The teachers’ addresses Öğretmenlerin adresleri The Turks’ proposals Türklerin teklifleri 3. Çift isimli durumlarda ikinci isme ‘s getirilir. Tom and Linda’s father Tom ve Linda’ın babası Ayşe and Ahmet’s school Ayşe ve Ahmet’in okulu George and Ann’s ball George ve çocukların topu Suzan and Peter’s baby Suzan ve Peter’ın bebeği 4. Sonu “ z “ okunuşu ile biten veya Latince kökenli olan isimlerde ‘ kullanılır. Humphreys’ films Humphreys’in filmleri Dickens’ novels Dickens’ın romanları http://www.urban.tr.gs

Keats’ poems Keats’ın şiirleri Johnsons’ method Johnsons’ın metodu Socrates’ illness Socrates’in hastalığı

5. İsimlerde ölçü, zaman, yer belirttiğinde “ lik-lık “ anlamları kazanabilirler. Eight hours’ sleeping Sekiz saatlik uyku

An arm’s length Bir kolluk mesafe An hour’s walk Bir saatlik yürüyüş

One week’s travel Bir haftalık tatil

Two hours’ drive İki saatlik yol

A year’s notice Bir yıllık ihbar

Ten dollars’ worth On dolarlık fiyat Three weeks’ course Üç haftalık kurs

A month’s salary Bir aylık maaş A stone’s throw Bir taş atımı mesafe

60’s container 60’lık conteynır

A moment hesitation Bir anlık tereddüt

100’s cigarette 100’lük sigara

6. Daha evvel gördüğümüz ilgi zamirlerinin ( his, hers, ours, yours, theirs, mine ) yerine gerçek isimlerinin kullanılması durumunda kullanılır. Tom’s Tom’unki His Onunki Linda’s Linda’nınki Hers Onunki Children’s Çocuklarınki Theirs Onlarınki 7. Özel faaliyet gösteren iş yerlerini asıl meslekten ayırt etmek için kullanılır. Butcher’s kasap ( dükkan ) Butcher kasap ( meslek ) Grocer’s bakkal ( dükkan ) Grocer bakkal ( meslek )

8. “ ‘s “ her zaman ( nin, nın, sinin, sının….) gibi anlamlar vermeyebilir. Bazen isim tamlaması yapma görevi üstlenirler. Fakat bu ifadeler genel anlam içerirler. İsimlerin iyelik hallerinden ( nin, nın, sinin, sının…) farklıdırlar. Aşağıda bu şekilde oluşan tamlamalara örnekler verilmiştir. Bu tamlamaları ismin iyelik halleri ile karıştırmamak gerekir. A butcher’s knife Bir kasap bıçağı

A driver’s licence Şöfer ehliyeti

Fool’s day Bir Nisan

The butcher’s knife Kasabın bıçağı

A girls’ college Kız üniversitesi

For god’s sake Allah aşkına

A teacher’s book Bir öğretmen kitabı

A ladies’ tailor Kadın terzisi

Lion’s share Aslan payı

The teacher’s book

A lieutenant’s rank

Lover’s quarrel http://www.urban.tr.gs

Öğretmenin kitabı

Teğmen rütbesi

Aşkın kavgası

A boys’ school Erkek okulu

A summer’s day Bir yaz günü

Men’s shirt Erkek gömleği

A child’s play Çocuk oyunu

A teacher’s college Öğretmen okulu

Mother’s day Anneler günü

A carpenter’s saw Marangoz testeresi

A women’s club Kadınlar kulübü

The driver’s seat şoför koltuğu

A chidren’s story Çocuk hikayesi

Boy scout’s uniform İzci üniforması

Printer’s ink Baskı mürekkebi

A doctor’s degree Doktor diploması

Cat’s meat Kedi maması

A dog’s life Köpek hayatı

Cow’s milk İnek sütü

2. OF 1. “ of “ kullanarak ta ( nin, nın, sinin, sının ) anlamları veren kelime grupları yapılabilir. Değişen hiç bir şey yoktur. Sadece “ s “ daha çok özel isimlerde “ of “ ise cins isimlerde kullanılır. Name of school Color of wall Milk of cat

Okulun ismi School’s name Duvarın rengi Wall’s color Kedinin sütü Cat’s milk

The beginning of the story Hikayenin başlangıcı

Best party of day Günün en iyi filmi

The decision of the government Hükümetin kararı

Job of My sister Kız kardeşimin işi

The title of the book Kitabın başlığı

Favourite color of Paula Paula’nın favori rengi

The ground floor of the building Binanın giriş katı

Birthday of Tom Tom’un doğum günü

The name of this village Bu köyün ismi

The wall of the castle Kalenin suru

The roof of the house Evin çatısı

The manager of the hotel Otelin müdürü

The cause of the problem Problemin nedeni

The window of the car Arabanın penceresi

Back of the car Arabanın arkası

The new vase of the roses Güllerin vazosu http://www.urban.tr.gs

The phone number of Jack Jack’in telefon numarası

The existence of Allah Allahın varlığı

The poster of Atatürk Atatürk’ün posteri

The end of American Indians Kızılderililerin sonu

The palace of the queen Kraliçenin sarayı

The courage of the Turks Türklerin cesareti

The influince of the rich Zenginlerin nüfusu ( itibarı )

The next subject of the book Kitabın bir sonraki konusu

The suffer of the poor Fakirlerin acısı

The members of the association Derneğin üyeleri

The smell of a rose Bir gülün kokusu

The second day of the conference Konferansın ikinci günü

The conquest of the city Şehrin fethi

The guns of the robbers Soyguncuların silahı

The cost of the production Üretimin maliyeti

The birthday of her sister Kız kardeşinin doğum günü

A work of a madman Bir delinin işi

The invention of the telephone Telefonun icadı

2. “ of “ her zaman ( nin, nın ) anlamı vermeyebilir. Bazen isim tamlaması yapar. Ama bu ifadeler genel anlam içerirler. İsimlerin iyelik hallerinden farklıdırlar. Bu yüzden bu iki kategoriyi birbiri ile kıyaslamaya kalkışmayın. Aşağıda bu tip kullanımlara örnekler verilmiştir. The threat of war Savaş tehlikesi

The forces of evil Kötülük güçleri

History of art Sanat tarihi

The winds of war Savaş rüzgarları

Comtempt of court Mahkemeye hakaret

School of Medicine Tıp fakültesi

The day of reckoning Kıyamet günü

A feeling of despair Ümitsizlik duygusu

College of Science Fen Fakültesi

A man of science Bilim adamı

The danger of inflation Enflasyon tehlikesi

Lack of interest İlgisizlik

The loss of moisture Nem kaybı

Proportion of five to one Beşe bir oranı

Shortage of food Kıtlık

A form of torture Bir işkence türü

Freedom of speech Söz hürriyeti

Evidance of any interference Müdahele delili

A delay of ten minutes On dakikalık bir gecikme A sign of weakness Zayıflık işareti

The faculty of Law Hukuk Fakültesi

Reign of terror Terör hükmü

Proof of guilt Suçluluk delili http://www.urban.tr.gs

Aşağıdaki boşluklara İngilizce karşılıklarını yazınız. Köpeğin burnu the dog’s nose

The nose of the dog /

Democles’in kılıcı Tom ve Linda’nın bebeği

Babanın planı Patronumun emirleri NATO’nun görevleri Cumhurbaşkanının korumaları Bahçeleri Geleceğimiz Tom’un kedisi Araban Kore’nin gelişimi Milletvekilinin görevi Türkiye’nin zorlukları Ahmet’in babasının resimleri Linda’nın serveti Bir öğrenci kitabı Eski karısı Öğrencinin kitabı Arthur’un kitabı Televizyonumuz George’un fikri İstanbul’un trafiği Araba ile iki saatlik yol New York’un karanlık Üç aylık maaş İstanbul’un 1453’te fethi Türklerin planı Dört günlük tatil Almanların teklifleri Hikayenin sonu Mektubu Bir Nisan Kitapların sayfaları Anneler günü Erkek gömleği Babaları Fatih’in tahtı Socrates’in yeni fikri Kitabın konusu Bir işçi tulumu Kız kardeşimin kocası İşçinin tulumu caddeleri

Kız kardeşleri

ÖLÇEK BİLGİSİ 1 ) Katı olsun sıvı olsun herhangi bir sayılamayan maddenin belli sayıdaki biriminden ( bardak, fincan, şişe ) bahsediyorsak aşağıdaki kalıbı kullanırız. Bu yolla sayılamayan isimleri ölçekleyerek onların belli bir miktarını ifade ederiz. Bu kalıbı değiştirmeye çalışmak mümkün değildir. Türkçe çevirilerindeki mantıksızlıklar aranmaksızın hep aynı kuralla yapılırlar.

ölçek

of

a glass of water

madde

a block of ice bir kalıp buz

a joint of meat et parçası (but veya kol) http://www.urban.tr.gs

bir bardak su a cup of tea bir fincan çay a bottle of milk bir şişe süt a can of coke bir kutu kola a jar of jam bir kavanoz reçel a bar of coholate bir dilim çukulata a slice of bread bir dilim ekmek a piece of pizza bir parça pizza two tanks of oil iki depo benzin three barrels of wine üç varil şarap ten plates of food on tabak yiyecek five packs of cigarette beş paket sigara a bar of soap bir kalıp sabun a barrel of beer bir fıçı bira a glassful of water bir bardak dolusu su a ball of wool bir yün yumağı a fit of anger bir öfke nöbeti a fit of passion hiddet nöbeti a piece of bad luck bir parça kötü talih a piece of evidence

a bottle of wine bir şişe şarap

a pair of socks bir çift çorap

a bowl of sugar bir kase şeker

a set of furniture bir mobilya takımı

a cupfull of sugar bir fincan dolusu şeker

a speck of dust bir toz parçası

two sheets of paper iki yaprak kağıt

sticks of dynamite dinamit lokumları

a grain of race bir pirinç tanesi

two cups of tea iki fincan çay

a handful of money avuç dolusu para

three kinds of food üç çeşit gıda

a head of lettuce bir top salata ( marul )

six types of bread altı tip ekmek

a heap of rubbish bir yığın çöp

four cupful of sugar dört fincan dolusu şeker ten kilos of rice on kilo pirinç

a kilo of butter bir kilo tereyağ a kind of cheese bir çeşit peynir a loaf of bread bir somun ekmek a lump of sugar bir küp şeker a new kind of cheese yeni bir çeşit peynir a new kind of plastic yeni bir çeşit plastik items of news haberler pangs of remorse vicdan azabı the pangs of fear korku duygusu works of art sanat eserleri

ten meters on metre kumaş

of cloth

truckloads of sand kamyonlar dolusu kum a box of matches bir kutu kibrit a distance of two miles iki millik mesafe

a piece of string bir parça ip a bit of interest bir parça ilgi a work of art bir sanat eseri an act of mercy merhamet an attack of fever http://www.urban.tr.gs

bir küçük delil a piece of advice bir parça tavsiye

a fit of fever ateş nöbeti

ateş nöbeti

a piece of research bir küçük araştırma

heaps of mud çamur yığınları

2 ) Dikkat edilirse ilk şıkta ölçeklemeye çalıştığımız maddenin geride kalan kısmı önemsenmemektedir. Yani maddenin sadece ölçeği önemlidir. Artta kalan kısım gözardı edilmemektedir. Bu konuda ise maddenin geride kalan kısmıda önem kazanacaktır. Başka bir ifade ile madde ve ölçek birlikte anılacaktır. One of book kitapların biri Four of chair sandalyaların dördü Six of students öğrencilerin altısı Eight of tables masaların sekizi Twelwe of girls kızların onikisi Some of cars arabaların bazıları Most of problems problemlerin çoğu Burada anlatılmak istenen çok taneden az taneye doğru iniştir. 3 ) Burada ise sıralama içeren kelime gruplarını inceleyeceğiz. One of the important problems of Turkey Türkiye’nin önemli problemlerinden biri One of the big tourism centers of the world Dünyanın büyük turizm merkezlerinden biri Two of the dangeorus parts of New York New York’un tehlikeli kısımlarının ikisi One of the important telecominication equipment of today Günümüzün önemli iletişim araçlarından biri Önemli not : “ Ölçek bilgisi “ adlı başlıkta açıklamaya çalıştığımız konu İngilizce Gramerinde aynı adla ve izah tarzıyla yoktur. Kolay anlaşılabilmesi için yakıştırma ifadeler kullanılmıştır. Aşağıdaki boşluklara İngilizce karşılıklarını yazınız. Üç varil şarap three barrels of wine

Türkiye’nin büyük kentlerinden ikisi

Bir parça ekmek

Üç baş sarımsak

On elma

Dört kilo et

Evlerimiz

Bir parça kek

İki paket un

Çocukların onu

Bir bardak portakal suyu

Sekiz mektup

Bir somun ekmek Türkiye’nin zorlukları Bir çift eldiven Bir depo benzin Bir kutu kibrit Üç saatlik uyku Bir parça merhamet http://www.urban.tr.gs

Beş şişe süt

Beş kutu kola

Onlardan altısı

Bir kavanoz reçel

Tom’un hatalarından biri

Öğrencilerin biri

Bir damla göz yaşı

Bir kase yoğurt

Kalemlerin hepsi

İki kalıp sabun

Yirmi üç kitap

İki haftalık tatil

Bazılarımız Masanın ayakları Problemlerin çoğu Altı tabak yemek Beş yaprak kağıt Üç dinamit lokumu Sekiz metre halı

Linda’nın kalemlerinden biri Bir mobilya takımı

Bir galon benzin

Tom’un kız kardeşleri Dört günlük macera

Arabaların

Dört çay kaşığı tuz Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri

New York’un karanlık caddeleri

Sandalyelerin ikisi

Araba ile iki saatlik yol

On metre kumaş

Üç millik mesafe

Arkadaşlarından bazıları

Bir dilim ekmek

Üç aylık maaş

Bir parça tavsiye

Bir sanat eseri

Yedi dilim pizza

Dokuz paket yağ Çocukları İki litre su Sekiz dilim çukulata On dört koltuk Ahmet’in babasının resimleri

Genel Malzeme Uygulamaları Emir cümlelerinde özne olmayıp, direk fiille başladığına, oluş cümlelerinin “ Bu olmak budur “ yapısında olduğuna ve İngilizce cümle dizilişinde gizli özne olmadığına daha evvel değinmiştik. Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyin. Yüklem dışında şu ana kadar öğrendiğimiz tüm malzeme bilgileri cümle içlerinde topluca kullanılmıştır. Onu masaya bırak. Bırak it on the table V N Y Onu bu akşam çağırma.

Çağırma her tonight V N Z

Onları kasaya koy.

Koy them in the safe V N Y

Karısı onu saat üçte aradı.

His wife aradı him at 3 o’clock S V N Z

Beni yarın parka götürecek.

He götürecek Me to the park tomorrow S V N Y Z

Onları anlamadık.

We anlamadık them http://www.urban.tr.gs

S

V

N

Amcam hafta sonları bizi arar. My uncle arar us at weekends S V N Z Yeni evimizi dün akşam boyadılar. They boyadılar our new house last night S V N Z Seni iki gün sonra arayacağım.

I arayacağım you two days later S V N Z

Kız kardeşini hava alanına götürecek

She götürecek her sister to the airport. S V N Y

Dayımı üç senedir görmedim.

I görmedim My uncle for three years. S V N Z

Müdür bizi odasına çağırdı The manager çağırdı us to his room S V N Y Arabasını garajda bıraktı.

He bıraktı his car in the garage. S V N Y

Babası dün akşam Ankara’daydı.

Her father olmak in Ankara yesterday. S V Y Z

Onları tanımıyorum.

I tanımıyorum them. S V N

İki gün önce kitabını evde kaybetti. She kaybetti her book at home two days ago. S V N Y Z Pis ayakkabıların ile halıda yürüme. Yürüme on the carpet with your dirty shoes. V Y B Elleri kirliydi.

Her hands olmak dirty. S V N

Benim suyumu içdi.

He içti My water. S V N

Amcam bizi dün sinemaya götürdü. My uncle götürdü us to the cinema yesterday. S V N Y Z Yıllarca babasını her yerde aradı.

She aradı his father everywhere for years. S V N Y Z

Benimkini götürme.

Götürme mine. V N

Seni özleyeceğiz.

We özleyeceğiz you. S V N

Onunki çok pahalı.

His olmak very expensive. S V N http://www.urban.tr.gs

Aylarca beni görmediler.

They görmediler Me for months. S V N Z

Karısını terk etti.

He terk etti his wife. S V N She tutamıyordu the flower with her hand. S V N B Dokunma it. V N

Çiçeği eliyle tutamıyordu. Ona dokunma. Annesi onun her şeyiydi.

Her mother olmak her everything. S V N

Evimizin güzel bir bahçesi var.

Our house sahip a nice view. S V N Aşağıdaki ilk üç örnekte “ her-our-My “ gelemez. Çünkü bu zamirlerden sonra mutlak surette bir isim gelmek zorundadır.Örnekler incelendiğinde isimlere rastlamak mümkün değildir. O halde bunların yerine “ hers-oursmine “ gelmek zorundadır. ( her car-our father-My book ) Bu onun değil.

This olmamak hers. S V N

Bu ev bizim.

This house olmak ours. S V N

O benim.

It olmak mine. S V N

Arabalarını her akşam yıkıyorlar. Onu sevmiyorum.

They yıkıyorlar their car every night. S V N Z

I sevmiyorum him. S V N

Para hayatını tamamen değiştirdi.

Money değiştirdi his life completely. S V N B

Borsada her şeyini kaybetti.

He kaybetti his everything in the stock exchange. S V N Y Seni yarına kadar burada beklerim. I beklerim you here until tomorrow. S V N Y Z Dört gün evvel Antalya’daydılar.

They olmak in Antalya four days ago. S V Y Z

Pazarları evde televizyon seyrederim.

I seyrederim the television at home on Sundays. S V N Y Z

Geçen haftadan beri buradayız. We olmak here since last week. S V Y Z Yirmi yıllık evliydiler.

They olmak married for twenty years. S V N Z

Masada arkadaşı ile dans ediyordu. She dans ediyordu with her friend on the table.

http://www.urban.tr.gs

S

V

B

Y

I gitmeyeceğim to the party tomorrow. S V Y Z Borcunu günlerdir ödeyemiyor He ödeyemiyor his debt for days. S V N Z

Yarın partiye gitmeyeceğim.

Borsada her şeyimizi kaybettik

We kaybettik our everything in the stock exchange. S V N Y

Bu sabah annemi doktora götürdüm

I götürdüm My mother to the doctor this morning. S V N Y Z

Bana ıslak ellerinle dokunma

Dokunma Me with your wet hands. V N B

Karısını yıllardır her yerde arıyordu

He arıyordu his wife everywhere for years. S V N Y Z

Yeni kiracısı emekli bir memur

Her new lodger olmak a retired clerk. S V N

Hayatı oldukça ilginç gözüküyordu

His life gözüküyordu rather interesting. S V N

Telefonumla oynama

Oynama with My telephone. V N

her şeyi babasından öğrendi

He öğrendi everything from his father. S V N Y

Evde Linda ile saatlerce televizyon seyrettiler Amcası onu her gün dövüyor

They seyrettiler TV with Linda for hours. S V N B Z Her uncle dövüyor her every day. S V N Z

New York’ta yıllarca İngilizce öğrenemedi She öğrenemedi English in New York for years. S V N Y Z Mavi gözleri var Sevgiye ihtiyaçları var Evde tek başına ağlıyordu

He sahip blue eyes. S V N They ihtiyaç duyarlar love. S V N He ağlıyordu alone at home. S V B Y

Pis elinle duvara dokunma. Dokunma the wall with your dirty hand. V N B

http://www.urban.tr.gs

PÜF NOKTASI Aşağıda İngilizce yi orta düzeyde bilenler için yararlı olacağına inandığım ve kitaplarda kolaylıkla bulunamayacak bazı bilgiler yer almaktadır. Bu kullanım kolaylıkları İngilizce gramer sisteminde yer almasına rağmen gerek yerli ve yabancı kitap yazarları gerekse İngilizce öğretmenleri bu konulara fazla değinmezler. Bunların bazılarına aşağıda yer verilmiştir. Sizlere yararlı olması inancımla.

Ezberlemeden Mantığı ile Kelime Türetme Aşağıdaki bilgiler İngilizce yi orta düzeyde bilenler için verilmiştir. 1. Fiillerden isim yapma 2. Fiillerden sıfat yapma 3. Sıfatlardan fiil yapma

swimming pool broken heart to get fat

yüzme havuzu kırık kalp şişmanlamak

Burada yer alan bilgilerin amacı İngilizce eğitimi alanların yıllarca ayrı ayrı ezberlemek zorunda kaldıkları ama aslında tek bir mantık ve sadelikle zaten farkında olmadan bildikleri bazı gerçeklerin hiçte sanıldıkları kadar ürkütücü olmadıklarını göstermektedir.

Her gün kullandığımız, kızarmış tavuk kırık sandalye oturma odası yüzme havuzu

fried chicken broken chair living room swimming pool

gibi kelimeler teker teker ezberlenmek yerine orijinal fiilleri sayesinde türetilirler. Bu sayede yüzlerce yeni kelimeye hiç bir çaba harcamadan ve en önemlisi ezberlemeden ulaşırız. Eğer sözlükte kırık sıfatını aramak istersek karşımıza " broken " kelimesi çıkar ve bizde sanki onu özel bir kelimeymiş gibi algılarız oysa farkında olmadan zaten o kullanımı biliyoruzdur ama böyle bir yapının ne olduğu ve nasıl ortaya çıkabileceğini bilmediğimizden de zaten bildiklerimizi tekrar ezberlemek gibi bir tutuma gireriz.

Ving Yapısının İsim Olarak Kullanımı Her fiilin tek başına Ving hali fiilin eylem özelliğini kaybettirerek onu fiilden türeyen bir isim haline sokar ve orijinal bir isim gibi Türkçeleşir. Bu kullanım özelliği yüzlerce yeni kelimeyi bize hiç çaba harcamadan otomatikman bilme yeteneği katar. Aşağıda yer alan tamlamaları dikkatlice inceleyerek aynı mantığa varmaya çalışın. Dancing school dans okulu Finishing line bitiş çizgisi Freezing point donma noktası Living room oturma odası Openning speech açılış konuşması Ving yapılı isim farklı kelime ile birleşip yeni anlamlı başka bir tamlama ortaya çıkarabilir. Bu durum genellikle Ving yapısının ikinci kısım olması ile elde edilir. Air-conditioning klima Body-building vücut gelittirme beyin yıkama Brain washing Central heating merkezi ısıtma Dry cleaning kuru temizleme 1. Copper minning is indispensable to the economy of that region. Bakır madenciliği o bölgenin ekonomisi için vazgeçilmezdir 2. Smoking is a terrible habit. Sigara içmek kötü bir alışkanlıktır 3. Playing tennis in Turkey is very expensive. Türkiye’de tennis oynamak çok pahalıdır 4. Swimming is a good sport. Yüzme iyi bir spordur

V3 Yapısının Sıfat Olarak Kullanımı http://www.urban.tr.gs

Fiillerin tek başına V3 hali, o fiilin eylem özelliğini kaybettirerek onu fiilden türeyen bir sıfat haline sokar ve orijinal bir sıfat gibi Türkçeleşir. Bu kullanım özelliği bize yüzlerce yeni kelimeyi hiç çaba harcamadan otomatikman bilme yeteneği katar. Fiillerin üç hali vardır. Daha evvel isimlerin “ çoğul yapılma kurallarında “ da incelendiği gibi isimler - sıfatlar ve fiiller düzenli ( belirli bir kurala göre türetebilen ) ve düzensiz ( belirli bir kurala göre türetilemeyip ayrı ayrı bilinmek zorunda olunan) yapıda karşımıza çıkarlar. Fiillerin üç hali düzenli fiillerde sonlarına ed eki almalarıyla düzensiz fiillerde ise ayrı ayrı bilinmek suretiyle kullanılırlar. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. break broke broken steal stole stolen marry married married fry fried fried paint painted painted 1. hal 2. hal 3. Hal Şimdi fiillerin eylem anlamları bir kenara bırakılarak onların sıfat anlamları incelenirse, to break kırmak to be broken kırık to steal çalmak to be stolen çalıntı to marry evlenmek to be married evli to fry kızartmak to be fried kızarmış to paint boyamak to be painted boyalı 1. He is married to an American. Bir Amerikalı ile evli 2. It is illegal to buy a stolen ring. Çalıntı bir yüzük almak kanun dışıdır 3. It is forbidden to park here. Buraya park etmek yasak 4. He is known very mean in the town. Kasabada çok cimri biliniyor

Sıfatlardan Fiil Yapılması Bilindiği gibi sıfatların çekim alması sadece “ to be “ cümlelerinde gerçekleşebilmektedir. Yani bir eylem gibi ele alınıp çekimlenemezler. I am fat şişmanım I was fat şişmandım Oysa Türkçe Gramerinde karşımıza sıfatlardan türeyerek eyleme dönüşen ve bunun sonucunda eylem cümlelerinde kullanılan bir çok kelime çıkar. şişman olmak şişmanlamak Kızgın olmak kızmak Sıcak olmak ısınmak Pahalı olmak pahalılaşmak Aynı durum İngilizce Gramerde de karşımıza çıkarak aynen Türkçe de olduğu gibi sıfatlar fiil yapısında kullanılabilirler. Bir sıfatı fiilleştirmek için önüne “ get “ getirilir ve sıfatlar artık oluş cümleleri yerine sıfat özelliklerini bir kenara bırakarak eylem cümlelerinde çekim alırlar. Aşağıdaki örneklerde sıfatların nasıl fiil haline geldiklerini dikkatlice inceleyin. to be fat şişman olmak to get fat şişmanlamak to be angry kızgın olmak to get angry kızmak to be hot sıcak olmak to get hot ısınmak to be dark karanlık olmak to get dark kararmak to be better daha iyi olmak to get better iyileşmek to be cold soğuk olmak to get cold soğumak She wants to get fat. Şişmanlamak istiyor I don’t want you to go out after it gets dark. Hava karardıktan sonra dışarı çıkmanı istemiyorum Whenever I see him, I get crazy. Her ne zaman onu görsem, çıldırıyorum Life gets difficult every day litle by litle. Hayat her gün azar azar zorlaşıyor

İngilizce Akış Şeması Aşağıdaki bilgiler İngilizce yi orta düzeyin üzerinde bilenler için sadece fikir vermesi açısından verilmiştir.

Kategoriye göre: OLUŞ CÜMLELERİ

I

am

a student

EYLEM CÜMLELERİ

Present Tense

She

swims

everyday

http://www.urban.tr.gs

I was a student I will be a student I have been a student I had been a student

Past Tense Future Tense Present Perfect Tense Past Perfect Tense

She She will She has She had

Tobe Çekimi

swam swim swum swum

yesterday tomorrow for two days for two days

Eylem Çekimi

İngilizce içinde ana başlık olarak iki tip cümle vardır ve bu iki tip cümle 5 ana zamanda konuşulur.

Yapılışına göre: TO BE ÇEKİMİ

EYLEM ÇEKİMİ

Oluş

tobe + isim tobe + sıfat Continuous tobe + Ving Passive Voice tobe + V3 I I will I I have I had

am be was been been

tobe

+

TOBE

am is are V1

to V

swimming swimming swimming swimming swimming

I am I will be I was I have been I had been

Ving

tobe

was were

been

V2

V3

+

taken taken taken taken taken V3

Bir cümle İngilizce gramerinde mutlak surette ya " tobe" yada "eylem" çekimi ile yapılabilir. Continuous ve passive voice cümleleri eylem cümleleri olmalarına rağmen to be ile yapılırlar.

Eylem Cümlelerinin İskelet Sistemi: İngilizce de ana başlık olarak tek fiil, çok fiil ve başkasına yaptırılan iş adı altında üç cümle kuruluş iskeleti ve bunların altında da yüklem tipine göre üç alt başlık bulunur.( Bu tanım, kategori ve başlıklar İngilizce Gramerinde aynı adla ve izah tarzı ile yoktur. )

Yüklem tipi: 1) Kendilerinden sonra gelen fiile to aldıranlar want,refuse...... 2) Kendilerinden sonra to aldırmadığından ikinci fiili Ving yapanlar

stop,enjoy,avoid......

3) Sonu pre. ile bittiği için ikinci fiili Ving yapanlar give up,think of.......

Tek Fiil

Çok Fiil

S V O

S

Vy

to V

O

S Vy zamir

to V O

S

Vy

Ving

O

S

Ving O

S

Vy pre. Ving O

S

I want I want I enjoy

Başkasına Yaptırılan İş

to swim swimming

Vy zamir

I want you I stop you

Vy zamir pre. Ving O to swim smoking

http://www.urban.tr.gs

I think of going

I accuse you of stealing the money

y : yüklem pre. : Preposition S : subject V : verb O : object

En küçük birim açıklama : 1) The girl 2) The girl 3) The girl 4) The girl E.K.B

in the garden who wants to go smimming killed by Tom

Kelime grubu Relative Clause Gerund Passive

açıklama

Sonuç olarak bir cümle ya oluştur yada eylem ve eylemse mutlaka yukarıdaki iskelet sistemi içinde kalan 7 adetten bir tanesidir. Eylem cümlesini kendi tense'inde " yor " larsanız continuous, edilgen yaparsanız passive voice cümleleri elde edersiniz.

http://www.urban.tr.gs