Data Loading...

TUTORIAL 3 Flipbook PDF

TUTORIAL 3


156 Views
86 Downloads
FLIP PDF NAN

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

BBY 11404 BUILDING INFORMATION MODELLING TUGASAN INDIVIDU TUTORIAL 3

: Levelling, Ceiling, Grid, Section, Column, Legend, Schedule & Roofing

NAMA PENSYARAH

: Ts. Dr. TEE TZE KIONG

SEMESTER

: 2 SESI 2021/2022

SEKSYEN

:1

MAKLUMAT PELAJAR NAMA

: HU JIANG YANG

NAMA PANGGILAN

: JAY

ANGKA GILIRAN

: BIM - 05

NO. MATRIK

: CB210094

EMAIL

: [email protected]

NO. TELEFON

: 012-8730015

HASIL AKHIR SELEPAS MELAKUKAN TUTORIAL INI

1. Pada mulanya, buka aplikasi Autodesk Revit 2019 pada Desktop.

2. Klik “Open” dan pilih fail Revit 2019, seterusnya klik “Open”.

1.

2.

3.

3. Pertama sekali, klik “Level 1” untuk menunjukkan pelan lantai pada papan kekunci. Kemudian, pergi ke “Project Browser” di sebelah kiri dan klik “East” pada bahagian “Elevations”.

1.

2.

4. Pandangan sebelah timur akan ditunjukkan di papan kekunci.

5. Klik pada “Level 1” dan “Level 2” untuk menukar nama.

6. Klik pada unit 4000 yang menegak untuk mengubah ketinggian aras bangunan.

1.

2.

7. Kemudian klik pada garisan yang melintang pada aras 1 dan tarik ke kanan untuk melakukan penyelarasan dengan kedudukan aras lantai.

8. Untuk membuat aras yang baru, pergi kepada “Architecture” dan klik “Level”.

9. Seterusnya, klik pada garisan melintang aras lantai dan tarik ke bawah untuk membuat aras yang baru. Kemudian, gerakkan aras yang baru ke kanan untuk membuat penyelarasan kedudukan aras tersebut.

1. 2.

3.

10. Ulangi langkah yang sama untuk membuat aras yang baru. 1.

2.

3.

11. Untuk mengemaskan kedudukan aras, klik pada symbol “N” di garis berkenaan dan garis tersebut akan berubah bentuk.

12. Anda boleh mengubah kedudukan aras tersebut mengikut kehendak diri sendiri untuk menampakkan kekemasan pada lukisan tersebut.

13. Untuk membina ceiling, pergi kepada “Project Browser” di sebalah kiri dan klik “Ground Floor” pada bahagian “Ceiling Plans”. Kemudian pergi ke “Architecture” dan klik “Ceiling”.

2.

1.

14. Klik “Edit Type”. Kemudian “Gypsum Wall Board” pada bahagian “Material”. Pergi kepada “Surface Patterns” dan klik “Pattern” di bahagian “Foreground”. Pilih corak yang dikehendaki dan akhir sekali klik “Apply” dan “OK”.

1.

2.

3.

4. 6.

5.

15. Pastikan “Automatic Ceiling” telah ditekan. Kemudian klik pada ruangan yang ingin dipasangkan siling. 1.

2.

3.

16. Hasil akhir selepas membuat siling.

17. Untuk membuat Grid, pergi kepada “Architecture” dan klik “Grid”. Kemudian, klik pada bahagian hujung dinding dan tarik ke atas untuk menghasilkan grid. 1.

2.

18. Klik pada symbol “N” untuk mengemaskan kedudukan grid.

1.

2.

3.

19. Ulangi langkah yang sama namun arah grid adalah secara melintang.

1.

2.

20. Klik pada grid yang melintang untuk menukar kepada abjad.

21. Untuk membuat Section, pergi kepada “View” dan klik “Section”. Kemudian, arahkan tetikus anda kepada bahagian tengah lukisan dan klik.

1. 2.

22. Seterusnya, pergi kepada “Project Browser” di sebelah kiri dan klik “Section 1” pada bahagian “Section (Building Section).

23. Anda juga boleh menukar pandangan dengan klik simbol

dan klik lagi “Section 1”.

24. Untuk membuat tiang, pergi kepada “Architecture” dan klik “Column” > “Column: Architectural”. Kemudian, pilih jenis tiang dan ukuran yang ingin diletakkan di dalam lukisan.

1.

2.

3. 4.

25. Seterusnya, letakkan tiang pada setiap tempat yang dikehendaki.

26. Hasil akhir selepas letak tiang pada lukisan.

27. Untuk membuat Room, pergi kepada “Architecture” dan klik “Room”. Kemudian, klik “Tag on Placement” untuk menunjukkan tag pada lukisan.

1.

2.

28. Seterusnya, klik pada setiap ruangan yang dikehendaki.

29. Untuk menandakan ruangan yang tiada dinding pemisah, klik “Room Separator” dan guna garisan atau kotak untuk menandakan ruangan berkenaan. 1.

2.

30. Kemudian, klik “Room” sekali lagi untuk menanda pada ruang yang dipisahkan tadi.

1.

2.

4. 3.

31. Klik pada setiap bilik untuk mengubah nama.

32. Untuk membuat Legend, pergi kepada “Annotate” dan klik “Color Fill Legend”.

33. “Space Type” pilih “Rooms” dan “Color Scheme” pilih “Name”. Kemudian, klik “OK”.

34. Hasil akhir selepas meletakkan Legend pada lukisan.

35. Untuk membuat jadual, pergi kepada “Project Browser” di sebelah kiri dan right click pada “Schedules/Quantities(all)”, kemudian klik “New Schedules/Quantities”.

2.

1.

36. Masukkan Area, Name dan Perimeter dari “Available fields” ke “Scheduled fields” di sebelah kanan. Selepas itu, klik “OK” dan sebuah jadual baru akan dihasilkan.

37. Pertama sekali, ubah nama “1st Floor” di bahagian “Floor Plans” kepada “Roof” agar mudah untuk mencari pelan bumbung lukisan.

38. Pastikan “Range Base Level” adalah Ground Floor agar pelan lantai lukisan dapat dilihat.

39. Setelah itu, klik “Roof” > “Roof by Footprint”. Klik pada “Properties” untuk memilih jenis bumbung yang dikehendaki.

1.

2.

40. Klik “Pick Walls”. Kemudian, tukar unit “Overhang” kepada 600mm atau ukuran yang memenuhi piawai bumbung.

1.

2.

41. Seterusnya, arahkan tetikus ke bahagian luar dinding untuk mula membuat bumbung.

42. Hasil setelah bumbung dibina.

43. Anda juga boleh mengubah kecerunan bumbung dengan mengubah unit di “Slope” pada bahagian “Dimensions”.

44. Untuk mengubah warna bumbung, klik “Edit Type” di bahagian “Properties”. Kemudian, klik “Edit” pada bahagian “Construction” dan klik “Material” pada bahagian “Structure”.

1.

2.

3.

45. Pada bahagian “Graphics”, klik “Color” pada bahagian “Shading” dan pilih warna yang dikehendaki. Selepas itu, klik “Apply” dan “OK”.

1.

2. 4.

3.

46. Hasil akhir lukisan setelah mengubah warna bumbung.

47. Pandangan bumbung dari atas.

SEKIAN, TERIMA KASIH.