Data Loading...

www-gsportvlaanderen-be- Flipbook PDF

www-gsportvlaanderen-be-


149 Views
87 Downloads
FLIP PDF NAN

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

Door op “Alle cookie accepteren” te klikken ga je akkoord met het oplaan van cookie op je apparaat voor het vereteren van eitenaviga몭e, het analeren van eitegeruik en om on te helpen ij onze marke몭ngprojecten. Cookie­intellingen Lees voor

Alle cookie accepterenMaak mee dromen aar Meer eten over de crodfunding?

Ik il porten Ik il tarten Ik il teunen

Wat i G­port? G­port i de verzamelnaam voor alle porten die door menen met een

eperking eoefend orden. Die eperking kan fiek, pchich, vertandelijk, audi몭ef of viueel zijn. Al e het over porten heen, edoelen e ook eegen. Recrea몭ef of compe몭몭ef. In cluverand of ongeonden. Door jong en minder jong. G­port i... Geoon port!

Wat i on doel? Meer menen met een eperking laten genieten van port en eegen. G­porter meer mogelijkheden geven om hun port te eoefenen. Onze maatchappij doen ee몭en: ‘Iedereen hoort erij.’

© Project Lenn “We illen van iedereen uit de doelgroep een volaardige G­karateka maken en zo de deelnemer lijven mo몭veren.” Project Lenn vz, rachaat

Wij ze몭en G­port in eeging G­port Vlaanderen il iedereen met een eperking de kan en het plezier geven om te porten en eegen zoal hij of zij dat il. Of het nu gaat om een vertandelijke, viuele, audi몭eve of fieke eperking, een pchiche ketaarheid of au몭me.   Liever ze몭en e de mogelijkheden van de G­porter centraal, niet de eperkingen. Iedereen moet zijn of haar por몭eve talenten maximaal kunnen ontplooien. Want porten i niet alleen leuk en ontpannend, het i ook gezond voor lichaam en geet. Kom in eeging

“Ongeveer één op de vijf menen in Vlaanderen hee몭 een eperking.

On doel i dat ook porter met een eperking in onze amenleving de kan krijgen om 'g­oon' te  porten.” G­port Vlaanderen team

De armte 몭etvakan몭e Op 몭etvakan몭e voor het goede doel? Dat zijn tee vliegen in één klap! Vertrek mee met de Moon Rider on Tour naar Calpe van 2 t/m 9 april 2022 ten voordele van G­port Vlaanderen. Lee hier meer

Crodfunding: iet voor jou organia몭e? en je op zoek naar aangepat portmateriaal om de G­erking van jou organia몭e te onderteunen? Of naar een duurzame manier om jou porter van en naar de erking te krijgen? Ontreken de 몭nanciële middelen? Dan i onze crodfundingcampagne michien el de ideale onderteuning voor jou project. Lee hier alle over onze crodfunding

Zedelgem Lion “Voor alle portroltoelen nieue anden, 1 gloednieue roltoel en 3 몭tnetoetellen om armen en chouder te oefenen: onze roltoelake몭er gaan hoge ogen gooien.” Lee meer

pinnaker vz, Anterpen “Heel at G­porter kunnen niet zelftandig naar de training komen. Daarom illen e een paagieruje aanpaen voor elektroniche rolagen.” Lee meer

uccevolle crodfunding projecten Vorig jaar deden 39 projecten mee aan de crodfunding. Onder hen (G­)portclu, oonzorgcentra, UO­ cholen en andere ini몭a몭even en organia몭e. Alle met een peci몭eke nood voor aangepat portmateriaal voor hun G­porter. Wij hielpen hun droom aar te maken. ekijk hier nog meer projecten

Fietie ­ eeging.net “Duurzame moiliteit en kan tot porten voor kinderen met een eperking? Dankzij aangepate 몭eten ze몭en e hen op eg in de Fietie.” Lee meer

tal Moleneind, en “In een aangepate menagen zi몭en G­porter. Ze nemen zelf de teugel in handen.” Lee meer

Nieurief

chrijf je hier in om op de hoogte te lijven van on laatte nieu! ­mailadre

­mailadre

Waar il je nog meer van op de hoogte gehouden orden nieu

crodfunding

evenementen

Inchrijven

Onze ponor Dankzij de teun van onze troue ponor kunnen ij ieder jaar meer crodfundingprojecten een 몭nanciële du in de rug geven. Middelen die ingezet orden om G­porter te voorzien van aangepate portmaterialen. Leer onze ponor kennen

Contact

Nieu

Cookie­intellingen

Diclaimer