Data Loading...

PENDIDIKAN SEJARAH DALAM MEMBINA SEBUAH NEGARA YANG MAKMUR Flipbook PDF

PENDIDIKAN SEJARAH DALAM MEMBINA SEBUAH NEGARA YANG MAKMUR


126 Views
101 Downloads
FLIP PDF 1.28MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

PENDIDIKAN SEJARAH DALAM MEMBINA SEBUAH N E G A R A YA N G M A K M U R

D A R I PA D A K U M P U L A N 5 : DARWISY ILMAN BIN MUSLIMAN NICKLY MARULA NUR FAZILAH BINTI MUSLIMIN NUR SYAMIMI BINTI SHAHARIL ZAME SOFIYA BINTI SALUDEN

ISI KANDUNGAN • Pengenalan---------------------------------

1

• Matlamat Pendidikan Sejarah-----------

3

• Perkembangan Pendidikan Sejarah----Pendidikan Sejarah Semasa Dibawah Jajahan British.

-Pendidikan Sejarah Selepas Kemerdekaan.

4 6

ISI KANDUNGAN • Kepentingan-----------------

9

• Kesimpulan------------------

10

• Rujukan-------------------------

11

PENGENALAN • Pendidikan amat diperlukan untuk mencapai matlamat sesebuah negara yang untuk membangun • Pendidikan sejarah amat penting terutama pada golongan muda supaya dapat mengenang jasa pahlawan-pahlawan terdahulu • Pendidikan sejarah juga dapat mengeratkan silaturrahim dan mewujudkan kesefahaman sesama bangsa.

1

• Dapat mengetahui asal-usul sesuatu bangsa dan tradisi mereka supaya dapat mewarisi ke generasi yang seterusnya.

• Perlu dididik sejak bangku sekolah lagi agar melahirkan sifat patriotisme dan menghayati khazanah negara.

2

MATLAMAT PENDIDIKAN SEJARAH • Menjadikan subjek sejarah sebagai subjek wajib dipelajari dalam sistem pendidikan negara Malaysia.

• Memupuk semangat setia pada negara dan menimbulkan rasa bersyukur menjadi rakyat Malaysia. • Menjalinkan ukhwah yang kukuh sesama bangsa. • Mengagumi sejarah negara dan mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku. Contohnya, Darurat Tanah Melayu, penjajahan askar Jepun di Tanah Melayu, Peristiwa 13 Mei dan lainlain lagi.

3

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SEJARAH

• PENDIDIKAN SEJARAH SELEPAS KEDATANGAN ISLAM DI ALAM MELAYU

• Kepentingan sejarah mula digalakkan sejak kedatangan Islam di Alam Melayu pada awal abad ke7 • Selain pendidikan agama, pendidikan sejarah juga sangat penting kerana mempunyai nilai moral dan diambil sebagai pengajaran. • Pada masa itu, pendidikan sejarah lebih tertumpu pada sirah nabi, kisah-kisah yang terkandung dalam a Al-Quran malah juga dari karya-karya pensejarahan Islam.

4

Peta Alam Melayu, merangkumi dari selatan Thailand hingga Kepulauan Melayu.

5

• PENDIDIKAN SEJARAH SEMASA DI BAWAH JAJAHAN BRITISH • British memperkenalkan pendidikan sejarah di setiap sekolah vernakular – Contohnya, sekolah vernakular Cina mempelajari sejarah di China. Manakala, sekolah vernakular Tamil mempelajari sejarah di India.

• Pendidikan sejarah di sekolah Melayu memfokuskan pada kesusasateraan Melayu dan hikayat-hikayat Melayu klasik seperti Hikayat Merong Mahawangsa, Hikayat Hang Tuah, dan lain-lain.

6

• Di sekolah Inggeris pula, pendidikan sejarahnya lebih kepada keagungan Eropah, sejarah Eropah, perkembangan empayar Eropah dan sejarah Komanwel • Namun begitu, pemerintah British tidak memberi penekanan kepada matapelajaran sejarah, sebaliknya tujuan matapelajaran itu diperkenalkan hanyalah sebahagian daripada kepentingan mereka sahaja bagi mengelakkan hubungan penduduk tempatan dengan pentadbir menjadi renggang.

• Sebaliknya, pendidikan sejarah tidak diwajibkan dalam kurikulum sekolah rendah Melayu kerana mereka bimbang masyarakat Melayu pada masa akan datang bangkit menentang British.

7

• PENDIDIKAN SEJARAH SELEPAS KEMERDEKAAN • Selepas kemerdekaan sehinggalah tahun 1996, sukatan pelajaran sejarah di sekolah rendah bersifat eurosentrik (hanya fokus pada kemegahan dan kehebatan British manakala sejarah tempatan pula dipandang negatif dan disisihkan) • Pada tahun 1996, sukatan pelajaran diubahsuai berdasarkan laporan Rahman Talib 1960. Dalam laporan itu mengutamakan kurikulum sekolah mengikut keperluan negara, selain itu menggalakkan perpaduan kaum. • Pada tahun 2001, Perdana Menteri pada masa itu,Tun Abdullah Ahmad Badawi telah mencadangkan mata pelajaran perlu dikaji semula selaras dengan keadaan semasa supaya mudah dipelajari oleh generasi muda.

8

KEPENTINGAN • Sejarah menjadi penunjuk arah kepada supaya pembangunan negara menjadi lebih kukuh. • Pendidikan sejarah mampu menerap nilai patriotism dalam kalangan masyarakat. • Semangat perpadauan yang kukuh bagai satu senjata yang kuat untuk membina sebuah negara yang berpatriotik.

9

KESIMPULAN • Sejarah perlu dididik pada generasi muda supaya mereka mengetahui tentang warisan silam masyarakat orang yang terdahulu.

• Dengan mempelajari sejarah, kita seharusnya mengambil iktibar dan tidak mengulangi peristiwa yang sama seperti dalam petikan dari ahli falsafah Edmund Burke, “Those who do not learn history are doomed to repeat it”. • Memupuk golongan muda untuk bersikap patriotism, mencintai kesenian budaya dan warisan negara.

10

RUJUKAN Rujukan Internet. Awg Kasmurie bin Awg Kitot Anuar Ahmad, Pendidikan Sejarah di Malaysia: Isu Penerapan Nilai Kewarganegaraan dan Patriotisme(published),Diperolehi pada 18 April 2021 daripada https://www.academia.edu/32146052/Pendidikan_Sejarah_Di_Malaysia.

Syed Othman Alhabshi, Hasnan Hakim, Dasar dan pelaksanaan sistem pendidikan kebangsaan, Penolong Pengurus, Hal Ehwal Koporat, Kongres Pendidikan Melayu di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur, pada, 1-2, 2001

11

RUJUKAN Rujukan Internet Mira Kasih, Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid, Diperolehi pada 18 April 2021 daripada https://www.academia.edu/13077798/MATLAMAT_KURIKULUM_PENDIDIKAN_SEJARAH Jurnal MOHD NOOR, Arba'iyah. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SEJARAH DI MALAYSIA DARI ZAMAN TRADISIONAL KE ZAMAN MODEN. SEJARAH: Journal of the Department of History, [S.l.], v. 17, n. 17, nov. 2017. ISSN 2756-8253. Available at: . Date accessed: 18 apr. 2021. doi: https://doi.org/10.22452/sejarah.vol17no17.3.

12