Data Loading...

paud ar-rahmah (1) Flipbook PDF

paud ar-rahmah (1)


111 Views
94 Downloads
FLIP PDF 20.02MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

paud ar-rahmah

belajar mengenal alphabet

disusun oleh :bunda SUNARTI

Bb apel

Cc

cicak

bunga

Dd

durian

Ee

Ff

foto

elang

Gg

gigi

Hh

harimau

Ii

itik Kk

katak

Jj

jam

Ll

lilin

Mm

manggis

Oo

obat

Nn

nanas

Pp

pintu

Qq qurban

Ss

susu

Rr roti

Tt

tempe

Uu

unta

Ww

wajah

Vv

vas bunga

Xx

x-ray

Yy

yoyo

Zz

zebra

alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmahnya sehingga karya ini terselesaikan dan terima kasi kepada semua yang telah memberi ilmu

semoga bermanfaat

disusun oleh bunda sunarti