Data Loading...

Partial PT_Values Educ Flipbook PDF

Partial PT_Values Educ


102 Views
85 Downloads
FLIP PDF 754.1KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

Ang Imaheng Biblikal

JASMINE O. BARAO GRADE 6-EZEKIEL

PANGINOON, AKO'Y NAGAGALAK AT NAGPAPASALAMAT SA LAHAT NG BIYAYANG IYONG IPINAGKALOOB MAGING SA ARAW ARAW NA BUHAY NA IYONG IBINIBIGAY. IPINAGPAPASALAMAT KO RIN PO ANG BAWAT KAALAMAN NA INYONG IPINABABATID SA AKIN. MARAMING SALAMAT DIN PO SA PAGGABAY SA LAHAT NG AKING GAGAWIN AT SALAMAT DIN PO SA PATULOY NA PAGPROPROTEKTA SA AKIN MULA SA KASAMAAN AT KAPAHAMAKAN. MARAMING SALAMAT DIN PO SA ARAW ARAW KONG PAGGISING AT PAGBIBIGAY SAKIN NG BAGONG PAG ASA. LUBOS PO AKONG NAGPAPASALAMAT SA WALANG HANGGAN NIYONG PAGMAMAHAL SA AKIN SA KABILA NG AKING KAHINAAN AT KASALANAN NA NAGAGAWA. AKO PO'Y LABIS NA NAPAPASALAMAT SA MGA TAONG NARIYAN AT MGA TAONG DARATING NA SIYANG IBINIGAY MO PO UPANG AKO'Y SUPORTAHAN, MAHALIN AT MAG IINGAT SA AKIN. ANG LAHAT PO NG ITO AY AKING PINASASALAMATAN SA DAKILANG PANGALAN NI HESUS. AMEN.

Mahalaga ang bibliya sa panahon ng pandemya sapagkat sa pamamagitan ng pananalita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng bukas na isipan at kahinahunan para sa kapayapaan ng sarili at ng ating kapwa. Sa pagbasa din ng bibliya, itinuturo sa tin ang kahalagahan ng pakikipagkapwa tao na may paggalang at responsibilidad.