Data Loading...

Salvia_03-2021_web Flipbook PDF

Salvia_03-2021_web


124 Views
14 Downloads
FLIP PDF 6.02MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни и деца над 15 год. Преди употреба прочетете листовката. А65/15.05.2014

ƛǩǙǗƻǗƹǗƓ@ƏƭǩǛƸǝDžǗƏ ƹǗƏƧǘƹǗDžƾƼƹƏǚǛƼƏ ƾDžǗƽǩǀǩDžƼǘƏƽǘƯǘƏƽƏ ǛǗƻƓƽǩǛƼƸǩƏǚǛǗǞƯǘ

www.salvia.bg

ƚnjƏǑǫ ƧƖǒƚǫ ƛǏҠǓǔǍƙǏ Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и юноши над 16 год. Преди употреба прочетете листовката. А0031/06.02.2019

ДВОЙНА ФОРМУЛА

ЗА СИЛЕН ИМУНИТЕТ 500 mg Витамин С + 15 mg Цинк в 1 таблетка

x1

таблетка дневно

ƾǙljǖǑǛǎǔǖljǍǗNJljNjǓljƶǎǎǐljǕǎǚǛǑǛǎǔǖljǙljǐǖǗǗNJǙljǐǖǗǛǗǞǙljǖǎǖǎ

www.salvia.bg

ЗА КОНТРОЛ НА СТРЕСА И ФИЗИЧЕСКА ИЗДЪРЖЛИВОСТ Чиста форма на магнезий 250 mg Висока усвояемост Бързо действие в 1 таблетка

Антибиотично лечение За повишаване на имунитета

Представителство Евофарма България | 1618 София, ул. „Пирински проход“ № 24 Тел.: (02) 962 12 00 | Факс: (02) 868 39 68 | e-mail: [email protected] | www.ewopharma.bg

Информация, относно това как Евофарма събира, обработва и съхранява лични данни може да получите тук: www.ewopharma.bg/politika-za-poveritelnost/

REV-DD-visual-promo-pack-EWO-BG-00127

ЗА СУХА И ИЗТОЩЕНА КОСА

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С ПОДАРЪК

Кашлица?

Кажи на кашлицата СТОП с новите БРОНХОСТОП® ДУО пастили. НОВО

Дразнене в гърлото

Суха кашлица

Влажна кашлица

Бронхостоп Дуо пастили е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 години. Съдържа градинска мащерка и лечебна ружа. Преди употреба прочетете листовката. Рег.№ А 0124 / 29.07.2020 г.

сироп

Бронхостоп Сине е лекарствен продукт за възрастни и деца над 2 г. Съдържа градинска мащерка и лечебна ружа. Преди употреба прочетете листовката. А212/14.09.17

Бронхостоп Сироп е лекарствен продукт за възрастни и деца над 4 г. Съдържа градинска мащерка и лечебна ружа. Преди употреба прочетете листовката. А212/14.09.17

www.salvia.bg Не води до привикване

www.salvia.bg