Data Loading...

PANDUAN BUKU DIGITAL Flipbook PDF

PANDUAN BUKU DIGITAL


99 Views
20 Downloads
FLIP PDF 643.91KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

PERTANDINGAN MENCIPTA BUKU DIGITAL Disediakan oleh: Cikgu Hafiah binti Ismail

Pusat Sumber SMKA Al-Mashoor (Lelaki) 10460 Jalan Air Itam, Pulau Pinang.

SYARAT PERTANDINGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Buku akademik sahaja. Buku yang dihasilkan dalam bentuk pdf. Jumlah muka surat buku adalah sekitar 10 muka surat sahaja. Buku yang dihasilkan boleh menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Karya yang dihasilkan adalah asli dan mengikut kreativiti sendiri. Buku yang dihasilkan perlu disertakan rujukan. Tarikh tutup pertandingan 19 Mac 2021. E-melkan penyertaan anda kepada [email protected]

PANDUAN MENGHASILKAN BUKU DIGITAL

MICROSOFT WORD 1. 2. 3.

4.

5.

Pilih blank document. Proses pembinaan buku. Setelah selesai, pilih file kemudian pilih save as. Kemudian pilih save as type dan pilih pdf. Selesai.

MICROSOFT POWER POINT 1. 2. 3.

4.

5.

Pilih blank presentation. Proses pembinaan buku. Setelah selesai, pilih file kemudian pilih save as. Kemudian pilih save as type dan pilih pdf. Selesai.

PANDUAN MENULIS RUJUKAN

ELEMEN ASAS RUJUKAN Lima elemen asas dalam menulis bibliografi : 1. Pengarang 2. Tahun penerbitan 3. Judul 4. Maklumat penerbitan (jilid,isu,edisi,muka surat dsb) 5. Maklumat tambahan (URL) (jika perlu)

PENULISAN NAMA PENGARANG Pengarang Barat – diringkaskan kepada nama keluarga sahaja dan nama selainnya hendaklah digunakan parap (initial).

John Fitzgerald Kennedy jadi J.F. Kennedy Parap hendaklah ditulis selepas nama keluarga dan didahulukan dengan tanda koma (,). J.F. Kennedy ditulis sebagai Kennedy, J.F. Pengarang Melayu Abaikan penggunaan ‘bin’ atau’binti’ Contoh: Nik Safiah binti Abdul Karim ditulis sebagai Nik Safiah Abdul Karim (2010).__________________

PENULISAN NAMA PENGARANG Pengarang Cina Anda perlu menulis nama pertama dahulu diikuti dengan nama singkatannya iaitu abjad pertama bagi nama seterusnya. Wong Chee Meng ditulis sebagai Wong,C.M.(2010)._________________________ Pengarang Cina mempunyai nama Inggeris Anda perlu menulis nama keluarganya dahulu diiukuti dengan nama singkatan mengikut abjad pertama nama Inggerisnya dan seterusnya diikuti pula oleh abjad pertama bagi nama seterusnya. Contoh: Lawrence Yap Ah Chai (2010) ditulis sebagai Yap, L.A.C. (2010)._______________

PENULISAN NAMA PENGARANG Pengarang India dan Sikh Abaikan penggunaan ‘d/o’,’s/o’,’a/l’ dan ‘a/p’ Krishnan Kumar ditulis sebagai Krishnan Kumar V. Thilagavathi Gunalan ditulis sebagai Gunalan, V. Thilagavathi

Nama yang menggunakan parap, maka parap perlu diletakkan selepas nama. Zakri A.H ditulis sebagai Zakri, A.H. H.M. Dahlan ditulis sebagai Dahlan, H.M.

PENULISAN BIBLIOGRAFI  Mengikut turutan abjad A- Z. Mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang, tahun terbit, tajuk, tempat terbit dan penerbit Bagi rujukan yang tiada nama pengarang, rujukan mengikut tajuk Gunakan huruf besar bagi perkataan pertama tajuk buku dan artikel kecuali kata nama khas. Perkataan pertama sub tajuk perlu ditulis dengan huruf besar.

PENULISAN BIBLIOGRAFI Rujukan Bahan Audio Visual Tuliskan nama individu tersebut dan diikuti dengan peranannya, tahun, tajuk yang dicondongkan, dan jenis bahan audio visual yang ditaipkan dalam kurungan. Gardiner, A., Curtis, C., & Michael, E. (Producers), & Waititi, T. (Director). (2010). Boy: Welcome to my interesting world [DVD]. New Zealand: Transmission.

PENULISAN BIBLIOGRAFI Sumber Internet  Maklumat pengarang – individu atau organisasi  Tarikh penerbitan. Sekiranya tiada tarikh tulis (n.d.).  Tajuk bahan dicondongkan (italics).  Alamat URL Sumber Internet Tiada pengarang dan Tiada tahun.

Pet therapy. (n.d.). Retrieved from http://www.holisticonline.com/stress/stress_pettherapy.htm. Sumber Internet - Organisasi Ministry of Health. (2014). Ebola: Information for the public. Retrieved from http://www.health.govt.nz/your health/conditions-and-treatments/diseases-andillnesses/ebolainformation-public

PENULISAN BIBLIOGRAFI Buku 1. Nama pengarang. 2. Tahun penerbitan dalam kurungan (2010). 3. Tajuk lengkap. Tulis huruf besar bagi huruf pertama tajuk dan subtajuk. Italic tajuk. Gunakan koma bertindih (:) antara tajuk dan subtajuk. 4. Masukkan nombor edisi sekiranya ada dalam kurungan selepas tajuk atau sub tajuk (3rd ed.) atau (Rev. ed.). 5. Tempat penerbitan. 6. Nama penerbit.

PENULISAN BIBLIOGRAFI Buku: Tiada Pengarang A World of Strangers: Order and action in urban public space.(1999).2nd.ed. New York: Basic Books. Seorang pengarang Ab.Aziz Mohd Zin. (2005). Metodologi Dakwah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya Buku : Dua Pengarang Ghazali Darusalam & Sufean Hussin (2016). Metodologi penyelidikan dalam pendidikan: Amalan dan analisis kajian. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

PENULISAN BIBLIOGRAFI Tiga, Empat dan Lima Pengarang Masukkan kesemua nama pengarang Fariza Md.Sham, Salasiah Hanin Hamjah & Mohd. Jurairi Sharifuddin (2008). Personaliti dari perspektif al-Ghazali. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Enam dan Tujuh Pengarang Masukkan kesemua nama pengarang.

Contoh daripada bahan jurnal. Nama jurnal dicondongkan (italic)

Mikosch, P., Hadrawa, T., Laubreiter, K., Brandl, J., Pilz, J., Stettner, H., & Grimm, G. (2010). Effectiveness of respiratory-sinus-arrhythmia biofeedback on state-anxiety in patients undergoing coronary angiography. Journal of Advanced Nursing, 66(5), 1101-1110.

PENULISAN BIBLIOGRAFI Apabila terdapat 8 orang pengarang atau lebih, masukkan enam pengarang pertama sahaja kemudian gunakan tanda ellipsis (...) sebelum diakhiri dengan nama pengarang terakhir. Vissing, K., Brink, M., Lonbro, S., Sorensen, H., Overgaard, K., Danborg, K., ... Aagaard, P. (2008). Muscle adaptations to plyometric vs. resistance training in untrained young men. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(6), 1799-1810.

FORMAT BUKU DIGITAL SMKA AL-MASHOOR (L), 10460

Logo & nama sekolah

JALAN AIR ITAM, PULAU PINANG.

Muka hadapan

BAHASA MELAYU

Nama mata pelajaran

Kata Adjektif Tajuk NAMA & TINGKATAN TAHUN 2021

Nama & Tingkatan Tahun

Rujukan untuk buku digital anda tidak perlu banyak sangat memadai dua atau tiga rujukan. Boleh diletakkan pada muka surat terakhir bahagian bawah.

Rujukan Ab.Aziz Mohd Zin. (2005). Metodologi Dakwah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya

TARIKH TUTUP PENYERTAAN 19 MAC 2021

SEKIAN, TERIMA KASIH.

SELAMAT MENCIPTA BUKU DIGITAL ANDA…!

Rujukan Penulisan mengikut format APA. https://www.slideshare.net.Norlasbtintah/penulisanmengikut-format-apa Student success: A guide to APA 6th ed. referencing style (2017). https://www.academia.edu/37391767/A_Guide_to_APA_Referencing_Style_6_th_Edition