Data Loading...

RINGKASAN JADUAL 01.2021 - S6(07-10.2021) S1S2S3S5(09-12.2021) Flipbook PDF

RINGKASAN JADUAL 01.2021 - S6(07-10.2021) S1S2S3S5(09-12.2021)


151 Views
13 Downloads
FLIP PDF NAN

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

RINGKASAN JADUAL PEMBELAJARAN BERSEMUKA SESI 01/2021 BAHAGIAN PENYEJUKBEKUAN & PENYAMANAN UDARA INST.KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA DUSUN TUA PROGRAM SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) SEMESTER

(1)

KOD SUBJEK

PENGAJAR

PEGAWAI PENILAI (PENILAIAN & RPK)

TARIKH PELAKSANAAN

NCS 1110 CORE ABILITIES ( Z-009-1:2015)

PN SALWA ZALEHA

EN KHAIRUL NIZAM

08.03.2021 - 16.03.2021

SLK 2111 WORK SAFETY

PN SALWA ZALEHA

EN KHAIRUL NIZAM

17.03.2021 - 26.03.2021

SLK 2121 TOOL

EN KHAIRUL NIZAM

29.03.2021 - 02.04.2021

PN NOR ZURAINI

05.04.2021 - 30.04.2021

SUBJEK

SLK 2132 METAL FABRICATION

SATU KOMERSIL

17.05.2021 - 10.09.2021

LAPOR DIRI & KUARANTIN

13.09.2021 - 22.09.2021

SLK 2142 PIPING FABRICATION

PN SALWA ZALEHA

SLK 2152 BASIC SYSTEM

EN KHAIRUL NIZAM

18.10.2021 - 10.11.2021

SLK 2162 REFRIGERANT

EN KHAIRUL NIZAM

11.11.2021 - 03.12.2021

PN NOR ZURAINI

01.03.2021 - 09.03.2021

SLK 2212 VENTILATION

EN MOHD ZAIREEN

TIGA KOMERSIL & DOMESTIK

EN MAHADIR

23.09.2021 - 15.10.2021

10.03.2021 - 26.03.2021

EN MOHD ANUA

29.03.2021 - 16.04.2021

SLK 2232 ROOF TOP AIR CONDITIONING SYSTEM

EN MOHD ANUA

19.04.2021 - 07.05.2021

TELAH DILAKSANAKAN

PDP ONLINE (JAM TEORI & JAM AMALI)

17.05.2021 - 10.09.2021

LAPOR DIRI & KUARANTIN

13.09.2021 - 22.09.2021

SLK 2242 SMALL PACKAGE UNIT

(3)

EN KHAIRUL NIZAM

SLK 2222 AIR COOLED PACKAGE SYSTEM

DUA KOMERSIL

TELAH DILAKSANAKAN

PDP ONLINE (JAM TEORI & JAM AMALI)

NCS 2220 CORE ABILITIES (Z-009-2:2015)

(2)

TARIKH LENGKAP PORTFOLIO

EN MOHD ANUA

SLK 2252 WATER COOLED PACKAGE AND AHU

EN MOHD ZAIREEN

SLK 2262 WATER PUMP AND COOLING TOWER

EN MAHADIR

23.09.2021 - 08.10.2021 EN MAHADIR

11.10.2021 - 29.10.2021 01.11.2021 - 26.11.2021

SLK - EN KHAIRUL NIZAM

SLK/D 3312

TENDER/ CONTRACT MANAGEMENT

SLK/D 3322

CUSTOMER SERVICE

SLK/D 3332

CONSUMABLE AND COMMOM PART

EN MAHADIR

01.03.2021 - 19.03.2021 SLD - EN MAHADIR SLK - EN KHAIRUL NIZAM

EN MAHADIR

22.03.2021 - 16.04.2021 SLD - EN MAHADIR

TELAH DILAKSANAKAN

SLK -EN SHAIFFUL AZLI EN SHAIFFUL AZLI

19.04.2021 - 30.04.2021 SLD - EN MAHADIR

PDP ONLINE (JAM TEORI & JAM AMALI)

17.05.2021 - 10.09.2021

LAPOR DIRI & KUARANTIN

13.09.2021 - 22.09.2021 SLK -EN SHAIFFUL AZLI

SLK/D 3342

REPAIR WORK

SLK/D 3352

AFTER SALES SERVICE

SLK/D 3362

ENQUIRIES

SLK/D 3371

MANAGEMENT SERVICE

SLK/D 3381

COMMUNICATION WITH CUSTOMERS

EN MOHD ZAIREEN

23.09.2021 - 01.20.2021 SLD - EN MAHADIR SLK - PN NOR ZURAINI

PN NOR ZURAINI

04.10.2021 - 22.10.2021 SLD - EN MAHADIR SLK - PN NOR ZURAINI

PN NOR ZURAINI

25.10.2021 - 05.11.2021 SLD - EN MAHADIR SLK - PN NOR ZURAINI

PN SALWA ZALEHA

08.11.2021 - 16.11.2021 SLD - EN MAHADIR SLK - PN NOR ZURAINI

PN SALWA ZALEHA

17.11.2021 - 03.12.2021 SLD - EN MAHADIR 1/2

PROGRAM DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA (DKM) SEMESTER

KOD SUBJEK

SUBJEK

UAC 4511 AUTO CAD & SKETCH UP

PENGAJAR

PEGAWAI PENILAI (PENILAIAN & RPK)

TARIKH PELAKSANAAN

TARIKH LENGKAP PORTFOLIO

EN MOHD EZUAN

DLK 4513 REKABENTUK PEMASANGAN SISTEM HVAC DLK 4523 REKABENTUK SISTEM PAIP HVAC

EN MOHAMAD FAIRUZ EN KAMARUL AZHAR

01.03.2021 - 02.04.2021 EN MOHD EZUAN

05.04.2021 - 07.05.2021

TELAH DILAKSANAKAN

(5)

PDP ONLINE (JAM TEORI & JAM AMALI)

17.05.2021 - 10.09.2021

LIMA DIPLOMA

LAPOR DIRI & KUARANTIN

13.09.2021 - 22.09.2021

DLK 4532 PENGIRAAN & PERINCIAN SISTEM PAIP

EN KAMARUL AZHAR

DLK 4542 REKABENTUK SISTEM SESALUR UDARA

EN MOHD EZUAN

11.10.2021 - 05.11.2021

DLK 4552 REKABENTUK SISTEM ELEKTRIK HVAC

EN MOHD EZUAN

08.11.2021 - 03.12.2021

UKI 4611

(6) ENAM DIPLOMA

KESELAMATAN INDUSTRI

EN MOHD EZUAN

23.09.2021 - 08.10.2021

EN MOHAMAD FAIRUZ

DLK 4612 PENYEDIAAN DOKUMENTENDER HVAC

EN SHAIFFUL AZLI

01.03.2021 - 26.03.2021

DLK 4622 PERANCANGAN PROJEK HVAC

EN MOHD EZUAN

29.03.2021 - 30.04.2021

TELAH DILAKSANAKAN

PDP ONLINE (JAM TEORI & JAM AMALI)

17.05.2021 - 16.07.2021

LAPOR DIRI & KUARANTIN

22.07.2021 - 30.07.2021

DLK 4632 PEMANTAUAN PROJEK HVAC DLK 4642 HVAC HANDING OVER PROCESS

PPD SKM KOMERSIL PPD SKM DOMESTIK PPD DKM PVS BAHAGIAN KOMERSIL & DOMESTIK

EN SHAIFFUL AZLI

02.08.2021 - 20.08.2021

EN MOHAMAD FAIRUZ

23.08.2021 - 10.09.2021

: MOHD FAIRUZ B. BAKROR : MOHD ANUA B. WAHAB : KAMARUL AZHAR B. MUHAMAD SAHIMI : YOGAMURUGAN A/L ARUMUGAM

**DATA PENTING PEPRIKSAAN AKHIR SESI 01/2021 - DLK 34 SEMESTER 6 (JPK) PEPRIKSAAN AKHIR SESI 01/2021 - SLK 03 SEMESTER 1 PEPRIKSAAN AKHIR SESI 01/2021 - SLK 03 SEMESTER 2 (JPK) PEPRIKSAAN AKHIR SESI 01/2021 - SLK & SLD 03 SEMESTER 3 PEPRIKSAAN AKHIR SESI 01/2021 - DLK 34 SEMESTER 5

18 - 29 OKT 2021

13 - 24 DIS 2021

* SILA PASTIKAN TARIKH LENGKAP PORTFOLIO DIPATUHI DIMANA SEMUA BUKTI KETERMAPILAN TELAH LENGKAP BERTANDATANGAN PP & PPD * PENGAUDITAN PENILAIAN KETERAMPILAN AKAN DIBUAT BERDASARKAN TARIKH LENGKAP PORTFOLIO

2/2