Data Loading...

PemudaMiskin Flipbook PDF

PemudaMiskin


122 Views
2 Downloads
FLIP PDF 1.04MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

PEMUDA MISKIN DENGAN SINGA

NAMA

:

KELAS

:

SEKOLAH :

www.zoom-a.com Pembelajaran Interaktif Melalui Internet

Pada suatu hari, seorang pemuda miskin pergi ke dalam hutan. Dia terjumpa sebuah gua. Dia berehat di dalam gua itu. www.zoom-a.com Pembelajaran Interaktif Melalui Internet

1

Pemuda

miskin

itu

tertidur.

Tiba-tiba masuklah seekor singa. Dia terkejut

apabila

terdengar

bunyi

singa mengaum. www.zoom-a.com Pembelajaran Interaktif Melalui Internet

2

Dia sangat ketakutan. “Matilah aku!” katanya dalam hati. Singa itu menghampirinya. Dia melihat singa itu berjalan tempang. www.zoom-a.com Pembelajaran Interaktif Melalui Internet

3

“Oh, singa ini tercucuk duri!” kata pemuda itu. Dia memberanikan dirinya. Dia mencabut duri di kaki singa itu. Kemudian, singa itu pun beredar dari situ. www.zoom-a.com Pembelajaran Interaktif Melalui Internet

4

Beberapa

hari

kemudian,

pemuda itu ditangkap oleh raja. Raja dalam negeri itu sangat suka melihat pertandingan manusia berlawan dengan singa. www.zoom-a.com Pembelajaran Interaktif Melalui Internet

5

Di dalam gelanggang, pemuda miskin itu mesti berlawan dengan singa.

www.zoom-a.com Pembelajaran Interaktif Melalui Internet

6

“Matilah aku dibunuh oleh singa!” kata pemuda miskin itu. Tetapi singa itu mencium-cium kaki pemuda miskin itu. www.zoom-a.com Pembelajaran Interaktif Melalui Internet

7

Raja hairan melihat peristiwa itu. Pemuda

itu

lalu

memberitahu

raja, “Patik pernah menolong singa ini di dalam gua dahulu.” Singa itu pandai membalas budi. www.zoom-a.com Pembelajaran Interaktif Melalui Internet

8

Raja itu berasa insaf. Baginda membebaskan pemuda miskin itu. Semenjak hari itu, baginda tidak lagi

mengadakan

pertandingan

manusia melawan singa. www.zoom-a.com Pembelajaran Interaktif Melalui Internet

9