Data Loading...

PBL Bahasa Arab_1_2021 Flipbook PDF

bahasa arab


114 Views
52 Downloads
FLIP PDF 12.84MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

SK BAYAN BARU, PULAU PINANG

P EV I A ‘Everyone Is An Achiever’

BAHASA ARAB

BICARA GURU BESAR

Assallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terlebih dahulu saya memanjat setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, Modul PEVIA PBL ini diadakan untuk memenuhi keperluan semasa. Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang berkualiti dapat menetukan kemenjadian murid seperti yang dihasratkan. Dengan pelaksanaan PBD yang berkesan, guru dapat mengumpul maklumat tentang perkembangan, kemajuan dan penguasaan murid dalam proses pembelajaran mereka dan seterusnya meningkat pencapaian murid secara keseluruhan. Dalam konteks PEVIA PBLmerujuk kepada pelaksanaan projek yang dapat meningkatkan pencapaian

Tahap Penguasaan 5 (TP5) dan Tahap Penguasaan 6 (TP6). Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah Berasaskan Projek merupakan satu proses pembelajaran yang berpusatkan murid di mana pelbagai disiplin ilmu boleh diintegrasikan secara sistematik dan terancang. Aktiviti kerja projek dilakukan selepas murid telah didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan. Pentaksiran secara berterusan perlu dijalankan semasa pelaksanaan projek dan ini dikenali sebagai Pentaksiran Bilik darjah (PBD) Berasaskan Projek. Pelaksanaan kerja projek memberikan murid ruang untuk meneroka dan menyelesaikan sesuatu isu atau masalah secara praktikal dengan menjalankan inkuiri, peranacangan,

pelaksanaan dan refleki. Ini menggalakkan pembelajaran aktif dan pengaplikasian KBAT. Di samping itu, kemahiran berkomunikasi murid juga dapat dikembangkan dan secara tidak langsung nilai-nilai murni murid diterapkan semasa proses pelaksanaan projek. Melalui PEVIA PBL, pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murid dapat di optimumkan (4 C + 1 V). Modul PEVIA PBL juga mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran Berasaskan inkuiri sebagai strategi yang memberi peluang kepada murid mengalami aktiviti penerokaan yang melibatkan pertanyaan soalan, penyiasatan, membuat hipotesis, mengumpul dan menganalisis data serta membuat rumusan / refleksi. Gabungan PEVIA PBL INKUIRI murid dibimbing mempunyai rasa ingin tahu, menjadi penyelesai masalah, kritis, kreatif dan penyelididk yang membina ilmu baharu disamping megukuhkan KBAT serta meningkatkan pembelajaran terarah kendiri untuk pembelajaran sepanjang hayat. Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua barisan Penolong Kanan dan semua guru yang terlibat secara lansung dengan penerbitan MODUL PEVIA PBL ini. Semoga Modul ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat. Sekian, wassallam. “PEVIA , EVERYONE IS AN A ACHIEVER” Nazzatul Ashima Bt Abdul Rahman Guru Besar SK Bayan Baru

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

1

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

2

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

3

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

4

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

5

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

6

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

7

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

8

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

9

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

10

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

11

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

12

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

13

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

14

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

15

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

16

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

17

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

18

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

19

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

20

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

21

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

22

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

23

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

24

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

25

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

26

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

27

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

28

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

29

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

30

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

31

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

32

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

33

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

34

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

35

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

36

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

37

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

38

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

39

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

40

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

41

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

42

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

43

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

44

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

45

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

46

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

47

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

48

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

49

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

50

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

51

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

52

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

53

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

54

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

55

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

56

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

57

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

58

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

59

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

60

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

61

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

62

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

63

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

64

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

65

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

66

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

67

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

68

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

69

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

70

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

71

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

72

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

73

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

74

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

75

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

76

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

77

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

78

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

79

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

80

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

81

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

82

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

83

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

84

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

85

Modul PBL 2/2021 (Julai) : Elektif

86

SK BAYAN BARU PULAU PINANG #PEVIASKBB #everyoneisanachiever #SKBBtheGreat #sekolahtransformasiTS25