Data Loading...

Global safe Flipbook PDF

Global safe


108 Views
11 Downloads
FLIP PDF 2.69MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

30.11.2020

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

2.27%

De la inceputul anului:

-7.42%

In ultimul an:

-6.54%

In ultimii 3 ani:

12.50 12.25

#N/A

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-6.10%

11.75

Top Detineri* Emitent

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de piata monetara

10.7%

11.00

Tip instrument

1

DWS Vorsorge Geldmarkt LC

2

DWS Institutional Pension Floating Yield I

Fond de obligatiuni

10.3%

3

DWS Institutional Pension Flex Yield

Fond de obligatiuni

10.3%

4

DWS Institutional Pension Vario Yield

Fond de obligatiuni

10.3%

10.50

5

DWS Euro Money Market Fund

Fond de piata monetara

8.9%

10.25

6

DWS Institutional ESG EUR Money Marke

Fond de piata monetara

8.8%

7

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

Fond de indici

4.6%

8

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

4.3%

9

DWS Vermögensbildungsfonds I ID

Fond de actiuni

2.3%

10

DWS Akkumula ID

Fond de actiuni

2.3%

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Sector

Instrumente piata monetara 31.0%

% in portofoliu

1

Fonduri de obligatiuni

30.9%

2

Fonduri de piata monetara

28.5%

3

Fonduri de actiuni

25.0%

4

Fonduri de indici

13.1%

5

Numerar si alte active

2.5%

Fonduri de investitii 68.9%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

11/30/2020

31.10.2020

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

-0.78%

De la inceputul anului:

-9.48%

In ultimul an:

-6.13%

In ultimii 3 ani:

12.50 12.25

#N/A

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-8.18%

11.75

Top Detineri* Emitent

11.50 Tip instrument

% in portofoliu

11.25 11.00

1

DWS Euro Money Market Fund

Fond de piata monetara

11.3%

2

DWS Institutional ESG EUR Money Marke

Fond de piata monetara

11.3%

3

DWS Vorsorge Geldmarkt LC

Fond de piata monetara

10.9%

4

DWS Institutional Pension Floating Yield I

Fond de obligatiuni

10.4%

10.50

5

DWS Institutional Pension Flex Yield

Fond de obligatiuni

10.4%

10.25

6

DWS Institutional Pension Vario Yield

Fond de obligatiuni

10.4%

7

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

Fond de indici

3.6%

8

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

3.4%

9

DWS Vermögensbildungsfonds I ID

Fond de actiuni

2.0%

10

DWS Akkumula ID

Fond de actiuni

2.0%

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Sector

Instrumente piata monetara 37.6%

% in portofoliu

1

Fonduri de piata monetara

33.4%

2

Fonduri de obligatiuni

31.3%

3

Fonduri de actiuni

20.9%

4

Fonduri de indici

10.2%

5

Numerar si alte active

4.2%

Fonduri de investitii 62.4%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

10/30/2020

30.09.2020

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

-0.96%

De la inceputul anului:

-8.77%

In ultimul an:

-5.13%

In ultimii 3 ani:

12.50 12.25

#N/A

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-7.47%

11.75

Top Detineri* Emitent

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de obligatiuni

12.5%

11.00

Tip instrument

1

DWS Institutional ESG EUR Money Marke

2

DWS Euro Money Market Fund

Fond de piata monetara

12.5%

3

DWS Vorsorge Geldmarkt LC

Fond de piata monetara

10.5%

4

DWS Institutional Pension Floating Yield I

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

10.1%

10.50

5

DWS Institutional Pension Flex Yield

Fond de obligatiuni

10.1%

10.25

6

DWS Institutional Pension Vario Yield

Fond de obligatiuni

10.1%

7

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

Fond de indici

3.1%

8

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

3.0%

9

DWS Vermögensbildungsfonds I ID

Fond de actiuni

1.6%

10

DWS Akkumula ID

Fond de actiuni

1.6%

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Sector

Instrumente piata monetara 42.1%

% in portofoliu

1

Fonduri de piata monetara

35.6%

2

Fonduri de obligatiuni

30.4%

3

Fonduri de actiuni

18.6%

4

Fonduri de indici

9.0%

5

Numerar si alte active

6.5%

Fonduri de investitii 57.9%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

9/30/2020

31.08.2020

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

1.43%

De la inceputul anului:

-7.88%

In ultimul an:

-3.50%

In ultimii 3 ani:

12.50 12.25

#N/A

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-6.57%

11.75

Top Detineri* Emitent

11.50 Tip instrument

% in portofoliu

11.25 11.00

1

DWS Institutional ESG EUR Money Marke

Fond de obligatiuni

10.90%

2

DWS Institutional Pension Flex Yield

Fond de obligatiuni

10.90%

3

DWS Institutional Pension Floating Yield I

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

10.90%

4

DWS Euro Money Market Fund

Fond de piata monetara

10.90%

10.50

5

DWS Institutional Pension Vario Yield

Fond de obligatiuni

10.50%

10.25

6

DWS Vorsorge Geldmarkt LC

Fond de piata monetara

10.50%

7

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

Fond de indici

4.30%

8

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

4.00%

9

DWS Akkumula ID

Fond de actiuni

2.10%

10

DWS Vermögensbildungsfonds I ID

Fond de actiuni

2.10%

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Sector Instrumente piata monetara 22.0%

% in portofoliu

1

Fonduri de obligatiuni

43.10%

2

Fonduri de actiuni

22.80%

3

Fonduri de piata monetara

21.40%

4

Fonduri de indici

12.10%

5

Numerar si alte active

6

0.60%

0

0.00%

Fonduri de investitii 78.0%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

31.08.2020

31.07.2020

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

-0.25%

De la inceputul anului:

-9.18%

In ultimul an:

-6.93%

In ultimii 3 ani:

12.50 12.25

#N/A

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-7.89%

11.75

Top Detineri* Emitent

11.50 Tip instrument

% in portofoliu

11.25 11.00

1

DWS Institutional Pension Flex Yield

Fond de obligatiuni

12.00%

2

DWS Institutional Pension Vario Yield

Fond de obligatiuni

12.00%

3

DWS Vorsorge Geldmarkt LC

Fond de piata monetara

12.00%

4

DWS Institutional ESG EUR Money Marke

5

DWS Euro Money Market Fund

6

DWS Institutional Pension Floating Yield I

7

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

8

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

9

DWS Akkumula ID

10

DWS Vermögensbildungsfonds I ID

Fond de actiuni

1.60%

10.75

Fond de obligatiuni

11.90%

10.50

Fond de piata monetara

11.90%

10.25

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

11.90%

Fond de indici

3.20%

Fond de indici

3.00%

Fond de actiuni

1.60%

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Sector Instrumente piata monetara 26.4%

% in portofoliu

1

Fonduri de obligatiuni

35.80%

2

Fonduri de piata monetara

23.90%

3

Fonduri de actiuni

16.90%

4

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

11.90%

5

Fonduri de indici

9.10%

6

Numerar si alte active

2.50%

Fonduri de investitii 73.7%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

31.07.2020

30.06.2020

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

0.03%

De la inceputul anului:

-8.95%

In ultimul an:

-4.84%

In ultimii 3 ani:

12.50 12.25

#N/A

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-7.65%

11.75

Top Detineri* Emitent 1

DWS Institutional ESG EUR Money Marke

2

DWS Euro Money Market Fund

3

DWS Institutional Pension Vario Yield

4

DWS Institutional Pension Flex Yield

5

DWS Vorsorge Geldmarkt LC

6

DWS Institutional Pension Floating Yield I

7 8 9 10

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de obligatiuni

15.80%

11.00

Fond de piata monetara

15.80%

Fond de obligatiuni

13.00%

Tip instrument

10.75

Fond de obligatiuni

13.00%

10.50

Fond de piata monetara

13.00%

10.25

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

13.00%

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

Fond de indici

1.30%

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

1.30%

DWS Akkumula ID

Fond de actiuni

0.70%

DWS Vermögensbildungsfonds I ID

Fond de actiuni

0.70%

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Sector Instrumente piata monetara 34.0%

% in portofoliu

1

Fonduri de obligatiuni

41.80%

2

Fonduri de piata monetara

28.80%

3

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

13.00%

4

Fonduri de actiuni

7.50%

5

Fonduri de indici

3.90%

6

Numerar si alte active

5.20%

Fonduri de investitii 66.1%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

30.06.2020

31.05.2020

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

-0.11%

De la inceputul anului:

-8.98%

In ultimul an:

-3.22%

In ultimii 3 ani:

12.50 12.25

#N/A

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-7.68%

11.75

Top Detineri* Emitent 1

DWS Institutional ESG EUR Money Marke

2

DWS Euro Money Market Fund

3

DWS Institutional Pension Vario Yield

4

DWS Institutional Pension Floating Yield I

5

DWS Institutional Pension Flex Yield

6

DWS Vorsorge Geldmarkt LC

7 8 9 10

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de obligatiuni

15.80%

11.00

Fond de piata monetara

15.80%

Tip instrument

10.75

Fond de obligatiuni

13.00%

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

13.00%

10.50

Fond de obligatiuni

12.90%

10.25

Fond de piata monetara

12.90%

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

Fond de indici

1.30%

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

1.30%

DWS Akkumula ID

Fond de actiuni

0.70%

DWS Vermögensbildungsfonds I ID

Fond de actiuni

0.70%

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Sector

Instrumente piata monetara 36.5%

% in portofoliu

1

Fonduri de obligatiuni

41.70%

2

Fonduri de piata monetara

28.70%

3

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

13.00%

4

Fonduri de actiuni

5.00%

5

Fonduri de indici

3.80%

6

Numerar si alte active

7.80%

Fonduri de investitii 63.5%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

29.05.2020

30.04.2020

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

0.30%

De la inceputul anului:

-8.88%

In ultimul an:

-6.37%

In ultimii 3 ani:

12.50 12.25

#N/A

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-7.58%

11.75

Top Detineri* Emitent

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de obligatiuni

18.80%

11.00

Fond de piata monetara

18.80%

Fond de obligatiuni

12.80%

Tip instrument

1

DWS Institutional ESG EUR Money Marke

2

DWS Euro Money Market Fund

3

DWS Institutional Pension Vario Yield

4

DWS Institutional Pension Flex Yield

5

DWS Vorsorge Geldmarkt LC

6

DWS Institutional Pension Floating Yield I

7

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

8

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

9

DWS Vermögensbildungsfonds I ID

10

DWS Akkumula ID

Fond de actiuni

0.30%

10.75

Fond de obligatiuni

12.80%

10.50

Fond de piata monetara

12.80%

10.25

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

12.80%

Fond de indici

0.60%

Fond de indici

0.50%

Fond de actiuni

0.30%

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Sector

Instrumente piata monetara 38.2%

% in portofoliu

1

Fonduri de obligatiuni

44.50%

2

Fonduri de piata monetara

31.70%

3

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

12.80%

4

Fonduri de actiuni

2.90%

5

Fonduri de indici

1.60%

6

Numerar si alte active

6.50%

Fonduri de investitii 61.8%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

30.04.2020

31.03.2020

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

-4.58%

De la inceputul anului:

-9.15%

In ultimul an:

-4.63%

In ultimii 3 ani:

12.50 12.25

#N/A

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-7.86%

11.75

Top Detineri* Emitent 1

DWS Institutional ESG EUR Money Marke

2

DWS Euro Money Market Fund

3

DWS Institutional Pension Vario Yield

4

DWS Institutional Pension Flex Yield

5

DWS Vorsorge Geldmarkt LC

6

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de obligatiuni

18.80%

11.00

Fond de piata monetara

18.80%

Fond de obligatiuni

12.80%

Tip instrument

10.75

Fond de obligatiuni

12.80%

10.50

Fond de piata monetara

12.80%

10.25

DWS Institutional Pension Floating Yield I

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

12.80%

7

Morgan Stanley Inv.- Global Opportunity F

Fond de actiuni

0.50%

8

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

Fond de indici

0.50%

9

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

0.50%

10

Threadneedle (Lux) - Global Focus AU EU

Fond de actiuni

0.50%

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Sector

Instrumente piata monetara 36.5%

% in portofoliu

1

Fonduri de obligatiuni

44.40%

2

Fonduri de piata monetara

31.60%

3

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

12.80%

4

Fonduri de actiuni

5.00%

5

Fonduri de indici

1.40%

6

Numerar si alte active

4.90%

Fonduri de investitii 63.5%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

31.03.2020

29.02.2020

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

-5.79%

De la inceputul anului:

-4.79%

In ultimul an:

0.88%

In ultimii 3 ani:

#N/A

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-3.43%

11.75

12.50

12.25

Top Detineri* Emitent

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de obligatiuni

12.50%

11.00

Fond de piata monetara

12.50%

Fond de indici

6.90%

Tip instrument

1

DWS Institutional ESG EUR Money Marke

2

DWS Euro Money Market Fund

3

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

4

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

5.00%

10.50

5

Morgan Stanley Inv.- Global Opportunity F

Fond de actiuni

3.60%

10.25

6

Threadneedle (Lux) - Global Focus AU EU

Fond de actiuni

3.50%

7

DWS Akkumula ID

Fond de actiuni

3.40%

8

DWS Vermögensbildungsfonds I ID

Fond de actiuni

3.40%

9

Vontobel Fund-mtx Sustainable Em.Mk.Le

Fond de actiuni

2.80%

10

DWS Institutional Pension Vario Yield

Fond de obligatiuni

2.10%

10

Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCIT

Fond de indici

2.10%

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Sector Instrumente piata monetara 18.8%

% in portofoliu

1

Fonduri de actiuni

47.40%

2

Fonduri de indici

16.90%

3

Fonduri de obligatiuni

15.70%

4

Fonduri de piata monetara

14.60%

5

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

1.10%

6

Numerar si alte active

4.20%

Fonduri de investitii 81.2%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

28.02.2020

31.12.2019

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

0.96%

De la inceputul anului:

7.83%

In ultimul an:

7.83%

In ultimii 3 ani:

#N/A

12.50 12.25

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

1.43%

11.75

Top Detineri*

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de indici

9.90%

11.00

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

9.30%

3

Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCIT

Fond de indici

5.20%

4

DWS Vermögensbildungsfonds I ID

Fond de actiuni

4.10%

10.50

5

DWS US Growth

Fond de actiuni

3.80%

10.25

6

Morgan Stanley Inv.- Global Opportunity F

Fond de actiuni

3.60%

7

DWS Akkumula ID

Fond de actiuni

3.40%

8

Threadneedle (Lux) - Global Focus AU EU

Fond de actiuni

3.10%

9

DWS Institutional ESG Euro Money Marke

Fond de obligatiuni

3.00%

10

DWS Institutional Pension Vario Yield

Fond de obligatiuni

3.00%

10

DWS Euro Reserve LC

Fond de obligatiuni

3.00%

10

DWS Institutional Pension Flex Yield

Fond de obligatiuni

3.00%

10

DWS Euro Money Market Fund

Fond de piata monetara

3.00%

10

DWS Institutional Pension Floating Yield I

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

3.00%

Emitent

Tip instrument

1

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

2

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Instrumente piata monetara 4.8%

Sector

% in portofoliu

1

Fonduri de actiuni

47.40%

2

Fonduri de indici

32.80%

3

Fonduri de obligatiuni

12.00%

4

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

3.00%

5

Fonduri de piata monetara

3.00%

6

Numerar si alte active

1.80%

Fonduri de investitii 95.2%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

30.12.2019

30.11.2019

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

2.72%

De la inceputul anului:

6.80%

In ultimul an:

4.75%

In ultimii 3 ani:

#N/A

12.50

12.25

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

0.47%

11.75

Top Detineri*

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de indici

8.70%

11.00

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

8.20%

3

Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCIT

Fond de indici

4.50%

4

DWS Euro Reserve LC

Fond de obligatiuni

4.40%

10.50

5

DWS Institutional Pension Vario Yield

Fond de obligatiuni

4.40%

10.25

6

DWS Institutional ESG Euro Money Marke

Fond de obligatiuni

4.40%

7

DWS Institutional Pension Flex Yield

Fond de obligatiuni

4.40%

8

DWS Euro Money Market Fund

9

DWS Institutional Pension Floating Yield I

10

DWS Vermögensbildungsfonds I ID

Emitent

Tip instrument

1

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

2

Fond de piata monetara

4.40%

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

4.40%

Fond de actiuni

3.60%

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Instrumente piata monetara 6.2%

Sector

% in portofoliu

1

Fonduri de actiuni

43.00%

2

Fonduri de indici

28.70%

3

Fonduri de obligatiuni

17.60%

4

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

4.40%

5

Fonduri de piata monetara

4.40%

6

Numerar si alte active

1.80%

Fonduri de investitii 93.8%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

29.11.2019

31.10.2019

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

0.28%

De la inceputul anului:

3.98%

In ultimul an:

2.22%

In ultimii 3 ani:

#N/A

12.50

12.25

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-2.19%

11.75

Top Detineri*

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de indici

7.50%

11.00

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

7.10%

3

DWS Institutional Pension Flex Yield

Fond de obligatiuni

6.20%

4

DWS Institutional Pension Vario Yield

Fond de obligatiuni

6.20%

10.50

5

DWS Euro Reserve LC

Fond de obligatiuni

6.20%

10.25

6

DWS Institutional Pension Floating Yield I

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

6.20%

7

DWS Institutional ESG Euro Money Marke

Fond de obligatiuni

6.00%

8

DWS Euro Money Market Fund

Fond de piata monetara

6.00%

9

Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCIT

Fond de indici

3.90%

10

DWS Vermögensbildungsfonds I ID

Fond de actiuni

3.10%

Emitent

Tip instrument

1

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

2

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Instrumente piata monetara 6.5%

Sector

% in portofoliu

1

Fonduri de actiuni

37.50%

2

Fonduri de indici

25.10%

3

Fonduri de obligatiuni

24.70%

4

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

6.20%

5

Fonduri de piata monetara

6.00%

6

Numerar si alte active

0.50%

Fonduri de investitii 93.5%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

31.10.2019

30.09.2019

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

0.74%

De la inceputul anului:

3.69%

In ultimul an:

-2.92%

In ultimii 3 ani:

12.50

12.25

#N/A

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-2.46%

11.75

Top Detineri*

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de indici

7.40%

11.00

Fond de indici

6.90%

Deutsche Institutional Cash plus IC

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

6.40%

4

Deutsche Institutional Vario Yield

Fond de obligatiuni

6.40%

10.50

5

DWS Euro Reserve LC

Fond de obligatiuni

6.40%

10.25

6

DWS Euro Money Market Fund

Fond de piata monetara

6.40%

7

Deutsche Institutional Yield

Fond de obligatiuni

6.30%

8

Deutsche Institutional Money plus IC

Fond de obligatiuni

6.30%

9

Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCIT

Fond de indici

3.90%

10

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Fond de actiuni

3.00%

Emitent

Tip instrument

1

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

2

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

3

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Instrumente piata monetara 7.4%

Sector

% in portofoliu

1

Fonduri de actiuni

36.40%

2

Fonduri de obligatiuni

25.40%

3

Fonduri de indici

24.50%

4

Fonduri de piata monetara

6.40%

5

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

6.40%

6

Numerar si alte active

1.00%

Fonduri de investitii 92.7%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

30.09.2019

31.08.2019

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

-2.18%

De la inceputul anului:

2.93%

In ultimul an:

#N/A

In ultimii 3 ani:

#N/A

12.50

12.25

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-3.18%

11.75

Top Detineri* Emitent

11.50 Tip instrument

% in portofoliu

11.25

11.00

1

Deutsche Institutional Money plus IC

Fond de obligatiuni

9.50%

2

Deutsche Institutional Vario Yield

Fond de obligatiuni

9.50%

3

Deutsche Institutional Yield

Fond de obligatiuni

9.50%

4

DWS Rendite Optima Four Seasons

Fond de piata monetara

9.50%

10.50

5

Deutsche Institutional Cash plus IC

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

9.50%

10.25

6

DWS Euro Reserve LC

Fond de obligatiuni

8.80%

7

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

Fond de indici

4.90%

8

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

4.30%

9

Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCIT

Fond de indici

2.50%

10

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Fond de actiuni

2.00%

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Instrumente piata monetara 12.7%

Sector

% in portofoliu

1

Fonduri de obligatiuni

37.10%

2

Fonduri de actiuni

22.50%

3

Fonduri de indici

18.30%

4

Fonduri de piata monetara

9.50%

5

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

9.50%

6

Numerar si alte active

3.20%

Fonduri de investitii 87.4%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

30.08.2019

31.07.2019

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

1.99%

De la inceputul anului:

5.22%

In ultimul an:

#N/A

In ultimii 3 ani:

#N/A

12.50 12.25

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-1.02%

11.75

Top Detineri*

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de indici

8.30%

11.00

Fond de indici

7.20%

Deutsche Institutional Vario Yield

Fond de obligatiuni

5.10%

4

DWS Euro Reserve LC

Fond de obligatiuni

5.10%

10.50

5

Deutsche Institutional Yield

Fond de obligatiuni

5.10%

10.25

6

Deutsche Institutional Money plus IC

Fond de obligatiuni

5.10%

7

DWS Rendite Optima Four Seasons

Fond de piata monetara

5.10%

8

Deutsche Institutional Cash plus IC

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

5.10%

9

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Fond de actiuni

3.40%

10

Morgan Stanley Inv. - Global Opportunity F

Fond de actiuni

3.20%

Emitent

Tip instrument

1

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

2

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

3

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Instrumente piata monetara 6.5%

Sector

% in portofoliu

1

Fonduri de actiuni

38.30%

2

Fonduri de indici

29.50%

3

Fonduri de obligatiuni

20.70%

4

Fonduri de piata monetara

5.10%

5

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

5.10%

6

Numerar si alte active

1.40%

Fonduri de investitii 93.5%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

31.07.2019

30.06.2019

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

1.74%

De la inceputul anului:

3.17%

In ultimul an:

#N/A

In ultimii 3 ani:

#N/A

12.50 12.25

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-2.95%

11.75

Top Detineri*

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de indici

7.40%

11.00

Fond de indici

6.50%

Deutsche Institutional Vario Yield

Fond de obligatiuni

5.70%

4

DWS Euro Reserve LC

Fond de obligatiuni

5.70%

10.50

5

Deutsche Institutional Money plus IC

Fond de obligatiuni

5.70%

10.25

6

Deutsche Institutional Yield

Fond de obligatiuni

5.70%

7

DWS Rendite Optima Four Seasons

Fond de piata monetara

5.70%

8

Deutsche Institutional Cash plus IC

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

5.70%

9

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Fond de actiuni

3.10%

10

Morgan Stanley Inv. - Global Opportunity F

Fond de actiuni

2.80%

Emitent

Tip instrument

1

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

2

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

3

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Instrumente piata monetara 7.2%

Sector

% in portofoliu

1

Fonduri de actiuni

35.90%

2

Fonduri de indici

26.20%

3

Fonduri de obligatiuni

25.10%

4

Fonduri de piata monetara

5.70%

5

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

5.70%

6

Numerar si alte active

1.50%

Fonduri de investitii 92.9%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

28.06.2019

31.05.2019

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

-3.36%

De la inceputul anului:

1.41%

In ultimul an:

#N/A

In ultimii 3 ani:

#N/A

12.50 12.25

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-4.61%

11.75

Top Detineri*

11.50 % in portofoliu

11.25

Fond de indici

6.80%

11.00

Fond de indici

5.90%

DWS Rendite Optima

Fond de obligatiuni

5.60%

4

Deutsche Institutional Money plus IC

Fond de obligatiuni

5.60%

10.50

5

Deutsche Institutional Vario Yield

Fond de obligatiuni

5.60%

10.25

6

DWS Euro Reserve LC

Fond de obligatiuni

5.60%

7

Deutsche Institutional Yield

Fond de obligatiuni

5.60%

8

DWS Rendite Optima Four Seasons

Fond de piata monetara

5.60%

9

Deutsche Institutional Cash plus IC

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

5.60%

10

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Fond de actiuni

2.80%

Emitent

Tip instrument

1

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

2

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

3

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Instrumente piata monetara 9.6%

Sector

% in portofoliu

1

Fonduri de actiuni

32.70%

2

Fonduri de obligatiuni

28.10%

3

Fonduri de indici

24.00%

4

Fonduri de piata monetara

5.60%

5

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

5.60%

6

Numerar si alte active

4.00%

Fonduri de investitii 90.4%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

31.05.2019

30.04.2019

Programul Investitional Progresiv Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc

Program investitional disponibil de la data:

17.08.2001

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Indicatorul de risc 4 din 7 reprezinta o clasa medie de risc

Descriere Progresiv este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-o polita

Oportunitati si riscuri Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor

de asigurare de viata de tip unit-linked. Progresiv investeste pe pietele internationale de capital (mai ales in SUA si in Europa de Vest) in fonduri de actiuni.

tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede.

Programul investitional se adreseaza, cu precadere, clientilor care sunt interesati de oportunitatile investitiilor pe termen lung si care au un apetit crescut pentru investitiile cu un grad mai mare de risc.

Obiective Progresiv ofera investitorilor oportunitatea de a investi pe pietele internationale de

Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete financiare sau unui singur sector economic investitiile sunt diversificate pe mai multe sectoare economice si regiuni geografice.

capital (mai ales in SUA si in Europa de Vest) in instrumente financiare cu risc ridicat de tipul actiunilor.

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

5.60%

De la inceputul anului:

23.42%

In ultimul an:

13.97%

In ultimii 3 ani:

47.31%

In ultimii 5 ani:

75.51%

15.50

De la lansare:

95.28%

14.50

19.50 18.50

17.50 16.50

13.50

Top Detineri* Emitent

Tip instrument

12.50

% in portofoliu

11.50

1 AMETEK INC

Actiuni

4.06%

2 ATLAS COPCO AB-A SHS

Actiuni

4.03%

3 UNITEDHEALTH GROUP INC

Actiuni

4.02%

8.50

4 S&P GLOBAL INC

Actiuni

3.99%

7.50

5 INTL FLAVORS & FRAGRANCES

Actiuni

3.92%

6.50

6 ASSA ABLOY AB-B

Actiuni

3.92%

5.50

7 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS

Actiuni

3.91%

4.50

8 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

Actiuni

3.88%

9 ECOLAB INC

Actiuni

3.86%

10 PARTNERS GROUP HOLDING AG

Actiuni

3.83%

10.50 9.50

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe s ectoa re a deti neri l or de a cti uni Sector

Actiuni 92.98% Fonduri de investitii 4.30% Instrumente piata monetara 2.72%

% din detineri actiuni

1

Sanatate

18.80%

2

Industrie

18.33%

3

Tehnologia informatiei

18.29%

4

Sector financiar

16.46%

5

Materii prime

8.37%

6

Bunuri durabile

8.24%

7

Bunuri de larg consum

6.65%

8

Servicii de comunicatii

4.87%

9

Energie

0.00%

10

Altele

0.00%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de: 30.04.2019

31.03.2019

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

0.93%

De la inceputul anului:

2.71%

In ultimul an:

#N/A

In ultimii 3 ani:

#N/A

12.50 12.25

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-3.39%

11.75

Top Detineri* Emitent

11.50 Tip instrument

% in portofoliu

11.25 11.00

1

Deutsche Institutional Yield

Fond de obligatiuni

6.50%

2

DWS Euro Reserve LC

Fond de obligatiuni

6.50%

3

Deutsche Institutional Vario Yield

Fond de obligatiuni

6.50%

4

DWS Rendite Optima

Fond de obligatiuni

6.50%

10.50

5

DWS Rendite Optima Four Seasons

Fond de piata monetara

6.50%

10.25

6

Deutsche Institutional Cash plus IC

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

6.50%

7

Deutsche Institutional Money plus IC

Fond de obligatiuni

6.10%

8

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

Fond de indici

5.90%

9

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

5.60%

10

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Fond de actiuni

2.70%

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Instrumente piata monetara 7.8%

Sector

% in portofoliu

1

Fonduri de obligatiuni

32.10%

2

Fonduri de actiuni

32.10%

3

Fonduri de indici

21.60%

4

Fonduri de piata monetara

6.50%

5

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

6.50%

6

Numerar si alte active

1.30%

Fonduri de investitii 92.2%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

29.03.2019

28.02.2019

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

1.05%

De la inceputul anului:

1.76%

In ultimul an:

#N/A

In ultimii 3 ani:

#N/A

12.50 12.25

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-4.28%

11.75

Top Detineri* Emitent

11.50 Tip instrument

% in portofoliu

11.25 11.00

1

Deutsche Institutional Yield

Fond de obligatiuni

8.10%

2

Deutsche Institutional Money plus IC

Fond de obligatiuni

8.10%

3

DWS Rendite Optima

Fond de obligatiuni

8.10%

4

Deutsche Institutional Vario Yield

Fond de obligatiuni

8.10%

10.50

5

Deutsche Institutional Cash plus IC

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

8.10%

10.25

6

DWS Rendite Optima Four Seasons

Fond de piata monetara

8.10%

7

DWS Euro Reserve LC

Fond de obligatiuni

8.00%

8

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

Fond de indici

4.70%

9

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

4.50%

10

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Fond de actiuni

2.10%

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Instrumente piata monetara 8.7%

Sector

% in portofoliu

1

Fonduri de obligatiuni

40.40%

2

Fonduri de actiuni

25.60%

3

Fonduri de indici

17.30%

4

Fonduri de piata monetara

8.10%

5

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

8.10%

6

Numerar si alte active

0.60%

Fonduri de investitii 91.3%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

28.02.2019

31.01.2019

Programul Investitional Global Safe Prezentare generala si evolutie Caracteristici generale

Indicator de risc conform Documentului cu informatii esentiale

Program investitional disponibil de la data:

28.09.2018

Moneda programului investitional

1

2

3

4

5

6

7

EUR Risc scazut

Risc ridicat

Descriere

Oportunitati si riscuri

Global Safe este un program investitional, denominat in EUR, accesibil printr-un contract de asigurare de viata de tip unit-linked. Global Safe investeste intr-un fond de investii al carui administrator poate oferi o gestiune activa in jurul unui concept de garantare a activului net al fondului. La data curenta fondul de investitii accesat este DWS Funds Global Protect 80 . Programul investitional se adreseaza investitorilor cu profil de risc mai scazut care doresc sa beneficieze de oportunitatile unei investitii pe termen scurt si mediu.

Actiunile ofera posibilitatea obtinerii unui castig financiar superior altor tipuri de investitii pe termen mediu si lung, dar, fiind instrumente financiare cu un grad mare de risc, pot avea fluctuatii mari de pret si, in consecinta, pot produce si pierderi financiare pe perioada investitiei. Obligatiunile sunt instrumente financiare care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit si obtinerea de venituri curente, dar care prezinta si anumite riscuri legate atat de evolutia ratelor dobanzilor pe piata financiara cat si de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele de piata monetara sunt instrumente financiare pe termen scurt si foarte scurt care ofera clientului posibilitatea conservarii capitalului investit dar care prezinta si anumite riscuri legate de bonitatea financiara a emitentilor. Instrumentele derivate sunt instrumente a caror valoare are la baza pretul oferit de un activ suport. Activul suport poate fi o marfa, un instrument financiar sau alte valori, masuratori sau indicatori care vizeaza instrumente financiare, evenimente sau statistici. Plasarea investitiilor in diferite monede influenteaza performanta programului investitional in mod pozitiv sau negativ, in functie de evolutia cursului EUR fata de respectivele monede. Pentru a nu fi expuse riscurilor unei singure piete, investitiile sunt diversificate pe mai multe regiuni geografice. Preţul de siguranţă constituie o protecție împotriva performanței viitoare a pieței, dar efectuarea de plăţi la nivelul preţului de siguranţă este supusă riscului de incapacitate de plată a administratorului fondului accesat de programul investiţional. Asfel, programul investiţional generează pentru contractul de asigurare un risc investiţional, care aparține în totalitate Contractantului și la producerea căruia acesta ar putea recupera o sumă semnificativ mai mică decât sumele investite.

Obiective Obiectivul acestui program investitional este de a oferi clientilor beneficiul unui pret al unitatii care nu va scadea sub nivelul unui pret de siguranta al unitatii, beneficiu posibil prin accesarea unui fond al carui administrator ofera un mecanism de garantare a activului net la nivelul de 80% din valoarea maxima a acestuia realizata incepand cu 1 decembrie 2011. Obiectivul general al politicii de investitii a fondului accesat este de a obtine o apreciere in euro a capitalului. Pentru a realiza acest lucru, fondul adopta o strategie de conservare dinamica a capitalului, in care investitiile sunt realocate in mod curent, in functie de piata si de opinia managementului fondului, intre o componenta de crestere (cuprinzand investitii cu grad ridicat de risc, precum actiuni si obligatiuni cu risc foarte ridicat, in mod direct sau prin fonduri de investitii) si o componenta de conservare a capitalului (cuprinzand investitii cu risc mai scazut, cum ar fi obligatiunile / plasamente monetare, in mod direct sau prin fonduri de investitii si / sau instrumente derivative, cum ar fi contractele futures pe rata dobanzii).

Performanta programului investitional (in %)

Evolutia pretului de vanzare de la lansare (in EUR)

In ultima luna:

0.71%

De la inceputul anului:

0.71%

In ultimul an:

#N/A

In ultimii 3 ani:

#N/A

12.50 12.25

In ultimii 5 ani:

#N/A

12.00

De la lansare:

-5.27%

11.75

Top Detineri* Emitent

11.50 Tip instrument

% in portofoliu

11.25 11.00

1

DWS Euro Reserve LC

Fond de obligatiuni

14.10%

2

DWS Rendite Optima

Fond de obligatiuni

11.20%

3

Deutsche Institutional Yield

Fond de obligatiuni

11.10%

4

Deutsche Institutional Money plus IC

Fond de obligatiuni

11.10%

10.50

5

DWS Rendite Optima Four Seasons

Fond de piata monetara

11.10%

10.25

6

Deutsche Institutional Vario Yield

Fond de obligatiuni

10.80%

7

Deutsche Institutional Cash plus IC

Fond mixt (obligatiuni/actiuni)

10.80%

8

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1

Fond de indici

2.20%

9

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Fond de indici

2.00%

10

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Fond de actiuni

1.00%

10.75

10.00

Structura portofoliului* Ti puri de i ns trumente

Structura pe ti puri de fonduri Instrumente piata monetara 12.0%

Sector

% in portofoliu

1

Fonduri de obligatiuni

58.20%

2

Fonduri de actiuni

11.40%

3

Fonduri de piata monetara

11.10%

4

Fonduri mixte (obligatiuni/actiuni)

10.80%

5

Fonduri de indici

7.60%

6

Numerar si alte active

0.90%

Fonduri de investitii 87.9%

Programul investitional comporta atat avantajele ce ii sunt specifice cat si riscurile unor pierderi pentru clienti, castigurile din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul. Performantele anterioare ale programului investitional nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare. Performanta individuala difera de la client la client, iar riscul investitional apartine in totalitate clientului. In cazul rascumpararii unitatilor, clientii pot primi inapoi o suma chiar mai mica decat investitia initiala. Acest document a fost creat pentru a oferi informatii cu caracter general si nu pentru a oferi consiliere legala sau fiscala in realizarea investitiilor viitoare. Informatiile si opiniile cuprinse in acest raport nu reprezinta recomandari de a schimba sau de a pastra programele de investitie, ci sunt informatii si opinii care pot facilita luarea unei decizii in mod independent de catre fiecare client in parte. Informatiile sau datele prezentate au fost obtinute din surse considerate de incredere, dar corectitudinea si completitudinea lor nu pot fi garantate. Informatiile si opiniile prezentate in acest document sunt supuse modificarilor sau actualizarilor periodice. Allianz-Tiriac nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite in urma folosirii acestui material. Allianz-Tiriac nu-si asuma raspunderea pentru informatiile cuprinse in acest document care au fost alterate, modificate sau deformate prin orice mijloc, fara acordul sau prealabil expres. Oportunitatile prezentate in acest document nu sunt garantate de catre Allianz-Tiriac si nici de catre oricare alta companie din cadrul Allianz Group.

Internet: www.allianztiriac.ro

* Situatie valabila la data de:

31.01.2019