Data Loading...

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILE Flipbook PDF

Program de Proiectare (Gemini CADX20)


118 Views
54 Downloads
FLIP PDF 12.94MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

Manuela AVĂDANEI Emil LOGHIN Manuela AVĂDANEI Emil LOGHIN

Proiectarea asistată de calculator în domeniul modei, al confecțiilor tex le, reprezintă u lizarea tehnologiei computerizate pentru dezvoltarea produsului sau colecției. As el, instrumentele oferite de programele specifice domeniului modei și al confecțiilor tex le permit dezvoltarea 2D a schițelor de modă, dezvoltarea 2D sau 3D a modelului, planificarea ac vităților specifice pentru producția acestora.

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILE - Gemini CADX20

Industria modei este un domeniu în care tehnologiile, aplicațiile și instrumentele digitale au devenit un ajutor important, as el încât, din momentul creației (design-ul de modă), de la prezentarea colecțiilor, dar și pentru producția acestora, aceste sisteme informa ce, sunt permanent necesare și folosite, fiind, uneori, vitale pentru succesul unei afaceri.

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILE PROGRAM DE PROIECTARE (GEMINI CADX20)

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILE Program de Proiectare (Gemini CADX20) Manuela AVĂDANEI Emil LOGHIN

PERFORMANTICA

Editura PERFORMANTICA Institutul Național de Inventică, Iași www.performantica.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României AVĂDANEI, MANUELA Proiectare asistată de calculator a confecţiilor textile / Manuela Avădanei, Emil Loghin. - Iaşi : Performantica, 2020 Conţine bibliografie ISBN 978-606-685-738-3 I. Loghin, Emil 004

Referenți științifici: Conf. dr.ing. Adela FLOREA Conf. dr. ing. Irina IONESCU Consilier editorial: Prof. dr. Traian D. Stănciulescu Secretar editorial: Octav Păuneț

EDITURĂ ACREDITATĂ DE CNCSIS BUCUREȘTI, 1142/30.06.2003 Copyright © 2020 Toate drepturile asupra acestei ediții sunt rezervate autorului

-

CUPRINS Introducere.................................................................................................. 4 Capitolul I. Prezentare generală ............................................................ 7 Capitolul II. Modul Desenare ................................................................ 30 II.1. Informații Generale ........................................................................ 30 II.2. Comenzi specifice modului Desenare ........................................ 30 Capitolul III. Modul Modificare formă ................................................. 42 III.1. Informații generale........................................................................ 42 III.2. Comenzi specifice modulului Modificare formă ....................... 46 Capitolul IV. Modul Măsurători ............................................................ 68 IV. 1. Informații generale ...................................................................... 68 IV.2. Comenzi specifice modulului Măsurători .................................. 68 Capitolul V. Modul Piese ....................................................................... 81 V.1. Informații generale ........................................................................ 81 V.2.Comenzi specifice modulului Piese ............................................ 82 Capitolul VI. Modul Industrializare ................................................... 101 VI.1. Informații generale ..................................................................... 101 VI.2. Comenzi specifice modulul Industrializare ............................. 101 Capitolul VII. Modul Gradare .............................................................. 188 VII.1. Informații generale .................................................................... 188 VII.2. Comenzi specifice modului Gradare ...................................... 190 Bibliografie.............................................................................................. 226

INTRODUCERE Societatea contemporană este guvernată astăzi de o rată accelerată a schimbării, fapt care conduce la modificări esențiale, foarte rapide, și în domeniul industriei modei. Cu siguranță, tehnologiile folosite astăzi vor fi considerate învechite în câțiva ani și vor fi înlocuite de tehnologii, sisteme și aplicații digitale din ce în ce mai performante. Făcând o retrospectivă a acumulărilor tehnice din domeniul proiectării constructive a produselor, progresele realizate cu ajutorul proiectării manuale sunt neprețuite și, prin urmare, proiectarea manuală reprezintă o competență importantă în formarea unui specialist pentru un domeniu extrem de dinamic, cum este considerat domeniul modei și al confecțiilor textile. Totuși, în ultimii ani, în viața industrială și-au făcut loc, în mod rapid, facilitățile date de sistemele informatice, din ce în ce mai prezente în viața de zi cu zi, în viața profesională și socială. Aceste instrumente informatice au devenit imperios necesare. Multe activități utilizează intensiv aceste instrumente, pentru că ele stochează sau prelucrează un volum mare de date, ajută la dezvoltarea unor procese inteligente, permit transmiterea și comunicarea rapidă a informațiilor. Industria modei este un domeniu în care aceste instrumente au devenit un ajutor important, astfel încât, din momentul creației (design-ul de modă), de la prezentarea colecțiilor, dar și pentru producția acestora, aceste sisteme digitale, informatice, sunt permanent necesare și folosite, fiind, uneori, vitale pentru succesul unei afaceri. Proiectarea asistată de calculator în domeniul modei, al confecțiilor textile, reprezintă utilizarea tehnologiei computerizate pentru dezvoltarea produsului sau colecției. Astfel, instrumentele oferite de programele specifice domeniului modei și al confecțiilor textile permit dezvoltarea 2D a schițelor de modă, dezvoltarea 2D sau 3D a [4]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

modelului, planificarea activităților specifice pentru producția acestora. Competitivitatea între producătorii de aplicații sau sisteme informatice a determinat apariția și existența unei mari diversități de instrumente, din care firmele de confecții textile pot alege ceea ce este potrivit pentru structura sau obiectivele proprii de producție. Sunt sisteme de proiectare asistată de calculator (în limba engleză, sisteme CAD- Computer Aided Design), care au o îndelungată tradiție în zona de textile și confecții, cum sunt LECTRA, INVESTRONICA, ASSYST, OPTITEX, GERBER, GRAPHIS etc., dar și sisteme care s-au dezvoltat recent, de exemplu, GEMINI CAD, care oferă un complex de instrumente informatice necesare domeniului. Orice sistem CAD, prin funcțiile și instrumentele dezvoltate, oferă designerilor multiple avantaje: -dezvoltarea rapidă a mai multor variante de stil, în funcție de cerințele consumatorilor, materialele și tehnologia utilizată; -explorarea unor soluții multiple de proiectare și de evaluare a modelelor în spațiul virtual (prototipuri virtuale); -dezvoltarea documentațiilor necesare fabricației confecțiilor textile. Cursul de Proiectare asistată de calculator în confecții- Program de Proiectare (Gemini CADX20) se adresează studenților de la specializarea Tehnologia tricotajelor și confecțiilor și are ca obiective principale dezvoltarea competențelor și abilităților de proiectare/ dezvoltare de produs (produse de modă sau articole tehnice), pentru o societate modernă, în care tehnologiile digitate au devenit o necesitate și o obișnuință. Dezvoltarea cursului este graduală și se bazează pe cunoașterea principiilor de proiectare geometrică 2D a formelor reperelor (din structura unui produs de modă sau a unui articol tehnic) prin metoda manuală. În acest context, este de menționat faptul că, chiar dacă se vorbește foarte mult despre utilizarea și importanța software-ului de proiectare asistată de calculator în industria modei și a confecțiilor textile, nu trebuie să se ignore faptul că dezvoltarea acestor soft-uri a fost posibilă doar prin stăpânirea activității de proiectare manuală, [5]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

fiind permanent necesar un echilibru fin între utilizarea tehnologiei clasice pentru dezvoltarea celor digitale. În acest curs se prezintă structura programului de proiectare (Pattern Design X20), modulele specifice și comenzile aferente acestora. În vederea completării informațiilor prezentate în curs s-a realizat Proiectare asistată de calculator în confecții- Program de Proiectare (GeminiCADX20)/ Îndrumarul de lucrări de laborator, în care sunt dezvoltate aplicații specifice domeniului confecțiilor textile și în care sunt propuse studenților anumite soluții de rezolvare. Prin modul de prezentare a acestor aplicații, studenții sunt stimulați să identifice soluții alternative de rezolvare a subiectului propus, respectând principiile corecte de proiectare constructiv- estetică și tehnologică ale modelului ales, dezvoltate în prezentul curs.

Autorii acestui curs aduc mulțumiri firmei Gemini CAD System Iași, care a permis utilizarea programului Pattern Design X20 pentru instruirea studenților din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor din Iași.

[6]

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ Pattern Editor este programul care permite desenarea unor contururi complexe, închise sau deschise prin următoarele variante: desenare liberă, parametrică sau mixtă. Funcțiile și instrumentele puse la dispoziție de acest program sunt utile în activitatea de proiectare a elementelor documentației tehnice necesare lansării în fabricație a unui nou model de produs din industria de confecții textile. Programul are mai multe module de lucru, cu funcții specifice, utile în desenarea unor contururi, prelucrarea formei acestora în funcție de scopul dorit și pregătirea lor pentru utilizare ulterioară. În această nouă versiune (X20) fișierele sunt salvate în format– GEMX (*.gemx), format care permite accesul utilizatorilor la noi funcții, Puncte reinițializare, și o platformă nouă ce permite Gestionarea Drepturilor de Acces Multiutilizator (MARM – Multi-user Access Rights Management). Punctele de reinițializare reprezintă o funcție-cheie ce permite stocarea diferitelor versiuni ale datelor despre model. În acest mod, se poate accesa orice stadiu de salvare al modelului în lucru. De asemenea, prin funcția de Puncte de reinițializare se poate urmări evoluția modului de dezvoltare a modelului şi se pot gestiona acțiunile diferiților utilizatori care au intervenit în dezvoltarea acestuia modelului, monitorizându-se și progresul de dezvoltare. Lansarea în execuție a programului determină afișarea unei ferestre (fig. I.1) ce conține: -meniu principal→ un meniu tip text al modulelor de lucru, funcții specifice programului; -meniu general→ conține funcții specifice Windows și funcţii specifice ale aplicației; [7]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-meniu specific→conține funcțiile specifice fiecărui modul din program; -bara laterală→cu short-ut-uri de acces la modulele programului; -zona de lucru→în care se desenează sau se prelucrează forma contururilor desenate; -zona de opțiuni contextuale→zona de descriere a etapelor de aplicare ale unei funcții. Această zonă poate fi afișată sau nu, în funcție de experiența utilizatorului.

Fig.I.1 Fereastra program Pattern Editor Selectarea unei casete text din meniul principal determină afișarea unor opțiuni/ comenzi care se pot accesa. Model Creează model nou→ deschide o nouă sesiune de lucru pentru a lucra un model; Deschide model→ deschide un model anterior salvat; [8]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Deschide bespoke→ deschide un fișier tip text ce conține informații cu modificările care trebuie aplicate pentru personalizarea modelului pentru diferiți clienți; Salvează→ salvarea modelului, cu un nume alocat automat, pe calea implicită de salvare, stabilită prin setările programului. Extensia „.gemx” este alocată în mod automat; Salvează ca→ modelul este salvat de către utilizator, cu numele dorit și în directorul dorit. Extensia „.gemx” este alocată în mod automat.

Fig. I.2. Importă fișier vechi→ importă fișiere create în versiuni anterioare (cu extensia .gem) Ca orice sistem CAD, se pot importa fișiere care au fost lucrate în alte programe, ca de exemplu: Lectra, Investronica, Gerber, Assyst, fișiere cu extensia .dxf (fișiere care pot rezulta din orice program de proiectare asistată de calculator, fără gradare), fișiere lucrate în alte programe CAD pentru confecții textile (extensia .DXF/AAMA, inclusiv [9]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

regulile de gradare, ca fișiere .rul sau .txt), fișiere de tipărire (extensia .plt), fișiere pregătite de tăiere (extensia .cut). Programul permite exportul fișierului lucrat în format universal (extensia .DXF/AAMA) pentru a fi importat ulterior în alt sistem CAD pentru confecții textile , ca format pregătit pentru tipărire ( extensia .plt) Ieșire→închiderea programului.

Fig. I.3. [10]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Editează Selectarea acestei comenzi permite editarea/ aplicarea unor acțiuni pentru piesele proiectate/ afișate în zona de lucru (fig. I.3). Piese

Fig. I.4. [11]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Selectarea acestei comenzi permite schimbarea aspectului piesei/pieselor selectate (fig. I.4). De exemplu, dacă se optează pentru Extrage linia de tăiere în piesă nouă, în zona de Opțiuni contextuale se explică pașii de aplicare ai comenzii selectate.

Fig. I.5 [12]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Modificare formă

Fig. I.6. Selectarea acestei comenzi determină modificarea formei conturului selectat (fig. I.6). Conturul selectat este delimitat de puncte principale. Dacă se optează pentru Modifică lungimea secțiunii, în zona de Opțiuni contextuale, se explică pașii de aplicare a comenzii selectate.

[13]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

[14]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Datele inițiale ale secțiunii selectate.

[15]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Modificarea lungimii, prin umflare și deformare

Forma piesei înainte de validare Forma piesei după validare Fig. I.7 [16]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Desenare

Fig. I.8 Selectarea acestei comenzi permite desenarea unor linii sau a unor forme geometrice (fig. I.8). După selectarea unei comenzi, în zona de Opțiuni contextuale sunt indicați pașii care trebuie urmați. De exemplu, se optează pentru Desenează arce.

Fig. I.9. Utilizatorul stabilește interactiv sau tastează raza arcului sau lungimea acestuia. Prin selectarea casetei Validează, se încheie sesiunea de desenare începută. Comanda poate continua, se pot desena alte arce de cerc, conectate cu cel anterior. [17]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Industrializare Comanda se aplică pentru definitivarea proiectării șabloanelor reperelor din structura produsului, respectiv pregătirea acestora pentru realizarea încadrărilor. (fig. I.10)

Fig. I.10. După selectarea unei comenzi, în zona de Opțiuni contextuale sunt indicați pașii care trebuie urmați. [18]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

De exemplu se selectează Creează paralelă la contur.

[19]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După completare, prin apăsarea tastei Enter, comanda este aplicată.

Rezultatul comenzii aplicate. Fig. I.11. [20]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Gradare Comanda se aplică pentru gradarea unor piese, modificarea valorilor de gradare, a modului de afișare a conturului/ pieselor gradate, etc. (fig. I.12).

Fig. I.12.

[21]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

De exemplu, se selectează Împachetează temporar gradări pe element. După selectarea comenzii, în zona de Opțiuni contextuale, sunt indicați pașii care trebuie urmați. (fig. I.13).

Se selectează opțiunea de împachetare, după care se selectează caseta Validează. Comanda este aplicată.

Fig. I.13.

[22]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Măsurători Selectarea acestei comenzi permite măsurarea distanței dintre două puncte (pe X, Y sau în linie dreaptă), a lungimii conturului pe linia de coasere, a unghiurilor și a suprafețelor. Se pot realiza anumite verificări între piesele care se vor asambla pentru obținerea formei spațiale a prototipului fizic.

Fig. I.14. De exemplu, se selectează Măsoară distanța perimetrală. După selectarea comenzii, în zona de Opțiuni contextuale sunt indicați pașii care trebuie urmați. (fig. I.15).

După selectarea punctelor care delimitează conturul ce urmează a fi măsurat (în sens orar) este afișată lungimea acestuia (dacă piesa este gradată, se afișează lungimea conturului pe gama de gradare). [23]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Fig. I.15 Made-to-measure Selectarea comenzii determină trecerea în modul de lucru geometrizat care permite proiectarea personalizată a formei unei piese. În acest mod de lucru, punctele principale plasate pe conturul piesei sunt poziționate cu ajutorul unor relații matematice, stabilite de către utilizator, în funcție de scopul propus. Setări Prin selectarea acestei comenzi, utilizatorul are posibilitatea de a modifica setările implicite ale programului.

[24]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Fig. I.16.

Vizualizează

Selectarea comenzii permite selectarea vizualizării unor informații ale pieselor plasate în zona de lucru, a gradărilor, a unor imagini, etc.

Fig. I.17. [25]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Meniu general conține funcții specifice Windows și funcţii specifice aplicației (simboluri grafice) .

Fig. I.18. Dacă utilizatorul este cu mouse-ul în apropierea unei funcții, în mod automat este afișat numele acesteia. Aceste funcții sunt grupate.

(cu opțiuni)

(cu opțiuni)

[26]

(cu opțiuni)

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

(cu opțiuni)

(cu opțiuni)

(cu opțiuni)

(cu opțiuni)

(cu opțiuni)

(cu opțiuni)

(cu opțiuni)

(cu opțiuni)

(cu opțiuni)

(cu opțiuni) [27]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Fig. I.19. Bara laterală→ conține modulele programului, reprezentate prin simboluri grafice.

Fig. I.20 Meniu specific→conține funcțiile fiecărui modul selectat din bara laterală. Modul Piese Fig. I.21.

Modul Modificare Formă Fig. I.22. [28]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Modul Desenare

Fig. I.23. Modul Industrializare Fig. I.24. Modul Gradare Fig. I.25. Modul Măsurători

Fig. I.26. Modul Made-to-Measure

Fig. I.27.

[29]

CAPITOLUL II. MODUL DESENARE II.1. Informații Generale Modulul Desenare este folosit pentru desenarea unor forme geometrice, pe baza unor valori cunoscute de către utilizator (anterior calculate). Desenarea formelor geometrice se realizează în zona de lucru, dintr-un punct, stabilit în mod aleatoriu de către utilizator (desenarea tehnică de la zero).

Fig. II.1. Formele geometrice se pot desena prin: • desenarea liberă a unui contur/piese similar cu cel dorit și apoi modificarea dimensiunilor și formei acesteia, în funcție de scopul propus. Modificarea se realizează cunoscând dimensiunile piesei. • desenarea cu ajutorul unor linii de ghidaj, linii virtuale (volatile) care permit poziționarea precisă a unor puncte specifice sau a unor linii cu lungimi și înclinări cunoscute. În sesiunea de desenare, sunt plasate puncte principale, are sunt unite prin linii de contur, conform selecției realizate. După activarea simbolului piesei care urmează a fi desenată, în zona de Opțiuni contextuale sunt indicați pașii funcției.

II.2. Comenzi specifice modului Desenare

a) Desenare linii libere.

. [30]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După selectarea comenzii, se pot desena succesiuni de linii, care pot determina o piesă cu contur deschis sau închis. Desenarea liberă

Desenarea se începe dintr-un punct și în mod aleatoriu utilizatorul plasează în zona de lucru puncte, desenează liniile dorite. Programul afișează anumite informații despre liniile desenate. Apăsarea tastei Enter sau Esc determină încheierea sesiunii de desenare. Dacă punctul final este aproape de punctul de început al piesei, conturul acesteia se închide în mod automat și piesa este colorată.

Piesă cu contur închis.

[31]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Dimensiunile piesei se modifică ulterior la valorile cunoscute de către utilizator. Modificarea poziției punctelor de pe conturul piesei va fi explicată în modulul Modificare formă. Constrângeri care pot fi aplicate în timpul desenării: • Apăsarea tastei Ctrl – constrânge desenarea următorului segment la unghiuri din 15 în 15 grade față de valoarea absolută. • Apăsarea tastei Shift – constrânge desenarea următorul segment la unghiuri din 15° în 15° față segmentul anterior. Desenarea cu linii de ghidaj. -Utilizatorul desenează utilizând coordonate (X,Y) piesa dorită. În acest caz, utilizatorul setează combinația de taste prin care se definește referința desenului; -În Setări→Shortcut-uri→Modul Modificare formă→Arată/ Ascunde elemente indicate. În câmp, se completează informația pentru a stabili modul de declarare a referinței desenului, se selectează căsuța Asignează (Asociază)→ apoi se selectează caseta Validează. Selecția este valabilă până în momentul în care utilizatorul dorește să schimbe modul de declarare a referinței unui desen.

[32]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Se începe desenarea unei linii în zona de lucru. După desenare, se declară referința și în funcție de coordonatele punctelor de contur și referința desenului, se continuă sesiunea de desenare. Se desenează linia 1-2. Se apasă tasta Enter, se încheie sesiunea de desenare. Modul Modificare Formă. Se selectează pct. 2, se apasă tasta Q și acest punct devine referință (este marcat în zona de Opțiuni contextuale). Următorul punct al piesei este poziționat prin coordonate, în raport cu referința desenului. Se poziționează liniile de ghidaj. Se selectează modulul Desenare, se selectează punctul de referință și se desenează o linie, cu magnetizare spre punctul de intersecție a liniilor de ghidaj.

[33]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Apăsarea tastei Enter, încheie sesiunea de desenare.

Dezactivarea liniilor de ghidaj se poate face prin: 1. În modulul Modificare formă, se selectează punctul de referință, se apasă tasta Q și acesta nu mai este referință; 2. În modulul Desenare, în zona de Opțiuni contextuale se anulează distanțele introduse.

Punct de referință

Punct selectat

b) Desenare dreptunghi.

[34]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După selectarea comenzii, în zona de Opțiuni contextuale sunt indicați pașii funcției. -Desenarea se poate realiza cu valori declarate pentru lățime și înălțime (se tastează valori în câmpurile aferente).

-Plasarea dreptunghiului în zona de lucru se stabilește în prin selectarea unui simbol care indică direcția.

După selectarea casetei Validează, dreptunghiul este plasat definitiv. Sesiunea de desenare poate continua, în orice zonă de lucru.

c) Desenare elipsă.

[35]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După selectarea comenzii, în zona de Opțiuni contextuale sunt indicați pașii funcției. -Desenarea se poate realiza cu valori declarate pentru lățime și înălțime (se tastează valori în câmpurile aferente).

-Plasarea elipsei în zona de lucru se stabilește în prin selectarea unui simbol care indică direcția.

După selectarea casetei Validează, elipsa este plasat definitiv. Sesiunea de desenare poate continua, în orice zonă de lucru.

d) Desenare linii curbe (linii Bezier).

[36]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Posibilitățile de desenare ale liniilor curbe sunt similare cu cele de desenare a liniilor drepte (prezentate la punctul a.) • desenarea liberă a unei succesiuni de linii și apoi modificarea poziției punctelor și formei acesteia, în funcție de scopul propus. Modificarea se realizează cunoscând coordonatele punctelor de contur și/sau lungimea curbei. • desenarea cu ajutorul unor linii de ghidaj, linii virtuale (volatile) care permit poziționarea precisă a unor puncte specifice sau a unor linii cu lungimi și înclinări cunoscute. După selectarea comenzii, în zona de Opțiuni contextuale sunt indicați pașii funcției.

e) Desenare arce de cerc. După selectarea comenzii, în zona de Opțiuni contextuale sunt indicați pașii funcției. -Desenarea se poate realiza cu valori declarate pentru rază și lungime (se tastează valori în câmpurile aferente)

[37]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După selectarea casetei Validează, arcul de cerc este plasat definitiv. Sesiunea de desenare poate continua.

f)

Desenare spirală.

După selectarea comenzii, în zona de Opțiuni contextuale sunt indicați pașii funcției. -Se începe desenarea din punctul 1. Se stabilește diametrul spiralei și tipul acesteia (tip circular sau tip elipsoid).

[38]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Se completează informații în câmpurile accesibile (lățimea pasului, numărul de pași, lungimea secțiunii pe margine). Spirala poate fi închisă sau deschisă (după cum este bifată căsuța aferentă). Se selectează caseta Următorul.

Spirala poate fi remodelată, prin completarea unor informații în câmpurile accesibile. Selectarea casetei Validează, încheie sesiunea de modelare și spirala este plasată în zona de lucru.

[39]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După selectarea casetei Validează, spirala este plasată definitiv. Sesiunea de desenare poate continua.

g) Desenare cerc. După selectarea comenzii, în zona de Opțiuni contextuale sunt indicați pașii funcției. -Desenarea se poate realiza cu valori declarate pentru rază și circumferință (se tastează valori în câmpurile aferente).

[40]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Cercul poate fi remodelat, prin completarea unor informații în câmpurile accesibile. Selectarea casetei Validează, încheie sesiunea de modelare și cercul este plasat în zona de lucru.

După selectarea casetei Validează, cercul este plasat definitiv. Sesiunea de desenare poate continua. Desenarea celorlalte figuri geometrice: desenare elipsă prin 3 puncte ( laturii (

) desenare dreptunghi cu precizarea lungimii ) și desenare paralelogram

( ) se realizează urmărind etapele descrise în zona de Opțiuni contextuale.

[41]

CAPITOLUL III. MODUL MODIFICARE FORMĂ III.1. Informații generale

Fig. III.1. Conturul unei piese este definit prin puncte și linii. Punctele plasate pe contur pot fi: puncte principale (puncte de gradare) sau puncte de curbă. Poziția unui punct este definită prin coordonate (pe direcție orizontală și verticală), calculate în funcție de punctul de origine ales. Punctele principale au valori de gradare pe direcțiile axelor X și Y, sau pot fi ancorate (magnetizate) de punctele stratului geometric (gradare parametrică). Punctele de curbă sunt gradate automat în funcție de punctele principale. O piesă este definită ca un contur închis și este formată dintr-o succesiune de linii și puncte. Ea este o parte componentă din structura unui model și are anumite proprietăți: dimensiune/ formă și elemente tehnice (picluri, axă de fir drept, axă de simetrie, rezervă de coasere, nume şi alte informaţii referitoare la aceasta). Un model este un fişier ce conţine un set de piese, pentru toate straturile produsului şi informaţii despre formă (pentru toate mărimile), cantităţi, restricţii, tipuri de material, fişa tehnică a produsului, tabelul de măsurători, mărime etc. Extensia modelului creat/salvat în Pattern Designer este *.gemx. Orice punct de pe conturul piesei poate fi selectat, mutat sau declarat ca origine.

[42]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Fig. III.2. Poziția punctului se poate modifica prin: -valori absolute→stabilite în funcție de punctul de origine (cu semn algebric) ; -valori relative→stabilite în funcție de poziția inițială a punctului asupra căruia se aplică modificarea

.

De exemplu, după desenarea liberă a unui contur închis al unei piese, pozițiile punctelor principale (de gradare) de pe contur pot fi modificate, în funcție de scopul propus.

Modul Desenare. Se desenează o piesă dintr-o succesiune de linii drepte (contur închis).

Modul Modificare formă. Se selectează direct un punct de pe conturul piesei și în zona de Opțiuni contextuale se selectează caseta Setează ca origine. Pentru orice punct selectat pe conturul [43]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

piesei, programul afișează coordonatele acestuia, exprimate în valori absolute (vezi pct.2).

Coordonatele oricărui punct de pe conturul piesei pot fi modificate. De exemplu, în câmpul Mută din origine, se tastează noile valori și poziția punctului este modificată. Obs.imp. După completarea valorii în câmpul X, se apasă tasta Enter, pentru a se aplica modificarea dorită. După aceea se trece la completarea câmpului casetei Y.

Poziția unui punct selectat poate fi modificată și relativ la poziția [44]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

inițială, prin completarea câmpurilor din zona Mută din curentă. Obs.imp. După completarea valorii în câmpul DX, se apasă tasta Enter, pentru a se aplica modificarea dorită. După aceea se trece la completarea câmpului casetei DY.

Poziția punctelor plasate pe conturul unei piese poate fi modificată și cu ajutorul liniilor de ghidaj. Etapele de lucru sunt: -se stabilește care este referința piesei (un punct sau o linie de contur); -se poziționează linii de ghidaj, în funcție de scopul propus; -se „trag” punctele (se schimbă poziția acestora, prin selectare directă) pe liniile de ghidaj plasate. Prelucrarea se finalizează prin de-selectarea referinței și ștergerea liniilor de ghidaj.

[45]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

III.2. Comenzi specifice modulului Modificare formă În modulul Modificare formă, utilizatorul are posibilitatea de a: a. modifica unghiul între linii de contur concurente, linii curbe ( ); b. modifica forma unei linii de contur (transformarea din linie dreaptă în linie curbă și invers), interpolare linii, modificare lungime linii ( ); c. adăuga puncte pe o linie de contur, de a împărți o linie de contur într-un număr de diviziuni, de a șterge un punct plasat pe conturul piesei ( ); d. alinia după anumite direcții puncte plasate pe conturul piesei (

);

e. roti piesa pe orizontală sau verticală ( de puncte ( f.

), sau de a roti un grup

);

modifica gradarea în anumite puncte (

g. modifica aspectul unui colț al piesei (

); );

h. modifica suprafața unei piese ( ); i. declara forma linie curbe în bibliotecă, extrage forma liniei curbe pentru desenarea unui contur de piesă ( j.

declara proiecție pe piesă (

);

);

k. conecta punctele piesei de stratul geometric ( l.

închide și deschide conturul unei piese (

); ).

În continuare, se exemplifică modul de utilizare a comenzilor specifice modulului Modificare formă. Modificarea formei unei piese se realizează în etape, a căror succesiune este descrisă în zona de Opțiuni contextuale.

[46]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

a. Modificarea unghiului între linii de contur concurente- linii curbe (

).

Modul Desenare. Se desenează o piesă dintr-o succesiune de linii drepte și curbe (contur închis). Sesiunea de desenare se încheie prin apăsarea tastei Enter. În mod automat, programul afișează valoarea unghiului în punctul selectat.

Utilizatorul poate tasta valoarea dorită, în câmpul afișat. (de exemplu 75). Prin apăsarea tastei Enter, comanda este aplicată.

Utilizatorul poate selecta valorile După selectare, modificarea este declarate ale unghiurilor, în aplicată automat. În câmp este funcție de scopul propus. afișată noua valoare a unghiului dintre cele două linii curbe. [47]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

b. Modificarea formei unei linii de contur (transformarea din linie dreaptă în linie curbă și invers), interpolare linii, modificare lungime linii (

).

Forma liniilor ce compun o piesă poate fi modificată în orice moment al proiectării acesteia. De cele mai multe ori, utilizatorul desenează/ proiectează conturul unei piese ca o succesiune de linii drepte. După desenare, se modifică poziția punctelor plasate pe liniile de contur (în funcție de scopul propus) și apoi se modelează forma și lungimile liniilor de contur. Utilizatorul poate adăuga și elimina puncte de pe conturul piesei, în orice moment al proiectării acesteia.

Se selectează linia de contur și din meniul superior selectează comanda dorită (de exemplu se transformă linia dreaptă în linie curbă).

În mod automat sunt afișate tangentele curbei.

[48]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Prin selectarea directă a capătului tangentei, forma curbei se modifică.

Interpolare (

).

Aplicarea acestei comenzi are ca efect reducerea numărului punctelor de curbă de pe conturul unei piese astfel încât devierea curbei față de conturul original să nu depășească valoarea marjei stabilite. După aplicarea funcției, secțiunile curbe aflate între două puncte principale sunt transformate în curbe Bezier. Valoarea maximă a devierii față de conturul original este de 1 mm. Această valoare poate fi modificată din Setări – zona Tehnic – secțiunea Puncte – Deviere maximă interpolare

Modifică lungimea secțiunii (

)

După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale. -După selectarea punctelor care delimitează curba și direcția, programul afișează lungimea acesteia.

[49]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-În câmpul corespunzător lungimii se tastează noua valoare (de ex. 75) pentru lungimea curbei, se selectează caseta Umflă (în funcție de scopul propus), se selectează Deformează după direcție, se selectează caseta Validează și lungimea curbei este modificată.

[50]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Noua formă a curbei (sunt afișate tangentele acesteia).

c. Adăugarea unor puncte pe o linie de contur, împărțirea unei linii de contur într-un număr de diviziuni, ștergerea unui punct plasat pe conturul piesei (

);

Se selectează linia de contur și apoi se selectează comanda dorită (de exemplu Adaugă punct)

Se selectează punctul și apoi se selectează comanda Șterge punct.

[51]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Creează un punct nou la o distanță dată față de punctul selectat

Se selectează comanda și apoi se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

După completarea distanței și apăsarea tastei Enter, noul punct este plasat. Dacă valoarea tastată are semnul +, punctul va fi plasat în sens orar față de punctul de referință. Dacă valoarea tastată are semnul -, punctul va fi plasat în sens anti-orar. Creează un punct la un anumit procent

După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[52]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Se completează valoarea procentului, se apasă tasta Enter, se selectează caseta Introdu și punctul este poziționat pe linia de contur.

[53]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Împarte o secțiune într-un număr de diviziuni

După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

După selectarea casetei Împarte, punctele sunt introduse. d. Aliniază după anumite direcții punctele plasate pe conturul piesei (

).

Aliniază pe orizontală După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale. [54]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Se selectează caseta Următorul. Se selectează punctul de referință și comanda este aplicată.

Puncte aliniate orizontal.

Aliniază pe verticală. După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[55]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Se selectează caseta Următorul. Se selectează punctul de referință și comanda este aplicată.

Puncte aliniate vertical

Puncte aliniate coliniar După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[56]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După selectarea casetei Validează, comanda este executată.

e. Rotește piesa pe orizontală sau verticală ( grup de puncte (

), sau rotește un

).

Rotește piesa pe orizontală După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

-După selectarea casetei Validează, comanda este executată.

[57]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Piesă rotită orizontal. Obs. Etapele descrise anterior se aplică în mod similar pentru a roti piesa vertical.

Rotește un grup de puncte. După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

-Se selectează caseta Următorul. Se completează valoarea unghiului de rotație și se apasă tasta Enter.

[58]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Punctele sunt rotite. Comanda se încheie prin apăsarea tastei Esc. f.

Modificarea gradării în anumite puncte (

).

Modică forma de bază. Prin selectarea comenzii, se pot aplica anumite modificări numai pe conturul mărimii de referință. Pentru aplicarea comenzii se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale. -După completarea informațiilor, se apasă tasta Enter.

[59]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-Modificarea este aplicată punctului selectat, numai pentru mărimea de bază. g. Modificarea aspectului unui colț al piesei (

);

Modificare formă colț piesă Pentru aplicarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[60]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-Se selectează tipul de prelucrare al colțului: linie dreaptă (teșire) sau rotunjire (rază). -După selectarea modului de prelucrare al colțului și completarea informațiilor, se apasă tasta Enter și prelucrarea este aplicată.

Colț rotunjit

h. Modificarea suprafeței unei piese (

);

Modificarea suprafeței unei piese Pentru aplicarea comenzii se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[61]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

este modificată.

După selectarea casetei Validează, piesa

Evazare Pentru aplicarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

-Utilizatorul stabilește valoare de evazare , direcția de evazare, tipul de evazare. Prin selectarea casetei Validează, piesa este modificată conform selecțiilor aplicate. [62]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Forma finală a piesei.

Închide evazarea Pentru aplicarea comenzii se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale. Comanda se aplică numai pentru piesele care au fost evazate. Utilizatorul trebuie să cunoască care este zona de evazare, pentru a aplica comanda.

Piesă închisă.

i.

Declară formă de linie curbă în bibliotecă, extrage formă de linie curbă pentru desenarea piesei (

[63]

).

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Extrage formă linie curbă Pentru aplicarea comenzii se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

-După selectarea direcției, se afișează fereastra de mai jos. Se stabilește numele, orientarea curbei, se selectează Salvează și curba este salvată în bibliotecă. Selectarea casetei OK determină închiderea comenzii.

Formele de linii curbe salvate în bibliotecă pot fi utilizate pentru desenarea conturului unor piese noi.

j.

Declară proiecție piesă ( ). Această comandă se aplică când se dorește verificarea nivelului cazurii și a modului proiectare al reverului (produse cu închidere parțială), în poziția răsfrântă (așa cum apare în produsul final). [64]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Declară proiecție Pentru aplicarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

Proiecția reverului. Selectarea tastei Esc determină închiderea comenzii. Proiecția unei zonei definite anterior poate fi afișată sau nu, în funcție de ce selectează utilizatorul. . De asemenea, programul oferă posibilitatea de a modifica proiecția zonei selectate,

în funcție de scopul dorit.

[65]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

k. Conectarea punctele piesei de stratul geometric (

).

Punctele principale de pe conturul piesei pot fi conectate la punctele plasate în stratul geometric, prin funcțiile modulului Made-tomeasure. Această legătură se realizează atunci când: -scenariul proiectat din stratul geometric se potrivește categoriei de produs (croiala, siluetă, detalii constructive); -când se dorește particularizarea modelului (a formei și dimensiunilor piesei) pentru o altă mărime, decât cea din tabelul dimensional al modelului (comanda inițiala); -când se dorește modificarea modelului pentru clienți care au particularități de ținută sau conformație.

Fig. III.3.

În modulul Made-to-measure (MTM) se realizează proiectarea formei elementelor/ reperelor din structura unui produs, conform principiilor metodei geometrice de proiectare 2D tiparelor. În program se declară datele inițiale necesare proiectării, iar în modulul MTM, punctele rețelei geometrice sunt stabilite prin intermediul unor relații matematice specifice categoriei de produs și a unor funcții geometrice

din modul. l.

Închide și deschide conturul unei piese (

).

Închide contur piesă Pentru aplicarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[66]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Piesă contur închis

Pentru închiderea conturului, punctele piesei trebuie să fie suprapuse.

Conturul unei piese se deschide prin selectarea unui punct și a comenzii care determină deschiderea acestuia.

[67]

CAPITOLUL IV. MODUL MĂSURĂTORI IV. 1. Informații generale

Fig. IV.1. Modulul oferă comenzile necesare măsurării unor lungimi de contur, a distanței dintre două puncte (pe X, Y sau în linie dreaptă), a suprafeței unei piese, a unghiului delimitat de două linii concurente, verificarea modului de potrivire a pieselor, pe gama de gradare. În zona de Opțiuni contextuale, se afișează informații despre măsurătorile efectuate.

IV.2. Comenzi specifice modulului Măsurători Măsoară lungime de contur/ perimetru După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[68]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-Măsurarea lungimii unei linii de contur se realizează prin selectarea în sens orar a punctelor care o delimitează. Programul alocă un nume liniei măsurate (M1) și afișează valoarea acesteia. Dacă piesa este gradată, se afișează lungimea liniei de contur, pentru fiecare mărime din setul piesei. -Dacă piesa are nume, acesta este afișat automat. -Măsurătoarea efectuată (care a primit cod M1) poate avea un nume, stabilit de utilizator. -Se completează numele dorit și se apasă tasta Enter.

-Măsurătoarea efectuată poate fi adăugată în tabelul de măsurători. -După selecție, se deschide tabelul de măsurători.

[69]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Din meniul superior se selectează -Utilizatorul poate tasta o prescurtare a măsurătorii efectuate. Lungimea măsurată este afișată în funcție de modul cum s-a făcut gradarea (pe mărimi, pe talii, pe conformații, sau mărimi extra). -Afișarea valorilor poate fi pe coloană (așa cum este în figura alăturată) sau pe linie, în funcție de setările introduse.

Dacă pe conturul măsurat este plasată deschiderea unei pense, măsurarea se

Măsurarea lungimii se poate face: -Fără deplasament (se afișează valoarea măsurată) -cu Deplasament→ se afișează [70]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

poate face cu pensă închisă sau pensă deschisă (din săgeată se alege opțiunea dorită

)

diferența între mărimea respectivă și mărimea de bază -Delta→ diferența de la o mărime la alta

Schimbarea modului de afișare a valorilor în tabelul de măsurători se realizează astfel: în discul C, se caută și se accesează PatternDesigner.ini→ Enter și în secțiunea View→ DisplayMeasurementsHorizontaly, se va seta: - Valoare 0 pentru afișarea măsurătorilor pe coloane; - Valoare 1 pentru afișarea măsurătorilor în tabel pe rânduri. În proiectarea formelor unor repere, e necesar să se realizeze măsurarea unor lungimi de linii de contur și apoi să se efectueze anumite calcule cu valorile măsurate. În aceste condiții: -după măsurarea primei linii de contur, se apasă tasta Ctrl și se continuă măsurarea, la final programul afișează valorile lungimilor liniilor măsurate, dar și suma acestora (fig. IV.2).

Fig. IV.2

[71]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

- după măsurarea primei linii de contur, se apasă Ctrl + Shift și se continuă măsurarea, din prima valoare (prima lungimea de contur măsurată) se scad celelalte măsurători. (fig. IV.3)

Fig. IV.3. Măsurătorile efectuate pot fi adăugate în tabelul de măsurători (meniu superior

).

Fig. IV.4. Măsurătorile din tabel pot fi listate și introduse ca element al documentației tehnice de proiectare al modelului propus.

[72]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Prin selectarea directă cu mouse-ul a unei coloane și apoi selectarea , coloana selectată este ștearsă. Dacă se dorește ștergerea tuturor măsurătorilor efectuate din tabel, se apasă simultan următoarele taste: Ctrl+Shift+A. În acest mod sunt selectate toate coloanele (sau rândurile) după care se optează din meniul superior.

Fig. IV.5 Dacă se efectuează o măsurătoare și se selectează , măsurătoarea efectuată este adăugată lateral, ultima coloană, în tabelul de măsurători.

Fig. IV.6 [73]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

În tabelul de măsurători pot fi efectuate diferite operații matematice, în funcție de scopul propus. -Utilizatorul selectează ultima coloană (cu mouse-ul) și din partea superioară selectează . În acest moment este afișată o coloană nouă (de exemplu M7). -În câmpul inferior, scrie formula matematică dorită, după care apasă tasta Enter. În coloana M7 sunt afișate valorile calculate.

Fig. IV.7

Măsoară distanța dintre două puncte. După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[74]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

a

b

Fig. IV.8. După selectarea comenzii, respectiv a punctelor între care se dorește măsurarea distanței, programul afișează în mod automat distanța între cele două puncte, în linie dreaptă (fig. IV.8.a). Distanțele măsurate între două puncte pot fi (fig. IV.8.b): -Direct→măsurarea directă, pe oblică a distanței între cele două puncte; -Deplasament X→distanța între cele două puncte, pe direcția axei X; -Deplasament Y→distanța între cele două puncte pe direcția axei Y; -Paralel cu AFD→distanța între cele două puncte, paralelă cu axa de fir drept; -Perpendicular pe AFD→ distanța între cele două puncte, perpendiculară pe axa de fir drept. Valorile măsurate pot fi adăugate în tabelul de măsurători. Cu măsurătorile efectuate pot fi efectuate diferite calcule, în mod similar cu cele explicate anterior.

Măsurarea unghiului După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale. [75]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-Valoarea unghiului este afișată (mărimea de bază și pentru toate celelalte mărimi din setul de gradare). -Măsurătoarea efectuată poate fi trecută în tabelul de măsurători.

Măsoară unghi, prin 3 puncte. După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale

[76]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Măsoară suprafața unei piese. După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

Asociază piesele în două puncte. După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[77]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Direcția de asociere poate fi după element sau după tangentă

Piese asociate (modul Piese)

Piese independente (modul Piese→ se selectează

)

Asociază piesele într-un punct. După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[78]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Modul Piese (piese asociate)

Modul piese (piese independente)

Simulare coasere După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

Utilizatorul alege modul în care se realizează simularea de coasere (prin element, prin punct sau prin piclu). După ce s-a terminat procesul de simulare, se selectează caseta Validează.

[79]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

[80]

CAPITOLUL V. MODUL PIESE V.1. Informații generale Fig. V.1. În acest modul, prin selectarea comenzilor specifice se aduc modificări în piesele selectate: schimbarea aspectului piesei (culoare, imprimeu), secționare, prelucrare comună a două sau mai multe piese (secționare, unire, intersecție), copierea/ ștergerea sau tăierea piesei, gruparea/ de-gruparea, blocarea/ deblocarea, afișarea rezervei de coasere sau nu, extragerea unei piese noi după linia de tăiere/ sau coasere, extragerea unor piese cu legături/ distrugerea legăturilor, declararea unor zone de calitate pe piese, etc. În zona de Opțiuni contextuale sunt afișate toate informațiile despre piesa selectată.

Fig. V.2. [81]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

V.2.Comenzi specifice modulului Piese

Copierea piesei După selectarea piesei se accesează simbolul Copiază piesă și piesa este copiată. Piesa este copiată în cadrul aceluiași model. Comanda poate fi aplicată dacă după selecție se folosește combinația de taste CTRL + C.

Inserarea piesei Această funcție aduce din clipboard în zona de lucru piesa care a fost copiată anterior. Piesa va avea numele Copie (nume piesă). Comanda poate fi aplicată dacă după selecție se folosește combinația de taste CTRL + V. Taie piesă (memorează în clipboard) Piesa selectată poate fi ștearsă din model, prin accesarea acestei comenzi. Ea va rămâne memorată în clipboard. Piesa ștearsă poate fi adusă în zona de lucru prin Inserează piesa.

Șterge piesa Piesa selectată poate fi ștearsă prin apăsarea tastelor CTRL + X. sau a tastei Delete (tastatură).

Schimbare culoare piesă Culoarea unei piese poate fi schimbată de către utilizator.

[82]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Piesa este selectată și din meniul superior se accesează Schimbă culoare piesă. După accesare, se deschide o fereastră, din care utilizatorul alege culoarea dorită. Piesa va primi culoarea stabilită de utilizator, după ce se selectează caseta OK.

Fig. V.2

Utilizatorul are posibilitatea de a schimba textura unei piese. Din fereastra deschisă, utilizatorul alege textura dorită (format *.png, *.jpg, *.bmp.)

Creează piesă simetrică nouă O piesă care are definită o axă de simetrie, poate fi automat simetrizată într-o piesă nouă (prin selectarea comenzii). Modificările realizate pe ½ din piesă, nu vor fi aplicate și pentru cealaltă ½.

Crearea unei piese noi prin depliere Dacă o piesă are pliuri, prin accesarea acestei comenzi se obține o piesă nouă, prin deplierea piesei inițiale. [83]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Creează o piesă nouă din intersecția a pieselor selectate

Pentru a putea aplica această comandă, piesele trebuie să fie suprapuse (să aibă o zonă comună). Se selectează comanda, se selectează piesele și după selectarea casetei Validează, se creează o piesă nouă din suprapunerea pieselor inițiale.

Fig. V.3.

Taie piesă Prin această comandă, se taie o piesă cu altă piesă (contur închis sau deschis). Piesele respective trebuie să se intersecteze. După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[84]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Modul Piese- piesele sunt selectate și deplasate de utilizator în zona de lucru. Fig. V.4. Dacă se optează pentru tăiere cu gradare proporțională, piesele rezultate sunt gradate, valorile de gradare ale punctelor de contur sunt calculate automat, proporțional. Unește piesele selectate într-o piesă nouă

Comanda poate fi aplicată dacă piesele selectate au o porțiune comună. După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[85]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Fig. V.5. În cazul pieselor gradate, punctele noi sunt gradate cu valori obținute din combinarea valorilor de gradare ale contururilor unite, pentru fiecare mărime în parte. Creează puncte la intersecția pieselor După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale. Atunci când două piese se intersectează, (ele trebuie să fie suprapuse) la intersecția lor se pot crea puncte. Punctele se creează pe ultima piesă care a fost selectată. Dacă piesele care s-au intersectat sunt gradate, punctele obținute la intersecția acestora vor fi gradate cu valori calculate proporțional (în mod automat).

[86]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Fig. V.6.

Blochează/ deblochează piesa Piesa selectată poate fi blocată (prin selectarea comenzii) sau deblocată, prin re-selectarea aceleiași comenzi.

Piesă blocată

Piesă deblocată Fig.V.7.

Grupează piesele selectate Două sau mai multe piese pot fi grupate pentru a fi mutate împreună, fără a schimba poziția uneia în raport cu cealaltă. Piesele care trebuie grupate sunt selectate cu mouse-ul și din meniul superior se accesează comanda dorită. Dacă este selectată o singură piesă din grup, în mod automat vor fi selectate toate piesele grupului. [87]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Prin selectarea casetei Validează, comanda este aplicată. De-grupează piesele Prin accesarea acestei comenzi, piesele care au fost grupate devin piese independente.

[88]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Prin selectarea casetei Validează, comanda este aplicată.

Atașează Comanda este folosită pentru a poziționa o piesă pe altă piesă (prima piesă este piesă suplimentară, iar cea de a doua este piesa principală), fie pentru a marca un traseu suplimentar de coasere (de aplicare a piesei) sau pentru a marca poziția unor puncte tehnice necesare pentru alte prelucrări tehnologice. Comanda se aplică urmărind etapele indicate în fereastra de Opțiuni contextuale.

Piesa atașată este laistul. Piesa principală este fața. [89]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

În fereastra de Opțiuni contextuale, piesa suplimentară poziționată pe față, este definită ca piesă atașată.

Detașare piesă Piesa atașată devine piesă independentă prin aplicarea acestei comenzi. Se selectează piesele și din meniul superior se selectează comanda Detașează. Orientare piesă în poziție verticală (Flip) Pentru aplicarea acestei comenzi, în prima etapă se selectează piesa și apoi se selectează comanda.

Orientare piesă în poziție orizontală (Flip) Pentru aplicarea acestei comenzi, în prima etapă se selectează piesa și apoi se selectează comanda.

Rotește piesă Utilizatorul are posibilitatea de a roti o piesă sau un grup de piese.

Utilizatorul selectează poziția centrului de rotație si stabilește și valoarea acestuia. [90]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După apăsarea tastei Enter,piesele selectate sunt rotite cu valoarea dorită.

Redimensionare piesă Utilizatorul are posibilitatea de a realiza redimensionarea unei piese proporțional sau nu, prin indicarea noilor dimensiuni pe direcție X și/sau Y sau cu procent, pe cele două direcții. Comanda se aplică urmărind etapele indicate în fereastra de Opțiuni contextuale.

Piesa redimensionată poate fi re-orientată orizontal sau vertical, dacă se selectează căsuțele corespunzătoare. Prin apăsarea tastei Enter, comanda este aplicată.

Aliniază și distribuie piesele. Pentru aplicarea comenzii se urmăresc etapele din zona de Opțiuni contextuale.

[91]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După selectarea casetei Validează, comanda este aplicată și piesele sunt aranjate conform selecției realizate (aliniate sau distribuite). Aliniere piese după axa de fir drept

Prin această comandă, utilizatorul are posibilitatea să alinieze piesa/ piesele selectate conform opțiunii selectate.

Extrage piesă pe linia de tăiere. Prin această comandă, utilizatorul poate extrage o piesă nouă, a cărei contur exterior este linia de tăiere. Piesa selectată trebuie să fie proiectată ca piesă pe linia de coasere și să aibă setată rezerva de coasere (proiectare șablon). Comanda se aplică urmărind etapele indicate în fereastra de Opțiuni contextuale

[92]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Extrage piesă pe linia de coasere Utilizatorul are opțiunea de a obține o piesă nouă, a cărei contur exterior este linia de coasere, dintr-o piesă care are editată valoarea rezervei de coasere. Comanda se aplică urmărind etapele indicate în fereastra de Opțiuni contextuale.

[93]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Piesa extrasă poate fi piesă nouă sau piesă atașată.

Extrage contur paralel Aplicarea acestei comenzi determină extragerea unui contur paralel a piesei selectate. Comanda se aplică urmărind etapele indicate în fereastra de Opțiuni contextuale

-După tastarea valorii, se apasă tasta Enter și prin selectarea casetei Validare, comanda este aplicată.

Interpolare contur piese Dacă pe conturul unei piese se găsesc mai multe puncte de curbă, prin aplicarea acestei comenzi, numărul acestora se reduce, astfel [94]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

încât devierea față de conturul original să nu depășească valoarea marjei setate. După aplicarea funcției, contururile curbe aflate între două puncte principale sunt transformate în curbe Bezier (în setările implicite, valoarea maximă a devierii față de conturul original este de 1 mm. Această valoare poate fi modificată din Setări – zona Tehnic – secțiunea Puncte – Deviere maximă interpolare).

Detectare puncte principale pe conturul piesei Pe conturul unei piese pe care se găsesc numai puncte de curbă, se pot detecta punctele principale ale acesteia. Pentru aplicarea comenzii, se urmăresc etapele prezentate în zona de Opțiuni contextuale.

După selectarea casetei Validează, comanda este aplicată.

Editează ordine de tăiere Prin această comandă, utilizatorul stabilește ordinea de tăiere a pieselor din model.

[95]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Creează piese conectate Cu ajutorul acestei comenzi, utilizatorul are posibilitatea de a proiecta/ extrage piese (repere) componente ale modelului dintr-o piesă principală (poate fi considerată piesa sursă, sau „master”). De exemplu, dintr-un tipar al feței de produs cu sprijin pe umeri (de exemplu jachetă), prelucrat pentru închidere și care are poziționată linia de divizare a bizetului, se poate extrage următoarele repere de model: bizet și căptușeală. Acestea se vor prelucra ulterior pentru proiectarea șabloanelor aferente pieselor din structura produsului. Comanda se aplică urmărind etapele indicate în fereastra de Opțiuni contextuale

[96]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După selectarea comenzii, utilizatorul selectează prima piesă care se dorește extrasă. Ea este „agățată” de mouse. Prin selectarea casetei Următorul, piesa extrasă se plasează oriunde în zona de lucru (cu butonul stâng al mouse-ului). Se continuă extragerea pieselor și prin apăsarea tastei Esc se încheie comanda. Orice modificare se aplică pe piesa sursă (piesa principală) ea este aplicată și pe piesa conectată cu aceasta.

[97]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Rupe conexiunea cu piesa sursă Prin aplicarea acestei comenzi, piesele care au fost extrase ca piese cu legătură, devin piese independente de piesa sursă. Comanda se aplică numai pe piese care au legătură. Etapele de aplicare ale comenzii se urmăresc în zona de Opțiuni contextuale.

[98]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După selectarea piesei care urmează să devină independentă, se selectează caseta Validează și comanda este aplicată.

Creează zonă de calitate Selectarea acestei comenzi are ca efect crearea unei zone de calitate pe o piesă. Comanda se aplică numai pentru versiunea de [99]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

program cu licență. Etapele de aplicare ale comenzii se urmăresc în zona de Opțiuni contextuale.

Crearea zonei de calitate pe suprafața piesei se realizează prin selectarea casetei Validează. Pe o piesă, pe care sunt desenate zone de calitate diferite și care sunt suprapuse, mai întâi se afișează zonele de calitate mai bună și apoi sunt afișate zonele de calitate mai slabă.

[100]

CAPITOLUL VI. MODUL INDUSTRIALIZARE VI.1. Informații generale

Fig. VI.1. În zona de Opțiuni contextuale, utilizatorul are posibilitatea de a utiliza un filtru de selecție pentru a selecta un singur tip de elemente sau un grup de elemente de același tip, în vederea schimbării proprietăților respectivelor elemente.

Fig. VI.2.

VI.2. Comenzi specifice modulul Industrializare

Editează rezerva de coasere

[101]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Această comandă este folosită pentru proiectarea șabloanelor necesare croirii reperelor din structura unui produs. Utilizatorul stabilește valoarea rezervei de coasere, pe fiecare linie de contur a reperului în funcție de tehnologia de confecționare a modelului proiectat, geometria liniei de contur, proprietățile materialului din care se croiește reperul respectiv și categoria de șablon care se proiectează (șabloane reperelor care se croiesc din material de bază, numite șabloane principale și respectiv șabloane derivate: repere care se croiesc din material de căptușeală, furnituri sau alte categorii de întărituri). Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.Valoarea rezervei de coasere poate fi: constantă, variabilă sau în trepte (step). Pentru linii de contur de asamblare, valoarea rezervei de coasere se tastează în câmpul numit Pliu 1; pentru tivuri, în funcție de tehnologia de finisare, se trage cursorul (cu mouse-ul, cu butonul stâng apăsat) la Pliu 2 și se completează valoarea dorită, respectiv la Pliu 3 (dacă este cazul) și se completează din nou valoarea dorită. Colțurile liniei de terminație sunt proiectate automat, în funcție de valorile rezervelor de coasere. Valoarea implicită a rezervei de coasere este de 1 cm.

[102]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)După stabilirea valorii rezervei de coasere, se stabilește tipul de colț, în funcție de tehnologia de confecționare a modelului proiectat.

Tipul de colț se stabilește în funcție de modul de descălcare a rezervei de coasere și de valoarea acesteia. Acesta se alege din câmpul Tip de colț, prin selectarea săgeții laterale. Colțul ales poate fi vizualizat la scară mai mare dacă se selectează caseta Zoom. Utilizatorul are posibilitatea de a realiza propriile setări (ajustări) pentru colțul ales sau poate accepta ceea ce afișează programul în mod automat (în funcție de valorile rezervelor de coasere). •

Poziționarea piclurilor pe liniile de contur. Piclurile se poziționează în funcție de geometria și lungimea liniei de contur. Tipul de piclu se alege din câmpul corespunzător, Tip de piclu, în funcție de proprietățile materialului din care se va croi reperul respectiv (de ex., piclu I este indicat pentru țesături, respectiv piclu în formă de V, orientat exterior este indicat pentru tricot) și cu o anumită Lungime (lungimea este stabilită în funcție de valoarea rezervei de coasere; de exemplu 0,5cm). Piclurile se poziționează pe liniile de contur pentru potrivirea corectă a pieselor care se asamblează, respectiv pe liniile de terminație, pentru a vizualiza rezerva de tiv care trebuie preformată. Piclul poate fi poziționat prin Coordonate cu valori absolute (X și Y) sau ca distanță (câmpul Distanță).

[103]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Piclul poate fi orientat Interior sau Exterior, sub un anumit Unghi, cu o anumită Deviație, plasat printr-o anumită Metodă de transfer și plasat pe Layer 06 (orice informație plasată pe acest layer va fi tipărită). Utilizatorul poate alege pe ce layer va plasa piclul. Dacă este

poziționat pe , atunci el nu va fi tipărit pe șablonul de hârtie sau nu va fi tăiat de capul automat de tăiere. Utilizatorul are posibilitatea de a schimba punctul de referință (prin selectarea casetei Schimbă referință) pentru poziționarea piclului sau de creare a unui punct în locul de poziționare al piclului (prin selectarea casetei Creează punct).

Potrivește la colțuri Prin aplicarea acestei comenzi, utilizatorul are posibilitatea de a potrivi perfect rezervele de coasere între două colțuri, pe două piese diferite (se impune cunoașterea tehnologiei de confecționare). Potrivirea la colțuri este o etapă importantă în definitivarea proiectării șabloanelor reperelor modelului ales. [104]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

Comanda se finalizează prin selectarea tastei Esc. Creează piclu procent Prin selectarea acestei comenzi, utilizatorul are posibilitatea de a stabili poziția unui piclu pe o linie de contur, la un anumit procent. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[105]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-Utilizatorul selectează linia de contur pe care va poziționa piclul. Programul afișează punctele de capăt ale liniei de contur, tastează procentul dorit în câmpul Procent, stabilește Direcția, Tipul de piclu, lungimea, etc., informații care sunt necesare a fi completate sau selectate în zona de Opțiuni contextuale. -Punctele de referință sunt definite de cele mai apropiate două puncte principale (unul în sens orar și unul în sens anti-orar față de piclu) din momentul creării piclului. -După completarea cu informații a unui câmp, utilizatorul apasă tasta Enter. Comanda se încheie prin apăsarea tastei Esc.

Creează piclu distanță Prin selectarea acestei comenzi, utilizatorul are posibilitatea de a stabili poziția unui piclu pe o linie de contur, la un anumită distanță, față de un punct de referință al liniei (punctul de referință este definit ca cel mai apropiat punct principal în sens anti-orar conturul selectat în momentul creării piclului). Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[106]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Se completează sau se selectează informațiile necesare pentru introducerea piclului dorit. Utilizatorul are posibilitatea de a modifica următorii parametrii: Distanță, Tip piclu, Lungime, Lățime, Poziție, Unghi, Deviație . Validarea setărilor introduse se realizează prin apăsarea tastei Enter. Cu ajutorul tastei Ctrl se pot selecta picluri care au parametrii diferiți, iar în zona Opțiuni Contextuale, se pot edita câmpurile acestora.

Creează piclu intersecție Piclul intersecţie se creează la intersecţia dintre o axă interioară a unui tipar şi secțiunea selectată de pe conturul acestuia. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[107]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-Piclul intersecţie se va crea pe zona de contur selectată acolo unde ea se intersectează cu elementul indicat (axa internă). -Piclul format are valorile parametrilor impliciți. -Prin apăsarea tastei Enter comanda este aplicată. Comanda de încheie prin apăsarea tastei Esc.

Creează linie dependentă Selectarea acestei comenzi are ca efect crearea unei linii dependente, față de o linie de contur (selectată direct sau prin punctele de capăt) la o distanță stabilită de utilizator. Linia este creată la o valoare implicită de 1 cm (stabilită în setările inițiale ale programului). Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[108]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Utilizatorul editează proprietățile liniei dependente. Pentru aplicarea modificărilor introduse se apasă tasta Enter. Comanda de încheie prin apăsarea tastei Esc sau prin deselectarea comenzii accesate la început.

Creează contur translat Selectarea acestei comenzi are ca efect crearea unui contur translat în raport cu cel selectat, la o distanță stabilită de utilizator. Conturul este creat la o valoare implicită de 1 cm (stabilită în setările inițiale ale programului). Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[109]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Utilizatorul editează proprietățile conturului translat. Pentru aplicarea modificărilor introduse se apasă tasta Enter. Comanda de încheie prin apăsarea tastei Esc sau prin deselectarea comenzii accesate la început.

Creează paralelă la contur Selectarea acestei comenzi are ca efect crearea unei paralele la un contur selectat, la o distanță stabilită de utilizator. Conturul este creat la o valoare implicită de 1 cm (stabilită în setările inițiale ale programului). Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

Utilizatorul editează proprietățile paralelei la contur. Pentru aplicarea modificărilor introduse se apasă tasta Enter. [110]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Comanda de încheie prin apăsarea tastei Esc sau prin deselectarea comenzii accesate la început.

Creează axă fir drept Axa de fir drept stabileşte direcţia și sensul de amplasare al piesei în încadrare, în funcţie de caracteristicile modelului și ale materialului. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

Utilizatorul completează informațiile necesare în zona de Opțiuni contextuale. După completarea fiecărui câmp se apasă tasta Enter. Pe o piesă se poate crea o singură axă de fir drept. [111]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Obs.imp. În versiunea Gemini Pattern Designer X20, după desenarea/ proiectarea unei piese, programul desenează în mod automat o axă de fir drept. Această axă poate fi re-orientată sau ștearsă în funcție de opțiunile utilizatorului. Comanda de încheie prin apăsarea tastei Esc sau prin deselectarea comenzii accesate la început.

Creează linii tehnice Selectarea acestei comenzi are ca efect desenarea unei linii tehnice. Această linie tehnică poate fi plasată în interiorul unei piese sau în exteriorul acesteia. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[112]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Linia poate fi folosită pentru scrierea unui text, pentru a marca poziția unor elemente tehnice de produs (butonieră, deschiderea buzunarului tăiat). Linia poate avea o anumită Lungime, Unghi, poate fi Limitată la

capete sau nu. Linia tehnică poate fi vizibilă atunci când se tipărește șablonul piesei (dacă este plasată pe un layer din care tipăresc informații). Poziția punctelor de început și sfârșit ale liniei poate fi modificată prin completarea informațiilor din câmpurile de mai jos.

Dacă se selectează caseta Taie piesa cu linie, piesa care are linia tehnică va fi tăiată pe direcția acesteia.

[113]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Prin selectarea casetei Creează puncte de intersecție contur, pe direcția liniei tehnice, la intersecția cu liniile de contur ale piesei, se creează puncte principale.

Comanda poate fi aplicată pentru desenarea unor linii tehnice în orice zonă a suprafeței de lucru. Aceste linii tehnice devin linii suport pentru texte sau casete de informații.

Creează puncte tehnice Accesarea acestei comenzi oferă posibilitatea de plasare a punctelor tehnice. Aceste puncte tehnice pot fi plasate pe piese sau în exteriorul acestora. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[114]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta Tipul de punct, Dimensiunea, Unghiul, coordonatele acestuia (conform câmpurilor din zona de Opțiuni contextuale).

[115]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Punctul tehnic introdus este plasat automat pe un layer de pe care se tipăresc toate informațiile. Punctul tehnic poate fi Setat ca origine, devenind referință pentru plasarea altor puncte tehnice. Funcția este repetitivă, utilizatorul având posibilitatea de a adăuga un număr nedefinit de puncte tehnice, printr-o singură accesarea a funcției.

În mod similar cu cele explicate anterior, punctele tehnice pot fi plasate în exteriorul piesei, în orice porțiune liberă din zona de lucru.

Punctele tehnice pot fi folosite pentru introducerea unor elemente grafice (reprezentări zone de asamblare) utile pentru proiectarea șabloanelor reperelor din structura unui produs și pentru elaborarea gamei de confecționare a acestuia.

[116]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Pentru validarea punctelor plasate pe piese sau ieșirea din funcție, se apasă tasta Esc. Obs. imp. Punctul tehnic de tip Punct pentru linii de potrivire nu se importă în Nest Expert. Punctele tehnice de tip Comun, Nasture, Gaură de cârlig, Vârf de pensă, Gaură capsă se importă în Nest Expert. Creează secvențe de elemente tehnice

Pentru aplicarea comenzii, pe piesa selectată se creează o linie tehnică. Exemplificarea modului de aplicare a comenzii se realizează pe bizet→ se poziționează nasturi. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[117]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-Anterior introducerii liniei tehnice, suprafața bizetului a fost prelucrată pentru închidere prin suprapunere, cu nasturi. Nasturii sunt plasați în interiorul reperului. Linia tehnică este plasată pe direcția pe care se vor poziționa nasturii. -După selectarea comenzii, se selectează linia tehnică și se completează informațiile din pasul 4.

[118]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-Utilizatorul are posibilitatea de a stabili distanța de plasare a primului punct tehnic în raport cu punctele de capăt (Deplasament capete). -Se alege Tipul de element (de ex. Punct), Subtip element (de ex. Nasture), Numărul de puncte (de ex. 5), Tipul de distanță (fixă sau distribuită) și la final se selectează caseta Validează. După selectarea acesteia, punctele tehnice sunt plasate conform selecțiilor făcute.

[119]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

În zona de Opțiuni Contextuale, se editează proprietățile punctelor tehnice și se introduc modificări. (punctele marcate în culoarea verde sunt puncte selectate, a căror proprietăți pot fi modificate).

Utilizatorul poate selecta cu fereastră interactivă (desenată cu butonul stâng al mouse-ului) toate punctele tehnice sau după selectarea primului punct tehnic, se apasă tasta Ctrl și se continuă procesul de selecție, până la ultimul punct tehnic. În cazul butonierelor, utilizatorul are posibilitatea de a stabili orientarea acestora (fig. II.19).

[120]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Fig. VI.2. După introducerea unor valori, utilizatorul selectează tasta Enter. Comanda se încheie prin apăsarea tastei Esc.

Creează axă de simetrie Comanda se aplică atunci când piesa respectivă este simetrică. Se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[121]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Pe piesă, axa creată este o linie punctată. La selectarea axei de simetrie, în zona de Opțiuni contextuale se afișează proprietățile acesteia. Proprietățile axei de simetrie sunt piclurile; acestea pot exista sau nu pe piesa simetrizată. Parametrii piclurilor sunt: tipul, lungimea, lățimea, direcția și layerul de plasare (acești parametric se pot modifica în funcție de model). Dacă se debifează opțiunea Adaugă piclu În primul punct și/sau Al doilea punct, atunci nu vor exista picluri pe axa de simetrie a piesei simetrizate.

Comanda se încheie prin apăsarea tastei Esc.

[122]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Creează linie de coasere ca element intern

După selectarea comenzii, se selectează piesa, apoi se selectează caseta Validează și comanda este aplicată.

Comanda se încheie prin apăsarea tastei Esc.

[123]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Introducerea pliurilor Utilizatorul poate proiecta pe o piesă:

-pliuri simple:

-pliuri duble:

-pliu complex:

.

a.1. Pliu simplu. Pentru aplicarea acestei comenzi, utilizatorul poziționează pe conturul piesei, punctele care definesc adâncimea pliului. Pe piesa dorită, în modulul Modificare formă, utilizatorul stabilește locul de poziționare al pliului și adâncimea acestuia.

[124]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După completarea câmpului și apăsarea tastei Enter, pe contur este plasat noul punct.

-După declararea ultimului punct, pliul este proiectat. Comanda poate fi aplicată în continuare. -Prin apăsarea tastei Esc, comanda se încheie.

[125]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

1-2→linia vârfului de pliu Modul Piese→Creează o piesă 3-4→linia de adâncime a pliului depliată nouă (fund de pliu). Distanța dintre punctele 1-3, respectiv 2-4 determină adâncimea pliului. Pliul creat poate fi editat. (zona de Opțiuni contextuale→se selectează caseta Editează pliu)

[126]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

În această fereastră, utilizatorul are următoarele posibilități:

1. să modifice poziția ,

pliului și starea acestuia: sau

, ;

2. să mai introducă un pliu: ; -să copieze în clipboard pliul creat (sau o secvență a acestuia):

; 3. să salveze pliul introdus în bibliotecă (pentru a fi utilizat pe alte piese sau în alt model)

;

4. să șteargă selecția (o secvență a acestuia) ; 5.începutul și sfârșitul pliului pot fi deschise, dacă sunt bifate căsuțele aferente (

);

6. afișeze/ ascundă proprietățile pliului (tipul piclului creat prin proiectarea pliului, lungimea piclului, lățimea pliului pe fiecare secvență din structura acestuia, orientarea, layer-ul pe care este proiectat). Aceste informații sunt afișate pentru zona de început și de sfârșit ale fiecărui pliu.

7. se poate modifica orientarea vârfului de pliu. Se selectează coloana Direcție.

[127]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Din săgeți, prin selecție, se modifică valoarea afișată (1 este înlocuit de -1)

Dacă în coloana Direcție, se selectează altă valoare, de exemplu (3), distanța dintre punctele 1 și 3 se mărește și apare posibilitatea introducerii unui pliu (situația este posibilă atunci când se optează varianta de proiectare a pliurilor multiple). Se poate schimba orientarea capătului de pliu.

[128]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Pliul proiectat poate fi salvat, cu numele dorit.

Comanda se închide prin apăsarea tastei Esc. a.2. Secvență de pliuri simple separate. Piesa pe care se proiectează pliurile simple separate trebuie să aibă delimitată zona de poziționare a acestora. Pentru proiectarea pliurilor, pe liniile de contur corespunzătoare, se poziționează un număr par de puncte. Distanța dintre punctele consecutive, plasate liniile de contur determină adâncimea pliurilor. Punctele necesare proiectării pliurilor simple se poziționează utilizând comenzi din modulul Modificare formă.

[129]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Pentru aplicarea comenzii se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

-Setul de puncte se selectează cu fereastra interactivă, desenată cu butonul stâng al mouse-ului. -În etapa următoare, se selectează caseta Următorul .

-După selectarea setului doi de puncte, se selectează caseta Validează. -Pliurile sunt proiectate în zona selectată. Comanda poate fi aplicată pentru proiectarea altei secvențe de pliii. Comanda se închide prin apăsarea tastei Esc.

[130]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Piesă depliată a.3. Secvență de pliuri simple lipite Piesa pe care se proiectează pliurile simple lipite trebuie să aibă delimitată zona de poziționare a acestora. Pentru proiectarea pliurilor, pe liniile de contur corespunzătoare, se poziționează un număr par de puncte. Distanța dintre punctele consecutive, plasate pe liniile de contur determină adâncimea pliurilor. Punctele necesare proiectării pliurilor simple lipite se poziționează utilizând comenzi din modulul Modificare formă. Pentru aplicarea comenzii se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

-Setul de puncte se selectează cu fereastra interactivă, desenată cu butonul stâng al mouse-ului. -În etapa următoare, se selectează caseta Următorul.

[131]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După selectarea setului doi de puncte, se selectează caseta Validează. Pliurile sunt proiectate în zona selectată.

Piesă depliată Între categoriile de pliuri explicate la punctele 2 și 3 există anumite diferențe: 2) Secvență de pliuri simple separate: -linia de vârf al celui de al doilea pliu este separată de linie de adâncime a pliului precedent; -în zona stabilită sunt proiectate 2 pliuri simple. 3) Secvență de pliuri simple lipite -linia de vârf al celui de al doilea pliu, coincide cu linia de adâncime a pliului precedent; -în zona stabilită sunt proiectate 3 pliuri simple.

[132]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Piesă depliată- varianta 2 Piesa depliată din varianta 3 are suprafața mai mare decât piesa depliată obținută prin varianta 2.

Piesă depliată- varianta 3

b.1.Pliu dublu Pentru aplicarea acestei comenzi, utilizatorul poziționează pe conturul piesei, punctele care definesc adâncimea pliului. Pe piesa dorită, în modulul Modificare formă, utilizatorul stabilește locul de poziționare al pliului și adâncimea acestuia.

-După declararea ultimului punct, pliul este proiectat (distanța dintre punctele 2 și 4 trebuie să permită formarea pliului la partea inferioară). Comanda poate fi aplicată în continuare. -Prin apăsarea tastei Esc, comanda se încheie.

[133]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Piesă depliată Pliul creat poate fi editat. (zona de Opțiuni contextuale→se selectează caseta Editează pliu)

Utilizatorul poate schimba orientarea pliului (selectează noi valori în coloana Direcție).

[134]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

b.2. Secvență de pliuri duble separate Piesa pe care se proiectează pliurile duble separate trebuie să aibă delimitată zona de poziționare a acestora. Pentru proiectarea pliurilor, pe liniile de contur corespunzătoare, se poziționează un număr par de puncte. Distanța dintre punctele consecutive, plasate pe liniile de contur determină adâncimea pliurilor. Punctele necesare proiectării pliurilor simple se poziționează utilizând comenzi din modulul Modificare formă. Pentru aplicarea comenzii se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[135]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-Setul de puncte se selectează cu fereastra interactivă, desenată cu butonul stâng al mouse-ului. -În etapa următoare, se selectează caseta Următorul

-După selectarea setului doi de puncte, se selectează caseta Validează. -Pliurile sunt proiectate în zona selectată. Comanda poate fi aplicată pentru proiectarea altei secvențe de pliuri. Comanda se închide prin apăsarea tastei Esc.

Piesă depliată [136]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

b.3. Secvență de pliuri duble lipite Piesa pe care se proiectează pliurile duble lipite trebuie să aibă delimitată zona de poziționare a acestora. Pentru proiectarea pliurilor, pe liniile de contur corespunzătoare, se poziționează un număr par de puncte. Distanța dintre punctele consecutive, plasate pe liniile de contur determină adâncimea pliurilor. Punctele necesare proiectării se poziționează utilizând comenzi din modulul Modificare formă. Pentru aplicarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

-Setul de puncte se selectează cu fereastra interactivă, desenată cu butonul stâng al mouse-ului. -În etapa următoare, se selectează caseta Următorul

-După selectarea setului doi de puncte, se selectează caseta Validează. -Pliurile sunt proiectate în zona selectată. Comanda poate fi aplicată pentru proiectarea altei secvențe de pliuri. Comanda se închide prin apăsarea tastei Esc. [137]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Piesă depliată Între categoriile de pliuri explicate la punctele 2 și 3 există anumite diferențe: 2) Secvență de pliuri duble separate: -linia de vârf al celui de al doilea pliu este separată de linie de adâncime a pliului precedent; -în zona stabilită sunt proiectate 2 pliuri duble. 3) Secvență de pliuri duble lipite -linia de vârf al celui de al doilea pliu, coincide cu linia de adâncime a pliului precedent; -în zona stabilită sunt proiectate 3 pliuri simple.

Piesă depliată- varianta 2 Piesa depliată din varianta 3 are suprafața mai mare decât piesa depliată obținută prin varianta 2. Piesă depliată- varianta 3 [138]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

c. Pliu complex

Pentru proiectarea unui pliu complex, utilizatorul stabilește zona din reper în care va fi proiectată această formă de pliu. Punctele necesare se poziționează în modulul Modificare formă.

-După selectarea ultimului punct, programul afișează în mod automat fereastra de mai jos, în care se vede pliul introdus.

[139]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-Utilizatorul selectează din biblioteca existentă tipul de pliu care îl va introduce, numărul (Nr. instanțe) după care selectează caseta Introdu și dimensionează

•Pliurile introduse sunt suprapuse și de adâncimi egale. Dacă [140]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

adâncimea și orientarea acestora corespund scopului propus, se selectează caseta OK și se revine automat în fereastra principală de lucru a programului Pattern Editor. •Utilizatorul poate reorienta pliurile introduse și le poate redimensiona. În coloana Direcție, se selectează prima linie, se apasă tasta Ctrl și se selectează automat ultima linie, după care se schimbă orientarea (se selectează -1)

După aplicarea modificării, utilizatorul selectează ultimul rând și coloana Direcție este de-selectată. În etapa următoare se poate modifica adâncimea, respectând restricțiile impus de tipul de pliu selectat. •Utilizatorul modifică adâncimea pliurilor, urmărind traseul acestora. Dacă valoarea introdusă nu corespunde modelului de pliu ales, programul afișează un mesaj de eroare (ca de ex. Punct invalid: în afara intervalului), colorează linia cu probleme și caseta OK nu este activă, pentru a putea fi selectată. Modificarea valorilor se realizează pe linii și coloane. Dacă valorile introduse corespund tipului de pliu selectat, caseta OK este activă și poate fi selectată.

[141]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Piesă pliată, cu pliuri Piesă depliată complexe Pliurile proiectate pot fi editate în zona de Opțiuni contextuale și pot fi modificate în funcție de scopul dorit.

[142]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Schimbarea orientării pliurilor

Definește pensă Proiectarea unei pense pe un reper se realizează în următoarele etape: 1. Desenarea pensei; 2. Definirea pensei; 3. Verificarea şi modificarea pensei. Desenarea pensei presupune modificarea formei conturului unei piese, în funcție de model. În piesă, se realizează un decupaj a cărui dimensiune depinde de mărimea piesei, adâncimea și lungimea pensei care trebuie proiectată. O pensă este definită prin 3 puncte: -2 puncte, plasate pe aceeași linie de contur. Distanța dintre cele două puncte determină adâncimea/ deschiderea pensei; -al 3-lea punct reprezintă vârful pensei, punct plasat în interiorul piesei. Poziția acestui punct determină lungimea pensei. Pentru aplicarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale. [143]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După etapa a 3-a programul afișează în mod automat următoarea fereastră (pensă proiectată).

În zona de Opțiuni contextuale sunt afișate proprietățile pensei: Unghi, Lungimea, Adâncime, Layer-ul pe care este proiectată, Tipul de piclu și caracteristicile acestora, respectiv posibilitățile de [144]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

prelucrare ale pensei (Editează pensă). Direcția de transfer a pensei poate fi o linie curbă. Forma acesteia se modelează prin comenzi din modulul Modificare formă. Pensa proiectată poate fi: -transferată (rotită)

;

-transformată în pensă pliată (fald)

;

-folosită pentru a tăia piesa pe care s-a proiectat

;

-închisă (pensa de adâncime 0 este o pensă care se închide) Caracteristicile piclurilor pot fi modificate interactiv, în funcție de scopul propus.

Fig. VI.3.

Exemplificarea modului de utilizare a pensei. Transfer de pensă -Pensa proiectată poate fi transferată total sau parțial. Pentru aplicarea comenzii, pe conturul piesei se poziționează un punct (Modul Modificare formă). Acest punct împreună cu cel care reprezintă vârful pensei va constitui direcția de transfer. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale. -Direcția inițială de transfer a pensei (creată în mod automat la proiectarea acesteia) este mutată în noua poziție (Modul Modificare formă).

[145]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-Se selectează comanda Rotește. -Se stabilește sensul de rotație (orar sau anti-orar) și dacă pensa este transferată integral sau nu (se completează informațiile din câmpurile de la noua pensă, New dart→deschiderea, sau unghi sau procent). Dacă etapele comenzii sunt aplicate corect, caseta Validează este activă și prin selectarea acesteia, comanda este aplicată.

[146]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Obs. imp. Dacă pensa proiectată are laturile egale, după transfer, laturile se suprapun perfect. În zona de Opțiuni contextuale, după selectarea pensei, sunt afișate proprietățile acesteia.

[147]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

În etapele ulterioare de proiectare, se recomandă ca pensa care are adâncimea 0 să fie închisă (Închide pensa).

Prin selectarea casetei comanda este aplicată.

[148]

Validează,

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Pensa care are adâncimea diferită de zero, poate fi transformată în fald (Transformă în pensă pliată).

-Se selectează comanda -Se selectează pensa și în mod automat ea este transformată în fald (pensă pliată). În punctele care delimitează adâncimea pensei sunt plasate picluri. Vârful pensei este reprezentat de un punct tehnic. Prin Editare, faldul se transformă în pensa inițială. Piesa poate fi tăiată după direcția de transfer a pensei. Pentru aplicarea comenzii, se selectează pensa și apoi se selectează Taie cu linie tăiere pensă. Prin aplicarea comenzii se obțin 2 piese din piesa inițiala Piesele se separă în modulul Piese. În mod automat, este menținută o copie a piesei inițiale (fig. VI.4).

[149]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Fig. VI.4.

Creează pensă cu 1 punct Pentru proiectarea pensei folosind 1 punct, pe conturul piesei, se poziționează punctul în care se va deschide pensa (Modul Modificare formă). Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[150]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-Utilizatorul stabilește adâncimea pensei (în funcție de scopul propus) și direcția acesteia, în raport cu punctul de referință. După tastarea valorii pentru Adâncime, se apasă tasta Enter. Pentru a trece la etapa următoare se selectează caseta Următorul.

-Utilizatorul stabilește lungimea pensei și modul ei de proiectare (Direcția). -După selectarea casetei Validează, pensa este proiectată. -Comanda poate fi aplicată pentru proiectarea altor pense.

În zona de Opțiuni Contextuale sunt afișate proprietățile pensei. Comanda se încheie prin apăsarea tastei Esc. [151]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Definește pensă prin trei puncte Pentru proiectarea pensei folosind 3 puncte, pe conturul piesei, se poziționează punctele dorite. Două din aceste puncte determină deschiderea pensei și al 3-lea va reprezenta vârful acesteia. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

Utilizatorul urmărește etapele indicate. Stabilește lungimea pensei și direcția acesteia. După aceste etape, se selectează caseta Următorul.

[152]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

În etapa următoare se stabilește adâncimea pensei și apoi se selectează caseta Validează. Pensa va fi proiectată conform selecțiilor aplicate.

-Comanda poate fi aplicată pentru proiectarea altor pense. -În zona de Opțiuni Contextuale sunt afișate proprietățile pensei. Comanda se încheie prin apăsarea tastei Esc. Potrivirea pieselor pe materiale cu desene Unele modele de produse de îmbrăcăminte sau alte categorii de confecții textile, sunt confecționate din materiale cu desene (de [153]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

legătură sau culoare). În funcție de dimensiunea raportul desenului de culoare și de numărul de piese din structura produsului, pe anumite linii de asamblare e necesar să se respecte niște reguli: • Să se asigure continuitatea desenului materialului de pe un reper pe altul; • Să se asigure simetria geometriei desenului materialului, pentru reperele simetrice din structura produsului vestimentar; • Repere secundare de produs (buzunare, bride, clape), să fie poziționate într-un anumit punct al geometriei desenului de material, al piesei principale. Materialul textil poate avea desen de culoare de raport regulat sau nu, de dimensiuni mari, medii sau mici. În general pentru modele confecționate din materiale cu desene de culoare de (motive de dimensiuni mici) nu se impun restricții de potrivire pentru piesele care se asamblează între ele, deoarece decalajul care apare între piese, decalaj determinat de geometria liniilor de contur nu este evident pe reperele croite din aceste materiale. Versiunile actuale ale sistemelor CAD permit scanarea și utilizarea informației în activitatea de proiectare a modelului. Dacă nu exisă această posibilitatea, desenul poate fi fotografiat sau reprodus printrun program de grafică, exportat în format acceptat de către sistemul CAD. Pentru potrivirea pieselor la material este necesar să se definească liniile de potrivire (linii de potrivire a pieselor una cu alta) și regulile de potrivire (pozițiile în care piesele se potrivesc una cu alta).Prima dată se stabilesc liniile de potrivire și apoi pozițiile. Linia de potrivire este definită prin: -nume: implicit, care poate include litere și/ sau cifre; -cod (precurtare): prescurtarea numelui; -direcția: orizontală sau verticală. Linia de potrivire orizontală este o linie paralelă cu axa de fir drept. Linia de potrivire verticală este o linie perpendiculară pe axa de fir drept.

[154]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Dacă axa de fir este re-orientată, atunci linia de potrivire își actualizează poziția în mod automat. Linia de potrivire poate avea un punct sau maxim două puncte de referință. Regulile de potrivire definesc relația dintre diferite piese plasate într-o încadrare, în raport cu gridurile care au fost definite. Există următoarele reguli de potrivire: -piesă-la-piesă: această regulă permite încadrarea automată a unui grup de piese astfel încât gridul indicat să aibă același deplasament faţă de liniile primare ale pieselor, regulă valabilă pentru toate piesele din grup; -piesă-la-material: această regulă permite încadrarea automată a unui grup de piese astfel încât, gridul indicat să treacă direct prin fiecare piesă din linia primară a grupului. Regulile de potrivire pot fi definite pe direcție orizontală, verticală sau pe ambele (verticală- orizontală). Piesele unui model pot fi potrivite manual, automat și combinat (aceeași piesă poate fi potrivită manual și automat). Pentru a realiza potrivirea pieselor, acestea trebuie să aibă declarată axa de fir drept.

Potrivirea automată Piesele selectate vor fi potrivite în mod automat, fie piesă la piesă sau piesă la material. Piesele selectate sunt corelate între ele. -potrivirea piesă la piesă→ piesele selectate, prin punctele de referință, sunt plasate pe material, astfel încât punctele lor de referință se află în același punct al motivului/ sau caroul materialului respectiv. Modul de plasare al pieselor se vede în momentul în care se realizează încadrarea acestora pe un material cu desene. Pentru aplicarea comenzii, piesele care urmează să fie restricționate, sunt așezate în poziția lor relativă din produsul final. Programul stabilește punctele de corelare automat și pentru a respecta cerințele [155]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

modelului, piesele trebuie să fie amplasate în poziția lor finală din produs.

Se selectează tipul de restricție

Se selectează regula de potrivire (de exemplu, regula selectată, determină restricționarea pieselor paralel cu axa de fir drept)

[156]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Piesele care urmează să fie restricționate se selectează cu fereastră interactivă, Window. După aceea, se selectează caseta Validează.

Liniile de restricționare sunt plasate suprapus. Ele pot fi deplasate interactiv cu mouse-ul și poziționate pe fiecare piesă.

[157]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

La încadrarea pieselor pe material cu desene, se observă modul de așezare al pieselor care au fost restricționate. Punctele de referință ale liniilor/axelor de restricționare sunt plasate în puncte similare, restricționând așezarea pieselor conform selecției (de exemplu, pe direcție orizontală). Piesele pot avea reguli de potrivire pe direcție orizontală și verticală.

[158]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Piesele care urmează să fie restricționate se selectează cu fereastră interactivă, Window. După aceea, se selectează caseta Validează

[159]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

La încadrare pieselor pe material cu desene, se observă modul de așezare al pieselor care au fost restricționate. Punctele de referință ale liniilor/axelor de restricționare sunt plasate în puncte similare, restricționând așezarea pieselor conform selecției (de exemplu, orizontală și verticală). -potrivirea piesă la materiale→ piesele selectate sunt plasate prin punctele lor de referință în același punct la desenului.

Se selectează tipul de restricție

Se selectează regula de potrivire (de exemplu, regula selectată, determină restricționarea pieselor paralel cu axa de fir drept și perpendicular pe aceasta).

[160]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Piesele care urmează să fie restricționate se selectează cu fereastră interactivă, Window. După aceea, se selectează caseta Validează

La încadrare pieselor pe material cu desene, se observă modul de așezare al pieselor care au fost restricționate. Punctele de referință ale liniilor/axelor de restricționare sunt plasate în puncte similare ale desenului materialului. În acest mod se restricționează așezarea pieselor conform selecției aplicate. Celelalte tipuri de restricționare ale pieselor se aplică conform etapelor precizate în zona de Opțiuni contextuale.

[161]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Potrivește piesa manual În cadrul acestei metode de potrivire, piesa sau piesele selectate sunt restricționate în așezarea lor, astfel încât, punctul de referință stabilit pe piesă trebuie să: - corespundă fie la altă piesă; - treacă prin caroiajul sau dungile materialului. Ca și puncte de referință, pot fi folosite punctele principale plasate pe conturul piesei sau pot fi poziționate puncte tehnice, care ulterior sunt declarate ca puncte de referință încadrare. Piesele pot fi amplasate în poziția lor relativă din structura produsului final.

Se selectează comanda și apoi regula de potrivire. Se folosește opțiunea Piese selectate.

[162]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Se alege opțiunea de crearea a liniei de potrivire (1 punct sau 2 puncte). Pentru crearea liniei, se selectează puncte de referință (fie puncte principale ale piesei, fie puncte tehnice declarate ca puncte de referință). După selectarea primului punct (nu contează ordinea de selectare a pieselor), se apasă tasta Ctrl și se continuă selecția celui de al 2-lea punct. Se selectează caseta Următorul.

[163]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Se selectează caseta Validează. În mod automat sunt create liniile de referință. În etapa următoare se creează Regula de potrivire. Se selectează Regula de potrivire conform liniei de referință create (de exemplu Regula de potrivire pe verticală).

Se selectează pentru tipul de dependență (piesă la material sau piesă la piesă). Se selectează caseta Următorul.

[164]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Liniile de potrivire sunt selectate automat. Se selectează caseta Validează.

-După selectarea casetei Validează, regula de potrivire a fost creată. -Se poate continua aplicarea Comenzii de potrivire manuală a pieselor pe alte piese. Comanda se încheie prin selectarea tastei Esc. [165]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

La încadrare pieselor pe material cu desene, se observă modul de așezare al pieselor care au fost restricționate. În acest mod se restricționează așezarea pieselor conform selecției aplicate. Pentru restricționarea manuală a pieselor pe cele două direcții, orizontală și verticală, liniile de referință sunt declarate în mod succesiv. Piesele dintr-un model pot fi restricționate și combinat: automat și manual. O parte din piese pot fi restricționate automat piesă-la-piesă și una din piesele deja restricționate (care devine piesă principală) va fi restricționată manual. Nu contează ordinea de aplicare a procesului de restricționare. În continuare, se exemplifică modul de restricționare combinat: clinul și spatele sunt restricționate piesă-la-piesă în mod automat și spatele va fi restricționat manual, piesă-la-material. Etapele de aplicare ale comenzilor sunt cele explicate anterior; ele se urmăresc în zona de Opțiuni contextuale Punctul de referință al reperului spate este punctul superior, plasat pe linia de mijloc a spatelui. -Potrivirea automată a clinului și a spatelui (piesă la piesă)

[166]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Se selectează caseta Validează. -Potrivirea manuală a clinului (piesă la material)

[167]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Se urmăresc etapele și se optează pentru crearea liniei de potrivire orizontală. Nu contează ordinea de crearea a liniilor de referință.

Se urmăresc etapele și se creează linia de potrivire pe direcție verticală.

[168]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

În continuare, se alege Regula de potrivire (pe cele două direcții). Se optează pentru potrivirea piesei la material.

Cu fereastra interactivă Window (se desenează cu mouse-ul) se selectează cele două direcții. Se selectează caseta Validează.

[169]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Cea de a doua regulă a fost creată pentru piesele selectate. Restricționarea pieselor se vede la încadrarea acestora pe material cu desene.

Restricționarea piesă-la-piesă.

Potrivirea reperului spate la material. El este potrivit manual pe material

Adaugă text pe element Pe conturul unei piese pot fi adăugate informații text. După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

Dacă funcția este apelată cu o selecție validă, primul pas al funcției va fi omis [170]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Se editează textul ce va fi plasat pe linia selectată. Proprietățile de editare ale textului sunt cele specifice Office. Textul poate fi plasat în dreapta sau stânga liniei selectate, la o anumită distanță, sau chiar pe linie, etc., conform celor indicate în zona de Opțiuni contextuale.

Comanda se închide prin selectarea taste Esc. Atribuie elemente decorative pe contur

Pe o linie de contur pot fi plasate anumite elemente decorative, alese de către utilizator în funcție de scopul propus. După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[171]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Utilizatorul alege dacă elementul decorativ este plasat pe linia de tăiere sau cea de coasere și tipul acestuia (selectarea săgeții din câmpurile afișate)

[172]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După selecția dorită, se selectează caseta Validează și comanda este aplicată. Comanda se încheie prin selectarea tastei Esc.

Adaugă casetă informații Prin această comandă pot fi adăugate informații tehnice sau de proiectare. Ele pot fi adăugate în interiorul sau exteriorul piesei. Casetele de informații pot fi simple sau complexe. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[173]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Textul introdus de utilizator poate fi editat și modificat, urmărind informațiile din câmpurile aferente.

După introducerea parametrilor doriți, se selectează caseta Validează. -Dacă se alege opțiunea de casetă complexă, în caseta respectivă se pot introduce prin selecție și simboluri grafice. -De exemplu, în exteriorul pieselor, în zona în care se dorește introducerea casetei se poziționează un punct tehnic și acest punct se conectează prin linii tehnice cu liniile de contur pentru care se va introduce referința. -Se selectează comanda și se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

[174]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-După selectarea opțiunii de casetă complexă, utilizatorul selectează simbolul „+” și introduce informația text dorită și simbolul grafic necesar. -Dimensiunea casetei și a textului pot fi modificate, urmărind câmpurile aferente acestor informații. Prin selectarea casetei Validează, comanda este aplicată.

Comanda se încheie prin selectarea tastei Esc. Adaugă cartuș [175]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Spre deosebire de versiunea X9 a programului, în această versiune, după desenarea unei piese, programul alocă/ desenează în mod automat axa de fir drept și o casetă ce conține anumite informații: mărimea piesei (dacă modelul are declarată gamă de mărimi) și numele acesteia. Piesa primește un cod în mod automat.

-După încheierea sesiunii de desenare, este afișat cartușul și axa de fir drept. În cartuș, piesa are un cod. -Dimensiunile cartușului pot fie editate și modificate -Dacă de la o piesă se șterge cartușul, el poate fi adăugat. După selectarea comenzii, se urmăresc etapele din zona de Opțiuni contextuale.

[176]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După selectarea piesei, cartușul este afișat automat. Punctul roșu este centrul cartușului. Selectarea casetei Validează, determină aplicarea comenzii.

În modulul Piese, se tastează numele dorit pentru piesa desenată și prin apăsarea tastei Enter, numele este afișat în caseta de informații.

Dacă piesa este copiată, în cartuș se afișează dacă este copia piesei sursă și a câta copie este.

[177]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Utilizatorul are opțiunea de a selecta din meniul superior afișarea sau nu a casetei de informații.

Selectarea sau deselectarea unei casete determină modificarea modului de afișare al casetelor

Elemente grafice. În program Pattern Editor utilizatorul poate aduce resurse grafice pe piesele modelului. Posibilitățile sunt: -plasează resursă grafică pe piesă; -plasează resurse grafice pe piese multiple. Pentru aplicarea comenzii, utilizatorul trebuie să Importe resursa grafică.

Importă resursă grafică După selectarea, se deschide următoarea fereastră.

[178]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Dacă nu are ce să selecteze, utilizatorul selectează caseta Importă nou. Se deschide fereastra de mai jos.

Resursa grafică dorită a fi aplicată pe piesele modelului trebuie să fie un fișier cu una din extensiile afișate. Utilizatorul selectează fișierul [179]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

dorit și apoi selectează caseta Open. Programul afișează fereastra următoare, din care utilizatorul trebuie să selecteze opțiunea dorită, după care selectează caseta OK. La deschiderea acestei ferestre, opțiunea Menține legătura cu resursa externă este selectată în mod automat.

Resursa grafică selectată este afișată automat. Programul selectează automat Afișează puncte de magnetizare din resursă.

-Din biblioteca de resurse grafice, utilizatorul poate selecta resursa [180]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

care nu mai este necesară și apoi selectează caseta Șterge. Resursa este ștearsă în mod automat. -După selecția dorită, se selectează caseta Închide. Se închide comanda și se revine automat în zona de lucru.

Plasează resursă grafică După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

După selectarea resursei grafice (din bibliotecă) se selectează caseta Următorul. Resursa apare încadrată într-un dreptunghi și utilizatorul plasează resursa pe reper. În etapa următoare, selectează caseta Validează.

[181]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Utilizatorul modifică parametrii resursei grafice care a fost importată, în funcție de scopul propus. De asemenea, poate modifica poziția ancorei, după care selectează caseta Repoziționează ancora.

[182]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Prin bifarea casetei Replică, resursa grafică selectată este multiplicată și aplicată piesei selectate. Prin apăsarea tastei Enter se revine în zona de lucru. În zona de Opțiuni contextuale sunt afișate informații despre resursa grafică.

Partajează resurse grafice pe piese multiple

Prin această comandă, utilizatorul are posibilitatea să distribuie concomitent aceeași resursă grafică pe piese selectate. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[183]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Se selectează resursa din bibliotecă (conform celor explicate anterior) sau se importă o altă resursă grafică.

-După selectarea casetei Validează, se afișează Opțiunile resursei grafice. -Se bifează caseta Replică și resursa grafică este multiplicată și aplicată pe piesele selectate

[184]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Pe anumite piese selectate, se poate distribui o resursă grafică, cu respectarea continuității graficii de pe o piesă pe alta. Piesele pot fi amplasate în poziție relativă, așa cum apar în produsul finit.

-Utilizatorul selectează comanda, apoi selectează resursa grafică și după aceea piesele pe care se aplică. -Setează poziția resursei grafice si selectează caseta Validează.

[185]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Resursa grafică este aplicată pe piesele selectate. Prin selectarea punctului de ancoră, resursa grafică este re-poziționată interactiv pe piesele selectate. Resursa grafică se poate scala, până la dimensiunea dorită (scalarea este făcută proporțional, este bifată caseta Scalează proporțional)

Scalarea resursei grafice. După scalare se apasă tasta Enter și resursa grafică est distribuită pe piesele selectate. [186]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Șterge elemente tehnice Selectarea comenzii are ca efect ștergerea elementelor tehnice de pe piesele alese de către utilizator. După selectarea comenzii se urmăresc etapele explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[187]

CAPITOLUL VII. MODUL GRADARE VII.1. Informații generale

Fig.VII.1 Prin comenzile structurate în acest modul, utilizatorul are posibilitatea de a grada piese, de a modifica gradarea unor puncte după reguli determinate de model. Tabelul de gradare al unui punct este un element pentru gradarea pieselor unui model. Prin acest tabel, utilizatorul are posibilitatea de a modifica poziția punctelor mărimilor corespondente punctului selectat prin modificarea valorilor afișate. Un punct are patru tabele de gradare: Grad, Drop, Spec și Extra.

Fig.VII.2.

[188]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Atunci când este selectat un singur punct, vor fi disponibile pentru editare doar tabelele de gradare care fac parte din model. Parametrii tabelului de gradare: • Schimbarea poziției punctului față de mărimea de bază, pe direcţiile X și Y, este memorată în coloanele dx și dy. Aceste valori pot fi modificate. • Coloana dl este calculată automat și reprezintă distanța totală dintre poziția punctului gradat și poziția acestuia pe mărimea de bază. • Schimbarea poziției punctului față de dimensiunea anterioară este memorată în coloanele Pasul X și Pasul Y; acesta este pasul de gradare, pe orizontală și pe verticală. Aceste valori pot fi modificate. • Afișarea/ ascunderea mărimilor: În orice mod de lucru, utilizatorul are posibilitatea de a afişa sau de a ascunde mărimile din model. Pentru a arăta sau a ascunde anumite mărimi ale modelului, utilizatorul trebuie să acceseze din zona de Opțiuni contextuale/Tabelul de gradare, simbolul de afișare/ ascundere din dreptul fiecărei mărimi. Dacă punctele principale selectate au reguli diferite de gradare, celulele cu valori diferite vor afișa un semn grafic specific. Dacă punctele principale selectate au aceeași regulă de gradare, atunci în tabelul de clasificare coloana pentru X și Y va afișa valorile selectate. Valorile din Tabelul de gradare pot fi modificate direct, selectând celula în care trebuie schimbată valoarea. După introducerea valorii, validarea se realizează prin apăsarea tastei Enter. Modificările vor fi aplicate automat. Pentru selectarea aleatorie a unor celule diferite, se utilizează tasta Ctrl. Pentru selectarea succesivă a tuturor celulelor cuprinse între prima și ultima celulă selectată, se utilizează tasta Shift. Pentru a selecta întreaga coloană, se selectează antetul coloanei dorite. Elementele gradabile (puncte de gradare, picluri, puncte tehnice, linii tehnice, axa de fir drept, vârful pensei închise, etc.) sunt afișate pentru toate mărimile din model. Pentru toate mărimile din model se afișează și elementele ce preiau gradarea punctelor de referință (linii [189]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

dependente, contururi translate, paralele la contur, pliuri, linii de potrivire). Prin gradare conectată se înțelege gradarea prin intermediul formulelor, conectând cotele de gradare ale unui element la cele ale unui alt element din model. Modificarea gradării punctului de referință va modifica și gradarea punctului conectat la el. Gradarea conectată se aplică prin bifarea opțiunii Conectată și introducerea unei formule. Formula se poate introduce prin selectarea ei din lista deschisă după apăsarea butonului "+” sau prin directa introducerea a numelui formulei în câmpul de editare. Pentru fiecare tabel de gradare există o mărime de bază. Faţă de această mărime, se raportează celelalte gradări ale modelului. Mărimea selectată ca fiind mărime de bază va fi afișată pe ecran în culoarea implicită. Mărimea de bază poate fi schimbată cu oricare dintre celelalte mărimi din setul de gradare, fără a produce modificări dimensionale ale mărimii. Pentru a schimba mărimea de bază a modelului, utilizatorul trebuie să selecteze o piesă şi apoi din Opțiuni contextuale să selecteze noua mărime dorită pentru a deveni mărime de bază. În modul de lucru Gradare, în zona de Opțiuni contextuale, utilizatorul are posibilitatea de a utiliza filtrul de selecție. Utilizarea filtrului de selecție oferă posibilitatea de a selecta un singur tip de elemente sau un grup de elemente de același tip, în vederea modificării regulilor de gradare. Funcționalitatea filtrului de selecție din modul de lucru Gradare este aceiași ca cea din modul de lucru Industrializare

VII.2. Comenzi specifice modului Gradare Prin comenzile structurate în acest modul, utilizatorul are posibilitatea de a grada piese, de a modifica gradarea unor puncte după reguli determinate de model.

[190]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Editează set de mărimi Proiectarea în serie a unui model se realizează pe mai multe mărimi. În funcție de anumite caracteristici ale modelului și de cerințele clientului, respectând un algoritm de proiectare ales/ stabilit de către utilizator, în funcție de categoria produsului, acesta proiectează reperele din structura produsului, pentru o mărime. Mărimea pentru care se proiectează piesele modelului este de obicei mărimea medie din gama de mărimi a modelului sau cea care este indicată de către client (este mărimea pentru care se realizează primul prototip fizic). Proiectarea pieselor unui model nu este condiționată de editarea unui tabel de mărimi. După selectarea comenzii, se deschide următoarea fereastră:

Fig. VII.3. Utilizatorul va edita toate informațiile necesare tabelului de mărimi: setul de mărimi/ talii/ conformații. Programul asociază în mod automat pentru fiecare mărime un index (alias, cifră) prin care se indică poziția mărimii în set și o culoare. Utilizatorul are posibilitatea de a modifica culoarea mărimii selectate. Pentru a elabora un set de mărimi, utilizatorul selectează caseta Generează. După selecție, se deschide următoarea fereastră: [191]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Fig. VII.4. După completarea informațiilor necesare, se selectează caseta generează.

Fig. VII.5. Programul generează tabelul de mărimi, prin combinarea informațiilor din câmpurile completate de către utilizator. Dacă e necesar să fie [192]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

eliminată o anumită informație (mărime, talie), se selectează informația dorită și din meniul superior se selectează caseta Selectarea casetei

.

are ca efect introducerea unei informații; prin

selectarea casetelor se adaugă o mărime/ talie/ conformație deasupra sau sub linia selectată. Selectarea casetei Validează are ca efect elaborarea setului de mărimi dorit.

Fig. VII.6.

Fig. VII.7.

[193]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Fig. VII.8. Mărimea selectată, ca mărime de bază, are alocată culoarea galben. În funcție de valorile utilizate în proiectare, utilizatorul poate schimba selecta altă mărime ca fiind de referință, decât cea pe care a afișat-o automat la crearea setului de mărimi.

Prin dublu click pe informația dorită, aceasta devine informația de referință.

Utilizatorul poate adăuga grupuri în tabel (prin selectarea casetei ) și poate stabili ce mărimi aparțin fiecărui grup (prin selectare sau deselectare). Prin selectarea (de ex. G1) acesta este șters.

[194]

din coloana aferentă grupului

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Utilizatorul poate marca unele mărimi ca fiind neutilizate prin debifarea lor din grupul Comun. Aceste mărimi pot fi oricând aduse înapoi în setul de mărimi, prin re-setarea lor ca făcând parte din grupul Comun, fără pierderea vreunui pas de gradare definit pe piesele din model, pentru mărimea dată.

Editează tabel dimensiuni Prin această comandă, utilizatorul are posibilitatea de a introduce informații numerice pentru a fi utilizate ulterior în modul de lucru Made-to-Measure (MTM). Se selectează comanda și din meniul superior se selectează caseta . În funcție de modul cum s-a constituit gama de mărimi, utilizatorul completează informații în câmpurile afișate. Dacă se introduc informații despre mărimi corporale, aceste informații sunt preluate din Standarde antropometrice (validate) sau alte documente ale clientului.

[195]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După selectarea casetei "+" apare coloana Dimension 1. Prin selectarea "Dimension 1" se deschide fereastra de mai jos.

Utilizatorul completează informațiile necesare, selectează categoria de dimensiune pe care o introduce și apoi selectează caseta Validează.

[196]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-Utilizatorul introduce valorile necesare, fie prin tastare în fiecare câmp sau după completarea primului câmp, selectează caseta Editează pas. În etapa următoare, stabilește valoarea pasului pentru mărimea dorită, selectează caseta Aplică și programul în mod automat calculează restul de valori în funcție de informațiile introduse. -Dacă tabelul dimensional este structurat pe mărimi/ talii și conformații, utilizatorul trebuie să completeze câmpurile din tabel ținând cont de corelația care există între cele trei elemente.

[197]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

După completarea informațiilor, utilizatorul selectează caseta Validează și tabelul este creat. Tabelul creat poate fi salvat de către utilizator cu numele dorit și în folder-ul selectat de către acesta. Prin selectarea sau deselectarea simbolurilor utilizatorul stabilește modul în care realizează gradarea pieselor dintr-un model, atunci când are un tabel dimensional cu informații complexe (mărimi, talii, conformații, mărimi extra sau speciale). Împachetează gradarea pe element (temporar sau definitiv) Împachetarea temporară a gradării

După selectarea comenzii, se urmăresc etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale. [198]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Utilizatorul selectează punctul dorit. După aceea selectează caseta Următorul.

Utilizatorul alege pe ce direcție va face împachetarea temporară a gradării. (X sau Y sau XY). Dacă tabelul utilizat pentru gradare era construit complex (mărimi/talii/conformații/mărimi extra), celelalte casete sunt active și gradarea complexă a punctului poate fi împachetată în funcție de mai multe selecții).

[199]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Valori de gradare ale punctului selectat, înainte de aplicarea comenzii

Valori de gradare ale punctului după împachetarea gradării

[200]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Împachetarea permanentă a gradării într-un punct

După selectarea comenzii se urmăresc etapele din zona de Opțiuni contextuale. Etapele sunt similare ca în cazul împachetării temporare. La final, piesa va avea modificarea permanentă.

[201]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Împachetarea gradării este utilă pentru proiectarea unor șabloane secundare/ajutătoare, necesare pentru stabilirea poziției unor piese secundare pe o piesă principală, pentru o gamă de gradare. Împachetează gradări pe direcție (temporar și definitiv)

Împachetare temporară Etapele de aplicare ale comenzii se urmăresc în zona de Opțiuni contextuale.

[202]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Utilizatorul Următorul.

selectează

primul

punct.

Apoi

selectează

caseta

Utilizatorul selectează al 2-lea punct. Apoi selectează caseta Următorul.

Selectează opțiunea de împachetarea și apoi selectează caseta Validează Comanda de Împachetare permanentă se realizează în același etape, ca cea temporară.

[203]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Pentru a reveni la distribuția inițială a cotelor de gradare pe piesă se selectează comanda Împachetează gradări pe axa de fir drept

Gradează lungime

[204]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Prin această comandă, utilizatorul are posibilitatea de a grada anumite contururi de piesă, lungimi/ lățimi, pentru a obține valorile modelului precizate de client în tabelul dimensional. Gradare lungime secțiune În unele cazuri, în comanda primită de la client, schița modelului este însoțită de tabelul dimensional al acestuia. În tabel sunt precizate lungimi ale unor linii de contur, care trebuie respectate. Prin aplicarea acestei comenzi, utilizatorul are posibilitatea de a grada lungimea liniilor de contur ale pieselor proiectate conform informațiilor din tabelul dimensional. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

Utilizatorul poate completa lungimea curbei selectate în coloana Lungime sau poate tasta pasul de creștere în coloana Pas (dacă pasul este constant se selectează coloana și apoi se completează valoarea. Apăsarea tastei Enter determină aplicarea modificării dorite).

[205]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

-În etapa următoare trebuie să stabilească modul în care este aplicată schimbarea. Pentru a aplica o schimbare uniformă curbei se poate opta Pe tangentă, ambele capete. -Modificarea se poate aplica proporțional sau prin Deformare după direcție. -După selectarea tuturor modificărilor dorite se selectează caseta Validează Copiază lungimea și gradarea secțiunii selectate

Prin această comandă utilizatorul are posibilitatea de a copia lungimea și modul de gradare al unei linii de contur pentru a fi folosită ulterior pe altă piesă. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[206]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Selectarea casetei Validează, determină aplicarea comenzii. Inserează lungimea și gradarea pe secțiunea selectată

Comanda se aplică imediat după comanda Copiază lungimea și gradarea secțiunii selectate Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[207]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Utilizatorul optează modul de aplicare a informațiilor copiate (Opțiunea de schimbare și Tipul de deformare). După selectarea opțiunilor dorite, se selectează caseta Validează și comanda este aplicată.

Liniarizează gradare punct Prin această comandă, utilizatorul are posibilitatea de a liniariza gradarea într-un punct selectat. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

[208]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Valorile de gradare ale punctului selectat înainte de aplicarea comenzii (extremitatea liniei umărului la spate)

-Aplicarea comenzii de liniarizare a valorilor de gradare. -După selectarea punctului, utilizatorul stabilește Opțiunea de liniarizare. -Prin selectarea casetei Validează, comanda este aplicată.

Valorile de gradare ale punctului selectat după aplicarea comenzii. Simetrizarea gradării punctelor selectate

Prin selectarea acestei comenzi, utilizatorul are posibilitatea de a orienta gradarea unui punct sau a mai multor puncte, față de

[209]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

mărimea de bază. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

Simetrizarea gradării poate fi aplicată pe: - tabele de gradare →pe un tabel sau simultan pe toate tabelele de gradare din model ; -direcţie→ pe orizontală, pe verticală sau simultan pe orizontală şi pe verticală.

Rotește regula de gradare

[210]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Comanda se aplică atunci când se copie regula de gradare între puncte ce aparțin unor şabloane care au orientări diferite în raport cu axa de fir drept. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

În punctul extrem al liniei umărului la spate, gradarea a fost rotită

Rotirea regulii de gradare poate fi aplicată pe: - tabele de gradare : pe unul sau simultan pe toate tabelele de gradare din model ; - unghi : 45°, 90° sau cu un alt unghi specificat. La selectarea casetei Validează, comanda este aplicată.

Calculează gradare punct Există situații în care utilizatorul calculează gradarea punctelor care delimitează linia de contur, iar pentru un punct intermediar (de exemplu, un punct în care se va poziționa un piclu), acesta va fi gradat în mod automat în funcție de gradările punctelor de capăt. [211]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

Punctul de control al spatelui va fi gradat în funcție de gradările punctelor extreme de pe linia de contur a răscroielii mânecii.

Utilizatorul selectează punctul și apoi Opțiunea de gradare. Prin selectarea casetei Validează, comanda este aplicată.

Punctul de control spatelui a fost gradat.

[212]

din

tiparul

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Alterare/actualizare gradări Alterare gradare prin index Comanda se aplică prin modificarea index-ului mărimii. În modelul care conține piese gradate, în funcție de cerințele clientului, se pot introduce noi mărimi, cu index diferit de cele existente și în mod automat, apar și piese gradate pentru noua mărime, în funcție de poziția acestora.

Tabelul de mărimi și indexul acestora (inițial)

-Se introduce o nouă mărime în tabel -După accesarea comenzii, se modifică indexul. Selectarea casetei Validează determină aplicarea comenzii. [213]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Index mai aproape de 2, linia Index mai aproape de 3, linia de de contur a mărimii 41 este contur a mărimii 41 este mai mai aproape de conturul aproape de conturul mărimii 42. mărimii 40. Actualizare geometrie mărime bază Comanda se aplică atunci când se impune modificarea mărimii de bază, cu păstrarea creșterilor de gradare. Această modificare poate fi determinată de caracteristicile noului model (pentru clienți ce au altă conformație).

Forma inițială a mărimii de bază

[214]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Selectarea noii mărimi care va deveni de bază (de ex. 48). Pentru aplicarea comenzii se selectează caseta Validează.

Vechea mărime 48 devine noua mărime 44 Modificarea se aplică pe toate piesele modelului.

Rotește sistem de axe. Prin această comandă, utilizatorul are posibilitatea de a re-orienta (roti) sistemul de axe din anumite puncte selectate, pentru a putea

[215]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

grada respectiva linie de contur, pe direcție acesteia (ca de exemplu, gradarea liniei umărului).

Pentru re-orientare, utilizatorul selectează cu mouse-ul extremitatea axei (X sau Y) a cărei poziție urmează să fie modificată și o poziționează în funcție de scopul dorit. În tabelul de gradare, se tastează valorile necesare (cele din tabelul dimensional al modelului).

[216]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Valoarea de gradare pe direcția axei Y se plasează în prelungirea liniei umărului.

Reconstruiește gradări Prin această comandă, utilizatorul are posibilitatea de a construi în mod automat gradările unei piese utilizând piese similare, toate piesele fiind obținute prin digitizare. Pentru aplicarea comenzii, utilizatorul urmărește etapele indicate în zona de Opțiuni contextuale.

Șterge gradări Există mai multe opțiuni de a șterge gradările unei piese.

[217]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Șterge gradare punct Selectarea și aplicarea acestei comenzi are ca efect ștergerea gradării punctului selectat. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

Utilizatorul selectează punctul și apoi stabilește modul de ștergere al gradării în punctul selectat. Selectează caseta Validează. Gradare ștearsă.

Șterge gradare piesă Selectarea și aplicarea comenzii are ca efect ștergerea gradării piesei/ pieselor selectate.

[218]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

Piesă cu gradare

Piesă fără gradare

Utilizatorul selectează piesa, după care selectează caseta Validează. Comanda este aplicată Șterge toate gradările, inclusiv setul de mărimi Selectarea și aplicarea comenzii are ca efect ștergerea gradărilor și a setului de mărimi. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

Utilizatorul selectează caseta modelului sunt șterse.

Yes și gradările tuturor pieselor

[219]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Copiază gradarea unui punct Selectarea și aplicarea comenzii are ca efect copierea regulii de gradare a unui punct, respectiv a valorilor din momentul efectuării acțiunii. După copiere informația este utilizata pentru gradarea automată a unui punct de pe altă piesă, din cadrul acelui model. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

După selectarea casetei Validează, comanda este aplicată. Ctrl+F este shortcut-ul prin care se poate face memorarea regulii de gradare a punctului. Copierea și transferarea regulii de gradare se poate aplica pentru puncte principale, picluri, puncte tehnice, axe și ancore ale resurselor grafice. Inserarea regulii de gradare care a fost copiată se poate face prin aplicarea simplă a comenzii sau în mod special.

[220]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Inserează gradare Selectarea și aplicarea acestei comenzi are ca efect transferarea regulii de gradare memorate ale unui punct, sau pentru mai multe puncte, anterior copiate. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicate în zona de Opțiuni contextuale.

După selectarea casetei Validează, comanda este aplicată.

Puncte gradate Utilizatorul are posibilitatea de a decide cum anume să fie aplicată regula de gradare a unui punct/ puncte care a/au fost memorată(e) (copiată).

Inserare regulă de gradare în mod special Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicare în zona de Opțiuni contextuale. [221]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Utilizatorul decide cum anume este aplicată regula de gradare care a fost memorată. După selectarea casetei Validează, comanda este aplicată. Puncte gradate prin regulă specială (inserarea regulii de gradare pe direcția axei X).

Salvarea regulii de gradare Regulile de gradare ale punctelor de pe conturul pieselor pot fi salvate ca fișiere ".rulx". Aceste reguli de gradare pot fi selectate de către utilizator și aplicate pentru gradarea unor puncte de pe alte piese. Utilizatorul poate alege salvarea regulii de gradare folosind un cod, stabilit de către acesta (extensia ".rulx" este adăugată automat). În acest mod, pentru gradarea punctelor de pe conturul unei noi piese, utilizatorul alege și aplică cu ușurință regula de gradare

[222]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

necesară, în funcție de caracteristicile punctului respectiv. Prin selectarea casetei Save, regula este salvată.

Fig. VII.9.

Încarcă regula de gradare Un punct al unei piese poate fi gradat prin aplicarea unei reguli selectate de către utilizator din biblioteca de reguli creată. Etapele de aplicare ale comenzii sunt explicare în zona de Opțiuni contextuale. Utilizatorul selectează comanda, apoi selectează punctul în care dorește să aplice o regulă de gradare și apoi selectează caseta Validează. În etapa următoare, utilizatorul selectează regula de gradare necesară. Prin selectarea casetei Open, regula este aplicată punctului selectat. [223]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Obs.imp. Utilizatorul trebuie să fie atent la orientarea piesei unde va aplica o regulă de gradare (poziția piesei noi se compară relativ la piesa sursă, de unde s-a salvat regula de gradare).

[224]

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILEProgram de Proiectare (Gemini CADX20)

Punct gradat, prin încărcarea unei reguli de gradare (punctul de control al capului de mânecă, corespunzător punctului de control al răscroielii mânecii de la spate).

Fig. VII.10.

[225]

BIBLIOGRAFIE https://www.geminicad.com/

Manuela AVĂDANEI Emil LOGHIN Manuela AVĂDANEI Emil LOGHIN

Proiectarea asistată de calculator în domeniul modei, al confecțiilor tex le, reprezintă u lizarea tehnologiei computerizate pentru dezvoltarea produsului sau colecției. As el, instrumentele oferite de programele specifice domeniului modei și al confecțiilor tex le permit dezvoltarea 2D a schițelor de modă, dezvoltarea 2D sau 3D a modelului, planificarea ac vităților specifice pentru producția acestora.

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILE - Gemini CADX20

Industria modei este un domeniu în care tehnologiile, aplicațiile și instrumentele digitale au devenit un ajutor important, as el încât, din momentul creației (design-ul de modă), de la prezentarea colecțiilor, dar și pentru producția acestora, aceste sisteme informa ce, sunt permanent necesare și folosite, fiind, uneori, vitale pentru succesul unei afaceri.

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN CONFECȚII TEXTILE PROGRAM DE PROIECTARE (GEMINI CADX20)