Data Loading...

sagsan bombog zalalt 6-r angi. Flipbook PDF

sagsan bombog zalalt 6-r angi.


128 Views
79 Downloads
FLIP PDF 2.66MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

БИЕИЙН ТАМИРЫН БАГШ Н.БАТБОЛД

Сагсан бөмбөг нь: Үндсэн зогсолт Бөмбөг барилт Бөмбөг залалт Бөмбөг дамжуулалт Бөмбөг шидэлт гэсэн үндсэн техникүүдтэй.

Залалтын техник

Сагсан бөмбөгт бөмбөгийг 2 гараар зэрэг залахыг хориглодог. 1 гараар, мөн 2 гараар ээлжлэн, биеийн болон хөл хоорондуур гаргах зэргээр олон хувилбараар бөмбөгийг эзэмшин залж болдог. Залалтыг биеийн хуурмаг хөдөлгөөнтэй хослуулбал хамгаалагчаас холдох, шидэх, дамжуулах боломжийг өөртөө бий болгодог.

Сагсан бөмбөгийн залалт нь үндсэн техникүүдийн 1 юм. Залатын техникийг -Өндөр (Өвдөгнөөс дээш) -Нам (Өвдөгнөөс доош) гэж ангилдаг

Нам залалтын үед гарын бугуй хэсэг илүү их ажилладаг бол өндөр залалтын үед хөдөлгөөний далайц нэмэгдэж тохойн хөдөлгөөн оролцдог

Залалт нь бөмбөгтэй тоглогчийн шилжилх үндсэн арга хэлбэр юм.Бөмбөг залах нь довтлон тоглогчид талбайгаар шилжих боломжийг олгодог.Залалтын техникийг муу эзэмшвэл шидэлт, дамжуулалт гүйцэтгэх ашигтай байрлалд сугаран гарч чадахгүйгээс гадна хамгаалагчийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулах бололцоогүй болно.

Бөмбөгийг залах үед гар дээр удаан тогтоох, мөрнөөс дээш өндөр залвал алдаанд тооцогддог. Бөмбөгийг залахдаа эсрэг багийн хамгаалагчид алдах, булаалгахгүйн тулд хамгаалагчийн эсрэг талдаа нууж залвал илүү үр дүнтэй байдаг.

28 метр

1,2 м

15 метр

6,25 м

5.8 м

Тойрогийн D= 3,6м

Сагсан бөмбөгийн талбайн план зураг

Сагсан бөмбөгийн самбар 1,8 метр

1,05 метр

59 см

49 см

Сагсан бөмбөгийн шийд

Цагираг

/талбайд байрлах байдал/ 15 см

D=45 см

Сагсан бөмбөгийн бөмбөг Тойргийн урт74,9-78 см

1 метр

3,05 метр

567-650 гр

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа