Data Loading...

SOSUC_Kursuskatalog_2017 Flipbook PDF

flipbook (undefined description)


151 Views
0 Downloads
FLIP PDF 10.34MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2017 sosuc.dk


Kataloget er til dig ...som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør, hospitalsserviceassistent eller ufaglært.


Indhold (Alfabetisk rækkefølge) Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet (3 dage) 4 Arbejde med sindslidende med misbrug (5 dage) 4 Borgere med misbrugsproblemer (5 dage) 5 Borgernær forløbskoordination (4 dage) 5 Brug af PC på arbejdspladsen (3 dage) 6 Det retspsykiatriske omsorgsarbejde (5 dage) 7 Dokumentation i Fælles Sprog III (3 dage) 7 Faglig fordybelse i demens (19 dage) 8 Faglig læsning (2 dage) 8 Faglig skrivning (3 dage) 9 Førstehjælp (0,5 - 3 dage) 9 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde (2 dage) 10 Hospicemetoder i praksis (5 dage) 10 Hverdagslivet som indsatsområde i SOSU-arbejdet (4 dage) 11 Injektion af medicin (1 dag) 11 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (3 dage) 12 Klinisk observation, refleksion og handling (20 dage) 12 Kliniske opgaver i almen praksis (5 dage) 13 Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet (3 dage) 13 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen med mere (5 dage) 14 Kvalitet i medicinhåndtering (13 dage) 15 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (2 dage) 15 Medicinadministration for pædagogisk personale (5 dage) 16 Medicinadministration for social- og sundhedsassistenter (5 dage) 16 Medvirken til pleje af borger med KOL (5 dage) 17 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (3 dage) 17 Omsorg for personer med demens (5 dage) 18 Opsporing og omsorg ved dysfagi (2 dage) 18 Palliativ omsorg for mennesker med demens (4 dage) 19 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser (1 dag) 19 Pleje og behandling af diabetikere (5 dage) 20 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever (11 dage) 21 Praktikvejleder - Overbygning (12 dage) 21 Praktikvejleder - Specialmodul, ajourføring (3 dage) 22 Praktikvejleder - Specialmodul om talent- og EUX-elever (2 dage) 22 Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever - særlig indsats (5 dage) 23 Rehabilitering (5 dage) 23 Samarbejde med pårørende (3 dage) 24 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet (4 dage) 24 Socialpædagogik og aktiverende metoder (5 dage) 25 Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere (1 dag) 25 Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter (1,5 dag) 26 Sårbehandling, behandlingskrævende sår (3 dage) 26 Tidlig opsporing af sygdomstegn (5 dage) 27 Træning af borgere i eget hjem (3 dage) 27 Praktiske oplysninger og tilmelding 28 Andre AMU-kurser vi kan tilbyde 29 Kurser sorteret efter emne 30 KURSUSKATALOG 2017 · 03


Anerkendende kommunikation Arbejde med sindslidende i omsorgsarbejdet med misbrug Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du lærer at bruge kommunikation til at opnå et mere • Du lærer at observere og analysere den sindslidendes smidigt samarbejde med borgere/patienter. behov. • Du erfarer, hvor godt det virker at bruge anerkendende • Du får viden om diagnoser, årsager, reaktioner og kommunikation i kontakten med borgere/ behandlingsformer. patienter og deres pårørende. • Du lærer at bruge din viden til at forbedre din kontakt • Du får redskaber, så du lærer at motivere borgere/ til borgeren. patienter til for eksempel livsstilsændringer. • Du bliver bedre til at bruge din viden om psykotisk adfærd • Du bliver i stand til at forbedre samarbejdet med dine og misbrugsadfærd, når du kommunikerer med borgeren. kollegaer. • Du lærer, hvordan du støtter og motiverer borgeren til at bruge behandlingstilbud og hjælpesystemer. Målgruppe: • Du får viden om dobbeltdiagnoser og lærer at bruge Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, din viden til at medvirke til at give borgeren et bedre medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske hverdagsliv og mere livskvalitet. assistenter, omsorgsmedhjælpere, portører, hospitalsservice- • Du lærer at skelne mellem en støttende og en tera- assistenter og ufaglærte. peutisk samtale og bliver skarp på, hvad din rolle er. • Du lærer at vurdere, hvilke samarbejdspartnere der Varighed: 3 dage skal inddrages. • Du lærer at indgå i det tværgående samarbejde på Deltagerbetaling: Kr. 0,- tværs af sektorerne. Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 1.829,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger Målgruppe: eller ergoterapeuter). Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere og ufaglærte. Varighed: 5 dage Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 2.896,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 42834 40599 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser 04 · KURSUSKATALOG 2017


Borgere med Borgernær misbrugsproblemer forløbskoordination Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du bliver bedre til at bruge din erfaring, når du tolker • Du lærer at skabe et sammenhængende borgerforløb tegn og signaler hos borgere med misbrugsproblemer. efter borgerens behov. • Du får viden om teoretiske årsager til misbrug. • Du får en generel viden om patientforløb – som • Du lærer om, hvordan misbrug kan påvirke borgerens forløbsprogrammer og rehabiliteringsplaner. adfærd. • Du lærer at støtte borgeren i overgange i deres • Du får redskaber til, hvordan du i dit daglige arbejde kan behandlingsforløb. samarbejde med borgeren. • Du får redskaber til at styrke samarbejdet på tværs af • Du lærer, hvordan du som professionel kan støtte borgere sektorer. med misbrug. • Med udgangspunkt i borgerens behov, lærer du at bruge • Du lærer, hvordan du bliver bedre til at se mennesket dialog til at motivere borgeren. bag misbruget. • Du får indblik i gældende lovgivning på området. Målgruppe: • Du lærer, hvornår du skal inddrage samarbejdspartnere Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, og videregive observationer. medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere og ufaglærte. Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, Varighed: 4 dage medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere og ufaglærte. Deltagerbetaling: Kr. 0,- Vi anbefaler, at du har erfaring med målgruppen. Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 2.363,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger Varighed: 5 dage eller ergoterapeuter). Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 2.896,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 47259 47820 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser KURSUSKATALOG 2017 · 05


Brug af PC på arbejdspladsen Hvad får du ud af kurset? • Du lærer, hvordan computeren er opbygget. • Du lærer at logge på netværk. • Du lærer at gemme og genfinde dine dokumenter. • Du lærer at søge efter faglig viden på nettet. • Du får viden, så du kan oprette dig som bruger af eksempelvis nyhedsbreve. • Du øver at gemme >[email protected] Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser KURSUSKATALOG 2017 · 09


Generel hygiejne i socialt og pædagogisk Hospicemetoder arbejde i praksis Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du lærer at udføre korrekt håndhygiejne. • Du lærer at anvende hospicemetoder i dit arbejde på • Du får indsigt i, hvordan håndhygiejne er en vigtig faktor plejehjem, i hjemmeplejen og på hospice. til at mindske smittespredning af multiresistente bakterier • Du lærer at arbejde efter de metoder, der er udviklet og andet. på hospice. • Du lærer om brug af handsker. • Du lærer at håndtere svære samtaler med døende og • Du lærer at gøre håndhygiejne til en naturlig del af deres pårørende. arbejdsdagen. • Du lærer at vejlede døende og deres pårørende om love • Du lærer, hvornår det er nødvendigt at bruge værne- og regler inden for området. midler og isolationsregime, så du kan isolere en borger • Du lærer at imødekomme den døendes behov på det for at hindre smittespredning. eksistentielle/åndelige niveau. • Du får forståelse for, hvornår det er relevant at behandle med antibiotika. Målgruppe: • Du lærer at videregive din viden om hygiejniske forholds- Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, regler til nyt personale og praktikanter. medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere og ufaglærte. Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, Varighed: 5 dage medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere, portører, hospitalsservice- Deltagerbetaling: Kr. 0,- assistenter og ufaglærte. Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 2.578,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger Varighed: 2 dage eller ergoterapeuter). Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 1.296,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 48096 43436 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser 10 · KURSUSKATALOG 2017


Hverdagslivet som indsatsområde i SOSU-arbejdet Injektion af medicin Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du får redskaber til at samarbejde med borgeren om • Du lærer med udgangspunkt i din viden om lægemidlers den bedst mulige dagligdag. virkning og bivirkning, at udføre injektioner under huden • Du får nye vinkler på, hvordan du kan støtte borgeren (subkutant) og i musklen (intramuskulært). i hjælp til selvhjælp. • Du får viden om injektionsteknik. • Du lærer, hvordan kulturelle, religiøse og sociale faktorer • Du lærer at informere borgeren om forløbet. påvirker borgerens hverdagsliv. • Du lærer, hvornår en injektion medfører en reaktion, • Du lærer at arbejde med borgerens livshistorie med der afviger fra det normale, og hvordan du skal reagere. fokus på helbred og livssituation. • Du lærer, hvilke observationer du skal videregive til • Du lærer, hvordan din egen baggrund og kulturværdier samarbejdspartnere. påvirker dit professionelle arbejde. • Du lærer at gennemføre en injektion hygiejnisk og sikker- • Du lærer, hvordan du kan have samme kvalitet i dit hedsmæssigt korrekt i forhold til gældende lovgivning. arbejde uanset hvilken kulturel eller social baggrund borgeren har. Målgruppe: • Du lærer, hvilke informationer om borgerens tidligere Social- og sundhedsassistenter. og aktuelle hverdagsliv, du skal give videre til samar- bejdspartnere. Varighed: 1 dag • Kurset giver merit, hvis du søger ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1). Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld Målgruppe: pris: kr. 763,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger Social- og sundhedsassistenter, medarbejdere med eller ergoterapeuter). lignende jobfunktioner og pædagogiske assistenter. Vi anbefaler at du har erfaring. Varighed: 4 dage Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 2.363,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 40596 47968 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser KURSUSKATALOG 2017 · 11


Interkulturel kompetence Klinisk observation, i jobudøvelsen refleksion og handling Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du får redskaber til at møde borgere fra andre kulturer. • Du får en systematisk tilgang til observation af patienter/ • Du arbejder med kulturforståelse og interkulturel borgere. kommunikation. • Du bruger din viden om anatomi og fysiologi, patologi, • Du lærer hvordan omsorg og pleje, sygdom og sundhed behandling og blodprøver. Denne viden bruger du til at kan opfattes forskelligt afhængig af kultur. observere komplekse sammenhænge i dit arbejde med • Du får viden om, hvordan minoritetsældre har det patienter/borgere. i Danmark. • Du lærer om, hvordan det psykiske, fysiske og sociale • Du lærer, hvordan du kan håndtere sprogbarrierer kan påvirke en patient/borger. i dit møde med borgere fra anden kultur. • Du lærer at give faglige begrundelser for dine sygepleje- • Du lærer om samarbejdet med pårørende. observationer. • Du lærer at imødekomme ønsker fra borgere med • Du lærer at videregive dine kliniske observationer til anden kulturel baggrund. relevante samarbejdspartnere. • Du lærer at arbejde med borgerens livshistorie. • Du lærer at drøfte sygeplejefaglige observationer med • Du arbejder med cases fra dit arbejdsliv. tværfaglige samarbejdspartnere. • Du lærer at bruge faglige refleksioner, argumenter og fagord. Målgruppe: • Du bliver opmærksom på tværsektorielle opgaver i Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, arbejdet med patienten/borgeren. medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere, portører, hospitalsservice- Målgruppe: assistenter og ufaglærte. Social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at du har gennemført AMU-kurset Varighed: 3 dage ”Medicinadministration”. Deltagerbetaling: Kr. 768,- Varighed: 20 dage Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 1.545,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger Deltagerbetaling: Kr. 0,- eller ergoterapeuter). Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 10.893,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 43766 47733 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser 12 · KURSUSKATALOG 2017


Kliniske opgaver Konflikthåndtering i almen praksis i SOSU-arbejdet Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du lærer om de delegerede undersøgelser og behand- • Du lærer at håndtere og forebygge konflikter. linger, du som assistent udfører i almen praksis. • Du får redskaber til, hvordan du kan handle i en konflikt. • Du lærer at tage de blodprøver, som er mest almindelige • Du får indblik i, hvordan ord og handlinger kan påvirke i almen lægepraksis – herunder får du viden om prøveglas, konflikter positivt og negativt. håndtering, opbevaring og transport af blodprøver. • Du lærer, hvordan dit sprog og kropssprog påvirker • Du lærer om de almindeligste kliniske komplikationer ved konflikterne. venøse blodprøver, samt hvordan du skal handle. • Du lærer at holde hovedet koldt i konfliktfyldte situationer. • Du lærer at udføre eller assistere ved EKG undersøgelser • Du får indblik i din egen rolle, og hvilken indflydelse du – herunder lærer du at påsætte elektroder, fejlkilder og har på en konflikt. indikation for at tage EKG’et om. • Du får en grundlæggende viden om lungefunktionsmåling Målgruppe: og lærer at udføre spirometri. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, • Du lærer at observere virkning og bivirkning af luftvejs- medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske udvidende medicin, og hvordan du skal handle på obser- assistenter, omsorgsmedhjælpere, portører, hospitalsservice- vationerne. assistenter og ufaglærte. • Du lærer at udføre de almindeligste vaccinationer, som bruges i almen praksis. Varighed: 3 dage • Du lærer at observere virkning og bivirkning af vaccina- tioner, og hvordan du skal handle på observationerne. Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld Målgruppe: pris: kr. 1.829,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger Social- og sundhedsassistenter. eller ergoterapeuter). Vi anbefaler, at du har erfaring. Varighed: 5 dage Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 2.896,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 48093 41687 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser KURSUSKATALOG 2017 · 13


Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen med mere Hvad får du ud af kurset? • Du får en grundlæggende viden om psykiske lidelser. • Du lærer at skabe en god kontakt til psykisk sårbare. • Du lærer, hvordan du som medarbejder kan forstå og rumme psykisk sårbares adfærd. • Du får viden om menneskers adfærd ved psykoser og angsttilstande. • Du får indblik i opgavefordelingen mellem din funktion og socialpsykiatrien. • Du lærer at observere ændringer i borgerens behov og videregive information til relevante samarbejdspartnere. • Du lærer om dit ansvarsområde, og hvornår du skal bede om hjælp fra samarbejdspartnere. Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere, portører, hospitalsservice- assistenter og ufaglærte. Varighed: 5 dage Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 2.896,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). ” Alt hvad kurset har lært mig, AMU-nummer: 40933 kan jeg direkte overføre til mit daglige arbejde Kursist fra ” ”Medicinadministration” Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser 14 · KURSUSKATALOG 2017


Medarbejderen Kvalitet i som deltager i medicinhåndtering forandringsprocesser Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du får større sikkerhed i at håndtere lægemidler. • Du får værktøjer, så du bedre kan håndtere forandrings- • Du bliver bedre til at forebygge utilsigtede hændelser. processer på dit arbejde. • Du lærer at medtænke patientsikkerhed i dit daglige • Du får indblik i, hvad din rolle er i en forandringsproces. arbejde. • Du lærer, hvordan du kan være en aktiv medspiller i de • Du lærer at gennemføre en injektion hygiejnisk og ændringer, der sker på arbejdspladsen. sikkerhedsmæssigt korrekt. • Du lærer at anvende metoder, der kan hjælpe dig i dit • Du lærer at observere, beskrive og analysere din egen arbejde, når der sker forandringer. medicinhåndtering. • Du bliver bedre til at dokumentere og evaluere mål i Målgruppe: social- og sundhedsarbejdet. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, • Du lærer at vurdere dine egne kompetencer i forhold medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske til medicinadministration. assistenter, omsorgsmedhjælpere, portører, hospitalsservice- • Du får redskaber til at planlægge og gennemføre en assistenter og ufaglærte. vejlednings- og rådgivningsindsats. Varighed: 2 dage Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter. Deltagerbetaling: Kr. 544,- Vi anbefaler, at du inden kurset har mindst ½ års erhvervs- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld erfaring. pris: kr. 1.107,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). Varighed: 13 dage Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 7.890,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). Kurset består af følgende AMU-kurser: AMU-nummer: 48101 Medicinadministration 44383 40142 Dokumentation og evaluering 47968 Injektion af medicin 40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 47969 Vejledning og rådgivning i dialog med borger/patient Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser KURSUSKATALOG 2017 · 15


Medicinadministration Medicinadministration for pædagogisk for social- og sundheds- personale assistenter Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du lærer om udvalgte lægemidlers virkninger og • Du lærer om udvalgte lægemidlers virkninger og bivirkninger, så du bliver i stand til at observere disse bivirkninger, så du bliver i stand til at observere disse hos beboeren og handle. hos borgeren og handle. • Du lærer om symptomer på forgiftningstilstande samt • Du lærer om symptomer på forgiftningstilstande samt forebyggelse af forgiftninger. forebyggelse af forgiftninger. • Du lærer om sikkerhedsforanstaltninger rettet mod • Du lærer om sikkerhedsforanstaltninger rettet mod personale, som håndterer medicin. personale, som håndterer medicin. • Du lærer om patientsikkerhed, for eksempel korrekt • Du lærer om patientsikkerhed, for eksempel korrekt patientidentifikation og forebyggelse af utilsigtede patientidentifikation og forebyggelse af utilsigtede hændelser. hændelser. • Du lærer om eget ansvar og kompetence, så du kan • Du lærer om eget ansvar og kompetence, så du kan vurdere, hvornår du skal inddrage relevante samarbejds- vurdere, hvornår du skal inddrage relevante samarbejds- partnere. partnere. • Du lærer at søge relevant information om lægemidler, • Du lærer at søge relevant information om lægemidler, så du er i stand til at observere beboeren og gå i dialog så du er i stand til at observere borgeren og at gå i med relevante samarbejdspartnere. dialog med relevante samarbejdspartnere. • Du lærer om Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og • Du lærer om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og, hvordan du bruger egne lokale retningslinjer. hvordan du bruger egne lokale retningslinjer. Målgruppe: Målgruppe: Pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere, Social- og sundhedsassistenter. medarbejdere med lignende jobfunktioner og ufaglærte. Vi anbefaler, at du inden kurset har mindst ½ års erhvervs- erfaring. Varighed: 5 dage Varighed: 5 dage Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld Deltagerbetaling: Kr. 0,- pris: kr. 2.896,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld eller ergoterapeuter). pris: kr. 2.896,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 48101 48101 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser 16 · KURSUSKATALOG 2017


Medvirken Medvirken til pleje af ved lægemiddelbrug borger med KOL i omsorgsarbejdet Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du lærer, hvordan du kan være med til at pleje og obser- • Du lærer, hvordan du som social- og sundhedshjælper vere patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse). skal håndtere lægemidler. • Du lærer, hvordan du udfører en rehabiliterende indsats • Du lærer at støtte borgeren/patienten i at tage sin i samarbejde med borgeren, så borgeren bliver bedre til medicin. at håndtere KOL. • Du får kendskab til almindelige lægemidlers virkninger • Du erfarer, hvor stor en forskel du kan gøre overfor og bivirkninger. borgeren med din kommunikation. • Du lærer at observere og reagere på ændret adfærd • Du lærer, hvordan du dokumenterer fagligt ud fra dine hos borgeren, som kan skyldes brug af lægemidler. observationer og handlinger. • Du lærer at give informationer videre til tværfaglige • Du lærer, hvordan du vejleder borgere i at forebygge KOL. samarbejdspartnere eksempelvis til læger og syge- • Du lærer, hvornår du samarbejder med andre faggrupper plejersker. om at forebygge forværring og indlæggelse. • Du lærer at arbejde ud fra lovgivningen og lokale instrukser om medicinhåndtering. Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, medarbejdere med lignende Målgruppe: jobfunktioner, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere Social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, og ufaglærte. medarbejdere med lignende jobfunktioner og ufaglærte. Varighed: 5 dage Varighed: 3 dage Deltagerbetaling: Kr. 0,- Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 2.578,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger pris: kr. 1.829,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 40121 47258 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser KURSUSKATALOG 2016 · 17


Omsorg for Opsporing og omsorg personer med demens ved dysfagi Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du får grundlæggende viden om demensramte borgere. • Du får viden om, hvad dysfagi er, og hvad det betyder • Du lærer at varetage behov, som opstår hos demens- for den enkelte borger at leve med synkebesvær. ramte og deres pårørende. • Du lærer, hvor vigtigt det er at forebygge fejlsynkning • Du får redskaber til at samarbejde med demensramte for at undgå lungebetændelse og underernæring. borgere, så de får et godt hverdagsliv. • Du lærer at opspore borgere, der viser tegn på dysfagi • Du lærer at genkende almindeligt forekommende og medvirke til udredning i samarbejde med andre. symptomer på demens. • Du får viden om, hvad madens og væskens konsistens • Du lærer at arbejde ud fra de kommunale målsætninger. samt siddestillingen kan betyde for borgeren med dysfagi. • Du lærer at overholde lovgivningen om magtanvendelse. • Du lærer at medvirke i rådgivningen af borgeren og de • Du får redskaber til at få en god kommunikation med pårørende, så de bliver bedre til at klare hverdagen med demensramte og deres pårørende. dysfagi. • Du lærer, hvordan den dementes livshistorie kan bruges • Du lærer at medvirke til træning eller behandling af i arbejdet med borgeren. borgere med dysfagi i samråd med ergoterapeuten. Målgruppe: Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter og ufaglærte. assistenter, omsorgsmedhjælpere, portører, hospitalsservic- eassistenter, ufaglærte eller andet personale, der har kontakt Varighed: 5 dage med borgere under måltiderne. Deltagerbetaling: Kr. 0,- Varighed: 2 dage Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 2.578,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger Deltagerbetaling: Kr. 0,- eller ergoterapeuter). Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 1.296,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 44327 47683 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser 18 · KURSUSKATALOG 2017


Palliativ omsorg for Patientsikkerhed og mennesker med demens utilsigtede hændelser Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du lærer, at se symptomer på om et menneske med • Du lærer at medtænke patientsikkerhed i dit daglige demens er døende. arbejde. • Du lærer at yde en helhedsorienteret pleje. • Du lærer, hvornår der er tale om en utilsigtet hændelse. • Du lærer, hvordan du i samarbejde med de pårørende • Du lærer proceduren for at indrapportere utilsigtede medvirker til at give borgeren en værdig livsafslutning hændelser. uden unødig indlæggelse. • Du får kendskab til indrapporteringssystemet og kerne- • Du lærer om etik i arbejdet med demente borgere, der årsagsanalyse. er døende. • Du lærer om din egen rolle i samarbejdet med borgere Målgruppe: og i det tværfaglige samspil. Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, • Du lærer at lave handleplaner for mennesker med demens. medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske • Du lærer om forebyggelse af psykiske arbejdsskader hos assistenter, omsorgsmedhjælpere, portører, hospitalsservice- dine kolleger. assistenter og ufaglærte. Målgruppe: Varighed: 1 dag Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassisten- ter og medarbejdere med lignende jobfunktioner. Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld Varighed: 4 dage pris: kr. 763,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 2.363,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 42900 40823 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser KURSUSKATALOG 2017 · 19


” Pleje og behandling af diabetikere Jeg fik en masse brugbare redskaber til at vejlede elever Kursist fra ”Praktikvejleder' ” Hvad får du ud af kurset? • Du lærer, med udgangspunkt i din erfaring om diabetes, at samarbejde med relevante faggrupper om at give diabetikere den rigtige pleje og støtte. • Du lærer, hvordan du kan støtte diabetikeren i at mestre sygdommen i hverdagen, så borgeren bevarer sin livs- kvalitet og forebygger senkomplikationer. • Du lærer, hvordan du ser tidlige tegn på diabetes. • Du lærer at vejlede om ordineret diabeteskost, medicin, motion, blodsukker og urinmålinger. • Du får en forståelse for, hvad det betyder at leve med diabetes – fysisk, psykisk og socialt. Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og medarbejdere med lignende jobfunktioner. Varighed: 5 dage Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 2.578,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: 42683 Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser 20 · KURSUSKATALOG 2017


Praktikvejleder, Praktikvejleder PAU- og SOSU elever - Overbygning Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere • Du bliver en resurseperson for andre praktikvejledere. praktikforløb. • Du lærer at støtte eleven til at bruge sin viden fra skolen • Du lærer at forstå og oversætte praktikmålene til i praksis på arbejdspladsen. opgaver for eleverne. • Du lærer, hvornår du skal inddrage tværsektorielle • Du lærer eleven at dokumentere egen indsats skriftligt samarbejdspartnere til at understøtte eleven til at nå og mundtligt. praktikmålene. • Du lærer at tilrettelægge vejledningen af elever fra • Du lærer, hvordan du bruger innovative metoder til at forventningssamtale til slutevaluering. støtte eleven. • Du lærer at støtte og vejlede elever til selvrefleksion • Du lærer at forebygge og håndtere konflikter i praktik- og læring under hele praktikperioden. vejledningen. • Du lærer at vejlede eleven i uddannelsesplanen • Du får redskaber til at supervisere dine kollegaer i – i at bruge uddannelsesbog og logbog. forhold til praktikvejledning. • Du øver dig i at give eleven konstruktiv feedback i det • Du lærer at beskrive, analysere og vurdere din egen daglige arbejde, så eleven udvikler sin faglighed. vejledningspraksis. • Du lærer at give eleven faglige og personlige udfordringer, • Du lærer at facilitere læreprocesser, der understøtter så både elevens kompetencer og teorien fra skolen elevens/grupper af elevers individuelle læringsbehov. kommer i spil. • Du bliver resurseperson i forhold til at vurdere • Du får redskaber til at evaluere eleven mundtligt og dokumentation og evaluering af elevers praktikforløb. skriftligt. • Du lærer, hvordan praktikstedet kan udvikle sig som • Du lærer at planlægge og strukturere et praktikforløb uddannelsessted. fra start til slut. Målgruppe: Målgruppe: Erfarne praktikvejledere. Vi anbefaler, at du har gennemført Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, kurset ”Praktikvejleder af PAU- og SOSU-elever” på minimum medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske 10 dage. assistenter, omsorgsmedhjælpere og ufaglærte. Varighed: 12 dage Varighed: 11 dage Deltagerbetaling: Kr. 0,- Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 6.628,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger pris: kr. 6.095,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). eller ergoterapeuter). AMU-nummer: Kurset består af følgende AMU-kurser: 48256 48381 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser KURSUSKATALOG 2017 · 21


Praktikvejleder – Praktikvejleder – Specialmodul om Specialmodul, ajourføring talent- og EUX-elever Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du lærer at tilrettelægge praktikvejledning med afsæt • Du lærer at vejlede de elever, som har EUX og/eller i ajourført viden om erhvervsuddannelsen til social- talentspor på deres uddannelse. og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og • Du får viden om de formelle rammer for EUX og talentspor. pædagogisk assistent. • Du lærer, hvordan du kan vejlede den ambitiøse og talent- • Du lærer at omsætte praktikmålene i forhold til orga- fulde elev med baggrund i elevens kompetencer – også nisationens kerneopgave med henblik på udvikling af selvom du ikke har den samme faglighed som eleven. elevens erhvervsfaglige kompetence. • Du lærer, hvordan du inddrager tværfaglige samarbejds- • Du lærer at bruge feedback som metode til facilitering partnere. af elevens læring. • Du lærer, hvordan du kan støtte eleven i at tænke nyt. • Deltageren kan anvende praksis som læringsrum og på baggrund heraf udvælge fokus for elevens læring. Målgruppe: Erfarne praktikvejledere. Vi anbefaler, at du har gennemført Målgruppe: kurset ”Praktikvejleder af PAU- og SOSU-elever” på minimum Praktikvejledere som tidligere har gennemført kurset ”Prak- 10 dage. tikvejleder af PAU- og SOSU-elever” på minimum 10 dage. Varighed: 2 dage Varighed: 3 dage Deltagerbetaling: Kr. 0,- Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 1.296,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger pris: kr. 1.829,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 48382 48383 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser 22 · KURSUSKATALOG 2017


Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever – særlig indsats Rehabilitering Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du får redskaber til at planlægge det individuelle • Du lærer at bruge rehabiliteringsprincipper til at tilrette- læringsforløb – med fokus på den enkelte elevs faglige lægge hverdagen sammen med borgeren. og personlige kompetencer. • Du lærer at målrette og forstå individuelle rehabiliterings- • Du får redskaber til at sikre, at du anerkender elevens planer. kompetencer. • Du lærer at identificere, hvilke genoptræningsbehov • Du lærer at vejlede elever, der har brug for en særlig borgeren har. indsats, fordi de har svært ved at nå uddannelsens • Du lærer, hvordan du kan henvise borgeren til støtte- praktikmål. muligheder eller træning. • Du lærer at vejlede med udgangspunkt i den enkelte • Du lærer at indgå i et tværfagligt samarbejde om rehabili- elevs resurser. tering for den enkelte borger – i samarbejde med borgeren. • Du får redskaber til at reflektere over din egen rolle • Du lærer at håndtere borgerens reaktioner og bevare i vejledningen, så du bliver klogere på, hvad din rolle fokus på, at borgeren får et selvstændigt og menings- betyder for elevens mulighed for at gennemføre fuldt liv. praktikforløbet. • Du får viden om lovgrundlaget for rehabiliteringsindsatsen. • Du lærer at afholde svære læringssamtaler og udarbejde • Du lærer at handle i overensstemmelse med centrale evalueringer – med anerkendelse af elevens faglige og værdier og elementer i rehabilitering. personlige profil. • Kurserne giver merit, hvis du søger ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1). Målgruppe: Erfarne praktikvejledere. Vi anbefaler, at du har gennemført Målgruppe: kurset ”Praktikvejleder af PAU- og SOSU-elever” på minimum Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, 10 dage. medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere og ufaglærte. Varighed: 5 dage Varighed: 5 dage Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld Deltagerbetaling: Kr. 0,- pris: kr. 2.896,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld eller ergoterapeuter). pris: kr. 2.808,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: Kurset består af følgende AMU-kurser: 42923 40125 Rehabilitering som arbejdsform (2 dage) 40126 Medvirken til rehabilitering (3 dage) Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser KURSUSKATALOG 2017 · 23


Samarbejde Selvledelse og formidling med pårørende i omsorgsarbejdet Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du lærer at skabe det bedst mulige samarbejde med • Du lærer at være selvledende i din jobfunktion. udgangspunkt i borgeres og pårørendes livssituation. • Du bliver bedre til at prioritere dine arbejdsopgaver, • Du lærer at forstå og håndtere de udfordringer, der kan så kvaliteten af dit arbejde bliver højere. opstå i samarbejdet med pårørende. • Du lærer at begrunde og formidle dine handlinger både • Du får indblik i din egen rolle, og hvad den betyder i overfor kolleger, borgere, pårørende, elever og ledelse. samspillet med borgere og pårørende. • Du får redskaber til, hvordan du kan arbejde ud fra • Du lærer at vejlede om relevante tilbud til pårørende. arbejdspladsens værdier. • Du lærer at tage hensyn til etiske og juridiske aspekter • Du får indblik i lovgivningen inden for SOSU-området som tavshedspligt og borgerens selvbestemmelsesret. eller det pædagogiske område og kan handle inden for lovgivningens rammer. Målgruppe: • Du lærer at udvikle arbejdspladsens arbejdsgange på Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, eget initiativ. medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere og ufaglærte. Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter eller medarbejdere med Varighed: 3 dage lignende jobfunktioner. Vi anbefaler, at du har erfaring. Deltagerbetaling: Kr. 0,- Varighed: 4 dage Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 1.829,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger Deltagerbetaling: Kr. 0,- eller ergoterapeuter). Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 2.363,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 45602 40598 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser 24 · KURSUSKATALOG 2017


Socialpædagogik Sondeernæring for social- og aktiverende metoder og sundhedshjælpere Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du får pædagogiske redskaber til at støtte socialt sårbare • Du lærer at medvirke til at identificere og observere borgere, så de kan overkomme at deltage i sociale sam- borgere, der ikke får nok at spise. menhænge. • Du er med i vurderingen af borgerens ernæringstilstand. • Du lærer at igangsætte socialpædagogiske udviklings- • Du lærer at udføre plejen til borgeren, der får sonde- forløb i samarbejde med borgere, så de får det bedre ernæring. socialt. • Du lærer at observere, planlægge, udføre og dokumentere, • Du lærer, hvordan du støtter borgeren i at indgå i når der gives sondemad til en borger. forskellige netværk. • Du får viden om lovgivning og de lokale retningslinjer • Du får redskaber til at igangsætte aktiviteter i samarbejde om sondeernæring. med borgeren. • Du lærer at afdække de krav, borgeren skal kunne Målgruppe: håndtere i sin hverdag. Social- og sundhedshjælpere. • Du lærer at evaluere og reflektere over egen praksis. • Du får indblik i, hvordan kollegial supervision kan bruges Varighed: 1 dag i arbejdet med borgeren. Deltagerbetaling: Kr. 0,- Målgruppe: Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld Social- og sundhedsassistenter med erfaring og pædagogiske pris: kr. 763,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger assistenter. eller ergoterapeuter). Varighed: 5 dage Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 2.896,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 40600 48351 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser KURSUSKATALOG 2017 · 25


Sondeernæring for social- Sårbehandling, og sundhedsassistenter behandlingskrævende sår Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du lærer at vurdere borgerens ernæringstilstand. • Du lærer at arbejde med behandlingskrævende sår • Du lærer at medvirke til at vurdere, om der er behov i borgerens eget hjem eller på hospital. for en særlig indsats. • Du lærer, hvordan du kan behandle akutte sår og • Du lærer at medvirke til at lave en ernæringsplan. kroniske sår. • Du lærer, hvordan du starter indsatser i et tværfagligt • Du lærer at forebygge sår. samarbejde. • Du introduceres til forskellige sårpleje produkter. • Du lærer at assistere, når der skal lægges sonde til at give sondemad og medicin. Målgruppe: • Du lærer at vejlede om kost i dialog med borgeren. Social- og sundhedsassistenter. • Du får viden om lovgivning og de lokale retningslinjer om sondeernæring. Varighed: 3 dage Målgruppe: Deltagerbetaling: Kr. 0,- Social- og sundhedsassistenter. Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 1.639,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger Varighed: 1,5 dag eller ergoterapeuter). Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld pris: kr. 1.030,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 48352 43461 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser 26 · KURSUSKATALOG 2017


Tidlig opsporing Træning af borgere af sygdomstegn i eget hjem Hvad får du ud af kurset? Hvad får du ud af kurset? • Du lærer, hvordan du kan opdage tidlige sygdomstegn • Du lærer at tilrettelægge en rehabiliterende træning hos borgeren. for borgeren. • Du lærer at anvende din grundlæggende viden om kroppen • Du får viden om, hvad fysisk aktivitet og sociale rela- til at opspore sygdomstegn. tioner betyder for borgerens sundhed. • Du lærer at begrunde dine observationer af borgeren. • Med udgangspunkt i borgerens resurser lærer du at • Du lærer at dokumentere en ændret sundhedstilstand arbejde aktiverende med borgeren. hos borgeren. • Du får træningsøvelser, du kan lave med borgeren. • Du får viden om, hvordan du skal handle på observa- • Du lærer at støtte borgeren i sin genoptræning, så tionerne, og hvilke informationer du skal videregive til borgeren får det bedre fysisk og undgår social isolation. læger, sygeplejersker eller lignende. • Du får viden om, hvad du skal videreformidle til tera- • Du får viden om, hvor meget borgerens funktionsevne peuter og andre fagpersoner. og kostvaner betyder. • Kurset giver merit, hvis du søger ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1). Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, Målgruppe: medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, assistenter, omsorgsmedhjælpere, portører, hospitalsservice- medarbejdere med lignende jobfunktioner, pædagogiske assistenter og ufaglærte. assistenter, omsorgsmedhjælpere, portører, hospitalsservice- assistenter og ufaglærte. Varighed: 5 dage Varighed: 3 dage Deltagerbetaling: Kr. 0,- Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld Deltagerbetaling: Kr. 0,- pris: kr. 2.896,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger Kursister med videregående uddannelser skal betale fuld eller ergoterapeuter). pris: kr. 1.829,- (For eksempel sygeplejersker, pædagoger eller ergoterapeuter). AMU-nummer: AMU-nummer: 46874 47262 Tilmelding: Tilmelding: www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser KURSUSKATALOG 2017 · 27


Praktiske oplysninger og tilmelding AMU-kurser er åbne for alle med bopæl eller fast arbejde Tilmelding til AMU-kurser i Danmark og er udviklet specielt til AMU-målgruppen. Tilmelding foretages elektronisk på Målgruppen er faglærte og ufaglærte – for eksempel www.sosuc.dkKurserTilmelding AMU-kurser social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Kursister optages i den rækkefølge, de tilmeldes. Vi forventer, at du deltager aktivt i hele kurset. Gennem- fører du kurset med tilfredsstillende resultat, modtager Hvem skal tilmelde du et uddannelsesbevis. Er du i arbejde, bør din arbejdsgiver tilmelde dig på vegne af en virksomhed. Det gør ansøgningen om VEU- Hvis du får løn under kurset, kan din arbejdsgiver søge godtgørelse nem, og deltagerbetalingen kan opkræves på om VEU-godtgørelse svarende til 80 % af højeste dag- et EAN-nummer. Virksomheden råder over pladsen og kan pengesats. Det er arbejdsgiveren, der skal foretage melde afbud eller erstatte en medarbejder med en anden. tilmeldingen til kurset og ansøge om VEU-godtgørelse på www.efteruddannelse.dk Du har mulighed for at tilmelde dig som medarbejder. Du råder over pladsen, skal selv betale deltagerbetalingen og OBS! Priserne i kataloget er 2016-priser. Priserne fast- stå for et evt. afbud. Virksomhedens ansøgning om VEU- sættes i finansloven, og SOSU C er forpligtet til altid at godtgørelse kan være vanskelig. følge gældende lovgivning. Det betyder, at takster og regler kan ændres uden varsel. Du kan tilmelde dig som privatperson, hvis du ikke mod- tager overførselsindkomst. Din arbejdsgiver kender ikke til SOSU C forbeholder sig ret til at aflyse kurser. Vi giver din tilmelding, og kan ikke søge om VEU-godtgørelse. besked, hvis dit kursus aflyses. Er du ledig, skal dit jobcenter tilmelde dig. Du kan få en individuel kompetencevurdering. Her får du en vurdering af alt det, du kan, som du ikke har papir på. Læs mere: www.sosuc.dkKurserHjælp til tilmelding Dine kompetencer bliver vurderet i forhold til et konkret AMU-kursus. For mere information se vores hjemmeside. Du vil modtage brev om dit kursus i e-Boks. 28 · KURSUSKATALOG 2017


Andre AMU-kurser vi kan tilbyde Udbyder vi ikke det kursus, du ledte efter? Hvis du har til et hold på 24, opretter vi gerne et kursus for dig. Arbejdet med recovery i psykiatrien (10 dage) AMU 40597 Assistenten i det tværgående samarbejde (4 dage) AMU 45668 Den personlige uddannelses- og jobplan (2 dage) AMU 47632 Dokumentation og evaluering af pæd/sosu arbejde (3 dage) AMU 40142 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2 dage) AMU 40392 Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien (10 dage) AMU 40939 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem (5 dage) AMU 40934 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde (1 dag) AMU 45783 Innovation – Idéudvikling med mere (2 dage) AMU 42929 Innovation – Gennemførelse og formidling (2 dage) AMU 42930 Kommunikation i teams (3 dage) AMU 45366 Magt og omsorg (4 dage) AMU 44627 Medvirken til rehabilitering (3 dage) AMU 40126 Neurorehabilitering af senhjerneskadede (3 dage) AMU 40821 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge (5 dage) AMU 44782 Opsporing og forebyggelse af diabetes (5 dage) AMU 44342 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet (5 dage) AMU 42674 Personer med demens, sygdomskendskab (5 dage) AMU 42673 Pleje af den svært overvægtige borger (3 dage) AMU 47876 Pleje og behandling af kræftpatienter (10 dage) AMU 42682 Praktisk hjælp til ældre (15 dage) AMU 42690 Projektorienteret arbejde (2 dage) AMU 45988 Pædagogiske metoder i ældreplejen, 5 dage) AMU 40999 Rehabilitering som arbejdsform (2 dage) AMU 40125 Teambuilding for selvstyrende grupper (2 dage) AMU 45365 Tværfagligt og sektorielt samarbejde om KOL (5 dage) AMU 40122 Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre (2 dage) AMU 42934 Vejledning og rådgivning i dialog med borger/patient (3 dage) AMU 47969 Vejledning i forflytning (6 dage) AMU 40935 Værtskab og sociale rammer for ældres måltider (1 dag) AMU 42935 Kursuspakker: KUA – Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter (40 dage) SSH Update – Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere (35 dage) Vi kan også sammensætte en kursuspakke, som passer til dit behov. KURSUSKATALOG 2017 · 29


Kurser sorteret efter emne Borgere med særlige behov Arbejde med sindslidende med misbrug (5 dage) 4 Borgere med misbrugsproblemer (5 dage) 5 Det retspsykiatriske omsorgsarbejde (5 dage) 7 Faglig fordybelse i demens (19 dage) 8 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen med mere (5 dage) 14 Omsorg for personer med demens (5 dage) 18 Palliativ omsorg for mennesker med demens (5 dage) 19 Medicin Injektion af medicin (1 dag) 11 Kvalitet i medicinhåndtering (13 dage) 15 Medicinadministration for pædagogisk personale (5 dage) 16 Medicinadministration for social- og sundhedsassistenter (5 dage) 16 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (3 dage) 17 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser (1 dag) 19 Kommunikation Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet (3 dage) 4 Borgernær forløbskoordination (4 dage) 5 Hverdagslivet som indsatsområde i SOSU-arbejdet (4 dage) 11 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (3 dage) 12 Konflikthåndtering i SOSU-arbejdet (3 dage) 13 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (2 dage) 15 Samarbejde med pårørende (3 dage) 24 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet (4 dage) 24 Socialpædagogik og aktiverende metoder (5 dage) 25 Praktikvejleder Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever (11 dage) 21 Praktikvejleder – Overbygning (12 dage) 21 Praktikvejleder – Specialmodul, ajourføring (3 dage) 22 Praktikvejleder - Specialmodul om talent- og EUX-elever (2 dage) 22 Praktikvejledning af PAU- og SOSU-elever - særlig indsats (5 dage) 23 Sundheds- og sygepleje Hospicemetoder i praksis (5 dage) 10 Klinisk observation, refleksion og handling (20 dage) 12 Kliniske opgaver i almen praksis (5 dage) 13 Medvirken til pleje af borger med KOL (5 dage) 17 Opsporing og omsorg ved dysfagi (2 dage) 18 Pleje og behandling af diabetikere (5 dage) 20 Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere (1 dag) 25 Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter (1,5 dag) 26 Sårbehandling, behandlingskrævende sår (3 dage) 26 Tidlig opsporing af sygdomstegn (5 dage) 27 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde (2 dage) 10 Dokumentation og kvalitet Brug af PC på arbejdspladsen (3 dage) 6 Dokumentation i Fælles Sprog III (3 dage) 7 Faglig læsning (2 dage) 8 Faglig skrivning (3 dage) 9 Rehabilitering Rehabilitering (5 dage) 23 Træning af borgere i eget hjem (3 dage) 27 30 · KURSUSKATALOG 2017


Udgivet af SOSU C Hørkær 22, 3. sal 2730 Herlev [email protected] tlf. 44 50 14 14 www.sosuc.dk Redaktion Rikke Ernst Kari Catharina Sofia Rasmussen Foto Sonja Iskov Grafisk produktion Tina Lindstam, Ideas4you Tryk Dystan & Rosenberg Oplag 4.000 stk.